tc necmettin erbakan üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi

advertisement
T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ,
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI /
T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE FACULTY,
MECHATRONICS ENGINEERING DEPARTMENT, 2017-2018 ACADEMIC YEAR CURRICULUM PLAN
ESKİ
KODU /
PREVIOUS
CODE
1. YARIYIL / SEMESTER 1
KODU /
CODE
DERSİN ADI /
COURSE NAME
MEK101
MEK103
Genel Matematik-1 / General Mathematics-1
Genel Fizik / General Physics
Bilişim Teknolojileri / Information
Technologies
Mekatronik Mühendisliğine Giriş / Introduction
to Mechatronics Engineering
Mühendislik Mekaniği-1 / Engineering
Mechanics-1
Bilgisayar Programlama-1 / Computer
Programming-1
3+0
2+1
3
2,5
4
4
ZORUNLU/
SEÇMELİ
COMPULSORY /
ELECTIVE
Z/C
Z/C
2+0
2
2
Z/C
2+0
2
4
Z/C
3+0
3
4
Z/C
2+1
2,5
4
Z/C
MEK113
Türk Dili-1 / Turkish Language-1
2+0
2
2
Z/C
MEK115
İngilizce-1 / English-1
3+0
3
3
Z/C
2+0
2
2
Z/C
1+0
1
1
Z/C
22+2
23
30
MEK105
MEK107
MEK109
MEK111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 / Ataturk's
Principles and Revolution History-1
Üniversite Hayatına Giriş / Introduction to
MEK119
University Life
TOPLAM / TOTAL
MEK117
T+U /
T+A
1
KREDİ /
CREDITS
AKTS /
ECTS
AÇIKLAMA/
EXPLANATION
Uzaktan Eğitim/
Distance Education
Uzaktan Eğitim/
Distance Education
Uzaktan Eğitim/
Distance Education
ESKİ
KODU /
PREVIOUS
CODE
2. YARIYIL / SEMESTER 2
KODU /
CODE
DERSİN ADI /
COURSE NAME
MEK100
Genel Matematik-2 / General Mathematics-2
Mühendislik Mekaniği-2 / Engineering
Mechanics-2
Lineer Cebir / Linear Algebra
Bilgisayar Programlama-2 / Computer
Programming-2
Elektrik Devre Temelleri / Electrical Circuit
Basics
Bilgisayar Destekli Çizim / Computer Aided
Drawing
Türk Dili -2 / Turkish Language-2
MEK102
MEK104
MEK106
MEK108
MEK110
MEK112
MEK114
İngilizce -2 / English-2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih-2 / Ataturk's
Principles and Revolution History-2
Toplumsal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam /
MEK118
Social Responsibility and Healthy Living
TOPLAM / TOTAL
MEK116
3+0
3
4
ZORUNLU/
SEÇMELİ
COMPULSORY /
ELECTIVE
Z/C
3+0
3
3
Z/C
3+0
3
4
Z/C
2+1
2,5
4
Z/C
2+1
2,5
4
Z/C
1+2
2
3
Z/C
2+0
2
2
Z/C
3+0
3
3
Z/C
2+0
2
2
Z/C
1+0
1
1
Z/C
22+4
24
30
T+U
/
T+A
KREDİ /
CREDITS
2
AKTS /
ECTS
AÇIKLAMA/
EXPLANATION
Uzaktan Eğitim/
Distance Education
Uzaktan Eğitim/
Distance Education
Uzaktan Eğitim/
Distance Education
ESKİ
KODU /
PREVIOUS
CODE
3. YARIYIL / SEMESTER
KODU /
CODE
T+U
/
T+A
DERSİN ADI /
COURSE NAME
Bilgisayar Destekli Matematik / Computer
Aided Mathematics
Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler /
MEK203
Microprocessors and Embedded Systems
İmalat Teknolojileri / Manufacturing
MEK205
Technologies
MEK207 Elektronik Devreler-1 / Electronic Circuits-1
Hidrolik Pnömatik Sistemler / Hydraulic
MEK209
Pneumatic Systems
Bilgisayar Destekli Tasarım / Computer Aided
MEK211
Design
İş Sağlığı ve Güvenliği-1 / Occupational Health
MEK213
and Safety-1
TOPLAM / TOTAL
MEK201
KREDİ /
CREDITS
AKTS /
ECTS
ZORUNLU/
SEÇMELİ
COMPULSORY
/ ELECTIVE
3+0
3
4
Z/C
3+1
3,5
5
Z/C
2+0
2
5
Z/C
2+1
2,5
5
Z/C
2+1
2.5
5
Z/C
2+1
2,5
5
Z/C
1+0
1
1
Z/C
15+4
14,5
30
AÇIKLAMA/
EXPLANATION
Uzaktan Eğitim/
Distance Education
4. YARIYIL / SEMESTER 4
ESKİ
KODU /
PREVIOUS
CODE
KODU /
CODE
DERSİN ADI /
COURSE NAME
Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı /
Microprocessor Based System Design
Makine Teorisi ve Dinamiği / Machine Theory
MEK202
and Dynamics
MEK204 Makine Elemanları / Machine Elements
MEK206 Elektronik Devreler-2 / Electronic Circuits-2
MEK208 Endüstriyel Otomasyon / Industrial Automation
Bilgisayar Destekli Üretim / Computer Aided
MEK210
Manufacturing
MEK212 Sistem Dinamiği / System Dynamics
İş Sağlığı ve Güvenliği-2 / Occupational Health
MEK214
and Safety-2
TOPLAM / TOTAL
MEK200
T+U
/
T+A
KREDİ /
CREDITS
AKTS /
ECTS
ZORUNLU/
SEÇMELİ
COMPULSORY
/ ELECTIVE
3+0
3
4
Z/C
3+0
3
4
Z/C
3+0
2+1
2+1
3
2,5
2.5
4
5
5
Z/C
Z/C
Z/C
2+0
2
3
Z/C
3+0
3
4
Z/C
1+0
1
1
Z/C
19+2
17,5
30
3
AÇIKLAMA/
EXPLANATION
Uzaktan Eğitim/
Distance Education
ESKİ
KODU /
PREVIOUS
CODE
5. YARIYIL / SEMESTER 5
KODU /
CODE
DERSİN ADI /
COURSE NAME
Mekatronik Sistem Tasarımı-1 / Mechatronic
System Design-1
MEK303 Otomatik Kontrol / Automatic Control
Diferansiyel Denklemler / Differential
MEK305
Equations
Teknik Seçmeli-1 / Technical Elective-1
MEK307 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri / Database
Management Systems
MEK309 İşaretler ve Sistemler / Signs and Systems
Teknik Seçmeli-2 / Technical Elective-2
MEK311 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri /
Programmable Logic Controllers
MEK313 Otomotiv Mekatroniği / Automotive
Mechatronics
Teknik Seçmeli-3 / Technical Elective-3
MEK315 Mantık Devreleri / Logic Circuits
MEK317 Yenilenebilir Enerjiler ve Uygulamaları /
Renewable Energies and Applications
Teknik Olmayan Seçmeli-1 / Non-Technical Elective-1
MEK319 Kritik ve Analitik Düşünce Teknikleri / Critical
and Analytical Thinking Techniques
MEK321 Etik ve Sosyal Sorumluluk / Ethical and Social
Responsibility
TOPLAM / TOTAL
MEK301
T+U
/
T+A
KREDİ /
CREDITS
AKTS /
ECTS
ZORUNLU/
SEÇMELİ
COMPULSORY
/ ELECTIVE
1+1
1,5
5
Z/C
3+0
3
6
Z/C
3+0
3
4
Z/C
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
2+0
2
3
S/E
18+1
18,5
30
4
AÇIKLAMA/
EXPLANATION
ESKİ
KODU /
PREVIOUS
CODE
6. YARIYIL / SEMESTER 6
KODU /
CODE
DERSİN ADI /
COURSE NAME
Mekatronik Sistem Tasarım-2 / Mechatronic
System Design-2
MEK302 Gerçek Zamanlı Kontrol / Real-Time Control
Endüstriyel Ölçme Sistemleri / Industrial
MEK304
Measuring Systems
Teknik Seçmeli-4 / Technical Elective-4
MEK306 Bulanık Mantık / Fuzzy Logic
MEK308 Cisimlerin Dayanımı / Strength of Objects
Teknik Seçmeli-5 / Technical Elective-5
MEK310 Güç Elektroniği / Power Electronics
MEK312 Elektriksel Tahrik Sistemleri / Electrical Drive
Systems
Teknik Seçmeli-6 / Technical Elective-6
MEK316 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler / Sensors and
Transducers
MEK314 Malzeme Bilimi / Material science
Teknik Olmayan Seçmeli-2 / Non-Technical Elective-2
MEK318 Değerler Eğitimi / Values education
MEK320 Halkla İlişkiler / Public relations
TOPLAM / TOTAL
MEK300
T+U
/
T+A
KREDİ /
CREDITS
AKTS /
ECTS
ZORUNLU/
SEÇMELİ
COMPULSORY
/ ELECTIVE
1+1
1,5
5
Z/C
3+0
3
5
Z/C
3+0
3
5
Z/C
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
2+0
2
3
S/E
18+1
18,5
30
5
AÇIKLAMA/
EXPLANATION
ESKİ
KODU /
PREVIOUS
CODE
7. YARIYIL / SEMESTER 7
KODU /
CODE
DERSİN ADI /
COURSE NAME
Mekatronik Sistem Tasarımı-3 / Mechatronic
System Design-3
MEK403 Bilgisayar Ağları / Computer Networks
MEK407 Staj / Internship
Teknik Seçmeli-7 / Technical Elective-7
MEK409 Yapay Zeka / Artificial intelligence
MEK411 Biyomekatronik / Biomechatronics
Teknik Seçmeli-8 / Technical Elective-8
MEK413 Akışkanlar Mekaniği / Fluid mechanics
MEK415 Nano Teknoloji / Nanotechnology
Teknik Seçmeli-9 / Technical Elective-9
MEK417 Motor Sürücü Sistemleri / Motor Drive Systems
MEK419 Modern Kontrol / Modern Control
Teknik Seçmeli-10 / Technical Elective-10
MEK421 Sayısal Analiz / Numerical Analysis
MEK423 Mekanik Titreşimler / Mechanical Vibrations
TOPLAM / TOTAL
MEK401
T+U
/
T+A
KREDİ /
CREDITS
AKTS /
ECTS
ZORUNLU/
SEÇMELİ
COMPULSORY
/ ELECTIVE
2+2
3
8
Z/C
1+1
30 Gün
1,5
0
2
6
Z/C
Z/C
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
15+3
16,5
32
6
AÇIKLAMA/
EXPLANATION
ESKİ
KODU /
PREVIOUS
CODE
8. YARIYIL / SEMESTER 8
KODU /
CODE
DERSİN ADI /
COURSE NAME
Mekatronik Sistem Tasarımı-4 / Mechatronic
System Design-4
MEK402 Robotik / Robotic
MEK406 Girişimcilik Kültürü / Entrepreneurship Culture
Teknik Seçmeli-11 / Technical Elective-11
MEK408 Görüntü İşleme Teknikleri / Image Processing
Techniques
MEK410 Akustik ve Gürültü / Acoustics and Noise
Teknik Seçmeli-12 / Technical Elective-12
MEK412 Sonlu Elemanlar Analizi / Finite Element
Analysis
MEK414 Mühendislikte Güvenilirlik / Reliability in
Engineering
Teknik Seçmeli-13 / Technical Elective-13
MEK416 Termodinamik / Thermodynamics
MEK418 Uçak Teknolojisi / Aircraft Technology
Teknik Seçmeli-14 / Technical Elective-14
MEK420 İstatistik Analiz / Statistical Analysis
MEK422 Modern İmalat Yöntemleri / Modern
Manufacturing Methods
TOPLAM / TOTAL
MEK400
T+U
/
T+A
KREDİ /
CREDITS
AKTS /
ECTS
ZORUNLU/
SEÇMELİ /
COMPULSORY
/ ELECTIVE
2+2
3
8
Z/C
1+1
1+0
1,5
1
3
1
Z/C
Z/C
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
3+0
3
4
S/E
16+3
17,5
28
Toplam Teorik Kredi: 145
Toplam Kredi: 150
Seçmeli Derslerin toplam krediye oranı: %33,333
Temel Fen Bilimleri Derslerin Toplam Kredisi:12 (%8)
AÇIKLAMA/
EXPLANATION
Toplam Uygulama Kredisi: 20
Seçmeli Dersler AKTS / Toplam AKTS Oranı: %25,833
Toplam Temel Fen bilimleri AKTS: 15 (%10)
Toplam AKTS:240
7
Download