Fethiye

advertisement
Fethiye
Özel Çevre Koruma Bölgesi
Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi
İli: Muğla
Nüfusu: 80.393
Alanı: 816.02 km2
08.11.2006 tarihinde 2006/11266 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak
tespit ve ilan edilmiştir.
Niçin Özel Çevre?
Fethiye–Göcek doğal ve tarihi zenginliklerin korunması
amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bern
Sözleşmesi ve CITES ile koruma altına alınan Caretta caretta, ve
Chelonia mydas türlerinin üreme alanlarından bir tanesi de Fethiye
Kumsalıdır. Dere içlerinde, deltalarda ve taban suyunun yüksek
olduğu yerlerde yetişen Liquidambar orientalis (Günlük ağacı)
ormanları endemik türler arasında yer alır. Günlük ağacından elde
edilen sığla yağı kozmetik ve ilaç sanayide kullanılmaktadır.
Liquidambar orientalis
Lyciasalamandra fazilae
(Göcek Kara Semenderi)
Fethiye, Anadolu’nun güneybatısında, Muğla İli’nin
Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır. Yerleşim yeri
olarak Mendos Dağı’nın eteğinde, iç körfezin hemen
doğu kenarında bulunmaktadır.
817 km2’lik bir alanı kapsayan bölge, sahip olduğu
eşsiz doğal güzellikleri, kıyıları, tarihi ve kültürel
özellikleri, yat turizmi açısından Göcek Körfezi
ve Ölüdeniz (Belceğiz koyu) gibi henüz çok fazla
tahribata uğramamış değerleri barındırmaktadır.
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları
içerisine; Fethiye İlçe sınırları içerisinde bulunan,
Göcek, Çiftlik, Fethiye, Ölüdeniz Belediyeleri ile
Karaçulha ve Çamköy Belediyelerinin bir kısmı
girmektedir.
Fethiye ve yöresindeki kıyılarda (600 m.’den az
yüksekliklerde) maki toplulukları, daha yükseklerde
konifer ormanları yer almaktadır. Bu ormanlar
karaçam, kızılçam ve sedir ormanlarıdır. Kıyılarda
ise fundalıklar, zeytinlikler, meşelikler, narenciye
bulunmaktadır. Ayrıca; Göcek, İnlice, Küçük Kargı,
Yanıklar ve Günlükbaşı’nda yetişen sığla-günlük ağacı
da endemik bir türdür.
Bölge diğer koruma bölgelerinde olduğu gibi fauna
varlığı açısından oldukça zengindir.
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde;
Şövalye Adası’ndan başlayarak, Fethiye Körfezi’nin
batı ve kuzey batısında irili ufaklı adalar vardır. “Oniki
Adalar” olarak anılan bu adaların her biri ayrı güzelliğe
sahip tarihi ve kültürel eserlerle doludur.
Göcek Yat Limanı - 2007
Göcek Körfezi eskiden Pazar yeri olarak kullanılan bir liman
olmasına rağmen günümüzde yat turizminin yoğun olduğu bir
merkez duru İlk kuruluşunun M.Ö. 16. yy’da olduğu sanılan
Fethiye, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir.
Antik adı Telmessos olan kentin önemli tarihi eserleri kaya
mezarlarıdır. Ayrıca; Telmessos Tiyatrosuna ait antik duvar
kalıntıları da önem taşımaktadır. Osmanlı döneminden kalan en
önemli eser ise Cezayirli Camii’dir.
Bölgenin önemli ot türleri ise tırtıl, deve dikeni, efek, kanyaşı,
ayrık, topalak, sirken, yabani yulaf, yabani çulluk, narpız,
tuzluk, ada çayı, salep, bağdibi, kara diken, sakız dikeni, Çakır
dikenidir.
Akdeniz havzası içinde 5 türle temsil edilen deniz
kaplumbağalarından 3 tür (Caretta caretta, Chelonia mydas,
Dermochelys coriacea) ülkemiz sularında tespit edilmiştir. Bern
Sözleşmesi ve CITES ile koruma altına alınan Caretta caretta,
ve Chelonia mydas türlerinin üreme alanlarından bir tanesi
de Fethiye Kumsalıdır. 1988 yılındaki Barcelona Sözleşmesi
gereğince “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen bölge aynı
zamanda Arkeolojik Sit alanıdır.
Önemli Faaliyetlerimiz:
Kayaköyü - 2007
• 2007 Yılı içerisinde tamamlanan “Fethiye-Göcek Özel
Çevre Koruma Bölgesi Göcek Deniz Üstü Araçları Taşıma
Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi” ve “Fethiye Göcek-Özel
Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik
Çeşitlilik Tespiti Projesi” doğal kaynakların sürdürülebilir
kullanımının sağlanması açısından önem taşımaktadır.
• Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti
Projesi 2012 yılında tamamlanmıştır.
• Sosyo-Ekonomik Araştırma Projesi tamamlanmıştır.
• Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların
Korunması ve İzlenmesi Projesi tamamlanmıştır. (Kara
Semenderi, Deniz kaplumbağaları)
• GEF-IV destekli “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma
Alanlarının Güçlendirilmesi projesi yapılmıştır.
Ölüdeniz - 2007
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulv.) 9.km. Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 222 12 34 • Faks: 0312 222 26 61 • e-posta: [email protected]
Download