1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.47
Adı :
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2016
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
9
Cari Yıl (N)
80.649.749,67
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
517.832,57
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
451.951,20
630
630
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
630
630
02
04
Geçici Personel
630
630
03
03
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
56.942.795,61
55.973.011,84
9.021.745,08
8.795.512,70
108.757,52
117.474,86
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.986.932,31
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
5.582.878,02
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
37.738,88
03
05
Hizmet Alımları
4.738.698,63
630
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
05
01
Görev Zararları
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
630
630
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
630
630
07
630
630
11
630
630
12
630
630
14
14
630
630
03
Cari Transferler
05
07
01
99
14.224,29
159.633,24
17.087,11
2.449.485,65
1.326.800,00
120.000,00
1.002.685,65
Sermaye Transferleri
500.000,00
Yurtiçi Transferleri
500.000,00
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
11
436.672,14
46.152,27
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
46.152,27
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
209.534,87
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
209.534,87
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
466.201,59
01
Kırtasiye Malzemeleri
130.147,41
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
26.059,12
630
630
14
07
Yiyecek
35.550,36
14
08
İçecek
630
630
14
10
Zirai Maddeler
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
12
03
14
03/11/2016 10:05
774,08
5.526,78
173.062,25
7.064,98
4.113,72
5.285,02
33.846,21
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.47
Adı :
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2016
9
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
14
13
Yedek Parçalar
630
630
14
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
14
16
Spor Malzemeleri Grubu
630
630
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
3.346,72
Diğer Giderler
26.902,29
630
99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
26.902,29
99
99
14.719,94
5.661,31
21.043,69
GİDERLER TOPLAMI :
03/11/2016 10:05
80.649.749,67
Sayfa 2 / 2
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards