Yeni Mısır Hükümetinin Oluşturulması 25 Ocak Devrimi Öncesi

advertisement
Hizb-ut Tahrir
Mısır Vilayeti
Medya Bürosu
H. 12 Ramazan 1434 / M. 21 Temmuz 2013
No: EG–BA–2013–MB–TR–021
2011
Basın Açıklaması
Yeni Mısır Hükümetinin Oluşturulması 25 Ocak Devrimi Öncesi Hükümetin Kopyalanmasıdır 30
Haziran’da Bunun Gibi Bir Hükümet Modeline mi Çağrıda Bulunuyorsunuz?
Başbakan olarak görevlendirilen Dr. Hazım el-Biblâvî, hükümetin oluşturulması için Pazar günü başlatılan
görüşmelerin tamamlanmasından önce Başbakanlık karargâhında 15 Temmuz sabahı Amerikan Dışişleri
bakan yardımcısı William Burns ve Amerikan büyükelçisi Anne Patterson ile görüştü. Ardından da 17
Temmuz Çarşamba günü yeni hükümetin oluşturulacağı açıklandı. Aynı gün bu yeni hükümet geçici başkan
Adli Mansur’un önünde anayasal yemini yerine getirdi.
Yaklaşık otuz kişiden oluşan bakanlar kuruluna bakıldığında aşağıdaki hususlar dikkati çekmektedir:
1- Askeri konseyin onayını almış şahıslardan oluşan bakanlara başkan olarak seçilen Biblâvî, askeri konsey
başkanlığındaki geçici hükümette Maliye Bakanı idi. Ekim 2011’de istifasını sunmasına rağmen Mareşal
Tantavi o zaman istifasını kabul etmemiş ve Maliye Bakanı olarak görevine devam etmesinde ısrar etmişti. İşte
bu adam, Savunma Bakanlığı görevini korumakla birlikte başbakan birinci yardımcısı olarak seçilmesinin
ardından hükümetteki nüfuzunu daha da artıracak olan Sisi’nin merhameti ve ordunun mızrağı altında
başbakan olarak ikinci defa hükümete girdi.
2- Adet olduğu üzere Mısır Dışişleri Bakanı olacak kimse; ya Mısır büyükelçilerinden veya Birleşmiş
Milletlerdeki daimi temsilcilerden Washington’da uzun yıllar çalışmış olan Mısırlı diplomatlardan seçilirdi.
Ancak bu sefer buna bir ilave de daha bulunuldu ve New York doğumlu Amerikan vatandaşı olan Nebil
Fehmi yeni Dışişleri Bakanı olarak seçildi. Mısır’da Dışişleri Bakanı olmak, ister şu andaki hükümet olsun
isterse bundan önceki hükümetler de olsun Amerika’dan gelen talimatları ve emirleri Mısır hükümetine
nakletmek anlamına gelir.
3- Sivil Havacılık Bakanı olarak seçilen Ali Abdülaziz Fadıl’a gelince: Bu adam Mısır Hava yollarının bakım
ve teknik işler şirketinin başkanı iken gayri meşru yollardan para kazanmakla suçlanmış birisidir. Ancak
sorun hükümete 4 milyon Cüneyh ödemesiyle sulha bağlandı. Sonra da sivil hava yolları bakanı olarak
atanmasıyla büyük bir ödül almış oldu.
4- Ortada Kandil hükümetinden üç bakan var. Özellikle başarısız olmaları nedeniyle onlara karşı 30
Haziran olayları patlak vermişti. Onlar: İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim, Elektrik Bakanı Ahmed İbrahim
ve Petrol Bakanı Şerif İsmail. Güvenliğin sağlanamaması, elektriklerin kesilmesi, paranın yetersiz olması gibi
Mursi zamanında insanlar en büyük sıkıntıları yaşadığına göre nasıl oluyor da bu makamlar, daha önce
başarısız olan bu adamlara bırakılıyor? Allah biliyor ya bunlar insanların şikâyet etmelerinin istenen düzeye
ulaşması için darbeyi planlayanların elinde birer araçtan öte değildirler.
5- Direnişçilerin “fulul” yani kalıntılar diye isimlendirdikleri, ancak direnişçilerin zihinlerinden bu kavramı
silmek için Baradey ve Sabâhî’nin yaptıkları sihir etkisi oluşturmuş ve meşhurlardan Milli partinin en
bilinenlerinden olan Medya Bakanı, İskân Bakanı ve Maliye Bakanı, günümüzün bu fasitleri ve bozguncuları
yeterliliğin, temizliğin ve güvenilirliğin sembolü olmuşlar!
6- Yeni Tarım Bakanı Eymen Ferîd Ebu Hadîd’e gelince olan olmuş. O, eski Tarım Bakanı Yusuf Vali’nin
şımarık çocuğudur. Onu zirai araştırmalar merkezine başkan olarak atamış sonra da Ahmed Şefik, azledilen
Mübarek’in yönetiminde Tarım Bakanı olarak getirmiştir.
7- Kalkınma Bakanı Adil Lebîb’e gelince: O, devrik Mübarek zamanında emekli devlet güvenlik
tuğgeneralidir. Halit Saîd’in öldürüldüğünde İskenderiye valisiydi. Bu 25 Ocak devrimine karşı bir tepki ve
bir tokat değil mi? Sonra da devrimciler 30 Haziranı Mübarek’i uzaklaştıran devrimin tashihi ve tamamlayıcısı
olduğu şarkısını söylemektedirler. Eski nizamın Mübarek’in düşmesi ile düşmediğine delalet eden yeni
hükümetin oluşturulmasında buzdağının görünen kısmı bunlardır. Kısa bir süreliğine gizlendikten sonra
Amerika’nın izin verdiği gün halk devrimi örtüsü altında yönetime ikinci defa gelebilmek için kendini ve
kuyruklarını hazırlıyor. Onun için cehennemi facir medya araçları hazırlandı. İslami olan her şeye karşı
insanlar sürüklendiler. Ancak ne yazık ki bu hususta onlara İslam’dan herhangi bir şeyi tatbik etmeden İslam
elbisesine bürünmüş bir nizam yardımcı oldu. İnsanlar rejimin devrilmesinin hemen ardından İslam’ın
yönetime geldiğini zannettiler. Fakat insanlar sadece yüzeysel birtakım değişikliklerle rejimin devam ettiği
sürprizi ile karşılaştılar.
30 Haziran günü sokağa dökülenlere yönelik bir soru var. Bayrağını dalgalandırdığınız ideal hükümetiniz
bu mudur? Bu hükümet size 1 Ocak öncesi var olan hükümetin çirkin yüzünü hatırlatmıyor mu? Sizinle nasıl
oynadıklarını anladınız mı? Sizler sizi temsil etmeyen hükümeti ve başkanını düşürdüğünüzü mü zannettiniz.
Ancak eski lanetli hükümeti sizlere hatırlatacak bir başkan ve hükümetle bir anda sizlere geri geldiler.
“Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun”[Tevbe
118]
Şerif Zâyid
Hizb-ut Tahrir
Mısır Vilâyeti
2011 Medya Bürosu Başkanı
Adres: 31 el-Cela Caddesi, Kahire |Tel: (+20) 22 738076- 511 985 7010|E-Mail: hizb.ut.tahrir.eg.gmail.com
www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.hizb.net | www.turkiyevilayeti.com
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards