konya orman bölge müdürlüğünden eski hükümlü personel alımı

advertisement
KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMI
MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI
09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009
tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul
Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bölge Müdürlüğümüzce 29.12.2016
tarihinde yapılan eski hükümlü işçi mülakat sınav sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
ESKİ HÜKÜMLÜ BÜRO İŞÇİSİ
S.NO
1
2
3
06.01.2017
İlan olunur.
ADI VE SOYADI
Ramazan KILIÇ
Yusuf DEMİRKOL
Tekin BAYAR
PUANI
100
64,4
60
SONUÇ
Asıl
Yedek
Başarısız
Download