enerji yöneticisi teorik eğitim içeriği

advertisement
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
ENERJİ YÖNETİCİSİ TEORİK EĞİTİM İÇERİĞİ
Saat
09.00‐09.50
Eğitim Konuları
Açılış, Tanışma, Amaç‐Hedeflerin Paylaşımı, Kurs Kuralları, Kurs Oryantasyonu
10.00‐10.50
Türkiye’nin Genel Enerji Durumu ve Sektörel Enerji Durumu, Alternatif enerji kaynakları; enerjideki arz ve talep tarafındaki gelişmeler
Süre
50
50
10.50‐11.00
ARA
11.00‐11.50
12.00‐12.50
Enerji Verimliliği ve Çevre (Enerji Verimliliği Mevzuatı, Enerji – Çevre İlişkisi Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Önlemler) Enerji Verimliliğinde Yeni Yasal Düzenlemeler (Enerji Verimliliği Kanunu ve Yönetmelikler)
12.50‐14.00
14.00‐14.50
ÖĞLE YEMEĞİ
Enerji Verimliliğini Artırıcı Önlemler
50
14.40‐14.50
15.00‐15.50
ARA
Enerji Kaynaklarının ve enerjinin Verimli Kullanılmasına Dair Yönetmelik
50
15.50‐16.00
16.00‐16.50
17.00‐17.30
ARA
Enerji Verimliliğinde Yeni Yasal Düzenlemeler (Bina Performans Yönetmeliği)
80
50
50
Saat
Eğitim Konuları
09.00‐09.50
10.00‐10.50
10.50‐11:00
11.00‐11:50
12.00‐12.50
12.50‐14.00
14.00‐14.50
15.00‐15.50
15.50‐16.00
16.00‐16.50
17.00‐1730
Enerji yöneticisinin görevleri (Hedef oluşturma, bilinçlendirme, planlama, izleme, veri toplama ve raporlama) (BİNA VE SANAYİ)
ARA
Enerji yönetimi standartı (ISO 50001) ARA
Fizibilite Etütleri
80
Saat
Eğitim Konuları
Süre
10.50‐11.00
11:00‐12:50
ARA
Elektrik Enerjisi‐kavramlar ve büyüklükler(akım,gerilim,güç ve güç faktörü)
12.50‐14.00
14.00‐14.50
15.00‐15.50
15.50‐16.00
16.00‐16.50
ÖĞLE YEMEĞİ
Elektrik Enerjisinde verimlilik(üretim,iletim,dağıtım,tüketim)ve talep tarafı yönetimi
ARA
Güç transformatörlerinin tipleri,kayıpları ve verimlilikleri
50
17.00‐17.50
Elektrik Motorlarının tipleri,kayıpları, verimlilikleri ve yaygın kullanım alanları
50
Saat
09:00‐09.50
10.00‐10.50
10.50‐11.00
11.00‐11.50
12.00‐12.50
12.50‐14.00
14.00‐14.50
15.00‐15.50
15.50‐16.00
16.00‐16.50
17.00‐17.50
Eğitim Konuları
Bileşik Isı ‐ Güç Sistemleri (Kojenerasyon,trijenerasyon) tipleri ve verimlilikleri
Süre
100
ÖĞLE YEMEĞİ
Etütlerin ve projelerin asgari standardı
Süre
100
100
100
50
100
ARA
Binalarda Otomasyon Sistemleri
100
ÖĞLE YEMEĞİ
Verimli Ev Aletleri ve Ofis Ekipmanları
100
ARA
Enerji Verimliliği Uygulama Örnekleri
100
Download