Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelik Taslağı Başbakanlık’a Gönderildi”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, elektronik ticarette kapsamlı düzenlemeleri içeren Ticari İletişim ve
Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın tamamlandığını ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa
gönderildiğini açıkladı.
1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına
ilişkin hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı’na kamuoyunun görüşleri
doğrultusunda son halinin verildiğini belirten Bakan Canikli, bu yönetmelikle, ticari iletişimin kurallarıyla, telefon
ve bilgisayar gibi elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla yapılan ticari
elektronik iletilere ilişkin hususlar ile bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların
yükümlülüklerinin belirlendiğini kaydetti.
Yönetmelik Sadece Ticari İletileri Kapsıyor
Yeni yönetmeliğin yalnızca ticari nitelik gösteren iletilere uygulanacağını ifade eden Bakan Canikli, “Devletin,
mahalli idarelerin ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere, 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal
ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin
faaliyetleriyle ilgili olarak, üyelerine gönderdiği iletilere, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu
bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine, vakıf üniversitelerinin
öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere bu yönetmelik uygulanmayacak” dedi.
Ticari İletişimde Kurallar Belli Olacak
Elektronik ortamda yapılan ticari iletişimi gerçekleştirenin belirlenebilir olması için bu iletişimde gerekli bilgilerin yer
almasının zorunlu olacağını da vurgulayan Bakan Canikli, promosyon ve hediye gibi hususların niteliğinin açık
bir şekilde belirtileceğini ve bunlara katılım ve faydalanma koşullarının anlaşılabilir olmasının sağlanacağını ifade
etti.
Sessiz Kalinirsa Onay Talebi Reddedilmiş Sayılacak
Ticari elektronik iletilere ilişkin onayın belirli usul ve esaslara göre alınacağını belirten Bakan Canikli şöyle
konuştu:“Onay, ticari elektronik ileti gönderilmeden önce sadece hizmet sağlayıcı tarafından alınacak ve alıcı
reddetme hakkını kullanıncaya kadar geçerli olacak.
Alıcının sessiz kalması durumunda onay talebi reddedilmiş sayılacak. Böylece tüketiciler her onay talebine ret
cevabı yollamak zorunda kalmayacak. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi
hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için
ayrıca onay alınmayacak. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi
güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler için önceden onay alma
zorunluluğu aranmayacak. Hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında
alıcılara önceden onay alınmaksızın ileti gönderilebilecek. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim
adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu olmayacak. Ancak, tacir ve
esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.
Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamayacak. Acentelik,
özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet
veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilecek. Hizmet sağlayıcı aldığı onayı,
kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de
kullanabilecek. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranacak.”
Alıcılara İletiyi Reddetme Hakkı Tanınacak
Alıcının istediğinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebileceğini
bildiren Bakan Canikli, “Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı
geçersiz kılacaktır. Bu ret bildirimi ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse, kolay ve ücretsiz bir
şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanacak ve gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alacak.
Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren üç iş günü içinde alıcıya ileti göndermeyi
durduracak.” şeklinde konuştu.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Aracı Hizmet Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu Belirlenecek
Hizmet sağlayıcının önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı
hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebileceğini kaydeden Bakan Canikli, “Ancak gönderdiği bu iletilerde
hizmet sağlayıcılara Yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerin ifasına teknik imkan tanıyacak. Aracı hizmet
sağlayıcılar, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı
gibi tanıtıcı bilgilere yer verecek. Aracı hizmet sağlayıcılar başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak,
pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamayacak” dedi.
Şikayetler Bakanlık İnternet Sayfasından Yapılabilecek
Konuyla ilgli şikayetlerin de ciddi bir şekilde takip edilerek değerlendirileceğini ifade eden Bakan Canikli, “Şikâyet
başvuruları, elektronik ortamda kolay, hızlı ve etkin bir şekilde Bakanlık resmi internet sitesindeki şikayet portalı
veya e-Devlet Kapısı üzerinden ya da dilekçe ile ticaret il müdürlüklerimize yapılabilecek. Şikayet başvuruları,
ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılacak. Şikayetlerin
değerlendirilmesinden sonra ilgililere idari para cezası uygulanabilecek” diye konuştu.
Elektronik Ticarette Kişisel Veriler Korunacak
Bakan Canikli, elektronik ticaret faaliyetinde bulunanların elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve
güvenliğinden sorumlu olacağını, bu verilerin kişinin önceden onayı olmaksızın üçüncü kişilerle
paylaşılamayacağını vurguladı.
Ticari Elektronik İletilerde Tanıtıcı Bilgiler Yer Alacak
Bakan Canikli, yeni yönetmelikle birlikte ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS
numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verileceğini söyledi.
Bakan Canikli bu iletilerde, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa
mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine de yer
verileceğini belirtti.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards