LAHANA KOKULUBÖCEĞİ Eurydema ornatum L.

advertisement
CİLT III
EM
SEBZE ZARARLILARI
LAHANA KOKULUBÖCEĞİ
G
Eurydema ornatum L.
(Hemiptera: Pentatomidae)
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
TA
Erginleri 8-10 mm boyunda, vücudunda parlak siyah ve kırmızı renkte desenler
vardır. Baş siyahtır. Pronotum üzerinde 6 adet siyah leke ve üst kanatlar üzerinde
de siyah desenler tür tanısında karakteristiktir (Şekil 111a).
Kirli beyaz renkte olan yumurtaları silindir şeklinde ve 1 mm boyundadır. Üzerinde
birbirine paralel 2 siyah kuşak ve ortada bir leke bulunur. Diğer Pentatomidae
yumurtalarında olduğu gibi, bunun da yumurtalarının üst kısımında bir kapakçık
vardır. Kapakçığın ortası siyah, kenarları beyazdır. Yumurtalar muntazam 2 sıra
halinde konulur. Bir grupta çoğunlukla 12 yumurta bulunur (Şekil 111b).
Nimfler kanatsız olup portakal renginde ve lekesizdir. Daha sonra abdomen sarı
renk alır ve üzerinde siyah lekeler oluşur. Baş, toraks, antenler ve bacaklar siyahtır
(Şekil 111c).
216
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI
a
b
CİLT III
c
EM
Şekil 111. Lahana kokulu böceği ergini (yumurta bırakırken) (a), yumurtaları (b) ve
nimfleri (c).
Zararlı kışı ergin halde, dökülmüş yaprakların, bitki artıklarının arasında veya
otların, toprak keseklerinin altında geçirir. İlkbaharda havalar ısınmaya başlayınca,
kışlaklardan çıkar ve çevredeki lahana, karnabahar veya yabani Cruciferler
üzerinde beslenir. Kışlaktan çıkan erginler 10–12 gün kadar beslendikten sonra
çiftleşir ve 1-2 gün sonra da yumurta koymaya başlar. Bir dişi ortalama 110–120
yumurta bırakır. Yumurtaların kuluçka devresi 5–13 gündür. Yumurtadan çıkan
nimfler önce yumurta paketi üzerinde toplu halde bulunur. Nimf dönemi yaklaşık
bir aydır. 5 nimf dönemi geçirdikten sonra ergin olur.
Ege ve Marmara Bölgelerinde yılda 3–4 döl verir.
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
G
Konukçu bitkinin yaprak ve dallarında bitki özsuyunu emerek zararlı olur.
Yapraklarda kıvrılmalar, emgi yerlerinde beyazımsı sarı lekeler, lekelerin birleşip
kurumaları ve dökülmeleri sonucu delinmeler meydana gelir. Bitkinin iletim
dokuları zarar görür. Özellikle fide döneminde çok zarar yaptıklarında, fidenin
gelişmesini engeller ve kurutabilir. Bu dönemdeki zararları daha önemlidir. Ayrıca
beslendiği yerlerde pis koku bırakır.
Ülkemizde yaygın olarak bulunur. Ancak ekonomik bir zarar yapmamaktadır.
TA
3. KONUKÇULARI
Başlıca konukçuları lahana ve karnabahardır.
4. DOĞAL DÜŞMANLARI
En önemli doğal düşmanları Trissolcus spp. (Hym.: Scelionidae)’dir.
5. MÜCADELESİ
5.1. Kültürel Önlemler
Gübreleme, sulama gibi bakım işlemlerini zamanında yaparak bitkilerin ilk
dönemlerinde hızlı gelişmeleri sağlamalıdır.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
217
CİLT III
SEBZE ZARARLILARI
5.2. Kimyasal Mücadele
5.2.1. İlaçlama zamanı
Fidelik ve tarlada ilk gelişme dönemlerinde bitkiler kontrol edilerek yumurta
paketi, nimf veya ergin aranır. Ortalama bir bitkide bir yumurta paketi, 3 ergin
veya nimf görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
5.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
EM
5.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
5.2.4. İlaçlama tekniği
TA
G
Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır.
218
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Download