TBMM B: 111 29 . 5 . 2008 O: 2 Tarımsal üretim için gerekli şartlar

advertisement
TBMM
B: 111
29 . 5 . 2008
4) Beytullah Asil
(Eskişehir)
5) Atila Kaya
(İstanbul)
6) Mehmet Akif Paksoy
(Kahramanmaraş)
7) Durmuşali Torlak
(İstanbul)
8) Alim Işık
(Kütahya)
9)Yılmaz Tankut
(Adana)
10) Metin Ergun
(Muğla)
11) Cemaleddin Uslu
(Edirne)
12)Hasan Çalış
(Karaman)
13)Mustafa Enöz
(Manisa)
14)Muharrem Varlı
(Adana)
15)Zeki Ertugay
(Erzurum)
16)Bekir Aksoy
(Ankara)
17)Gürcan Dağdaş
(Kars)
18)Hamza Hamit Homriş
(Bursa)
19)Hakan Coşkun
(Osmaniye)
20)Münir Kutluata
(Sakarya)
2l)Recai Yıldırım
(Adana)
22)Cumali Durmuş
(Kocaeli)
23)Emin Haluk Ayhan
(Denizli)
24)AkifAkkuş
(Mersin)
25)Osman Ertuğrul
(Aksaray)
26)Kemalettin Nalcı
(Tekirdağ)
O: 2
Gerekçe:
Tarımsal üretim için gerekli şartlar istenilen düzeyde sağlansa bile, verimli ürün elde etmek bi­
linçli kullanılan gübre miktarına bağlıdır. Türkiye ziraat odalarının açıkladığı verilere göre 2007 yı­
lında gübre tüketimi %4 oranında azalmış bulunmaktadır. 2007 yılında %35-45 aralığında gelen
zamlardan sonra, özellikle 2008 yılının ilk dört ayındaki çok yüksek fiyat artışları göz önüne alındı­
ğında, gübre kullanımındaki azalışın 2008'de de artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Son bir
yılda gübrede meydana gelen bu fiyat artışları çiftçilerimizi gübre kullanamaz hâle getirerek gıda
maddelerinin aşırı yükseldiği bu dönemde tarımsal üretimimizi daha da düşürerek ülkemizin gıda
maddeleri ithalatını arttıracaktır. Bu nedenle, Hükümetin uyguladığı yanlış tarım politikaları gözden
geçirilerek, tarım sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuşmasına imkân sağlayacak politikalar uygu­
lamaya konulmalıdır.
Tarımsal sulama elektrik borçlarıyla boğulan çiftçilerimiz, mazot ve gübre fiyatlarındaki artış­
larla tarlasını ekemez, üretim yapamaz duruma gelmiştir. Tarım ürünlerinin çok önemli hâle gelmeye
başladığı günümüzde, Çiftçilerimize, üretimi ve verimi büyük ölçüde etkileyen gübre kullanımı im­
kânı sağlamak için gereken önlemler acilen alınmalıdır. Dünyada, tarım ürünlerinde ciddi arz prob­
lemlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin gıda güvencesi için çiftçilerimiz yeterli gübre
kullanabilecek imkânı bulabilmelidir.
Yukarıda açıklanan sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Mec­
lis Araştırması açılması gerekmektedir.
-869-
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards