İslam`ın Özü, Kelime

advertisement
İLİ
:ANKARA
AY-YIL :KASIM-2010
TARİH : 05/11/2010
İSLAMIN ÖZÜ: KELİME-İ TEVHİD
Muhterem Müslümanlar!
“Lâ iâhe illallah Muhammedür-resûlüllah”
sözüne, kelime-i tevhid/Allah’ı birleme sözü diyoruz.
Anlamı şöyledir: “Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur,
Muhammed, Allah’ın Resûlü yani elçisidir.”
Kelime-i tevhid, İslam inancının en veciz ve en özlü
bir şekilde ifadesidir. Bu söz, Allah’ın varlığına,
birliğine ve Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğuna
inanmayı ifade eder. Buna inanan kimse; Peygambere
indirilen Kur’an-ı Kerim’e ve onun ihtiva ettiği bütün
hükümlere inanır. Öyle ise kelime-i tevhidi dili ile
söyleyip kalbi ile tasdik eden kimse İslam’ın bütün
esaslarına inanmış olur. Kelime-i tevhid kısadır ama
içeriği çok geniştir. Bu hususu Yunus Emre’miz şöyle
ifade eder:
Taşdı rahmet deryası -- Gark oldu cümle âsi
Dört kitabın manası -- Lâilâhe illallah.
Aziz Kardeşlerim!
Her müslümanın üzerine hayatında en az bir defa da
olsa kelime-i tevhidi veya bu anlamda olan kelime-i
şehadeti söylemesi farzdır. Çünkü bu, insanın mümin
olduğunun göstergesidir. Öyle ki Peygamber Efendimiz;
konuşmaya başlayan çocuklarımıza dahi, kelime-i
tevhidi öğretmemizi emrederek: “Çocuklarınız düzgün
konuşmaya başladığı zaman onlara; “Lâilâhe
illallah” demeyi öğretiniz.”1 buyurmuştur.
Değerli Müslümanlar!
Kelime-i
tevhidi
içtenlikle
söylemek,
Peygamberimiz(s.a.s.)’in şefaatine de vesiledir. Bu
hususta Ebu Hüreyre (r.a.) der ki: Bir gün Hz.
Peygamber’e:
“- Ya Resûlallah, kıyamet gününde insanlar
içerisinde senin şefaatine en çok kim mazhar olacak?”
diye sordum. Efendimiz de:
“- Ey Ebû Hüreyre! Hadis öğrenmek için sende
gördüğüm aşırı düşkünlükten dolayı bu hadisi senden
evvel kimsenin bana sormayacağını zaten tahmin
ediyordum. Kıyamet gününde insanlar içerisinde
şefaatime en çok mazhar olacak kimse, halis bir
niyetle; ‘Lâilâhe illallah’ diyendir.”2 buyurdu.
Kardeşlerim!
Müslümanın ilk sözü “Lâilâhe illallah” olduğu gibi,
son sözü de bu olmalıdır. Zira Peygamber
Efendimiz(s.a.s.): “Kimin son sözü “la ilahe illallah”
olursa cennete girer.”3 buyurmuştur.
Bu nedenledir ki geleneğimizde ölmek üzere olan
kimseye kelime-i tevhid telkin edilir.
Böylece, insanın ilk sözü kelime-i tevhid olduğu gibi,
son sözü de kelime-i tevhid olmuş olur. Bir şairimiz
bunu ne güzel ifade etmiş:
“Özde, sözde, dilde, seste Allah bir!
Yer ettikçe can kafeste Allah bir!
Böyle geldik, böyle gitmek dileriz
İlk nefeste, son nefeste Allah bir.”
Ayrıca, zaman ve fırsat buldukça kelime-i tevhidi
çokça söylemeliyiz. Bunu dilimizden hiç eksik
etmemeliyiz. Peygamber Efendimiz(s.a.s.) bir hadis-i
şeriflerinde: “İman yetmiş küsur şubedir. En
faziletlisi “Lâ ilâhe illallah” sözü, en aşağı derecesi de
yoldaki insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmaktır.
Hayâ da imandan bir şubedir.”4 buyurmuştur.
Muhterem Müslümanlar!
Kelime-i tevhid bir zikirdir, hem de zikirlerin en
faziletlisidir. Nitekim Peygamber Efendimiz(s.a.s.):
“Zikrin en faziletlisi lailahe illallah ve duanın en
faziletlisi el-hamdü lillah sözüdür.”5 buyurmuştur.
Başka bir hadis-i şeriflerinde de: “Ben ve benden evvel
gelen bütün peygamberlerin söylediği en faziletli söz:
“Lâilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh”6 sözüdür.”
buyurmuştur.
Kelime-i tevhid öyle bir nurdur ki, insanın hem bu
dünyasını, hem de ahiretini aydınlatır. Aslolan onun
sadece dilimizle söylenmesi değil, aynı zamanda
hayatımızı bütün yönleriyle şekillendirmesidir.
Şair ne güzel söylemiş:
İkilik yok birlik var -- Yalnız bunda dirlik var
Yalnız bundadır felah -- Lâilâhe illallah.
Hazırlayan: Dr. Durak PUSMAZ
İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Öğretmeni
Redaksiyon: D.İ.B. Hutbe Komisyonu
1
2
3
4
5
6
Nebhani, el-Fethu’l-kebır, I, 85
Buhari, ilim, 33, Rikak, 51
Ebu Davûd, Cenaiz, 1 5-16
Müslim, İman, 58 ; Ebu Davud, Sünnet, 14
İbn Mace, Edeb, 55
Muvatta’, Hac, 246
Download