Coğrafya Kulübü

advertisement
Coğrafya Kulübü
Kulübün Amacı: Doğa sevgisine ve çevre bilincine sahip, coğrafya bilimine ilgi duyan
öğrencileri bir araya getirecek bir platform oluşturmak, yapılacak olan coğrafya içerikli
çalışmaları organize etmek ve diğer öğrencilerle paylaşmak kulübün kuruluş amacıdır.
Kulübün Misyonu: Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş coğrafya anlayışını ve evrensel
değerleri benimsemiş, bilgi ve becerilerini ülkemiz, üniversitemiz ve bölümümüz yararına
kullanan, yaşamın her alanında gelişen teknolojilere ayak uyduran, üretken ve bilimsel
yeterliliğe sahip bir kulüp olmaktır.
Kulübün Vizyonu: Çağdaş coğrafya anlayışını ve sevgisini, kulüp üyelerine gezi, panel, dergi
v.b ile sosyal faaliyetler yardımıyla aktarıp, coğrafya öğrencileri arasındaki bağı geliştiren,
mezunlara yeni iş olanaklarının yollarını araştıran girişimci niteliklere sahip üyeleri olan bir
kulüp olmaktır.
Kulübün Genel Faaliyet Alanları
•
Kurumlara ve topluma coğrafya bilimini tanıtmak için çalışır.
•
Diğer üniversitelerin coğrafya ve coğrafyaya ilgi duyan öğrencileri ile irtibata geçerek
ortak çalışmalarda bulunur.
•
Yapılacak çalışmalarla gündemde olan veya göz ardı edilen çevresel sorunlara bilimsel
yaklaşımlarda bulunarak ilgili mercilere çözüm önerileri sunar.
•
Coğrafya içerikli panel, seminer, arazi çalışması, belgesel ve dia gösterimleri vb.
faaliyetlerde bulunur.
•
Yayınlayacağı dergi ve yazın türleri ile güncel ve insanların merak ettiği coğrafi
konuları, akademisyenlerin görüşlerini alarak topluma sunar.
•
Üniversitemize ait dinlenme tesisi, araştırma ve kültür merkezlerini üniversitenin ilgili
biriminin de izni doğrultusunda kullanarak; panel, gösterim, gezi gibi faaliyetler
organize etmeye çalışır.
•
Olanaklar doğrultusunda bölge veya ülke çapında bilimsel ve eğitsel alanda; coğrafi
araştırmalar, bilimsel toplantılar, geziler gibi faaliyetler gerçekleştirerek, farklı meslek
eğitimindeki veya gurubundaki insanlara coğrafyayı sevdirmek için çalışmalar yapar.
•
Mezunlar ile öğrenciler arasındaki bağın kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur.
•
İlgili alanlarda eğitim sonrası iş imkânlarını araştırır ve tanıtıcı etkinliklerde bulunur.
Ayrıca iş dünyası ile bölüm öğrencileri arasında diyalogu arttırıcı bir ortam hazırlamak
için çalışır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards