İstanbul Forumu 4. Toplantısı – Ortak Açıklama

advertisement
Afganistan, Türkiye, Pakistan Arasında Ekonomik İşbirliği İçin İstanbul Forumu
Dördüncü Toplantısı Ortak Açıklama Metni
25 Ocak 2010
1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Afganistan Ticaret ve Sanayi Odaları
(ACCI) ve Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) temsilcileri
25 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Forumu’nun dördüncü toplantısı için İstanbul’da
bir araya geldiler.
2. Forum üyeleri üç ülkenin iş dünyaları arasındaki diyalog mekanizmasının
önemini ve temelde atılan ilerlemeci adımları vurguladı.
3. Forum üyeleri, Ankara Forumu’nun ikinci ve üçüncü toplantılarında öne sürülen
üçlü çatal stratejinin uygulanabilirliğini onayladılar; ve (i) ziraat işine odaklı
endüstriyel bölge, (ii) kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında
kurumsallaşma için kapasite inşa programları, (iii) mikro kredi odağında iş
geliştirme merkezleri konularında çalışmalar eklediler. Forum üyeleri bu
stratejinin uzun dönemde işler olduğu, ancak kötüleşen güvenlik konumu
nedeniyle kısa ile orta vadede bir odak kaymasına ihtiyaç olduğu konularında hem
fikir oldular.
4. Forum üyeleri, Afganistan’da insan kaynaklarının gelişimine katkı vermesi
amacıyla bir proje tasarlanmasının gerekliliğini vurguladılar. Böyle bir proje,
özellikle Ulusal Öğretmen Eğitim Enstitüsü ve Ulusal Müfredat Geliştirme
Enstitüsü ismi ile iki enstitünün kurulmasına yönelik olacaktır.
5. Forum toplantısında, hem Afganistan, hem de Pakistan için mesleki eğitim
merkezi, iş geliştirme merkezi, meslek odası, ve emlak ve sınır yönetimi
konularına odaklı bir takım kapasite inşaası girişimleri tartışıldı. Forum üyeleri,
bu alanlarda somut projeler geliştirmenin gerekliliğini açıkladılar.
6. Forum üyeleri, İstanbul Forum’unun üçüncü toplantısında alınan karara
dayanılarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Özel Sektör ve
Ekonomik Kalkınma Enstitüsü (IPSED) ve Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma
Enstitüsü’nün (TRIPP) kurulmasını memnuniyetle karşıladılar. Forum üyeleri
bilhassa Haziran ve Temmuz 2009’da Pakistan Rekabet Kurumu uzmanları için
organize edilen iki eğitim programının başarıyla uygulanmasına memnun oldular.
Forum üyeleri, bu tür eğitim programlarının devamı için duydukları arzuyu dile
getirdiler.
7. İstanbul Forumu beşinci toplantısını 2010’nun ikinci yarısında gerçekleştirmeye
karar verdi.
Download