İktisat - Gazi Üniversitesi

advertisement
İktisat - İKTİ 1A
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
8.30-10.55
11.00-13.25
Perşembe
Cuma
IKTI107(Z) İktisat Tarihi I
KAMU101(Z) Hukukun Temel
Kavramları
ISLE103(Z) İşletme Bilimine
Giriş
Z1
406
406
YRD.DOÇ.DR.METİN SARAÇOĞLU
DOÇ.DR.SÜHEYLA SUZAN ALICA
IKTI101(Z) İktisada Giriş I
EKON103(Z) Matematik I
402
Z5
PROF.DR.H.OZAN ERUYGUR
UZM.DR.TUĞBA YUMUŞAK
YRD.DOÇ.DR.AYŞE EDİZ
13.30-15.55
16.00-18.25
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 1B
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
8.30-10.55
11.00-13.25
Çarşamba
IKTI107(Z) İktisat Tarihi I
IKTI101(Z) İktisada Giriş I
Z4
B AMFİ-6
PROF.DR.HAKAN NAİM ARDOR
YRD.DOÇ.DR.METİN SARAÇOĞLU
Perşembe
ISLE103(Z) İşletme Bilimine
Giriş
EKON103(Z) Matematik I
KAMU101(Z) Hukukun Temel
Kavramları
406
Z4
Z8
DR.SEDAT BELBAĞ
YRD.DOÇ.DR.AYŞE EDİZ
Cuma
DOÇ.DR.SÜHEYLA SUZAN ALICA
13.30-15.55
16.00-18.25
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 1C
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
8.30-10.55
11.00-13.25
Perşembe
Cuma
IKTI101(Z) İktisada Giriş I
IKTI107(Z) İktisat Tarihi I
KAMU101(Z) Hukukun Temel
Kavramları
Z3
Z1
Z6
PROF.DR.SENİHA ALEV SÖYLEMEZ
YRD.DOÇ.DR.METİN SARAÇOĞLU
DOÇ.DR.SÜHEYLA SUZAN ALICA
ISLE103(Z) İşletme Bilimine
Giriş
EKON103(Z) Matematik I
Z3
Z8
DR.OĞUZHAN YAVUZ
DR.HASAN TÜRE
13.30-15.55
16.00-18.25
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 2A
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8.30-10.55
11.00-13.25
13.30-15.55
16.00-18.25
MALI103(S) Kamu Maliyesi
IKTI209(S) Osmanlı İktisat
Tarihi
IKTI203(Z) Makro İktisat I
IKTI207(S) Matematiksel
İktisat I
B304
206
305
B304
DOÇ.DR.MUSTAFA DURMUŞ
YRD.DOÇ.DR.METİN SARAÇOĞLU
PROF.DR.M. NECAT COŞKUN
PROF.DR.Z. ABİDİN ÖZDEMİR
KAMU103(S) Anayasa
Hukuku
IKTI201(Z) Mikro İktisat I
ISLE111(S) Muhasebe I
EKON101(Z) İstatistik Ve
Olasılığa Giriş I
KAMU202(S) Borçlar Hukuku
A-AMFİ 1
Z5
Z2
B AMFİ-1
DOÇ.DR.FURKAN EMİRMAHMUTOĞLU
B103
DOÇ.DR.ÖMER KESKİNSOY
PROF.DR.MÜSLÜME NARİN
DOÇ.DR.SERAP SEBAHAT YANIK
ÖĞR.GÖR.HASAN OCAKTAN
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 2B
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8.30-10.55
11.00-13.25
13.30-15.55
16.00-18.25
MALI103(S) Kamu Maliyesi
IKTI209(S) Osmanlı İktisat
Tarihi
IKTI203(Z) Makro İktisat I
IKTI207(S) Matematiksel
İktisat I
B304
206
406
B304
DOÇ.DR.MUSTAFA DURMUŞ
YRD.DOÇ.DR.METİN SARAÇOĞLU
DR.MENGÜ TUNCAY
PROF.DR.Z. ABİDİN ÖZDEMİR
KAMU103(S) Anayasa
Hukuku
EKON101(Z) İstatistik Ve
Olasılığa Giriş I
ISLE111(S) Muhasebe I
IKTI201(Z) Mikro İktisat I
KAMU202(S) Borçlar Hukuku
A-AMFİ 1
B303
Z2
Z4
B103
DOÇ.DR.ÖMER KESKİNSOY
PROF.DR.SERDAR KILIÇKAPLAN
DOÇ.DR.SERAP SEBAHAT YANIK
PROF.DR.FAHRİYE ÖZTÜRK
ÖĞR.GÖR.HASAN OCAKTAN
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 2C
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8.30-10.55
IKTI203(Z) Makro İktisat I
11.00-13.25
13.30-15.55
16.00-18.25
204
DR.MENGÜ TUNCAY
MALI103(S) Kamu Maliyesi
IKTI209(S) Osmanlı İktisat
Tarihi
IKTI201(Z) Mikro İktisat I
IKTI207(S) Matematiksel
İktisat I
B304
206
Z8
B304
DOÇ.DR.MUSTAFA DURMUŞ
YRD.DOÇ.DR.METİN SARAÇOĞLU
PROF.DR.A.HAKAN ÇERMİKLİ
PROF.DR.Z. ABİDİN ÖZDEMİR
KAMU103(S) Anayasa
Hukuku
EKON101(Z) İstatistik Ve
Olasılığa Giriş I
ISLE111(S) Muhasebe I
KAMU202(S) Borçlar Hukuku
A-AMFİ 1
B104
Z2
B103
DOÇ.DR.ÖMER KESKİNSOY
YRD.DOÇ.DR.SEZGİN AKSOY
DOÇ.DR.SERAP SEBAHAT YANIK
ÖĞR.GÖR.HASAN OCAKTAN
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 3A
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
8.30-10.55
11.00-13.25
Salı
Çarşamba
Perşembe
IKTI305(S) Tarım Ekonomisi
IKTI311(S) Doğal Kaynaklar Ve
Çevre Ekonomisi
IKTI301(Z) Para Teorisi
B203ÖĞR.GÖR.DR.FATİH HAKAN DİKMEN
B105
Z5
IKTI309(S) İktisadi Planlama
Teknikleri
IKTI319(S) Kamu Ekonomisi
EKON301(Z) Ekonometri I
IKTI303(Z) Uluslararası İktisat
Teorisi
201
B103
Z6
305
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
PROF.DR.MÜSLÜME NARİN
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
Cuma
PROF.DR.SELAHATTİN TOGAY
DOÇ.DR.FUNDA YURDAKUL
PROF.DR.FİLİZ ELMAS SARAÇ
ISLE203(S) Finansal Yönetim
13.30-15.55
201
DOÇ.DR.SEDAT YENİCE
IKTI313(S) İşgücü Piyasası
16.00-18.25
B202
PROF.DR.İBRAHİM TOKATLIOĞLU
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 3B
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
8.30-10.55
11.00-13.25
13.30-15.55
16.00-18.25
Salı
Çarşamba
Perşembe
IKTI305(S) Tarım Ekonomisi
IKTI311(S) Doğal Kaynaklar Ve
Çevre Ekonomisi
IKTI303(Z) Uluslararası İktisat
Teorisi
B203ÖĞR.GÖR.DR.FATİH HAKAN DİKMEN
B105
Z3
IKTI309(S) İktisadi Planlama
Teknikleri
IKTI319(S) Kamu Ekonomisi
IKTI301(Z) Para Teorisi
EKON301(Z) Ekonometri I
201
B103
B104
302
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
PROF.DR.MÜSLÜME NARİN
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
PROF.DR.SELAHATTİN TOGAY
Cuma
PROF.DR.FİLİZ ELMAS SARAÇ
DOÇ.DR.ATİLLA GÖKÇE
ISLE203(S) Finansal Yönetim
201
DOÇ.DR.SEDAT YENİCE
IKTI313(S) İşgücü Piyasası
B202
PROF.DR.İBRAHİM TOKATLIOĞLU
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 3C
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
8.30-10.55
11.00-13.25
13.30-15.55
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
IKTI305(S) Tarım Ekonomisi
IKTI311(S) Doğal Kaynaklar Ve
Çevre Ekonomisi
EKON301(Z) Ekonometri I
B203ÖĞR.GÖR.DR.FATİH HAKAN DİKMEN
B105
Z4
IKTI309(S) İktisadi Planlama
Teknikleri
IKTI319(S) Kamu Ekonomisi
201
B103
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
PROF.DR.MÜSLÜME NARİN
PROF.DR.ALPASLAN AKÇORAOĞLU
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
ISLE203(S) Finansal Yönetim
IKTI301(Z) Para Teorisi
IKTI303(Z) Uluslararası İktisat
Teorisi
201
Z4
Z3
DOÇ.DR.SEDAT YENİCE
PROF.DR.SELAHATTİN TOGAY
PROF.DR.FİLİZ ELMAS SARAÇ
IKTI313(S) İşgücü Piyasası
16.00-18.25
B202
PROF.DR.İBRAHİM TOKATLIOĞLU
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 4A
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8.30-10.55
11.00-13.25
13.30-15.55
16.00-18.25
IKTI409(S) Sanayileşme Ve
Uluslararası İlişkiler
IKTI403(Z) Türkiye Ekonomisi
IKTI405(Z) Kalkınma İktisadı
Ve Politikası
B AMFİ-2
DOÇ.DR.ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK
B AMFİ-1 PROF.DR.AZİZ KONUKMAN
B AMFİ-5
IKTI411(S) Dünya Ekonomisi
Ve Küresel Ekonomi Politik
IKTI419(S) Makro Ekonomide
Uygulama Yöntemleri
IKTI417(S) Belirsizlik İktisadı
IKTI401(Z) İktisat Politikası
IKTI415(S) Dış Ticaret
Uygulamaları
206
204
B203
B AMFİ-7PROF.DR.M. NECAT COŞKUN
B302
DOÇ.DR.FETULLAH AKIN
PROF.DR.H.OZAN ERUYGUR
PROF.DR.FAHRİYE ÖZTÜRK
DR.MERTER MERT
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 4B
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8.30-10.55
11.00-13.25
13.30-15.55
16.00-18.25
IKTI409(S) Sanayileşme Ve
Uluslararası İlişkiler
IKTI403(Z) Türkiye Ekonomisi
IKTI401(Z) İktisat Politikası
B AMFİ-2
DOÇ.DR.ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK
B AMFİ-1 PROF.DR.AZİZ KONUKMAN
Z6
IKTI411(S) Dünya Ekonomisi
Ve Küresel Ekonomi Politik
IKTI419(S) Makro Ekonomide
Uygulama Yöntemleri
IKTI417(S) Belirsizlik İktisadı
IKTI405(Z) Kalkınma İktisadı
Ve Politikası
IKTI415(S) Dış Ticaret
Uygulamaları
206
204
B203
Z2
B302
DOÇ.DR.FETULLAH AKIN
PROF.DR.H.OZAN ERUYGUR
PROF.DR.FAHRİYE ÖZTÜRK
PROF.DR.M. NECAT COŞKUN
DR.MERTER MERT
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ 4C
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8.30-10.55
11.00-13.25
13.30-15.55
16.00-18.25
IKTI405(Z) Kalkınma İktisadı
Ve Politikası
203
DR.MERTER MERT
IKTI409(S) Sanayileşme Ve
Uluslararası İlişkiler
IKTI401(Z) İktisat Politikası
IKTI403(Z) Türkiye Ekonomisi
B AMFİ-2
DOÇ.DR.ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK
Z6
203
IKTI411(S) Dünya Ekonomisi
Ve Küresel Ekonomi Politik
IKTI419(S) Makro Ekonomide
Uygulama Yöntemleri
IKTI417(S) Belirsizlik İktisadı
IKTI415(S) Dış Ticaret
Uygulamaları
206
204
B203
B302
DOÇ.DR.FETULLAH AKIN
PROF.DR.M. NECAT COŞKUN
PROF.DR.H.OZAN ERUYGUR
PROF.DR.FAHRİYE ÖZTÜRK
PROF.DR.AZİZ KONUKMAN
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ İ.Ö 4A
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8.30-10.55
11.00-13.25
IKTI409(S) Sanayileşme Ve
Uluslararası İlişkiler
13.30-15.55
201
16.00-18.25
18.30-20.55
DOÇ.DR.ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK
IKTI415(S) Dış Ticaret
Uygulamaları
IKTI403(Z) Türkiye Ekonomisi
B103
B204
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
IKTI405(Z) Kalkınma İktisadı
Ve Politikası
IKTI401(Z) İktisat Politikası
IKTI411(S) Dünya Ekonomisi
Ve Küresel Ekonomi Politik
B203
B303
302
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
PROF.DR.M. NECAT COŞKUN
PROF.DR.AZİZ KONUKMAN
DOÇ.DR.FETULLAH AKIN
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
İktisat - İKTİ İ.Ö 4B
Gazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8.30-10.55
11.00-13.25
13.30-15.55
16.00-18.25
18.30-20.55
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2017
IKTI401(Z) İktisat Politikası
IKTI405(Z) Kalkınma İktisadı
Ve Politikası
IKTI409(S) Sanayileşme Ve
Uluslararası İlişkiler
B202
B103
201
PROF.DR.M. NECAT COŞKUN
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
DOÇ.DR.ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK
IKTI415(S) Dış Ticaret
Uygulamaları
B103
DOÇ.DR.EMRE G.BOZDAĞ
IKTI411(S) Dünya Ekonomisi
Ve Küresel Ekonomi Politik
302
DOÇ.DR.FETULLAH AKIN
aSc k12 Bilişim Ders Planlama
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards