AYVA MONİLYASI Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.

advertisement
ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI
CİLT IV
AYVA MONİLYASI
Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
EM
Ayva monilyası (Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.)’nın genç miselyumu,
bölmeli, renksiz ve plazmaları tanecikli olup, yaşlandıkça vakuoller oluşur.
Miselyumun uç kısımlarında oluşan konidioforlar üzerinde, önceleri küre şeklinde,
sonraları limon şeklinde, tek hücreli, çift çeperli, tanecikli, farklı büyüklüklerde ve
zincir şeklinde sıralanmış konidiosporlar meydana gelir. Konidiosporların
optimum çimlenme sıcaklıkları 19-24°C’dir.
Fungus kışı hastalıklı sürgünler ve mumyalaşmış meyveler üzerinde miselyum
halinde geçirir. Yere dökülen mumyalaşmış meyveler üzerinde şubat sonu-mart
başından itibaren 3-21 tane kahverengi apotesyum oluşur. Apotesyumların içinde,
parafizler arasında silindirik, şeffaf, çift çeperli askuslar bulunur. Her askus içinde
oval, renksiz ve şeffaf 8 adet askospor bulunur. Askosporların optimum çimlenme
sıcaklıkları 18-22°C’dir.
Olgunlaşmış apotesyumlardaki gelişmesini tamamlamış askuslardan doğaya
yayılan askosporlar, yapraklarda primer enfeksiyonu gerçekleştirir. Sekonder
enfeksiyonlar ise yapraklarda meydana gelen konidiosporlarla olur.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
G
Hastalık, ayva ağaçlarının yaprak, sürgün, çiçek ve genç meyvelerinde belirti
oluşturur. İlkbaharda genç yaprakların üst yüzünde, ancak ışığa tutulduğunda
görülebilen açık kahverengi lekeler zamanla koyulaşır. Bu lekeler yaprağın bir
kısmını, ya da tamamını kaplar. Konidiosporlar, lekeler üzerinde krem renkli
fungal bir örtü oluşturur. Hastalanan yapraklarda badem kokusu vardır. Enfekteli
yapraklardaki miselyum, yaprakların damarlarından saplarına ve oradan da
sürgünlere geçer.
TA
Miselyumun sürgünü enfekte etmesiyle, yaprak sapının sürgünle birleştiği noktanın alt ve üst taraflarında 2-3 cm uzunluğunda kahverengi lekeler görülür. Zamanla
sürgünler, üzerlerindeki yaprak ve çiçek tomurcuklarıyla birlikte kururlar (Şekil
7a,b). Kuruyan sürgünlerin üzerinde, kirli beyaz renkte konidiospor kitleleri
oluşur.
Çiçeklerin açma döneminde, yapraklar üzerinde oluşan konidiosporlar çiçek dişicik organının tepesine gelerek burada çimlenir ve yumurtalığa geçerek hastalandırır. Enfekte olmuş çiçekler, başlangıçta sağlıklı görünür; ancak taç yaprak,
dökümüne yakın kahverengileşir (Şekil 7c).
Enfekte olmuş genç meyvelerin üzerinde önceleri açık kahverengi, sonraları
koyulaşan lekeler oluşur. Bu meyveler önce yumuşar ve zamanla tamamen
sertleşerek mumyalaşır ve ağaçlarda asılı kalır.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
13
CİLT IV
YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE HASTALIKLARI
Hastalığın, ayva ağacının yaprak, çiçek, sürgün ve meyvelerinde oluşturduğu zarar,
ağacın gelişmesini engeller ve verimi azaltır. Epidemi yıllarında verim kaybı %8090 olabilmektedir.
c
EM
b
a
Şekil 7. Ayva monilyasının sürgün (a,b) ve çiçekteki belirtileri (c).
Yurdumuzda ayva yetiştirilen tüm bölgelerde hastalığı görmek mümkündür.
3. KONUKÇULARI
Hastalık etmenini tek konukçusu ayvadır.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
─ İlkbaharda enfekteli yaprak, çiçek ve sürgünler kesilerek imha edilmeli ve
böylece enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmalıdır.
G
─ Mumyalaşmış meyveler toplanıp yakılarak veya gömülerek imha edilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
a) Askospor uçuşlarının saptandığı yerlerde:
TA
Askospor uçuş başlangıcını saptamak için, sonbaharda mumyalaşmış meyveler
toplanır. Tabanı çıkartılmış ve üzerine tel kafes gerilmiş kasaların altına bu
meyveler yerleştirilir. Şubat sonundan itibaren mumyalaşmış meyveler üzerinde
apotesyum oluşumu gözlenir ve alınan kesitlerle, askuslar içindeki askosporların
durumları mikroskopta incelenir. Askusların olgunlaşma döneminde sandık üzerine
yerleştirilen vazelinli lam tuzaklarının mikroskopta incelenmesiyle askospor uçuş
başlangıcı saptanır.
1. ilaçlama: Askospor uçuşu başladığında,
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan preparatın etki süresine göre doğada
askospor uçuşu sona erinceye kadar yapılmalıdır.
14
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI
CİLT IV
b) Askospor uçuş başlangıcının saptanamadığı yerlerde:
1. ilaçlama: Çiçeklerin %5’i açtığında,
2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açtığında,
3. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
4.2.4. İlaçlama tekniği
EM
İlaçlamada, hidrolik bahçe pülverizatörü veya motorlu bahçe pülverizatörü
kullanılır.
TA
G
İlaçlama, ağacın her tarafını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
15
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards