önemli - süreli - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

advertisement
SAYI : DEV.180.01.18/1026
KONU : Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ 2017
“Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi”
ÖNEMLİ - SÜRELİ
12.12.2016, İstanbul
Prof. Dr. Durmuş DEVECİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
Kuala Lumpur’da yapılan Dünya İslam Forumu 7. Yetkin Kişiler Kurulu Toplantısı’nda bir Gençlik inisiyatifi
alınması tartışılmış; Uluslararası Afrika Üniversitesi (ilk) Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ
2017’nin Hartum’da yapılmasını önermiş ve teklif kabul edilmiştir.
Alınan karara uygun olarak Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ 2017, 07-09 Nisan 2017
tarihinde Hartum - Sudan’da, Dünya İslam Forumu (DİF) ile Uluslararası Afrika Üniversitesi (IUA)
tarafından gerçekleştirilecektir.
Bugünün gençleri her ülkenin gelecekteki liderleridir. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için onları
güçlendirmek ve strateji geliştirilmelerini sağlamak gereklidir. Müslüman gençlerin hayatındaki gelişme
ve olumlu değişim, Müslüman toplulukların da ilerlemesine ve gelişmesine yol açacaktır. Müslüman
gençlerin gelişmesindeki temel değerleri oluşturmak için hedefler tayin etmek, işbirliği sağlamak ve ilgili
tüm kurum ve organizasyonlar arasında koordinasyon oluşturmak, gençlikle ilgili programlar geliştirmek
ve öncelikleri belirlemek için aktif ve nitelikli bir Müslüman gençlik stratejisi elzemdir.
“Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi” ana teması altında sürdürülebilir, proaktif bir perspektifle bu
alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç (kamu diplomasisi) inşası
perspektifine ve küresel gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamak üzere gerçekleşecek GÜÇ 2017
kapsamında makro tartışmalara paralel proje/politika önerilerinin tartışılacağı spesifik çalıştaylar da
düzenlenecektir. Ayrıca “Uluslararası Gençlik ve Barış İnşası Konferansı 2017”, “Dünya Müslüman Gençlik
Örgütleri Konferansı 2017”, “Dünya Müslüman Gençlik Kültür Festivali 2017”, “Dünya Kuran Saati 2017”
başlıklı tematik etkinlikler gerçekleştirilecektir.
GÜÇ 2017’ye, devlet temsilcileri, akademisyenler, politika yapıcılar, sivil ve kamu diplomasisi ile düşünce
kuruluşları mensuplarının geniş katılımı beklenmektedir. Yönetim ve sürdürülebilirliği Türkiye’nin
uhdesinde olan sürecin ortak yönetişimi için Türkiye merkezli önde gelen STK ve örgütlerden bir kurul
oluşturma çalışmaları da devam etmektedir. Küresel bir “network” olarak kurumsallaşması öngörülen
Zirve’ye Üniversitenizden uygun görülecek sayıda öğrenci ve akademisyen temsilcinin katılımının
sağlanması arz/müsterhamdır. Saygılarımızla…
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
TASAM Başkan Yardımcısı
Süleyman ŞENSOY
Dünya İslam Forumu ve TASAM Başkanı
EKLER
: GÜÇ 2017 Vizyon Belgesi (Taslak) | Üniversite Katılımcı Bilgi Notu
TARİH | YER
: 07 - 09 Nisan 2017 | Hartum - Sudan
KOORDİNASYON : Osman ORHAN, DİF Direktörü | T 0 212 635 6151 | F 0 212 532 5882
Download