56 s kullanımı - Hobi Kuluçka Makinesi

advertisement
CAGAN
KULUCKA
Kuluçka makinesi ilk ayarları
1- Yumurta çevirici kablo soketi bağlantısını yapınız.
2- Güç kablosunu elektrik kaynağına bağlayın.
3- Güç düğmesine basın.
4- Düşük sıcaklık ve nem uyarı sesi duyacaksınız.
5- Uyarı sesini kapatmak için ( - ) tuşuna basın.
6- Cihazın sağ arka yanda bulunan delikten Kanalallara su ekleyin.
7- Nem istenilen seviyeye gelene kadar su ilave edin.
8- Viyol kontrolü için RESET tuşuna basın.
9- Işık kontrolü için fener işareti olan butona basın kapatmak için
tekrar aynı butona basmanız yeterlidir.
Isı ayarı
1- ( SET ) tuşuna kısa basın.
2- Isıyı yükselmek için ( + ) tuşuna basarak yükseltebilirsiniz.
3- Isıyı düşürmek için ( - ) tuşana basarak düşürebilirsiniz.
4- Ayarları kaydetmek için ( SET ) tuşuna basmanız yeterlidir.
Kuluçka makinası fabrika ısı ayarı 38 dereceye ayarlıdır
çıkımını almak istediğiniz kanatlı canlı türünün gelişimde ve
çıkımda olması gereken ısı değerlerini elle girebilirsiniz.
Isı alarm parametre ayarı
1- ısı alarm parametreleri ( AL ve AH ) menüsünde ayarlanır
2- Menüye giriş için ( SET ) tuşuna 3 saniye basılı tutun
3- Ekrana ( AL ) veya ( AH ) yazıları gelene kadar ( + ) veya ( - ) tuşuna basınız.
4- Yazı ekranda göründüğünde ( SET ) tuşuna basarak ayar bölümüne giriş yapınız
5- Parametre değerini yükseltmek için ( + ) tuşuna basın
6- Parametre değerini düşürmek için ( - ) tuşuna basın
7- Ayarları kayıt etmek için ( SET ) tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Isı parametre ayarları fabrikadan 10 derece yüksek ve 10 derece düşük
olduğu taktirde alarm verecek şekilde ayarlanmıştır. Her hangi bir ayar gerektirmez.
Nem alarm parametre ayarı
1- Düşük nem alarm parametresi ( AS ) menüsünden ayarlanır
2- Menüye giriş için ( SET ) tuşuna 3 saniye basılı tutun
3- Ekrana ( AS ) yazısı gelene kadar ( + ) veya ( - ) tuşuna basınız.
4- Yazı ekranda göründüğünde ( SET ) tuşuna basarak ayar bölümüne giriş yapınız
5- Parametre değerini yükseltmek için ( + ) tuşuna basın
6- Parametre değerini düşürmek için ( - ) tuşuna basın
7- Ayarları kayıt etmek için ( SET ) tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Düşük nem parametre ayarları fabrikadan % 45 derece olarak ayarlanmıştır.
Isı Kalibrasyonu ayarı
1- Isı kalibrasyon Ayarı ( CA ) menüsünden ayarlanır
2- Menüye giriş için ( SET ) tuşuna 3 saniye basılı tutun
3- Ekrana ( CA ) yazısı gelene kadar ( + ) veya ( - ) tuşuna basınız.
4- Yazı ekranda göründüğünde ( SET ) tuşuna basarak ayar bölümüne giriş yapınız
5- Parametre değerini yükseltmek için ( + ) tuşuna basın
6- Parametre değerini düşürmek için ( - ) tuşuna basın
7- Ayarları kayıt etmek için ( SET ) tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Isı kalibrasyon ayarı çok hassasiyet gerektirir ve bu ayar çok kaliteli hassas ölçüm yapabilme kabiliyetine sahip
harici dijital ısı ölçer ile yapılmalıdır ve en az 24 saat kontrol altında tutularak yapılması gereken bir ayardır.
Isı yüksek ve düşük limit ayarı
1- Isı yüksek ayar ( HS ) düşük ayar ( LS ) menüsünden ayarlanır
2- Menüye giriş için ( SET ) tuşuna 3 saniye basılı tutun
3- Ekrana ayar yapmak istediğiniz değer yazısı gelene kadar ( + ) veya ( - ) tuşuna basınız.
4- Yazı ekranda göründüğünde ( SET ) tuşuna basarak ayar bölümüne giriş yapınız
5- Parametre değerini yükseltmek için ( + ) tuşuna basın
6- Parametre değerini düşürmek için ( - ) tuşuna basın
7- Ayarları kayıt etmek için ( SET ) tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Kuluçka makinesi ısı ayarı arzu edilen ısı ayarları arasındaki limiti sınırlamak içindir.
Eğer ( HS ) 38.2 olarak ayarlanmış ve ( LS ) de 37.4 olarak ayarlanmış ise
arzu edilen kuluçka makinesi ısı ayarı sadece 38.2 ile 78.4 aralığında değişebilecek demektir.
Isıtma elemanı
Isıtma elemanı ayarları ( HU ) ve ( HD) Menüsünden ayarlanır.
Fabrika ayarı olarak ayarlanmış olan HU ve HD parametrelerinin kullanıcı tarafından
değiştirilmesi öngörülmemiştir.
( HU ) Fabrika Ayarı 18 dir bu başlangıç ayarı olup ısıtıcı elemanının kuluçka makinesi ısı ayarı
ısıtmaya başlama sınırıdır. Ayarlama aralığı 1-90 dır.
( HD ) Fabrika ayarı 11 dir. bu ısı düşürme ayarı olup arzu edilen ısı ayarı için ısıtıcı elemanın
kuluçka makinesi ısı ayarı gücünü kontrol eder. Ayar derecesi olan 37.6 derece de 1 derecelik
oynamalar olmadıkça bu ayarları değiştirmeniz önerilmez.
EKRAN
SEMBOLLERİ
SENBOL ANLAMLARI
FABRİKA AYARLARI
AL
Düşük sıcaklık alarım parametre ayarı
1C
AH
Yüksek sıcaklık alarm parametre ayarı
1C
AS
Düşük nem alarm parametre ayarı
45 %
CA
Isı sensörü ölçüm kalibrasyon ayarı
0C
HS
Yüksek ısı limit ayarı
39.5 C
LS
Düşük ısı limit ayarı
30 C
HU
Isıtma başlangıcı
18 C
HD
Isıtma sonu
11 C
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards