Yazıcılar ve MFP`ler için teknolojinin zirvesinde Lexmark güvenliği

advertisement
Lexmark Güvenlik Özellikleri
Yazıcılar ve MFP’ler için teknolojinin
zirvesinde Lexmark güvenliği
En değerli varlığınız kurumsal verilerdir.
Lexmark bunun böyle kalmasına yardımcı olur!
Lexmark Güvenlik Özellikleri
Ağınıza yeni bir cihaz eklemek üzeresiniz. Güvenli mi? Emin misiniz? Yetkisiz erişimleri önlüyor mu? Ağınızın güvenliğini tehlikeye atıyor mu? Nasıl
anlayabilirsiniz? İşinize yeni bir yazıcı veya MFP ‘davet’ etmeden önce sorulacak pek çok önemli soru vardır. Ağınızda çalışan diğer tüm cihazlar
gibi yazıcılar ve MFP’ler de karmaşık cihazlardır; güvenlikleri düzgün sağlanmazsa risk taşırlar.
Lexmark, ağ cihazları
tasarlarken güvenliği
her zaman göz önünde
bulundurur. Yazıcılarımız
ve MFP’lerimiz, ağınızda
dolaşımda olan verilerden
çıkış tepsisine gelen sayfalara
kadar tüm iş akışınız boyunca
verilerinizi ve belgelerinizi
koruyan bir dizi üst düzey
sağlam özellikle donatılmıştır.
İşinizin güvenliği konusunda
neler yaptığımızı görmek için
bu broşüre bir göz atın.
Güvenli Uzaktan Yönetim
Cihazlarınızı güvenli ve etkili
bir şekilde yönetmenizi
sağlayacak güçlü özellikler
Ağdaki yazıcı filonuzu verimli ve etkili bir şekilde
yönetmek için uzaktan yönetim şarttır. Ancak
uzaktan yönetimin güvenli olması gerekir. Cihaz,
yetkisiz kullanıcıları dışarıda tutarken kendisini
yalnızca yetkili kişilerin yapılandırmasına izin
vermelidir.
Cihazın yönetilmesi işlemi de güvenli olmalıdır;
böylece, uzaktan yönetimle ilişkili ağ trafiğine
müdahale edilemez, bilgi çalınamaz veya ağ trafiği
kötüye kullanılamaz. Lexmark cihazlarda, uzaktan
yönetimi daha kolay ve güvenli yapan çeşitli
özellikler vardır. Bu özellikler cihazın yerleşik Web
sayfasından yapılandırılabilir.
Sertifika Yönetimi özelliği, cihazların güvenli
802.1x, IPSec iletişim kurmasına, etki alanı
sertifikaları, EWS ve LDAP SSL ya da SSL
kullanan başka hizmetleri doğrulama amacıyla
yetki sertifikası almasına izin vererek genel
anahtar altyapısıyla (PKI) bütünleşmesini sağlar.
HTTPS: HTTPS, ağdaki yazıcıları ve MFP’leri
güvenli bir şekilde yönetmek için bir yöntem
sağlar. Web trafiğinin şifrelenmesine izin verir;
böylece,cihazlarda yerleşik Web sayfası
aracılığıyla uzaktan yönetim güvenli olarak
gerçekleştirilir.
SNMPv3: SNMP standart bir ağ yönetimi
protokolüdür. Protokolün 3. sürümünde
genişletilmiş güvenlik becerileri bulunur. Lexmark
yazıcılar ve MFP’ler, cihazların uzaktan güvenli
olarak yönetimine izin vererek kimlik doğrulaması
ve veri şifreleme bileşenleri de dahil, SNMPv3’ü
destekler. SNMPv1 ve SNMPv2’ de desteklenir
Denetim Kaydı:Bu özellik etkinleştirilerek,
ve bağımsız olarak yapılandırılabilir istenirse devre
Lexmark cihazlarının güvenlikle ilgili olayları
dışı bırakılabilir.
izleme becerisine sahip olması sağlanır. Bu
işlevin özellikleri şunlardır: olay türlerini izleme,
dışa aktarma becerileri, tam davranış günlüğü
vb. Denetim Kaydı’nın etkinleştirilmesinin
yararları arasında olay tiplerinin izlenebilmesi
sonucu güvenlik açıklarının kapatılabilmesi, olası
risklerin henüz oluşmadan tanımlanabilmesi ve
güvenlik ihlali denetim sistemlerimizle bütünleşme
sayılabilir.Cihazlarda izlenen 100’ün üzerinde
değişken ve olay vardır.
Sayısal İmzalı Ürün Yazılımı
Güncelleştirmeleri:Yazıcılar ve MFP’ler indirilmiş
ürün yazılımı yükseltmelerinin, Lexmark sayısal
imzaları içerdiğini otomatik olarak inceler.
Lexmark tarafından doğru paketlenmeyen ve
imzalanmayan ürün yazılımı reddedilir. Böylece,
onaylı olmayan ürün yazılımının cihazlarda asla
çalışmaması sağlanır; virüs ve solucan gibi zararlı
yazılımlarla temas etmesi engellenir.
Sertifika Yönetimi: Yazıcılar ve MFP’ler, HTTPS,
SSL, IPSec ve 802.1x sertifikalarını kimlik
doğrulamaları için kullanır.
IPv6: IPv6, IPv6 ağlarına bağlantı sağlamak için
yazıcılarda ve MFP’lerde desteklenir.
Güvenli Parola Sıfırlaması: Güvenli Parola
Sıfırlaması özelliği, yönetici parolasının
kaybolduğu ya da unutulduğu veya cihazın ağ
bağlantısını kaybettiği durumlarda erişime izin
vermek için cihazın güvenlik menüsünde erişim
kontrolü ayarlarını sıfırlayabilir. Cihaz yerleşik Web
sayfasındaki ürün yazılımı ayarı kullanılarak ve
sistem ana kartında bir köprü ile tamamlanır.
Yedek Parola: Yedek Parola, atanan koruma
yöntemi veya bu yöntemin kullanılabilirliği
dikkate alınmadan cihazın güvenlik menüsüne
erişim sağlar. Örneğin, LDAP sunucusu veya ağ
kullanılamıyorsa,cihaza erişim için gerekli ayarları
yapmak üzere yöneticinin güvenlik menüsüne
erişimi devam eder.
Lexmark Güvenlik Özellikleri
Güvenli Ağ Arabirimleri
Cihazlarınızı korsanlardan ve
virüslerden koruma
Belirli bir ağ bağlantı noktasına filtre uygulanarak FTP, SNMP, HTTP
vb. protokollere açıkça izin verilmeyebilir.
802.1x: 802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması, ağa erişmeden
önce kimlik doğrulaması yapmasını gerekli kılarak yazıcıların
ve MFP’lerin kablolu ve kablosuz ağlara katılmasını sağlar.
802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması, WPA Enterprise
güvenlik desteği sağlamak amacıyla isteğe bağlı kablosuz yazıcı
sunucusunun Wi-Fi Korumalı Erişim özelliğiyle kullanılabilir.
IPSec: IPSec, şifreleme ve kimlik doğrulamasıyla Lexmark
cihazlarından gelen ve giden tüm ağ trafiğinin güvenliğini sağlayarak
verilerin yazıcılara ve MFP’lere güvenli bir şekilde gönderilmesini
sağlar. IPSec, ağ üzerinden iletilen taranmış verilere şifreli biçimde
izin verir. Lexmark Belge Dağıtıcı çalıştıran sunucular, e-posta ve
ağ depolama dahil, herhangi bir hedefe taranan işlerin içeriğini
koruyabilir.
Güvenli SNTP: Lexmark cihazları, ağdaki çeşitli cihazların saat
senkronizasyonu için kullanılan Güvenli Ağ Zaman Protokolü
(SNTP) kullanımını destekler. SNTP uygulaması ana gereksinimlerini
Ağa bağlı cihazın güçlendirilmesi, cihazın ağ arabiriminin güvenliğini
desteklemek için Lexmark cihazları, SNTP yapılandırmamız içinde bir
sağlama işlemidir. Bu işlem, kötüye kullanımları önlemek için
Kimlik Doğrulaması ve Yetkilendirme alanını destekler.
gereksiz ve kullanılmayan işlevlerden kurtulmayı, kalan arabirimlerin
Faks/Ağ Ayırma: Lexmark, hem ağ, hem de faks modem için
kilitlenmesini ve cihazın barındırdığı verilerin güvenliğinin sağlanmasını
içerir. Lexmark yazıcılar ve MFP’lerde güçlendirme işlemlerini
kolaylaştıracak çeşitli mekanizmalar bulunur.
olanak sağlayan çeşitli MFP’ler sunmaktadır. Güvenliği kritik olan
ağ ortamlarında bu iki özelliğin tek cihazda birleştirilmesi, endişe
konusu olabilir. Ancak, Lexmark MFP’lerini modem ve ağ adaptörü
TCP Bağlantı Filtreleri: TCP/IP bağlantılarına yalnızca belirli bir
arasında doğrudan müdahalenin engellenmesi amacıyla donanımının
TCP/IP adres listesinden izin vermek üzere yazıcılar ve MFP’ler
ve ürün yazılımının bu mekanizmaları ayrı tutacağı şekilde çalışmak
yapılandırılabilir. Böylece, diğer tüm adreslere ait TCP bağlantıları
üzere tasarlar. Ek olarak, modem yalnızca faks aktarımıyla ilişkili
engellenir,yetkisiz yazdırma ve yapılandırması önlenir. TCP Bağlantı
resim verilerini kabul edebilir. Diğer veriler, ister uzak erişim, ister ağ,
Filtreleri kısıtlı sunucu listesi alanı doldurularak yapılandırılır.
isterse de ürün yazılımı güncelleştirmesi için olsun geçersiz olarak
Bağlantı Noktası Filtreleri: Yazıcıların ve MFP’lerin ağ trafiğini
dinleme veya iletme amacıyla kullandığı ağ bağlantı noktalarının
yapılandırılabilir olması, cihazın ağ etkinliği üzerinde üst seviyede
kontrol sağlar.
belirlenir ve cihazın telefon bağlantısı kesilir.
Lexmark Güvenlik Özellikleri
Sabit Diskte Güvenli Veriler
Depolanmış verilerinizi
şifreleme, silme ve fiziksel
olarak koruma
Fiziksel Kilit Desteği: Lexmark yazıcılar ve
Lexmark cihazlarında bu güvenlik açığını
MFP’ler, cihazların fiziksel olarak güvenliğini
büyük ölçüde azaltan standart özellikler
sağlayan Kensington stili kilitleri destekler.
bulunur.
Yazıcının veya MFP’nin kilitlenmesi, tahrifatı
Korumalı USB Bağlantı Noktaları:
Cihazlarımızın yeteneklerinilerini ve işlevlerini
koruyan metal kafesi de korur.
genişletmek için Lexmark, yazıcılarından
bazılarını ve MFP ürünlerini belgeleri
depolamak üzere dahili sabit diskle
donatmıştır. Lexmark, sabit diskte bulunan
veya buradan geçen verilerin güvenliğini
geliştirmek ya da kötü niyetli kullanıcıların
sabit diske fiziksel erişimini engellemek üzere
etkili güvenlik kontrolleri sunar.
veya hırsızlığı önlemeye yardımcı olmak üzere
sabit disklerin ve isteğe bağlı bileşenleri
yol açabilir. Ancak, Lexmark’ın USB ana
bilgisayar bağlantı noktalarında, kötü
bulunan flash bellekle depolanan tüm
amaçla kullanılmalarını önlemek üzere çeşitli
içeriğin silinmesine olanak sağlar. Bu
mekanizmalar bulunur. Diğerleri arasında,
özellik cihazdaki tüm ayarların, çözümlerin,
kimlik doğrulamasıyla erişim kısıtlaması,
dökümlerin ve faksların tamamen silinmesidir.
dosya türü parametreleri, aygıt etkileşimli
Lexmark cihazı artık kullanılmadığında, geri
zamanlama, önyükleme desteği engelleme
dönüşüme sokulduğunda veya müşterinin
ve USB ana bilgisayar bağlantı noktasını
güvenli ortamından çıkarıldığında kullanılmak
tamamen devre dışı bırakma özelliği de
üzere tasarlanmıştır.
vardır.
Sabit Disk Şifrelemesi: Yazıcılardaki ve
söz konusu olduğunda gözden kaçan
MFP’lerdeki sabit diskler şifreleme kullanmak
alanlardır. Belgelerde çoğunlukla finansal
üzere yapılandırılabilir. 256 bite kadar
veriler gibi hassas bilgiler, müşterileri veya
Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) anahtarı,
çalışanları kişisel olarak tanımlayan bilgiler ve
yazıcı veya MFP tarafından oluşturulur ve
muhasebe bilgileri bulunur.
sabit diskteki tüm verileri şifrelemek amacıyla
arama yapmak için LDAP kullanır.
Güvenli LDAP: Lexmark cihazları yönünde
giden ve gelen tüm LDAP trafiğinin
güvenliği TLS/SSL ile sağlanabilir. TLS/SSL
bağlantısıyla iletilen kimlik bilgileri, adlar, eposta adresleri ve faks numaraları gibi LDAP
dosyaları ve/veya yerleşik uygulamalar gibi
modeline takılsa bile erişilemez.
cihaza ait işlevlere erişmeden önce kimlik
Güvenli Sabit Disk Silme: Sabit diskteki
seçenekleri sunulmaktadır.
şirketinizin dizin sunucusuna yönlendirerek
tarama, ağ klasörüne tarama, iş akışı komut
sabit disk yazıcının veya MFP’nin aynı
standartlarına uyan çok geçişli temizleme
Lexmark MFP’ler sorguları doğrudan
kullanıcıların kopyalama, faks, e-postaya
erişilebilir. Çalınan bir sabit diskteki verilere,
(NIST) ile Savunma Bakanlığı (DOD)
adreslerini veya faks numaralarını arayabilirler.
Kimlik Doğrulaması ve Yetki: Cihaz işlevleri,
yalnızca orijinal yazıcı veya MFP’den
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstütüsü
faks gönderirken kullanıcılar alıcıların e-posta
şifrelenmesi sağlanır.
depolanır; böylece, sabit diskin içeriğine
yapılandırılabilir. Amerika Birleşik Devletleri
LDAP Adres Defteri Araması: E-posta veya
bilgileri, verilerin gizliliğini korumak amacıyla
kullanılır. Anahtar cihazlarda parça parça
manuel, otomatik veya zamanlanmış modda
güvenlik açısından kritik ortamlarda soruna
temizleme, cihazda çeşitli biçimlerde
Ağ tarama ve yazdırma verileri, ağ güvenliği
şekilde temizlenebilir. Sabit disk temizleme
cihazları için destek özelliğini içermesi
Kalıcı Bellek Temizleme: Kalıcı bellek
Güvenli Erişim
Günlük işlemlerin basit ve
güvenli hale gelmesi
veriler okunabilir hiçbir veri kalmayacak
Lexmark lazer yazıcıların ve MFP’lerin USB
doğrulaması yapmalarını gerektirecek şekilde
Yazdırma ve görüntüleme çoğunlukla
kısıtlanabilir. Lexmark cihazları dahili hesaplar,
yalnızca temel fiziksel güvenliğin bulunduğu
parolalar ve/veya PIN’ler için kullanıcıların
yoğun trafikli alanlarda yer alır. Bu ortamda,
kimliği doğrulanacak şekilde yapılandırılabilir.
gizli bilgilerin yanlışlıkla veya bilinçli olarak
Lexmark cihazları NTLM, Kerberos 5, LDAP,
yanlış ellere geçmesi çok kolaydır.
ve/veya LDAP+GSSAPI aracılığıyla şirket
dizininde kullanıcıların kimlik doğrulaması için
de yapılandırılabilir.
Lexmark Güvenlik Özellikleri
Bu kimlik doğrulaması yöntemleri, SSL
50 üzerinde erişim kontrolü bulunur;
Güvenli Baskı:Yazdırma işleri, alıcı uygun
kanalı üzerinden yapıldığında ve Aktif Dizin
ortamınıza büyük esneklik sağlar. Kullanılabilir
PIN’i girip işi yazdırmayı başlatana kadar
ile diğer dizin sunucu platformlarıyla uyumlu
erişim kontrollerine örnek olarak, cihaz
RAM veya sabit diskte tutulur. Tutulan
olduğunda güvenlidir. Kimlik doğrulamasına
işlevleri (kopyalama, yazdırma, faks, e-
işler belirli bir sürenin sonunda silinmek
ek olarak, cihaz işlevleri kullanıcı veya grup
postaya yazdırma, FTP’ye yazdırma bekleyen
üzere ayarlanabilir (bir saatten bir haftaya
tabanlı yetkiyle kısıtlanabilir. Bu da, tek tek
işler, adres defteri vb.), güvenlik menüleri,
kadar yapılandırılabilir). Ayrıca, ilgili işler
cihaz işlevlerini şirket dizin yapısında bulunan
ürün yazılım güncelleştirmeleri, yerleşik
temizlenmeden önce yanlış girilen PIN sayısı
kullanıcı/grup üyeliğiyle sınırlar.
uygulamalar, cihaz menü ayarları (raporlar,
için de bir sınır belirlenebilir.
bilgi sayfaları, ayarlar, ağ/bağlantı noktaları
vb.), operatör paneli kilitleme, uzaktan
yönetim ayarları vb. sayılabilir.
Göndericinin E-Posta Adresini Otomatik
Ekleme: Kullanıcı belgeyi e-postaya taramak
için kimlik doğruladığında göndericinin
e-posta adresi otomatik olarak aranır ve
‘Kimden’ alanına eklenir. Böylece alıcı net
olarak e-postayı kimin oluşturduğunu,
anonim olmadığını veya MFP’de
oluşturulmadığını görür.
Güvenlik Şablonları: Güvenlik şablonları
erişimi kısıtlamak ve bir veya daha
fazla yapı taşı oluşturmak için kullanılır.
Güvenlik şablonları cihaz yöneticisi
tarafından tanımlanır ve Erişim Kontrolü
açılır menüsünde görüntülenir. Şablonlar,
Lexmark cihazındaki belirli menülere ve iş
akışlarına uygulanır. Güvenlik şablonunun
kontrol edebileceği alan geniştir; Lexmark
cihazlarındaki önemli güvenlik ayarlarından
bazıları üzerinde kontrol sağlar.
başarısız oturum açma sayısını kısıtlayarak
gibi koruyarak şirket ortamınızın güvenliğini
cihazın yetkisiz kullanımını engelleyebilirsiniz.
güçlendirir. Bu yazdırma güvenliği düzeyi
Bu limit aşıldığında, cihaz yöneticinin
yüksek düzeyde gizli, kişisel, finansal, tıbbi,
önceden saptadığı bir süre boyunca
teknik veya mülkiyetle ilişkili bilgileri kullanan
kilitli kalır. Bu ayarlar, Lexmark cihazında
işletmeler için idealdir.
oturum açma kısıtlaması kullanıldığında
yapılandırılabilir. Ek olarak, ana ekran
ve uzak oturum açma zaman aşımları
oturum açma kısıtlaması yapılandırma
ayarlarından ayarlanabilir. Denetim Kaydı
etkinleştirildiğinde, cihaz oturum açma
kısıtlamalarıyla ilgili güvenlik olaylarını izler.
Operatör Paneli Kilidi: Operatör Paneli Kilidi
özelliği cihazın kilitli bir duruma gelmesini
sağlar; böylece, operatör paneli hiçbir
kullanıcı işlemine veya yapılandırmasına
izin veremez. İşleri kopyalayamaz
veya tarayamaz, operatör panelinden
yapılandırılamaz ve gelen işler çıktı kutusunda
açıkta kalmaz. cihazda sabit disk varsa gelen
yazdırma ve faks işleri yazdırılmak yerine
sabit diskte depolanır. Yetkili bir kullanıcının
kimlik bilgileri girilerek aygıtın kilidi açılabilir;
bu arada bekletilen işler yazdırılır ve cihaz
ve uzak erişimi kontrol etmek amacıyla
normal çalışmasına döner.
dışı bırakılması özelliğini de sağlar.
aygıtlarınızdaki şifreleme ve şifre kaldırma
özellikleri aracılığıyla hassas bilgileri yazıldıkları
menülere, işlevlere ve iş akışlarına yerel
seçmenizi sağlar. İşlevlerin tamamen devre
PrintCryption™ Uygulama Çözümü, ağ
Oturum Açma Kısıtlamaları: Art arda
Erişim kontrolleri: Erişim kontrolleri, belirli
kullanılabilir güvenlik şablonlarını açılır listeden
PrintCryption Kartı: Lexmark
Gelen Faksı Bekletme:Lexmark cihazları
ayarlanan süre boyunca gelen faksları
yazdırmak yerine bekletebilir. Gelen fakslar,
Lexmark cihazına doğru kimlik bilgileri girilene
kadar güvenli şekilde sabit diskte tutulur.
Kimlik bilgileri olarak PIN, parola, kullanıcı ağ
kimliği ve parolası sayılabilir.
Lexmark Güvenlik Özellikleri
Common Criteria
IEEE 2600: Çoğu Lexmark MFP’ler “Common Criteria” şartlarını sağlasa da,
ürünlerimiz IEEE 2600 Çalışma Grubu tarafından öngörülen en katı çalışma
ortamı standardını da karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çalışma grubu Basılı
Kopya cihazları için güvenlik standartları oluşturmak üzere oluşturulmuştur; en
tanınmış basılı kopya cihazı üreticisinin, test laboratuvarlarının, devlet dairelerinin
ve diğer kuruluşların topladığı deneyimlerden elde edilmiştir. 2008’de, IEEE 2600
standartları Ulusal Bilgi Güvenliği İş Ortaklığı (NIAP) tarafından, ürün değerlendirme
için temel olarak kullanılmak üzere benimsenmiştir (koruma profili olarak da bilinir).
Faks Güvenliği - Sorular ve
Yanıtlar
MFP’deki verilerime dışarıdan telefon
bağlantısıyla erişebilir miyim?
Hayır, Lexmark cihazlarıyla erişemezsiniz!
Bazı cihazlar uzaktan erişime ve kontrole izin
verse de (Telnet gibi protokollerle) Lexmark
ürünleri bu tür etkinlikler için donanımlı değildir.
Lexmark MFP’ler telefonla hiçbir yapılandırmaya
izin vermez. Buna benzer olarak, harici
mekanizmaların modemin davranışını kontrol
etmek veya bunu yeniden yapılandırmak için
Lexmark USB ana bilgisayar bağlantı noktaları
hakkında bilinmesi gerekenler
Bu bağlantı noktalarının YAPABİLECEĞİ işlemler: USB flash sürücünüzden
resimleri görüntüleme, flash dosyalarını ada göre görüntüleme (flash dosyası
kullanabileceği bir modu yoktur. Analog telefon
modeminizin tek yapabildiği faks bilgilerini alıp
göndermektir.
Faks kartı ve ağ kartı birbirine tamamen bağlı
mıdır?
seçiliyse, yazıcı ürün yazılımı güvenlik ayarlarında ürün yazılımı güncelleştirmelerine
Dahili ağ adaptörü işlevleri modemden ayrı olarak
izin verilir verilmez güncelleştirilecektir), yazdırılacak işleri seçme, desteklenen
tasarlanmıştır; ikisi de farklı bileşen gruplarında
tarama biçiminde kullanılabiliyorsa flash sürücüye verileri doğrudan taramaz.
yer alır.
Bu bağlantı noktalarının YAPAMAYACAĞI işlemler: Toplu depolama aygıtları
Faks kartı bir kabloyla bir alt karta bağlanırken,
dışında her biçimde USB aygıtını, kart okuyucusunu veya insan arabirimi aygıtlarını
ağ adaptörü doğrudan MFP’nin ana kartına
(HID) bağlama ve kullanma; PCL, PostScript veya diğer yazıcı veri akışını
takılır. Faksın ağ adaptörüyle bağlantısı ve
gönderme veya işleme; her türden veriyi gönderme; her türden veriyi yazıcıdan
etkileşimi Lexmark ürün yazılımı tarafından ele
kaydetme; kod yürütme; USB takılı cihazdan yazıcıyı başlatma.
alınır; faks ve ağ bileşenleri arasında doğrudan
etkileşimi önlemek amacıyla yapılandırılmıştır.
MFP ürün yazılımımı telefondan
güncelleştirebilir miyim?
Yürütülebilir hiçbir kod, Lexmark faks modeminiz
veya ürün yazılımınız tarafından kabul edilmez.
Bu kodlar yalnızca görüntü verilerini kabul etmek
üzere yapılandırılmıştır. Gelen veriler görüntüyü
temsil etmiyorsa veriler geçersiz kabul edilir.
Değişen ürün yazılımı (veya başka türden bir
kod) faks işi olarak paketlenip çalışma sırasında
MFP’ye ulaştırılamaz.
USB sürücüleri devre dışı bırakma: Lexmark aygıtınızdaki USB bağlantı noktasını
web sunucunuzda yerleşik aygıtlarınızla kolay bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.
Bu özellikle güvenlik ilkeleri veya düzenlemeleri, buna benzer işlevleri yasaklayan
şirketler için önemlidir.
Yükseltilmiş güvenlik: Cihazınızın önünde bulunan USB bağlantı noktası, müşteri
veya ürün ortamında güvenlik ihlallerini önlemek amacıyla gerçekleştirilebilecek
işlem türlerini sınırlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, cihaz yöneticilerinin, şirket
ağı güvenlik ilkelerini karşılamak üzere oluşturulabilen kimlik doğrulaması ve yetki
erişim kontrollerinin kullanımıyla USB ana bilgisayar bağlantı noktalarına erişimi
kısıtlama olanakları vardır.
Lexmark Güvenlik Özellikleri
5x
Pro
40
Pro 00
550
0
25x
X9
6x
X9
92
X8
4x
X7
5x
X7
48
X6
46
X5
44
X5
43
X5
66
X5
64
X4
63
X4
64
X4
63
X3
64
X3
0x
X2
X2
50
25
C9
92
Çok İşlevli Yazıcılar
C9
48
C7
46
C7
46
C7
44
C5
43
C5
C5
50
40
C5
W8
x
x
T65
0
E46
E36
0
Tek İşlevli Yazıcılar
E26
Mod
eller
Güve
nlik İ
şlevle
ri
Mono Yazıcılar
Renkli Yazıcılar
A4 Kağıt Boyutu
A3 Kağıt Boyutu
Güvenli Uzaktan Yönetim
Denetim Kaydı
Sayısal İmzalı Ürün Yazılımı Güncelleştirmeleri
Sertifika Yönetimi
1
1
1
1
HTTPS:
SNMPv3:
IPv6:
Güvenli Parola Sıfırlama
Yedek Parola
Güvenli Ağ Arabirimleri
TCP Bağlantı Filtreleri
Bağlantı Noktası Filtreleri
802.1x
1
1
4
4
IPSec
Güvenli SNTP
Faks/Ağ Ayırma
Sabit Diskte Güvenli Ayarlar ve Veriler
Sabit Disk Şifrelemesi 2
Sabit Disk Temizleme 2
Fiziksel Kilit Desteği
Kalıcı Bellek Temizleme
Güvenli Erişim
Korumalı USB Bağlantı Noktaları (USB Aygıtları Zamanlama)
LDAP Adres Defteri Araması
Güvenli LDAP
Kimlik Doğrulaması
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Yetkilendirme
Göndericinin E-Posta Adresini Otomatik Ekleme
Güvenlik Şablonları
Erişim Kontrolleri
Oturum Açma Kısıtlamaları
Operatör Paneli Kilidi
Kişiye Özel Gizli Yazdırma
PrintCryption Kartı (İsteğe bağlı)
Gelen Faksı Bekletme
Sertifikalı Ortak Kriterler (MFP)
Yalnızca DW modelleri / Yalnızca kablosuz modellerdeki kablosuz bağlantı noktasından
Standart sabit diski olan veya isteğe bağlı sabit disk güncelleştirmesini destekleyen
belirli modellerde bulunur
3
X463 ve X86xdeV3 modelleri için isteğe bağlıdır
4
Yönetim menülerine erişim için: katıştırılmış web sunucusu için kullanıcı adı ve parola,
ön panel erişimi için PIN
1
2
3
3
Lexmark Güvenlik Özellikleri
Lexmark güvenlik özellikleri
Çıktı güvenliği, birçok önemli görüşü ele alması gereken çok karmaşık bir konudur.
Lexmark yazıcılar ve MFP’ler, cihazlarınızı, altyapınızı, belgelerinizi ve hassas verilerinizi
koruyan üst düzey özelliklerin geniş bir yelpazesiyle donatılmıştır.
Lexmark ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.lexmark.com.tr adresini
ziyaret edin
Lexmark, teknik özellikleri ve diğer ürün bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu yayındaki Lexmark
ürünlerine veya hizmetlerine ait referanslar Lexmark’ın iş yaptığı tüm ülkelerde Lexmark’ın bunların bulunabileceği
anlamına gelmez. LEXMARK BU YAYINI HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLAMAKTADIR. DOĞRUDAN VEYA
DOLAYLI BAĞLAYICILIĞI YOKTUR. BUNLARA, ZIMNİ TİCARİ GARANTİLER VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİLDİR.
Satın alanlar, satın aldıklarını düşündükleri çözümün performansını değerlendirmek için referans veriler de dahil, başka
bilgi kaynaklarını incelemelidir. Lexmark ve Lexmark with diamond design, Lexmark International, Inc. şirketinin ABD ve
diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir. © 2011 Lexmark International.
Inc. 740 W. New Circle Rd.. Lexington. KY 40550.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards