12 www .en tes.co m .tr

advertisement
Uzaktan İzleme
Kompanzasyon
Ölçme
Enerji kalitesi için doğru adres
Güç Kalitesi ve Enerji
20
12
Koruma & Kontrol
www.entes.com.tr
Ürün
Kataloğu
Ö
nsöz
Türkiye elektronik sektörünün öncü firması
ENTES olarak, 1983 yılından bu güne üstün
Türk mühendisliği ve 30 yıllık bilgi birikimimizi
özgün tasarımlarımızla buluşturarak,
ürünlerimizi dünyanın 5 kıtasında 50'ye yakın
ülkeye “Global Tedarikçi” kimliğiyle ihraç
etmekteyiz.
Günümüzde elektrik enerjisi artarak önem
Ar-Ge mühendislerimiz tarafından tasarlanan
kazanmaktadır. Dünyanın doğal kaynaklarının
cihazlarımızı, geliştirmesini yaptığımız yazılımlar
giderek azalmasına karşılık enerji talebindeki
ile izlemekte, kullanıcı tarafından müdahale
yoğun artış ve imalat sektöründeki teknolojik
edilebilmesini sağlamakta ve bu sayede enerji
altyapının giderek artması kesintisiz ve kaliteli
kalitesinin sürekli olarak izlenmesine ve kontrol
enerjiye olan gereksinimi büyük bir hızla
edilmesine imkan vermekteyiz.
arttırmaktadır.
Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla yönetilen
Elektrik enerjisinin verimli kullanılmasına ve
ENTES, her yıl net kârının %15'ini Ar-Ge
enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik
yatırımlarına yönlendirmektedir. TSE ISO
çevreye duyarlı çözümler sunmak ENTES
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile İstanbul'daki
vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Müşteri
12.500 m²'lik modern tesislerde üretim
odaklı hizmet anlayışı ve yaygın teknik destek
teknolojilerimizi sürekli geliştirilmekte olup, CE
ise ENTES misyonunun en önemli parçalarıdır.
belgeli ürünlerimizin kalitesi TSE ve KEMA
Enerji yönetimi, kompanzasyon, koruma ve
tarafından belgelendirilmiştir.
kontrol alanlarında kullanılmak üzere tamamı
Enerji kalitesi için doğru adres
1
Basım Tarihi: 02.2012
E
ntes Şubeleri ve Kardeş Şirketler
ANKARA ŞUBE
Adres
Tel
e-mail
: Melih Gökçek Bulvarı Eminel İş Merkezi No:18 Dükkan: 24 İvedik OSB - Ankara
: (0312) 311 06 87 - Faks: (0312) 311 06 88
: [email protected]
İZMİR ŞUBE
Adres
Tel
e-mail
: 1004. Sokak Tesisat İş Merkezi No: Z-09 Yenişehir- İzmir
: (0232) 469 11 99 - Faks: (0232) 469 91 92
: [email protected]
BURSA ŞUBE
Adres
Tel
e-mail
: Alaaddin Bey Mh. Nilüfer Tic. Mer. 635 Sk. Otomasyon Plaza No:21 Nilüfer - Bursa
: (0224) 443 55 81- Faks: (0224) 443 55 91
: [email protected]
GAZİANTEP ŞUBE
Adres
Tel
e-mail
: İncilipınar Mah. 8 No'lu Sok. No: 4 D: 3 Şehit Kamil - Gaziantep
: (0342) 324 20 07 - Faks: (0342) 324 20 01
: [email protected]
ANTALYA ŞUBE
Adres
Tel
e-mail
: Muratpaşa Mah. 575 Sk. Başçavuş Apt. No:12/10 Antalya
: (0242) 244 76 06 - Faks: (0242) 244 96 33
: [email protected]
KONYA ŞUBE
Adres
Tel
e-mail
: Küçük İhsaniye Mah. Şahinağa Sok. Hazım Uluşahin İş Merkezi, A Blok, Kat:4, No:405 Konya
: (0332) 236 29 26 - Faks: (0332) 236 29 96
: [email protected]
BODRUM OFİS
Adres
Tel
e-mail
: Ulucak Cd. Yeşil Sok. No:9 Gürece / Bodrum - Muğla
: (0252) 348 38 70 - Faks: (0252) 348 41 64
: [email protected]
SAMSUN ŞUBE
Adres
e-mail
: Karadeniz Mah. Övgü Sok. No:3 İlkadım - Samsun
: [email protected]
Yurtiçindeki Kardeş Şirketler
NETA ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN.TİC.A.Ş.
Ürettiği Mamuller
: Uydu alıcıları, Uydu antenleri, LNB, Uydu dağıtım Sistemleri, Kablo TV dağıtım
sistemleri(CATV), Bölücüler, Dağıtıcılar, CATV yükselticiler, UHF, VHF TV antenleri
UHF-VHF anten yükselticileri (TSE), Prizler, Buatlar, Transpozerler.
Web Sitesi
: www.neta.com.tr
ENTES APART HOTEL
Faaliyet
: Turizm
Web
: http://www.entesapart.com
GENTA A.Ş.
Üretiği Mamuller
Web Sitesi
: Mermer ve Granit İthalatı, üretimi ve uygulaması
: www.gentagranit.com
Yurtdışındaki Kardeş Şirketler
ENTES B.V. HOLLANDA
Faaliyet Alanı
: Entes ürünlerinin Benelux ülkelerinde pazarlanması
e-mail
: [email protected]
NETA-SAT Co. BULGARİSTAN
Faaliyet Alanı
: Entes ve Neta ürünlerinin Avrupa piyasalarında pazarlanması
e-mail
: [email protected]
2
Basım Tarihi: 02.2012
K
alite Standartlarımız
Entes’in kalite standartları; ürün tasarımı,
AQL (Kabul edilebilir Kalite Seviyesi) bileşen
gelen malzeme tetkikleri, üretim süreci ve ürün
sınıflarında belirlenen şekilde, örnekleme
testleri dahil olmak üzere tüm süreçleri
metodu ile irdelenmektedir. Üretim kalitesi
ISO 9001:2008 “Kalite Yönetim Sistemi” ile
sürekli gözlemlenmekte, çeşitli süreç
uyumludur. Bu operasyonel süreçlere ek olarak
kontrolleri ve ömür testleri ile ayrıca
tüm destekleyici süreçler de TKY (Toplam Kalite
incelenmektedir. Üretim sürecinin sonunda
Yönetimi) prensiplerine paralel olarak
nihai ürünlerimiz CE, KEMA-KEUR ve CSA-US
tasarlanmıştır.
standartlarına uygun olarak tekrar örnekleme
Tüm yeni ENTES tasarımları ergonomiden
ile testlere tabi tutulmaktadır.
işlevselliğe, standart uyumundan IEC-EN 60255
Azami ürün güvenilirliğimiz ve sürekli kalite
model testlerine kadar 10 farklı kademede
gelişimimiz, deneyimli test mühendislerimiz
sınanmaktadır. Satın alınan malzemelerin en iyi
tarafından yürütülen testler ve sahada
kalitede olması için yapılan incelemeler,
kazanılan deneyimler ile sağlanmaktadır.
3
Basım Tarihi: 02.2012
GÜÇ KALİTESİ VE ENERJİ
KOMPANZASYON
8 699421 414 35244
01132000000201105181
MADE IN TURKEY
MADE IN TURKEY
8 699421 414 35244
KORUMA & KONTROL
ÖLÇME
Ver.: 00.20 00 BB0114
01132000000201105181
8 699421 414 35244
Ver.: 00.20 00 BB0114
01132000000201105181
MADE IN TURKEY
MADE IN TURKEY
8 699421 414 35244
UZAKTAN İZLEME
Ver.: 00.20 00 BB0114
01132000000201105181
8 699421 414 35244
8 699421 414 35244
8 699421 414 35244
8 699421 414 35244
01132000000201105181
Ver.: 00.20 00 BB0114
8 699421 414 35244
Ver.: 00.20 00 BB0114
MADE IN TURKEY
EUR
K EMA
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
4
Basım Tarihi: 02.2012
8 699421 414 35244
E
ntes Kalitesi Bu Etiketlerin Altındadır
İ
7
Güç Kalitesi ve Enerji
MPR-6x Serisi Şebeke Analizörleri
MPR-5x ve EPM-07 Serisi Şebeke Analizörleri
EPR-04 ve ES Serisi Güç ve Enerji Ölçerler
8-11
12-15
16-18
Güç Kalitesi ve Enerji
çindekiler
EPM-06 - EPM-04 - EVM-05 Serisi Multimetreler
EPM Serisi Ampermetreler
EVM Serisi Voltmetreler
ECR-3 Cosj metre
EFC-3 Frekansmetre
TA - TV Serisi Transdüserler
DC Ampermetre / Voltmetre (Yeni)
20-22
23-26
27-29
30
30
31-32
33-34
Ölçme
19
Ölçme
RG Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri (Yeni - RG3-15C/CS/CL/CLS)
ENT.C Serisi Kondansatörler
ENT.ERS Serisi Şönt Reaktörleri (Endüktif Yük Reaktörü)
ENT.ERH Serisi Harmonik Filtre Reaktörleri
ENT-KT Serisi Kompanzasyon Kontaktörleri
ENS / ENT Serisi Akım Trafoları
DU-3 Deşarj Ünitesi
Uzaktan İzleme
Donanım ve Yazılımları
36-40
41-44
45-46
47-49
50-51
52-53
54
Kompanzasyon
35
Kompanzasyon
56-58
59
60
61
61
62-63
64
65
67
Koruma ve Kontrol
MK Serisi Motor (Faz) Koruma Röleleri
PT-01 Termistör Rölesi
FR-02 Faz Sırası Rölesi
AKC Serisi Akım Koruma Röleleri
GKRC Serisi - DGRC - MCC Serisi Gerilim Koruma Röleleri
SSRC-04 Serisi Sıvı Seviye Kontrol Rölesi
ERTC-01 - MCB Serisi - DG Serisi - SSR-2X - SER-Y/U Zaman Röleleri
DTR Serisi - MCB-5x Serisi Astronomik Zaman Röleleri ve Zaman Saatleri
CKR Serisi Aşırı Akım Sekonder Koruma Röleleri
PS-362 Güç Kaynağı (Yeni)
5
Basım Tarihi: 02.2012
70-71
72
72
73-74
75-76
77
78-81
82
83-84
85
Koruma & Kontrol
ENTBUS Pro - Enerji İzleme Yazılımı (Yeni)
ENTBUS Plus - Enerji İzleme Yazılımı (Yeni)
MPR-SW2 Haberleşme Yazılımı
RS-USB2 USB Çevirici ve RPT-1 Sinyal Kuvvetlendirici
EMG Serisi Ethernet Modbus Gateway
GEM-10/20 GPRS/Ethernet Modbus Gateway (Yeni)
EPC-12 Veri Toplayıcı (Yeni)
PS-242 Besleme Ünitesi (Yeni)
Uzaktan İzleme
55
Ü
rün İndeksi
Sayfa No
AKC-01A
AKC-01D
AKC-03A
AKC-03D
CKR-92T
CKR-93T
CT-25
CT-80
DCA-10
DCA-10A
DCA-10S
DCA-10C
DCA-10CS
DCV-10
DCV-10A
DCV-10S
DCV-10C
DCV-10CS
DG-10
DG-60
DGRC-01
DTR-10
DTR-10t
DTR-14
DTR-20
DTR-20t
DTR-20H
DTR-25
DU-3
ECR-3-72
ECR-3-96
EFC-3-72
EFC-3-96
EMG-02
EMG-10
EMG-12
ENS.AYS
ENTBUS PRO
ENTBUS PLUS
ENT.B
ENT.30
ENT.40
ENT.60
ENT.100
ENT.C10-400
ENT.C10-450
ENT.C100-400
ENT.C100-440
ENT.C100-400-50
ENT.C100-415-50
ENT.C100-440-50
ENT.CF-230
ENT.CF-400
ENT.CF-415
ENT.CF-450
ENT.CF-500
ENT.CF-550
ENT.CM-400
ENT.CM-415
ENT.CM-450
ENT.CM-525
ENT-CXD-400
ENT-CXD-450
ENT-CXD-500
ENT.ERH-5,67-400
ENT.ERH-7-400
ENT.ERH-14-400
ENT.ERS1 230
ENT.ERS3 400
ENT-KT-2,5-C10
ENT-KT-5-C10
ENT-KT-7,5-C11
ENT-KT-12-C11
ENT-KT-16-C11
73-74
73-74
73-74
73-74
83-84
83-84
54
54
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
78-81
78-81
75-76
82
82
82
82
82
82
82
54
30
30
30
30
61
61
61
53
56-58
59
52
52
52
52
52
43
43
43
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
49
49
49
46
46
51
51
51
51
51
Sayfa No
ENT-KT-20-C11
ENT-KT-25-C11
ENT-KT-33-C12
ENT-KT-40-C12
ENT-KT-60-C12
EPC-12
EPM-04-96
EPM-04-DIN
EPM-04C-96
EPM-04C-DIN
EPM-04CS-96
EPM-04CS-DIN
EPM-04h-96
EPM-04h-96-CT25
EPM-06-96
EPM-06-DIN
EPM-06C-96
EPM-06C-DIN
EPM-06CS-96
EPM-06CS-DIN
EPM-07-96
EPM-07-DIN
EPM-07S-96
EPM-07S-DIN
EPM-07S-DIN-CT25
EPM-14-96
EPM-34-96
EPM-4A-72
EPM-4A-96
EPM-4C-48
EPM-4C-72
EPM-4C-96
EPM-4C-OG-96
EPM-4D-48
EPM-4D-72
EPM-4D-96
EPM-4P-96
EPM-R4C
EPM-R4D
EPR-04-96
EPR-04-DIN
EPR-04S-96
EPR-04S-DIN
EPR-04S-DIN-CT25
ERTC-01
ES-32L
ES-80L
EVM-05C-96
EVM-05C-DIN
EVM-15-96
EVM-3-48
EVM-3-72
EVM-3-96
EVM-35-96
EVM-3C-48
EVM-3C-72
EVM-3C-96
EVM-3S-48
EVM-3S-72
EVM-3S-96
EVM-R3
EVM-R3C
EVM-R3S
FG-GOZ
FR-02
GEM-10
GEM-20
GKRC-01
GKRC-02
GKRC-02F
GKRC-02FA
GKRC-03
GKRC-03F
GKRC-20F
51
51
51
51
51
64
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
23-25
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
78-81
16-18
16-18
20-22
20-22
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
27-29
82
72
62
63
75-76
75-76
75-76
75-76
75-76
75-76
75-76
6
Basım Tarihi: 02.2012
Sayfa No
GKRC-M2
LLS-01
LLS-02
MCB-15
MCB-20
MCB-30
MCB-50
MCB-50t
MCB-60
MCB-7
MCB-8
MCB-9
MCC-1D
MCC-3D
MKC-01
MKC-03
MKC-04
MKC-05
MKC-05P
MKC-06
MKC-06P
MKC-20
MKS-01
MKS-03
MPR-50
MPR-52S-10
MPR-53-96
MPR-53-DIN
MPR-53CS-96
MPR-53CS-DIN
MPR-53S-96
MPR-53S-DIN
MPR-53S-DIN-CT25
MPR-60S
MPR-60S-10
MPR-60S-20
MPR-60S-21
MPR-60S-40
MPR-60S-41
MPR-63
MPR-63-10
MPR-63-20
MPR-63-21
MPR-63-40
MPR-63-41
MPR-63-42
MPR-SW2
MPR-SW2,5
PS-242
PS-362
PT-01
PTC-3
RG-12T
RG-6T
RG-8B-96
RG-8BS-96
RG-8T
RG3-12C
RG3-12CS
RG3-15C
RG3-15CS
RG3-15CL
RG3-15CLS
RPT-1
RS-USB2
SER-YU
SSR-2X
SSRC-04
TA-111
TA-112
TV-111
75-76
77
77
78-81
78-81
78-81
82
82
78-81
78-81
78-81
78-81
75-76
75-76
70-71
70-71
70-71
70-71
70-71
70-71
70-71
70-71
70-71
70-71
8-11
8-11
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
8-11
59
60
65
85
72
70
36-40
36-40
36-40
36-40
36-40
36-40
36-40
36-40
36-40
36-40
36-40
61
61
78-81
78-81
77
31
31
32
Güç Kalitesi ve Enerji
Şebeke analizörleri
MPR-6X serisi
MPR-5X serisi
EPM-0X serisi
Güç ve enerji ölçerler
EPR-04 serisi
ES serisi
Güç Kalitesi ve Enerji
Ş
ebeke Analizörleri (LCD)
MPR-50 / MPR-52S / MPR-60S / MPR-63
Genel
Tüm seride güç ve enerji ölçümü
MPR-50 : Şebeke Analizörleri.
MPR-52S-10 : THD ölçümü, RS-485 (MODBUS) ve Alarm
Kontaklı Şebeke Analizörleri
MPR-60S: THD ölçümü, RS-485 (MODBUS), Alarm Kontakları
ve 1MB Hafızalı Şebeke Analizörleri.
MPR-63: 31. Harmoniğe kadar ayrı ayrı ve THD, RS-485
(MODBUS), Alarm Kontağı ve 1 MB Hafızalı Şebeke Analizörleri
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61010-1
®
Adet/Koli
LCD Ekran
Gerçek Zaman Saati
Hafıza
0/4-20mA
0/2-10V
RS-485 Haberleşme
Enerji Pulse Çıkışı
Dijital Giriş
Alarm Kontakları
Nötr Akım
Ürün Kodu
2-13. Harmonikler
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
% THD I THD V
us
MPR-50
8
MPR-52S-10
8
MPR-60S
8
MPR-60S-10
8
MPR-60S-20
8
MPR-60S-21
8
MPR-60S-40
8
MPR-60S-41
8
MPR-63
8
MPR-63-10
8
MPR-63-20
8
MPR-63-21
8
MPR-63-40
8
MPR-63-41
8
MPR-63-42
2ad.
Uzaktan İzleme Yazılımları :
Entes Elektronik'in geliştirdiği enerji yönetimi yazılımları,
cihazların ölçtükleri değerleri Modbus üzerinden okuyarak
enerji kullanımı ve kalitesini gerçek zamanlı izleme imkanı
yaratır.
Böylece kapsamlı enerji takibini, veri depolama, depolanan
verilerden analiz yolu ile enerji tüketiminizin optimum şekilde
kontrol edilmesini, enerji masraflarının düşürülmesini ve
enerji sistemlerinin sürdürülebilir hedeflere ulaşmasını sağlar.
8
Basım Tarihi: 02.2012
8
Ş
MPR-50 / MPR-52S / MPR-60S / MPR-63
ÖLÇÜLEN PARAMETRELER
Faz - Nötr
Gerilimleri (VLN)
Nötr Akım (In)
Aktif Güç (P)
Aktif Enerji Import (kWh veya MWh)
Faz - Faz
Gerilimleri (VLL)
Toplam Akım (å I)
Reaktif Güç (Q)
Aktif Enerji Export (kWh veya MWh)
Ortalama Faz - Nötr
Gerilimi
Güç Faktörü (P.F)
Görünür Güç (S)
İndüktif Reaktif
Enerji (kVArh veya MVArh)
Ortalama Faz - Faz
Gerilimi
Cosj
Toplam Aktif Güç (å P)
Kapasitif Reaktif
Enerji (kVArh veya MVArh)
Maks. Demand
Frekans (Hz)
Toplam Reaktif Güç (å Q)
Faz Akımları (IL)
Maks. / Min. Değerler
Toplam Görünür Güç (å S)
MPR-50
Gerilimlerdeki Toplam
Akımlardaki Toplam
Harmonik Bozulma (%THD V) Harmonik Bozulma (%THD I)
MPR-52S / MPR-60S
2.-31. Gerilim Harmonikleri
ayrı ayrı
2.-31. Akım Harmonikleri
ayrı ayrı
MPR-63
İnternet/
İntranet/VPN
GSM Şebekesi
RS-485
EMG-12
...
RS-485
GEM-10
...
...
Ethernet
MPR-63
#31
MPR-60S
#5
MPR-63
#1
MPR-52S-10
#1
9
Basım Tarihi: 02.2012
MPR-63-42
#n
Güç Kalitesi ve Enerji
ebeke Analizörleri (LCD)
Güç Kalitesi ve Enerji
ebeke Analizörleri (LCD)
Ş
MPR-50 / MPR-52S / MPR-60S / MPR-63
TEKNİK ÖZELLİKLER
MPR-50
MPR-52S-10
MPR-60S
MPR-63
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
96x96mm PR19
IP 40 ön panel; IP 54 opsiyonel
0,75kg/adet; koli miktarı: 8 adet
3,6” LCD aydınlatmalı
ÖLÇMELER
Gerilim
Ölçme Aralığı
Trafolu Ölçme Aralığı
Doğruluk
Giriş Empedansı
Burden (Giriş Yükü)
Aşırı Yük Gerilimi
1.0-300V AC (L-N); 2.0-500V AC (L-L)
1-400,0kV Trafo Oranı: 1.0-4000.0
%0.5 ± 2 Dijit
1.8MΩ
<0.5 VA
1.2 x ölçme aralığı
Akım
Nominal Akım
En Düşük Akım
Ölçme Aralığı
Trafolu Ölçme Aralığı
Burden
Aşırı Yük Akımı
Aralıklı Aşırı Yük
In : 5A
5 mA
5 mA - 5,5 A Doğruluk : %0.5 ± 2 dijit
5 mA -10000 A Trafo oranı : 1 - 5000.0
0,5 VA
2xIn
10xIn
Güç/Enerji
Aktif Güç
Reaktif Güç
Görünür Güç
Güç Faktörü
Aktif Enerji
Reaktif Enerji
Toplam Harmonik Bozulma (THD)
Harmonikler
Demand Zamanı
Frekans
0 - 4000 MW
Doğruluk : %1 ± 2 Dijit
0 - 4000 MVAr
Doğruluk : %2 ± 2 Dijit
0 - 4000 MVA
Doğruluk : %2 ± 2 Dijit
±1.00 Doğruluk : ± 0,01
0 - 99 999 999 kWh veya MWh
Doğruluk : %1 ± 2 Dijit
0 - 99 999 999 kVArh veya MVArh
Doğruluk : %2 ± 2 Dijit
THD V%, THD I%
2-31 Gerilim(V) ve Akım(I)
15 dak.
45-65 Hz
BESLEME
85 -265 V AC/DC
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
Güç Tüketimi
50/60 Hz
<6 VA
GİRİŞ/ÇIKIŞ/AYARLAR
Dijital Giriş
Dijital Çıkış
-
2
-
Analog Çıkış
-
-
Kontak Çıkış
-
2 (MPR60S-10/20/40)
2 (MPR60S-21/41)
2 (MPR63-10/20/40/42)
2 (MPR63-21/41)
0/4-20 mA (MPR60S-40/41; MPR63-40/41/42)
0/2-10 V (MPR60S-20/21; MPR63-20/21)
2 NO kontak 5A ; 1250 VA cosj = 1.00
Aktif enerji çıkışı (1kWh/pals - 50MWh/pals)
Reaktif enerji çıkışı (1kVArh/pals - 50MVArh/pals)
Enerji Pals Çıkışı
-
Gecikme Zamanı
-
Gerilim Parametreleri 0-300 sn;Akım ve güç parametreleri 0-900 sn;
Frekans,PF,Cosj ve Harmonik parametreleri 0-600 sn
-
Maks. 50 mA
5..24 V DC
100 …2500 msn
Maks. 30 V DC
PULSE ÇIKIŞI
Anahtarlama Akımı
Anahtarlama Gerilimi
Pulse Süresi
Maksimum Gerilim
HAFIZA
-
Veri Kaydı
Hafıza Boyutu
Seçilebilir zaman aralıklı 28 parametre (15000 kayıt)
1MB
HABERLEŞME
Haberleşme Arayüzü/Protokol
Transfer Hızı
-
RS 485 / MODBUS RTU
1200 - 38400
ÇALIŞMA ORTAMI
- 5 / +550C
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
Kirlilik Derecesi
Ortam Nemi
- 25 / +700C
III
II
%90
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
Mekanik Dayanım
EN-61010-1
EN-61000-6-2, EN-61000-6-4
EN 60529
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
Panoya önden/arka klemens
Soketli tip vidalı terminal
3 faz nötr (3P4W); 3 faz (3P3W) ;3 faz (Aron)
10
Basım Tarihi: 02.2012
Güç Kalitesi ve Enerji
Ş
ebeke Analizörleri (LCD)
MPR-50 / MPR-52S / MPR-60S / MPR-63
Bağlantı Şeması (PR19- 96x96mm)
Sadece;
MPR63-20
MPR63-21
MPR63-40
MPR63-41
MPR63-42
3 Faz nötrlü bağlantı
K
L1
L
k
L2
MPR60S-20
MPR60S-21
MPR60S-40
MPR60S-41
l
L3
K
L
k
l
K
N
L1
l
L2
RS-485
11 12 13 14 15 16
6
5
4
3
2
1
Analog
Çıkışı
L
k
GND A
L3
B
TR
Akım Ölçme Girişi
Analog
Çıkışı
Gerilim Ölçme Girişi
7
8
L1
L2
L3
RS-485
11 12 13 14 15 16
10
9
N
GND A B TR
RS-485
1. Röle 1
3. Giriş 1
2. Röle 2
19 20
11 12 13 14 15 16
Harici
Besleme
4. Giriş 2
25
21 22 23 24
26
GND A
1A
17 18
Giriş 2
L1
N
+
_
Giriş 1
Maks:30VDC
3. Pals A
4. Giriş 2
21 22 23 24
TR
Sadece;
MPR63
MPR63-10
3.Giriş 1
B
4.Pals R
MPR60S
MPR60S-10
MPR52S-10
2.Analog
Çıkış
21 22 23 24
27 28
Giriş 2
+
_
Pals A
+
_
Giriş 1
Pals R
Maks:30VDC
Sadece
Maks:30VDC
MPR63-10
MPR63-20
MPR63-40
MPR63-42
MPR52S-10
MPR60S-10
MPR60S-20
MPR60S-40
MPR63
MPR63-21
MPR63-41
MPR63-42
MPR60S
MPR60S-21
MPR60S-41
3 Faz nötrsüz bağlantı
K
L1
3 Faz nötrsüz, Aron bağlantı
L
k
L2
K
L1
l
L3
K
L
k
l
K
L
N
K
L1
Akım Ölçme Girişi
7
8
L1
L2
L3
L3
Analog
Çıkışı
Gerilim Ölçme Girişi
RS-485
11 12 13 14 15 16
7
N
8
L1
10
9
L2
L3
N
Harici
Besleme
4. Giriş 2
21 22 23 24
25
1A
19 20
Giriş 2
+
_
Giriş 1
Maks:30VDC
1. Röle 1
26
17 18
L1
N
19 20
Giriş 1
Harici
Besleme
4. Giriş 2
21 22 23 24
25
Giriş 2
Maks:30VDC
Boyutlar
90
79.3
70
96
3. Giriş 1
2. Röle 2
1A
3. Giriş 1
2. Röle 2
GND A B TR
+
_
1. Röle 1
RS-485
11 12 13 14 15 16
GND A B TR
17 18
6
L2
Akım Ölçme Girişi
Analog
Çıkışı
10
9
l
5
4
3
2
1
L3
Gerilim Ölçme Girişi
L
k
N
6
L2
l
L3
l
5
4
3
2
L1
L
k
L2
k
1
Sadece;
Sadece
96
TİP PR 19
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
11
Basım Tarihi: 02.2012
26
L1
N
Güç Kalitesi ve Enerji
ebeke Analizörleri
Ş
MPR-53 / EPM-07
Genel
Tüm seride güç ve enerji ölçümü
MPR-53 / EPM-07 serisi şebeke analizörleri bir elektrik sistemindeki tüm
parametreleri ölçer. 50'den fazla parametreyi göstergelerinde (display) gösterir.
EPM-07
: Şebeke Analizörü.
EPM-07S : RS-485 (MODBUS) Haberleşmeli Şebeke Analizörü.
MPR-53
: THD ölçen Şebeke Analizörü.
MPR-53S : RS-485 (MODBUS) Haberleşmeli,THD ölçen Şebeke Analizörü.
MPR-53CS : THD ölçen, RS-485 (MODBUS) haberleşmeli, Pulse sayaçları,
Dijital Zaman Sayacı, Alarm Kontakları olan Şebeke Analizörü
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61010-1
®
Adet/Koli
RS-485 Haberleşme
Pulse Sayacı
Dijital Zaman Sayacı
Alarm Kontağı
CT-25 (120A)
.../5A
6 Farklı Enerji
Hesaplama Metodu
Çift Enerji Ölçümü
Dijital Giriş
Nötr Akım
% THD V
Ürün Kodu
% THD I
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Enerji pulse Çıkışı
us
EPM-07-96
EPM-07-DIN
12
EPM-07S-96
12
EPM-07S-DIN
12
MPR-53-96
12
MPR-53-DIN
12
MPR-53S-DIN
12
MPR-53CS-DIN
12
MPR-53S-96
12
MPR-53CS-96
12
MPR-53S-DIN-CT25
12
EPM-07S-DIN-CT25
12
12
Min. sipariş miktarı 200 cihazdır.
Uzaktan İzleme Yazılımları :
Entes Elektronik'in geliştirdiği enerji yönetimi yazılımları,
cihazların ölçtükleri değerleri Modbus üzerinden okuyarak
enerji kullanımı ve kalitesini gerçek zamanlı izleme imkanı
yaratır.
Böylece kapsamlı enerji takibini, veri depolama, depolanan
verilerden analiz yolu ile enerji
tüketiminizin optimum şekilde
kontrol edilmesini, enerji
masraflarının düşürülmesini
ve enerji sistemlerinin
sürdürülebilir hedeflere
ulaşmasını sağlar.
MPR-53S-DIN-CT25
CT-25
CT-25, düşük akımlı sistemlerde, sistem ölçüm
maliyetini düşürmek için, benzersiz bir çözüm olup 120A'e
kadar geleneksel tipteki akım trafolarının görevini görür.
CT-25 için bkz. 54. sayfa
12
Basım Tarihi: 02.2012
Güç Kalitesi ve Enerji
Ş
ebeke Analizörleri
MPR-53 / EPM-07
ÖLÇÜLEN PARAMETRELER
Faz - Nötr
Gerilimleri (VLN)
Toplam Akım (In)
Görünür Güç (P)
İndüktif Reaktif
Enerji (kVArh)
Faz - Faz
Gerilimleri (VLL)
Güç Faktörü (P.F)
Toplam Aktif Güç (å P)
Kapasitif Reaktif
Enerji (kVArh)
Ortalama Faz - Nötr
Gerilimi
Cosj
Toplam Reaktif Güç (å Q)
Maks. Demand
Ortalama Faz - Faz
Gerilimi
Frekans (Hz)
Toplam Görünür Güç (å S)
Maks / Min. Değerler
Faz Akımları (IL)
Aktif Güç (P)
Aktif Enerji Import (kWh)
Nötr Akım
Reaktif Güç (Q)
Aktif Enerji Export (kWh)
EPM-07 / 07S
Gerilimlerdeki Toplam
Akımlardaki Toplam
Harmonik Bozulma (%THD V) Harmonik Bozulma (%THD I)
MPR-53 / MPR-53S
Pulse Sayacı
Dijital Zaman Sayacı
MPR-53CS
İnternet/
İntranet/VPN
GSM Şebekesi
RS-485
EMG-12
...
RS-485
GEM-10
...
...
Ethernet
MPR-53CS
#31
MPR-53S-DIN
#20
MPR-53S
EPM-07S-DIN
#1
13
Basım Tarihi: 02.2012
EPM-07S-DIN
Güç Kalitesi ve Enerji
Ş
ebeke Analizörleri
MPR-53 / EPM-07
TEKNİK ÖZELLİKLER
EPM-07
EPM-07S
MPR-53S
MPR-53CS
MPR-53
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
96x96mm
PR19, DIN6 PK26
IP40 Ön Panel,IP54 Opsiyonel
0,6kg/adet;koli miktarı:12 adet
Kırmızı LED;Yükseklik 10mm
ÖLÇMELER
Gerilim
Ölçme Aralığı
Trafolu Ölçme Aralığı
Doğruluk
Giriş Empedansı
Burden (Giriş Yükü)
10-300V AC (L-N),10-500VAC (L-L)
10-300V(L-N) direkt,10-200kV Gerilim trafosu oranı:0.1-4000.0 programlanabilir
%1±1 dijit [(%10-%110)xTam skala]
1.8 MΩ
<0.5 VA
Akım
Nominal Akım
En Düşük Akım
Ölçme Aralığı
Trafolu Ölçme Aralığı
Burden
Aşırı Yük Akımı
In:5,5A
50mA
50mA-5,5A Doğruluk: %1±1 dijit [(%10-%110)xTam skala]
50mA-10.000A Trafo oranı:1-2000 programlanabilir
<1 VA
1,2 In
Güç/Enerji
Aktif Güç
Reaktif Güç
Görünür Güç
Güç Faktörü
Aktif Enerji
Reaktif Enerji
Demand/Demand Zamanı
Frekans
0-215 MW Doğruluk: %1±1 dijit [(%10-%110)xTam skala]
0-215 MVAr Doğruluk: %1±1 dijit [(%10-%110)xTam skala]
0-215 MVA Doğruluk: %1±1 dijit [(%10-%110)xTam skala]
4 kuadrant
0-99 999 999 999,9 kWh
0-99 999 999 999,9 kVArh
1-60 dakika
45-65 Hz
BESLEME
±% 10 veya 45-265V AC/DC
110VAC/230VAC
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
Güç Tüketimi
45-65 Hz
<4VA
GİRİŞ/ÇIKIŞ/AYARLAR
Dijital Giriş
Dijital Giriş Pulse Genişliği
Dijital Giriş İşletme Gerilimi
2 Adet
20msn.
12...48VAC/DC
3 adet zaman sayacı HH HH HH HH.HH,toplam saat sıfırlanamaz,
çalışma saati sıfırlanabilir,alarm saati sıfırlanabilir. (MPR-53CS için)
Hataya geçme ve hatadan dönme gecikmesi olarak 0-999,9 sn (MPR-53CS için)
2NO kontak 5A;1250VA (MPR 53 CS için)
Dijital Zaman Sayacı
Gecikme Zamanı
Kontak Çıkışı
Enerji Pals Çıkışı
Anahtarlama Akımı
Anahtarlama Gerilimi
Pulse Süresi
NPN transistör
Maks. 50 mA
5..24VDC Maks. 30V DC
100msn darbe periyodu, 80msn darbe genişliği
HABERLEŞME
Haberleşme Arayüzü/Protokol
Parity
Adres
Transfer Hızı
-
MODBUS RTU(RS-485)
yok,tek,çift
1_247
2400-38400 bps
ÇALIŞMA ORTAMI
0
-5 / +55 C
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
Kirlilik Derecesi
III
II
STANDARTLAR
EN 61010-1
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
EN 60529
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
Mekanik Dayanım
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
Panoya önden arka klemens (PR 19) / Ray montaj (PK 26)
Soketli tip vidalı terminal
3 faz nötr,3 faz, 3 faz (Aron)
14
Basım Tarihi: 02.2012
-
Güç Kalitesi ve Enerji
Ş
ebeke Analizörleri
MPR-53 / EPM-07S
Bağlantı Şeması (PR19- 96x96mm)
MPR-53S (3 Faz Nötrlü)
MPR-53S (3 Faz Nötrsüz Aron)
Akım Ölçme Girişleri
Akım Ölçme Girişleri
Gerilim Ölçme Girişleri
Harici
Besleme
Harici
Besleme
Gerilim Ölçme Girişleri
MPR-53S (3 Faz Nötrsüz)
MPR-53CS (3 Faz Nötrlü)
Boyutlar
79.3
70
Akım Ölçme Girişleri
Akım Ölçme Girişleri
Gerilim Ölçme Girişleri
Harici
Besleme
Harici
Besleme
96
Gerilim Ölçme Girişleri
90
Röle Çıkışı
96
(PK 26 - DIN6)
TİP PR 19
MPR-53S (3 Faz Nötrlü)
MPR-53S (3 Faz Nötrsüz Aron)
10.8 30.1 7.6
9.5
60.6
Harici
Besleme
Akım Ölçme Girişleri
45.0
Gerilim Ölçme Girişleri
90.0
Harici
Besleme
Gerilim Ölçme Girişleri
Akım Ölçme Girişleri
MPR-53S (3 Faz Nötrsüz)
MPR-53CS (3 Faz Nötrlü)
+
_
(12-48V DC)
- + - +
Gnd A B TR
Out1 Out2
RS-485
Harici
Besleme
Harici
Besleme
Gerilim Ölçme Girişleri
Un
~
Akım Ölçme Girişleri
Akım Ölçme Girişleri
Gerilim Ölçme Girişleri
L1
L2
L3
IL1
N
1A
k
K
L1
Röle Çýkýþý
L2
L3
N
IL2
l
L
k
K
IL3
l
L
k
K
* RS-485 uçbirimleri EPM-07S ve MPR-53S için standarttır
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
15
Basım Tarihi: 02.2012
l
L
8.5
14.0
26.5 21.5
53.0
58.0
10.0
TİP DIN / PK 26
106.0
Güç Kalitesi ve Enerji
üç ve Enerji Ölçerler
G
EPR Serisi / ES Serisi
Genel
EPR-04:Dijital Güç ve Enerji Ölçer
EPR-04, bir elektrik şebekesine ait güç ve enerji değerlerini ölçmek için
tasarlanmıştır. Ölçülen parametreler 4 ayrı göstergede (display) gösterilir.
EPR-04S: RS-485'li Dijital Güç ve Enerji Ölçer
EPR-04 özelliklerine ilaveten, EPR-04S'nin RS-485 iletişimi vardır. Güç,
enerji ve cosj değerleri MPR-SW yazılımı vasıtası ile izlenebilir.
EPR-04S-96
Özellikler
Yanmaz kutu, Çift izolasyon (
) , Montaj Sınıfı III, Klemens bağlantı
Panoya önden montaj, IP40 (ön panel), IP00 (klemens), IEC 61010-1,
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
EPR-04S-DIN-CT25
CT-25
®
Adet/Koli
RS-485 Haberleşme
CT-25 (120A)
.../5A
Enerji Pulse Çıkışı
Dijital Giriş
Demand
2 ayrı Enerji Kaydı
kVArh Reaktif Enerji
kWh Aktif Enerji
S VA
S VAr
S W
VA Görünür Güç
Cosj
Ürün Kodu
W Aktif Güç
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
VAr Reaktif Güç
us
EPR-04-96
12
EPR-04-DIN
12
EPR-04S-96
12
EPR-04S-DIN
12
EPR-04S-DIN-CT25
12
ES-32L
Dijital Enerji Sayacı (32 A)
10
ES-80L
Dijital Enerji Sayacı (80 A)
10
CT-25 için bkz. 54. sayfa
TEKNİK ÖZELLİKLER
EPR-04, EPR-04S
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
BESLEME
96x96mm
PR19, DIN6 PK26
IP40 Ön Panel,IP54 Opsiyonel
0,5kg/adet;koli miktarı:12 adet
Kırmızı LED;Yükseklik 10mm
ÖLÇMELER
Gerilim
Ölçme Aralığı
Trafolu Ölçme Aralığı
Doğruluk
Giriş Empedansı
Burden (Giriş Yükü)
10-300V AC (L-N),10-500VAC (L-L)
10-200kV
%1±1 dijit [(%10-%110)xTam skala]
1.8 MΩ
<0.5 VA
Akım
Nominal Akım
En Düşük Akım
Ölçme Aralığı
Trafolu Ölçme Aralığı
Burden
Aşırı Yük Akımı
5,5A
50mA
50mA-5,5A
50mA-10kA
<1 VA
1,2 In
Güç/Enerji
Aktif Güç
Reaktif Güç
Görünür Güç
Güç Tüketimi
Aktif Enerji
Reaktif Enerji
0-215 MW
0-215 MVAr
0-215 MVA
<4VA
9 999 999,9 Mwh
9 999 999,9 MVArh
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
110VAC/230VAC
±% 10 veya 45-265V AC/DC
45-65 Hz
GİRİŞ/ÇIKIŞ/AYARLAR
Dijital Giriş
Dijital Giriş Pulse Genişliği
Dijital Giriş İşletme Gerilimi
Enerji Pulse Çıkışı
Anahtarlama Akımı
Anahtarlama Gerilimi
Pulse Süresi
2 Adet
20msn.
12...48VAC/DC
NPN Transistor
Maks 50mA
Maks 30VDC
100msn darbe periyodu 80msn darbe genişliği
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
Kirlilik Derecesi
Ortam Nemi
-5 / +550C
III
II
%90
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
Mekanik Dayanım
EN 61010-1
EN 61000-4-5, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-11
EN 60529
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
16
Basım Tarihi: 02.2012
Panoya önden (PR 19) / Ray montaj (PK 26)
Soketli tip vidalı terminal
3 faz nötr,3 faz, 3 faz (Aron)
Güç Kalitesi ve Enerji
üç ve Enerji Ölçerler
G
EPR Serisi / ES Serisi
Bağlantı Şeması (PR19- 96x96mm)
Boyutlar
EPR-04S (3 Faz Nötrlü)
L
L
k
K
l
L
k
N
1
2
3
4
IL1
L
L2
k
l
L3
IL3
1
Pul 2
N
10
11
+
_
L2
k
l
K
K
4
Max: 30 VDC
N
10
11
5
6
l
RS485
19 20 21 22
TİP DIN / PK 26
Pul 2
Harici
Besleme
Gerilim Ölçme Girişleri
L2
8
L1
7
N
10
L3
9
11
66
50
45
12
L1
N
L1
N
+
_
18
90
35
(PK 26 - DIN6)
EPR-04S (3 Faz Nötrlü)
106.0
10.0
GND A B TR
Pul 1
12
3 Faz nötrsüz Aron bağlantı
26.5 21.5
53.0
58.0
IL3
13 14 15 16 17 18
Harici
Besleme
1A
L3
9
L
1A
L2
8
4
( 12-48V DC )
InC In1 In2
Pul C
Pul 2
Gerilim Ölçme Girişleri
L1
7
K
IL2
GND A B TR
Pul 1
60.6
Akım Ölçme Girişleri
RS485
19 20 21 22
13 14 15 16 17 18
3
IL1
+
_
Pul C
2
IL3
IL2
( 12-48V DC )
InC In1 In2
l
k
Akım Ölçme Girişleri
Max: 30 VDC
L
k
6
5
9.5
8.5
3
10.8 30.1 7.6
L1
N
14.0
2
K
l
L3
l
TİP PR 19
12
L
k
1
IL1
11
EPR-04S (3 Faz Nötrsüz)
L2
L
k
1
N
10
L3
9
L1
N
L1
L3
L2
8
L1
7
12
96
Harici
Besleme
45.0
L
RS485
19 20 21 22
GND A B TR
Pul 2
90.0
K
( 12-48V DC )
InC In1 In2
Gerilim Ölçme Girişleri
EPR-04S (3 Faz Nötrsüz Aron)
L1
IL3
13 14 15 16 17 18
Pul 1
1A
L3
9
6
5
1A
L2
8
4
IL2
Pul C
Harici
Besleme
Gerilim Ölçme Girişleri
L1
7
3
Max: 30 VDC
GND A B TR
Pul 1
2
Akım Ölçme Girişleri
RS485
19 20 21 22
13 14 15 16 17 18
l
IL1
+
_
Pul C
L
6
5
IL2
( 12-48V DC )
InC In1 In2
K
k
l
Akım Ölçme Girişleri
Max: 30 VDC
79.3
70
90
K
l
L3
K
45
k
L2
L1
96
K
L1
EPR-04S (3 Faz Nötrsüz Aron)
EPR-04S (3 Faz Nötrsüz Aron)
Max: 30 VDC
Max: 30 VDC
Not: Faturalama amaçlı kullanılmamalıdır.
+
_
+
_
(12-48V DC)
- + - +
(12-48V DC)
- + - +
RS-485
Gerilim Ölçme
Harici
Girişleri
Besleme
Un
L2
L1
~
L3
IN2H
IN2L
IN1H
IN1L
PUL1H
PUL1L
PUL2H
PUL2L
IN2H
IN2L
IN1H
IN1L
PUL1H
PUL1L
PUL2H
PUL2L
Gnd A B TR
Akım Ölçme
Girişleri
IL1 IL2 IL3
N
1A
k
K
L1
L2
l
Lk
K
L3
K
N
RS-485
Gerilim Ölçme
Harici
Girişleri
Besleme
Un
L1
~
l
L
L2
L3
N
Akım Ölçme
Girişleri
IL1 IL2 IL3
k
K
l
L
CT-80M
N
1A
l
Lk
Gnd A B TR
L1
L2
k
K
L3
l
L
Bağlantı Şeması
EPR-04S (3 Faz Nötrsüz Aron)
(12-48V DC)
- + - +
L1
~
L3
N
L2
L3
N
k
K
l
Lk
K
Un
L1
~
1A
l
Lk
K
Gnd A B TR
l
L
L2
L3
Nötr giriş
ES-32L
6
SO+
SO-
N L
Nominal 24V DC
Max. 60V DC
Max. 30mA
6
4
SO- SO+
RS-485
Gerilim Ölçme
Harici
Girişleri
Besleme
Akım Ölçme
Girişleri
IL1 IL2 IL3
4
Akım Ölçme
Girişleri
IL2 IL3
Nominal 24V DC
Max. 60V DC
Max. 30mA
IL1
N
N
k
K
L1
L2
3
l
L
k
K
L3
l
L
L
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
17
Basım Tarihi: 02.2012
Faz K
1
Faz çıkış
RS-485
Gerilim Ölçme
Harici
Girişleri
Besleme
Un
IN2H
IN2L
IN1H
IN1L
PUL1H
PUL1L
PUL2H
PUL2L
IN2H
IN2L
IN1H
IN1L
PUL1H
PUL1L
PUL2H
PUL2L
Gnd A B TR
6
SO- SO+
6
SO+
SO-
Yük
(12-48V DC)
- + - +
L1
L2
Nötr çıkış
+
_
+
_
1A
N
Max: 30 VDC
Max: 30 VDC
Faz giriş
EPR-04S (3 Faz Nötrsüz)
3
k
1
l
CT-80M
L
Cihazın uzaktan okumak ve merkezi veri depolaması için pulse çıkışları vardır.
Ön paneldeki LED, yanıp sönerek ölçümün etkin olup olmadığının
anlaşılmasını sağlar.
Ön paneldeki LCD ekranı, kolay ve doğru güç okunmasını mümkün kılar.
Güç Kalitesi ve Enerji
üç ve Enerji Ölçerler
G
EPR Serisi / ES Serisi
İnternet/
İntranet/VPN
GSM Şebekesi
RS-485
EMG-12
...
RS-485
GEM-10
...
...
Ethernet
EPC-12
EPC-12
EPR-04S-DIN
EPR-04S
EPR-04S-DIN
ES-32L / ES-80L : Watt-Saat Metre
Genel
ES Serisi, aktif watt saat(kWh) tüketimini doğrudan olarak
ölçer.
Cihazın en önemli özellikleri güvenilir, küçük ebatlı,
hafif, modern tasarımlı ve kurulumunun kolay
olmasıdır. Ayrıca enerji pulse çıkışına da sahiptir.
Akım Trafosu CT-25 için bkz. 54. sayfa
ES-32L
CT-80D
Maks.
80A
ES-80L
TEKNİK ÖZELLİKLER
ES-32L
ES-80L
ES-32L
KUTU
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
Aktif Enerji
Doğruluk
Nominal Akım
En Düşük Akım
Ölçme Aralığı
Burden (Giriş Yükü)
Surge Gerilim Testi
Burst Testi
Frekans
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
Güç Tüketimi
Pulse Çıkışı
Pulse Süresi
ES-80L
ÇALIŞMA ORTAMI
IP 40
60gr/adet,
koli miktarı:10
60gr,74gr(CT-80D)/adet,
koli miktarı:10
6+1 dijit
0-999999.9 kWh
Sınıf 1
In=5A
0,02A
0,02-32A
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
Kirlilik Derecesi
Tipi
Ortam Nemi
-20 / +650C
III
II
Bina içi
%90
STANDARTLAR
In=40A
0,08A
0,08-80A
Standartlar
EN 62052-11, EN 62053-21
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
0.5 VA
4kV 1.2/50microsaniye IEC 1000-4-5
4kV IEC 61000-4-4
50/60Hz
230VAC - % 20 + % 15
50/60 Hz
<2VA
1000Imp./kWh
Ti=20ms.
18
Basım Tarihi: 02.2012
Ray Montaj DIN EN50022
Vidalı tip
Ölçme
Multimetreler
Çeviriciler
EPM-06 serisi
TA
EPM-04 serisi
TV
EVM-05 serisi
Ampermetreler
EPM serisi
EPM-4x serisi
EPM-R4x serisi
Voltmetreler
EVM serisi
EVM-3x serisi
EPM-R3x serisi
Cosj Metre
ECR-3
Frekansmetre
EFC-3
DC Ampermetre / Voltmetre
DC Ampermetre
DC Voltmetre
ultimetreler
M
EPM-04 / EPM-06 / EVM-05
Genel
Ölçme
Üç fazlı
Ölçülen parametreler: V, Hz, A (EPM 04/06)
Maks. / Min. değerler
LED gösterge
Şifre güvenliği
Çalışma saati (sıfırlanabilir) ve
toplam çalışma saati (sıfırlanamaz) (EPM-04h için)
EPM-04h generatör uygulamaları içindir.
®
Adet / Koli
Ray Tipi
Pano Tipi
Toplam çalışma saati
(sıfırlanamaz)
Çalışma Saati (sıfırlanabilir)
CT-25 (120A)
.../5A
RS-485 Haberleşme Arayüzü
Düşük / Aşırı
Frekans Koruma
Düşük / Aşırı
Akım Koruma
Düşük / Aşırı
Gerilim Koruma
Çıkış Kontakları
Min. Değerler
Demand
I nötr
Hz (Frekans)
Cosj
Ürün Kodu
3 ~ Akım
3 ~ Gerilim
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Maks. Değerler
us
EPM-04-96
12
EPM-04h-96
12
EPM-04h-96-CT25
EPM-04-DIN
12
EPM-04C-96
12
EPM-04C-DIN
12
EPM-04CS-96
12
EPM-04CS-DIN
12
EPM-06-96
12
EPM-06-DIN
12
EPM-06C-96
12
EPM-06C-DIN
12
EPM-06CS-96
12
EPM-06CS-DIN
12
EVM-05C-96
12
12
EVM-05C-DIN
12
Opsiyonel özellik için min. sipariş miktarı 200 cihazdır.
A
A
4
5
A
10
4
3
5
10
4
3
2
1
0
0
0
500
40 0
300
2 00
1000
10
2
1
V
5
3
2
1
RS
ST
RT
0 RO
SO
RO
100
0
380~
Hz
50
40
30
20
10
0
100
16~A
=
20
Basım Tarihi: 02.2012
M
ultimetreler
EPM-04 / EPM-06 / EVM-05
TEKNİK ÖZELLİKLER
EPM-04
EPM-04h
EPM-04C
EPM-04CS
EPM-06
EPM-06C
EPM-06CS
EVM-05C
KUTU
Boyutlar
96x96mm PR19,DIN6 PK26
IP40 Ön Panel,IP54 Opsiyonel
0,56kg/adet; koli miktarı:12 adet (PR19) / 0,52kg/adet; koli miktarı:12 adet (PK26)
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
ÖLÇMELER
Gerilim
Ölçme Aralığı
Trafolu Ölçme Aralığı
Doğruluk
Giriş Empedansı
0,45kg/adet;koli
miktarı:12 adet
Kırmızı LED;Yükseklik 10mm(PR19) / 9,2mm(PK26)
10-300V AC (L-N),10-500VAC (L-L)
10-400KV
%1±1 dijit
5.5 A
50mA-5,5A Doğruluk: %1 ±1 digit
50mA-10kA
<0.5 VA
1.2 In
1-60 dakika programlanabilir
Demand/Demand Zamanı
Frekans
BESLEME
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
Güç Tüketimi
GİRİŞ / ÇIKIŞ
Gecikme Zamanı
Kontak Çıkışı
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
45-65 Hz
110VAC/230VAC, ±%10 veya 45-265VAC/DC
45-65Hz
<4 VA
Hataya geçme ve hatadan dönme gecikmesi olarak 0-999,9 sn
5A 1250VA
5A 1250VA
-
-5 / +500C
III
II
%90
Kirlilik Derecesi
Ortam nemi
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
Mekanik Dayanım
EN 61010-1
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
EN 60529
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
Panoya önden(PR19), Ray montaj(PK26)
Soketli tip vidalı terminal (PR19), Vidalı terminal(PK26)
3 faz nötr (3P4W) ve 3 faz (3P3W)
ÖLÇÜLEN PARAMETRELER
Faz - Nötr Gerilimleri (VLN)
Faz Akımları (I)
Faz - Faz Gerilimleri (VLL)
Max. Demand
Frekans (Hz)
Nötr Akım
Max / Min. Değerler
EPM-04 / 04C / 04CS
Cosj
EPM-06 / 06C / 06CS
Not: EPM-04h ayrıca iki adet saat ölçer içerir.
21
Basım Tarihi: 02.2012
Ölçme
1.8 MΩ
Akım
Nominal Akım
Ölçme Aralığı
Trafolu Ölçme Aralığı
Burden(Giriş Yükü)
Aşırı Yük Akımı
ultimetreler
M
EPM-04 / EPM-06 / EVM-05
Boyutlar
Bağlantı Şeması
(PR19- 96x96mm)
79.3
70
EPM-04CS / EPM-06CS
L
l
L3
K
L
k
l
N
1
2
3
IL1
4
K
L
k
l
Sistem
90
K
k
96
L1
L2
6
5
IL2
IL3
12
Sigortayı kontaktör
akımına göre
seçiniz.
96
RS485
13 14 15 16
Out 1
17 18 19 20
TİP PR 19
GND B A TR
Out 2
Röle Çıkışı
Gerilim Ölçme Girişleri
Harici
Besleme
7
11
9
10
12
1A
8
L1
L2
L3
N
EVM-05C
10.8 30.1 7.6
9.5
60.6
Sistem
45.0
90.0
1 2 3 4
Out 1 Out 2
Röle Çıkışı
Harici
Besleme
Gerilim Ölçme Girişleri
5
6
7
26.5 21.5
53.0
58.0
8
9
10
8.5
14.0
Sigortayı kontaktör
akımına göre
seçiniz.
10.0
TİP DIN 4 / PK 26
EPM-04CS DIN / EPM-06CS DIN
GND A B TR
RS485
Sigortayı
kontaktör
akımına
göre
seçiniz.
Harici
Besleme
Un
~
Gerilim Ölçme
Girişleri
L1 L2 L3 N
IL1
Out 2 Out 1
Röle Çıkışı
Akım Trafoları için;
Bakınız sayfa 52
Akım Ölçme
Girişleri
IL2
IL3
1A
Ölçme
Akım Ölçme Girişleri
L1
L2
L3
k
K
l
L
k
K
l
L
k
K
Sistem
l
L
N
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
22
Basım Tarihi: 02.2012
106.0
mpermetreler
A
EPM / EPM-R Serisi
ENTES
Akım
Trafosu
Genel
True RMS Ölçme
Ayarlanabilir Akım Trafosu Primer Değeri
(EPM34/14 için 1...1000/5A 1...5000/1A)
Yanmaz Kutu.
Çift İzolasyon ( ), Ölçme Kategorisi III.
Klemens Bağlantılı.
Panoya önden veya raya montaj.
veya
CT-25
Maks. 200 A
Akım
Trafosu
EPM-4P-96 (SLIM)
Ölçme
Çalışma Sıcaklığı: -50C,+500C, EPM14/35 için -50C,+700C
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61010-1.
®
us
Adet / Koli
24-250V AC/DC
Sabit Klemens
Ray Tipi
Pano Tipi
Çıkış Kontağı
Demand
.../5A
.../1A
Çift Demand*
Ürün Kodu
1 ~ Akım
3 ~ Akım
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
CT-25 (200A)
EPM-34
EPM-R4D
EPM-4A-72
Direkt Ampermetre CT-25 ile (200A) (CT-25 dahil)
16
EPM-4A-96
Direkt Ampermetre CT-25 ile (200A) (CT-25 dahil)
12
EPM-4C-48
EPM-4C-72
Ampermetre (Kontak Çıkışlı)
(CT-25 dahil değildir)
20
Ampermetre (Kontak Çıkışlı)
(CT-25 dahil değildir)
16
EPM-4C-96
Ampermetre (Kontak Çıkışlı)
(CT-25 dahil değildir)
12
EPM-4C-OG-96
Ampermetre Kontak Çıkışlı (OG uygulaması için)
12
EPM-4D-48
Ampermetre
20
EPM-4D-72
Ampermetre
16
EPM-4D-96
Ampermetre
EPM-4P-96
Ampermetre
EPM-R4C
Ampermetre Kontak Çıkışlı (Ray Montajlı)
16
EPM-R4D
Ampermetre (Ray Montajlı)
16
EPM-14-96
Ampermetre
12
EPM-34-96
Ampermetre
12
12
12
(CT-25 dahil değildir)
AKIM TRAFOSU (ENTES Ölçü Aletleri için)
CT-25
Çevrim Oranı: 1/2500, İç Çap : 15.5 mm, Dış Çap : 43 mm
23
Basım Tarihi: 02.2012
72
A
mpermetreler
EPM / EPM-R Serisi
TEKNİK ÖZELLİKLER
Pano-Tipi
EPM-4P
Ray-Tipi
EPM-R4D EPM-R4C
EPM-34
EPM-4A
72x72mm PR18; Slim96 PR25, Slim96 PR25,
48x96mm PR20
48x96mm PR20
96x96mm PR19
72x72mm PR18;
Slim96 PR25
DIN3 TİP PK20
0,31kg/16ad. (PR18), 0,28kg/20ad. (PR20),
0,35kg/12ad. (PR25)
0,34kg / koli
= 12 adet
0,31kg/16ad.(PR18)
0,35kg/12ad.(PR25)
0,25kg/koli = 16 adet
EPM-4C
EPM-4D
KUTU
Boyutlar
Gösterge
ÖLÇMELER
Doğruluk
Burden(Giriş Yükü)
Akım
Ölçme Aralığı
Kırmızı LED; 14mm
Kırmızı LED;12mm Kırmızı LED;14mm
%1±1dijit
50mA-5,5A
%0,5±1dijit
<1VA
50mA-5,5A CT25 ile 70mA-200A) 5mA...5.5A (X/5A)
5mA...1.1A (X/1A)
50mA...10kA
Trafolu Ölçme Aralığı
Burden (Giriş Yükü)
Kırmızı LED;10mm
%1±1dijit
50mA-5,5A CT25
ile 70mA-200A)
50mA-5,5A
5mA...5500A
50mA...10kA
<0.5VA
Gecikme Süresi
Demand/Demand Zamanı
BESLEME
İşletme Gerilimi
Güç Tüketimi
0-999,9 saniye
1-60 dakika
0-999,9 saniye
1-60 dak./1-60sn.
110/230V AC±10%
İşletme Frekansı
ÇIKIŞ / AYARLAR
Kontak Çıkışı
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
1-60 dakika
24-250VAC/DC
<4VA
45-65Hz
110/230VAC±10%
1NO,5A 1250VA
1NO,5A 1250VA
EN 61010-1
EN 61000-4-2, EN 61000-6-4
Mekanik Dayanım
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
EN 60529
-5 / +500C
Aşırı Gerilim Kategorisi
BAĞLANTILAR
Montaj
-5 / +700C
III
-5 / +500C
Ray Montaj
Panoya önden
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
Tek Faz 2 Telli
PR18,PR19 Soketli vidalı ; PK20 vidalı
3 Faz, 3 Telli
Tek Faz 2 Telli
Bağlantı Şeması
EPM-4A PR18 (72x72)
EPM-4C PR25 (Slim 96)
Çıkış
Kontağı
9 8
6
3 4 5
7
6
7
1A
4 5
1A
3
k
l
K
L
k
0,5m
Un
lin
(
(
Un
Akım Trafosu
0005-A000
seçili ise
Akım Trafosu
0005-A000
seçili ise
Ölçme (Iin)
Girişi
Ölçme (Iin)
Girişi
(
(
(
L
lin
CT-25
(
CT-25
l
K
(
0,5m
(
Ölçme
Ağırlık
Akım Trafosu
"drCt" seçili ise
Akım Trafosu
"drCt" seçili ise
24
Basım Tarihi: 02.2012
mpermetreler
A
EPM / EPM-R Serisi
Bağlantı Şeması
EPM-4P PR25 (Slim 96)
EPM-4C PR18 (72x72)
Çıkış
Kontağı
9 8
Pick-Up
1
3 4 5
3 4 5
6
7
6 7
1A
1 2
2
1A
0,5m
l
K
K
(
Akım Trafosu
0005-A000
seçili ise
(
Akım Trafosu
0005-A000
seçili ise
Ölçme (Iin)
Girişi
(
(
Akım Trafosu
"drCt" seçili ise
Ölçme (Iin)
Girişi
(
Un
(
lin
CT-25
L
lin
CT-25
Un
L
l
Ölçme
k
0,5m
k
(
Çıkış
Kontağı
(
Akım Trafosu
"drCt" seçili ise
EPM-4D PR20 (48x96)
EPM-4C PR20 (48x96)
5 6 7
8 9
0,5m
7
k
l
8 9
k
l
K
L
1A
1A
Çıkış
Kontağı
5
Un
K
lin
(
(
(
CT-25
L
Un
lin
(
3 4
Akım Trafosu
0005-A000
seçili ise
Akım Trafosu
0005-A000
seçili ise
Ölçme (Iin)
Girişi
Akım Trafosu
"drCt" seçili ise
(
(
L3
l K
L
k
l
N
5
6 7
IL1
K
L
k
l
8 9 10
IL2
3
IL3
5
6
1
7
Akım Ölçme Girişi
Sistem
2
L
Harici
Besleme
11
L
Sistem
1A
L2
k
K
L
L
6A
K
k
l
K
L
Un
lin
12
(
Akım Ölçme Girişi
Harici
Besleme
11
(
L1
EPM-14 PR19 (96x96)
EPM-4D PR25 (Slim96) PR18 (72x72)
EPM-34 PR19 (96x96)
Akım Trafosu
0005-A000
seçili ise
25
Basım Tarihi: 02.2012
12
Un
mpermetreler
A
EPM / EPM-R Serisi
Bağlantı Şeması
EPM-R4D PK20
EPM-R4C PK20
Ölçme Girişi
k
I in l
Ölçme
K
~
L
4
3
1
2
Ölçme Girişi
~
K
Akım Trafosu
L
Akım Trafosu
k I in l
1
2
6
5
3
4
1A
1A
Çıkış
Kontağı
L
N
Çalışma
Gerilimi (Un)
L
N
Çalışma
Gerilimi (Un)
Boyutlar
58
46
40
12
12
32
53
48
96
96
TİP PR 19 (96x96)
TİP PR 25 (slim 96)
TİP PK 20
63
54
43
48
42
72
65,5
82,5
75
12
72
TİP PR 18 (72x72)
90
90
96
96
35
45
62
90
79.3
70
12
96
TİP PR 20 (48x96)
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
26
Basım Tarihi: 02.2012
V
oltmetreler
EVM / EVM-R Serisi
24 250V AC/DC (EVM-35/15 için)
Trafolu ölçme aralığı 1-40 kV (EVM-35/15 için)
0,5 sınıfı (EVM-35/15 için)
IP54 (EVM-35/15 için)
True RMS ölçüm
Yanmaz kutu
Çift izolasyon (
),
Ölçme kategorisi III
Klemens bağlantılı
Panoya ve raya montaj
Çalışma sıcaklığı : -50C, +500C -50C, +700C (EVM-35/15 için)
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61010-1
EVM-35
EVM-3S-48
EVM-R3C
®
Adet / Koli
Ray Tipi
Pano Tipi
24
Çıkış Kontağı
Min. Değer
Max. Değer
1 ~Gerilim
Ürün Kodu
3 ~ Gerilim
Seçilebilir 3-Faz
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
250V AC/DC
us
EVM-3-48
Voltmetre
20
EVM-3-72
Voltmetre
16
EVM-3-96
EVM-3C-48
Voltmetre
12
Voltmetre (Kontak Çıkışlı)
20
EVM-3C-72
Voltmetre (Kontak Çıkışlı)
16
EVM-3C-96
Voltmetre (Kontak Çıkışlı)
12
EVM-3S-48
3-Faz Seçilebilir Voltmetre
20
EVM-3S-72
3-Faz Seçilebilir Voltmetre
16
EVM-3S-96
3-Faz Seçilebilir Voltmetre
12
EVM-R3
Voltmetre (Ray Montajlı)
16
EVM-R3C
Voltmetre Kontak Çıkışlı (Ray Montajlı)
16
EVM-R3S
3-Faz Seçilebilir Voltmetre (Ray Montajlı)
16
EVM-15-96
Voltmetre (0,5 sınıfı)
12
EVM-35-96
3-Faz Voltmetre (0,5 sınıfı)
12
27
Basım Tarihi: 02.2012
Ölçme
Genel
V
oltmetreler
EVM / EVM-R Serisi
TEKNİK ÖZELLİKLER
EVM-3
Pano-Tipi
EVM-3S
EVM-3C
EVM-35
Ray-Tipi
EVM-R3C
EVM-R3
EVM-R3S
KUTU
Boyutlar
Ağırlık
72x72mm PR18; Slim96 PR25, 48x96mm PR20
0,28kg/16ad. (PR18), 0,30kg/12ad. (PR25),
0,25kg/20ad. (PR20)
10-300VAC(L-N)
10-500VAC(L-L)
10-600VAC
Doğruluk
Burden(Giriş Yükü)
%1±1dijit
1-300VAC(L-N)
2-500VAC(L-L)
%0,5±1dijit
DIN3 TİP PK20
0,25kg/koli = 16 adet PK20
10-600VAC
10-300VAC(L-N)
10-500VAC(L-L)
%1±1dijit
<1VA
BESLEME
İşletme Gerilimi
Güç Tüketimi
İşletme Frekansı
ÇIKIŞ
Gecikme Zamanı
Kontak Çıkışı
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
Mekanik Dayanım
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
110VAC/230V AC±%10
24-250VAC/DC
<4VA
45-65Hz
110VAC/230VAC±%10
0-99,9 saniye
1NO,5A 1250VA
0-99,9 saniye
1NO,5A 1250VA
EN 61010
EN 61000
EN 60529
-5 / +500C
-5 / +700C
III
Panoya önden
Soketli vidalı
3 Faz, 4 Telli Yıldız
Tek Faz 2 Telli
-5 / +500C
Ray Montaj
DIN3 vidalı
3 Faz,
4 Telli Yıldız
Tek Faz 2 Telli
Bağlantı Şeması
EVM-R3C
3
Ölçme
Girişi
VAC
6
4
5
2
1
2
3
Ölçme
Girişi
6
Kontak çıkışlı
Voltmetre
Voltmetre
1
L1
L2
L3
N
1A
Ölçme
Girişi
VAC
EVM-R3S
1A
EVM-R3
1A
Ölçme
ÖLÇMELER
Gerilim
Ölçme Aralığı
96x96mm PR19
0,34kg / koli
= 12 adet
5
4
3-Faz
Voltmetre
4
1
2
1A
1A
L
N
İşletme
Gerilimi (Un)
3
Çıkış
Kontağı
L
N
İşletme
Gerilimi (Un)
1A
L
N
İşletme
Gerilimi (Un)
28
Basım Tarihi: 02.2012
V
oltmetreler
EVM / EVM-R Serisi
Bağlantı Şeması
EVM-3C (48x96)
EVM-3S (72x72)
EVM-35
L1
L2
Sistem
L3
N
1
2
3
6
4
5
3
4
2
1
7
8
9
10
L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
N
1A
Çıkış
Kontağı
1A
1A
1A
Gerilim Ölçme Girişi
Ölçüm
Girişi
L
N
Çalışma
Gerilimi
12
6A
Ölçme
11
EVM-3 (Slim 96)
EVM-3C (Slim 96)
EVM-3S Slim-96
Çıkış
Kontağı
7
8
3
6
1
2 3
4
6
5
Ölçüm
Girişi
L
N
L
N
1A
1A
Ölçüm
Girişi
1A
6
1A
5
5
1A
4
1A
3
4
L
N
L1
L2
L3
N
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
Boyutlar
58
46
40
12
12
32
53
48
96
96
TİP PR 19 (96x96)
TİP PR 25 (slim 96)
TİP PK 20
63
54
43
48
42
72
65,5
82,5
75
12
72
TİP PR 18 (72x72)
90
90
96
96
35
45
62
90
79.3
70
12
96
TİP PR 20 (48x96)
29
Basım Tarihi: 02.2012
F
rekansmetre / Cosj metre
ECR / EFC Serisi
Genel
Yanmaz Kutu
Çift İzolasyon ( )
Ölçme Katagorisi III
Klemens Bağlantı
Panoya Önden Montaj
IP 40 (Ön Panel)
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
IEC 61000-1
ECR-3-96
us
EFC-3
Frekansmetre endüstri tesislerinde işletme
geriliminin frekansını hassasiyetle ölçer.
ECR-3
Cosj metre şebekeden çekilen enerjinin Cosj ’sini ölçer.
Ayrıca işletme yükünün indüktif veya kapasitif olduğunu da gösterir.
Adet / Koli
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Ürün Kodu
ECR-3-48
Cosj metre (0 - 1,00 ind., kap.)
20
ECR-3-72
Cosj metre (0 - 1,00 ind., kap.)
16
ECR-3-96
EFC-3-48
EFC-3-72
EFC-3-96
Cosj metre (0 - 1,00 ind., kap.)
12
Frekansmetre (20-400 Hz.)
20
Frekansmetre (20-400 Hz.)
16
Frekansmetre (20-400 Hz.)
12
TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekansmetre
EFC-3
Cosj metre
ECR-3
KUTU
Boyutlar
Ağırlık
Gösterge
ÖLÇMELER
Frekans/ Cos j
Ölçme Aralığı
Doğruluk
Ölçme Akımı
72X72mm(PR18), 96X96mm (PR19), 48X96mm (PR20)
0,3kg /16adet(PR18); 0,3kg /20adet (PR20), 0,3kg /20adet (PR19)
Kırmızı LED;Yükseklik 14,2mm
20-400 Hz
%1±1 dijit
Trafolu Ölçme Aralığı
BESLEME
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
0,00-1,00(Indüktif-Kapasitif)
%2±1 dijit
100mA-5,5A
.../5A
230VAC±10%
45-65Hz
50/60Hz
-5 / +500C
III
Aşırı Gerilim Kategorisi
BAĞLANTILAR
Montaj
PR18,PR19,PR20 Panoya önden
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
Soketli vidalı
Tek Faz 2 Telli
Bağlantı Şeması (PR25- 96x96mm)
2
1 2
3 4
3
4
Un
96
Un
L1
N
Faz-Nötr Bağlantı
5 6
48
1
ECR-3
72
EFC-3
Boyutlar
96
Ölçme
EFC-3-72
96
5A
k
L1
K
TİP PR 19 (96x96)
L
N
Faz-Nötr Bağlantı
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
30
Basım Tarihi: 02.2012
72
TİP PR 18 (72x72)
TİP PR 20 (48x96)
A
kım Trandüserleri
TA Serisi
Genel
Transdüserler girişlerine gelen elektriksel sinyalleri analog
sinyallere dönüştürür. Kontrol ve gösterge cihazlarında
kullanılırlar.
TA-111, TA-112 akım transdüserleri girişten
beslemelidir. Ayrıca besleme gerilimi uygulanmaz.
Çıkış sinyali 0-20mA'dir. Ekonomik modellerdir.
TA-111, TA-112 akım transdüserlerinin giriş
devresinde kullanılan transformatör giriş sinyali ile çıkış sinyali
arasında galvonik izolasyon sağlar.
Adet / Koli
Ölçme
TA-112
Akım Transdüseri
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Ürün Kodu
TA-111
Giriş : 0-1A AC, Çıkış : 0-20mA DC
Akım Transdüseri
16
TA-112
Giriş : 0-5A AC, Çıkış : 0-20mA DC
Akım Transdüseri
16
TEKNİK ÖZELLİKLER
TA-111
TA-112
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
ÖLÇMELER
Akım
Aşırı Yük Kapasitesi
Güç Tüketimi
Çıkış Sinyali
Doğrusal Çıkış Aralığı
DIN III Tip PK 20
Çift izolasyon IP40 ön panel
0,3 kg / koli miktarı: 16 adet
0-1A AC
1,5xIn (sürekli) 20xIn(1sn)In=1A AC
0-5A AC
1,5xIn (sürekli) 20xIn(1sn)In=5A AC
<3VA
0-20mA DC
(0,05...1,1)xIn
0-750 ohm
<%0,5 (Tam skala)
Yük
İletim Hatası
Çıkış Tepki Süresi
<300 msn.
50 Hz
Frekans
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Ortam Nemi
0
-5 / +50 C
<%75
BAĞLANTILAR
Montaj
Baglantı Terminalleri
Ray Montaj
Vidalı
Boyutlar
Bağlantı Şeması
58
7
12
RL
-
45
62
TA-111
TA-112
90
+
10
0 -1A
0 - 5A
35
TA-111 / TA-112
RL < 750 W
9
32
53
48
TİP PK 20
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
31
Basım Tarihi: 02.2012
G
erilim Trandüserleri
TV Serisi
Genel
Transdüserler girişlerine gelen elektriksel sinyalleri analog
sinyallere dönüştürür. Kontrol ve gösterge cihazlarında
kullanılırlar.
TV-111 gerilim transdüserleri girişten beslemelidir. Ayrıca
besleme gerilimi uygulanmaz. Çıkış sinyali 0-20mA'dir.
Ekonomik modellerdir.
TV-111 gerilim transdüserlerinin giriş devresinde kullanılan
transformatör giriş sinyali ile çıkış sinyali arasında galvonik
izolasyon sağlar.
Adet / Koli
Ölçme
TV-111
Gerilim Transdüseri
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Ürün Kodu
TV-111
Giriş : 0-220 V AC, Çıkış : 0-20mA DC
16
Gerilim Transdüseri
TEKNİK ÖZELLİKLER
TV-111
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
ÖLÇMELER
Akım
Aşırı Yük Kapasitesi
Güç Tüketimi
Çıkış Sinyali
Doğrusal Çıkış Aralığı
DIN III Tip PK 20
Çift izolasyon IP40 ön panel
0,25 kg / koli miktarı: 16 adet
0-220VAC
1,2xUn (sürekli) 2xUn(1sn)Un=220V AC
<4VA
0-20mA DC
(0,2...1,1)xUn
0-750 ohm
<%0,5 (Tam skala)
Yük
İletim Hatası
Çıkış Tepki Süresi
<300 msn.
50 Hz
Frekans
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Ortam Nemi
-5 / +500C
<%75
BAĞLANTILAR
Montaj
Baglantı Terminalleri
Ray Montaj
Vidalı
Boyutlar
Bağlantı Şeması
58
18
RL
-
RL < 750 W
35
7
TV-111
0-220 VAC
45
62
+
16
90
TV-111
9
32
53
48
TİP PK 20
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
32
Basım Tarihi: 02.2012
D
c Ampermetre
DCA Serisi
İÜ
YE N
RÜN
Genel
Cihaz DC bir sistemde harici bağlanan bir shunt direnci
aracılığı ile hattan geçen akımı ölçmek için tasarlanmıştır.
DCA-10
20
DC Ampermetre(48x96),class 0,5, Ölçüm aralığı :1A-10kA DC
DCA-10A
20
DCA-10S
20
DCA-10C
20
20
DCA-10CS
Programlanabilir
TEKNİK ÖZELLİKLER
DCA-10S
DCA-10
Bağlantı Şeması
KUTU
Gösterge
ÖLÇMELER
Ölçme Giriş Direnci
Doğruluk
Burden (Giriş Yükü)
Ölçüm Periyodu
Akım
Ölçme Aralığı
Shunt Akımı
Shunt Gerilimi
Besleme
İşletme Gerilimi
Güç Tüketimi
İşletme Frekansı
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
Mekanik Dayanım
Cihaz Koruma Sınıfı
12
+
13
in
*
-
14
+
Un
15
-
*
1A
500 A
DC
KAYNAK
-10000A - 10000A
1A - 10000A (10kA)
+
Un
60 mV
+
YÜK
ENTES
Cl 0.5
-
50mV - 150mV
85 - 265V AC/DC
< 4 VA
Boyutlar
54mm
50-60 Hz
EN 61010-1
EN 60255
EN 60529
-20 / -700C
III
Adres
Transfer Hızı
RS-485
1K
%0.5 ± 1 Dijit [(%10 - %100) x tam skala]
< 1 VA
1-600 saniye
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
HABERLEŞME
Haberleşme Arayüzü / Protokol
Parity
8 9 10 11
85-265 V AC/DC
Çift Yalıtım - Sınıf II
IP 00
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
Kablo Kesiti (Klemens için)
TR B A GND
2.5" aydınlatmalı LCD ekran
Terminal Koruma Sınıfı
BAĞLANTILAR
Montaj
Montaj Sınıfı
DCA-10 / DCA-10S
PR 20, 48x96 mm
IP 40
0,240 kg
43mm
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
96mm
12
50mm
63mm
TİP PR 20 (48x96)
Şöntler (KL 0,5)
Panoya Önden (PR 20)
III
PR 20 Soketli vidalı
Tek Faz 2 Telli
2,5 mm2
Modbus RTU (RS-485) programlanabilir
Yok, tek, çift
1-247
2400-38400
33
Basım Tarihi: 02.2012
SA60-30-0,5 (30A)
SA60-40-0,5 (40A)
SA60-50-0,5 (50A)
SA60-60-0,5 (60A)
SA60-100-0,5 (100A)
SA60-150-0,5 (150A)
SA60-250-0,5 (250A)
SA60-500-0,5 (500A)
SA60-1000-0,5 (1000A)
Ölçme
Adet / Koli
85-265V AC/DC
Sabit Klemens
Ray Tipi
Pano Tipi
0/4 - 20mA
Çıkış Kontağı
Min. Değer
Ürün Kodu
Maks. Değer
Akım
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
0/2 - 10V
RS-485 Haberleşme
Geniş besleme aralığı, 85-265 V AC / DC
RS485 hat üzerinden MODBUS RTU protokolü ile haberleşme,
Ölçülen Maksimum-Minimum değerlerinin kaydedilmesi,
Aydınlatmalı LCD ekran ile ayarlara kolay erişim ve her türlü
aydınlatma koşulunda en iyi görünüm
1-600 sn aralığında ayarlanabilen ölçüm periyodu.
YEN
İÜ
D
RÜN
c Voltmetre
DCV Serisi
Genel
Cihaz DC bir sistemin gerilimini ölçmek için tasarlanmıştır.
Adet / Koli
85-265V AC/DC
Sabit Klemens
Ray Tipi
Pano Tipi
0/4 - 20mA
0/2 - 10V
RS-485 Haberleşme
Çıkış Kontağı
Min. Değer
Ürün Kodu
Maks. Değer
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Gerilim
DCV-10
20
DCV-10A
20
DCV-10S
20
DCV-10C
20
DCV-10CS
20
Programlanabilir
TEKNİK ÖZELLİKLER
DCV-10S
DCV-10
Bağlantı Şeması
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
ÖLÇMELER
Ölçme Giriş Direnci
Doğruluk
Burden (Giriş Yükü)
Periyot
Gerilim
Ölçme Aralığı
PR 20 48x96 mm
IP 40
0,240 kg
2.5" aydınlatmalı LCD ekran
50-60 Hz
Mekanik Dayanım
Cihaz Koruma Sınıfı
Terminal Koruma Sınıfı
EN 61010-1
EN 60255
EN 60529
Çift Yalıtım - Sınıf II
IP 00
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
-20 / -700C
III
Montaj Sınıfı
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
Kablo Kesiti (Klemens için)
HABERLEŞME
Haberleşme Arayüzü / Protokol
Parity
Adres
Transfer Hızı
85-265 V AC/DC
12
+
13
Vin
-
14
+
Un
15
-
200V DC
İşletme Frekansı
BAĞLANTILAR
Montaj
9 10 11
RS-485
+/- 200V
85 - 265V AC/DC
< 4 VA
EMC Standartları
TR B A GND
8
< 2M
%0.5 ± 1 Dijit [(%10 - %100) x tam skala]
< 1 VA
1 - 600 saniye
Besleme
İşletme Gerilimi
Güç Tüketimi
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
DCV-10 / DCV-10S
1A
+
Un
Boyutlar
96mm
Panoya Önden (PR 20)
III
PR 20 Soketli vidalı
Tek Faz 2 Telli
2,5 mm2
54mm
TİP PR 20 (48x96)
Modbus RTU (RS-485) programlanabilir
Yok, tek, çift
1-247
43mm
Ölçme
Geniş besleme aralığı, 85-265 V AC/DC
RS485 hat üzerinden MODBUS RTU protokolü ile haberleşme,
Ölçülen Maksimum-Minimum değerlerinin kaydedilmesi,
Aydınlatmalı LCD ekran ile ayarlara kolay erişim ve her türlü
aydınlatma koşulunda en iyi görünüm
1-600 sn aralığında ayarlanabilen ölçüm periyodu.
12
50mm
2400-38400
34
Basım Tarihi: 02.2012
63mm
Kompanzasyon
Reaktif Güç Kontrol Röleleri
Akım Trafoları
RG3-C serisi
ENT serisi
RG-B serisi
ENS.AYS serisi
RG-T serisi
CT serisi
A.G. Güç Kondansatörleri
ENT.CF serisi
ENT.CM serisi
ENT.C10 serisi
ENT.CXD serisi
ENT.C100 serisi
Şönt Reaktörler
ENT.ERS serisi
Harmonik Filtreler
ENT.ERH serisi
Kompanzasyon Kontaktörleri
ENT.KT serisi
Deşarj Ünitesi
DU-3
eaktif Güç Kontrol Röleleri
İÜ
YE N
R
RÜN
RG / RG3 Serisi
Genel
RG-T ve RG-B/BS serisi reaktif güç kontrol röleleri dengeli yüklerin olduğu sistemlerde 1 Fazdan
akım bilgisini ölçerek kompanzasyon yapar. RG3 serisi röleler dengesiz yüklerin olduğu ve bu
dengesizliğin fazlar arasında sürekli değişkenlik gösterdiği sistemlerde, 3 Fazın gerilimi ve 3 akım
trafosu ile 3 Fazın akımını ölçerek kompanzasyon yapar. RG3-15CL/CLS röleleri hem kondansatör
hem de şönt reaktör kontrolü yaparak indüktif ve kapasitif yüklerin kompanzasyonunda kesin
çözüm sağlar.
RG-6T
Adet/Koli
Dış Isı Kontrolü
İç Isı Kontrolü
RS-485 Haberleşme
Şifre Koruma
Otomatik Setup
2 Ayrı Hedef Cosj Ayarı
THD Koruma
3 Fazlı
Kondansatör
1 Fazlı
Kondansatör
6 Kademe
4
8 Kademe
4
12 Kademe
4
RG-8B-96
8 Kademe
12
RG-8BS-96
8 Kademe
12
RG3-12C
12 Kademe
4
RG3-12CS
12 Kademe
4
RG3-15C
15 Kademe
4
RG3-15CS
15 Kademe
4
RG3-15CL
15 Kademe
4
RG-8T
RG-12T
4
15 Kademe
RG3-15CLS
Not: RG3-15CL/CLS, 14C+1L veya 12C+3L olarak sipariş edilebilir.
Kademeler......
Faz..............
1
2-3-4
5-6-7-8-9
10-11-12
L1-L2-L3
L1
L2
L3
1-2-3
4-5-6-7
8
9-10-11-12
L1-L2-L3
L1
L2
L3
Kademeler.......
Faz..............
Opsiyonel
Alarmlar
Kompanzasyon
Ürün Kodu
Akıllı Devre
Şönt Reaktör
(3 kademe)
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
3 Faz, 3 Akım Trf.
RG3-15/C/CS/CL/CLS
1 Faz, 1 Akım Trf.
Her kademe kondansatör gücünü otomatik olarak ölçme
İhtiyaç kadar kademeyi beraber devreye alma ve bırakma
Tek fazlı ve 3-fazlı kondansatörleri beraber sisteme bağlayabilme (RG3-12C/CS-RG3-15C/CS/CL/CLS)
Ayarlanabilir çekme, bırakma ve deşarj süresi
Ayarlanabilir Cosj değeri
Seçilebilir kademe sayısı
Kademe sıralaması için 10 ayrı program seçeneği
Enerji değerleri elektrik sayacı ile eşitlenebilir. (RG3-12C/CS-RG3-15C/CS/CL/CLS)
Enerji kesilmelerinde otomatik bağlantı tanıma açık/kapalı seçilebilir. (RG3-12C/CS-RG3-15C/CS/CL/CLS)
Yüzde enerji oran alarmı 1-240 saat seçilebilir.
Farklı Adımlar (RG3-C / CS / CL / CLS serisi için)
V>
ALARM
Harmonik
Sıcaklık
Arızalı Kondansatör
Yanlış Bağlantı
Eksik Kompanzasyon
Aşırı Gerilim
Aşırı Kompanzasyon
İndüktif/Kapasitif
Oran Alarmı
(RG-B / BS ve RG3-C / CS /CL / CLS serileri için)
RG3 serisinde her fazın ayrı ayrı kompanze edilmesi
Dengeli ve dengesiz yükler için
benzersiz çözüm.
L1
L2
L3
3 Fazın dengesizliğinin başladığı yere
kadar trifaze kondansatörlerle,
dengesizliğin olduğu fazlarda ise
monofaze kondansatörlerle
kompanzasyon yapılır.
Şönt reaktörler için bkz 45. sayfa
36
Basım Tarihi: 02.2012
eaktif Güç Kontrol Röleleri
R
RG / RG3 Serisi
ÖLÇÜLEN PARAMETRELER
Faz - Nötr
Gerilimleri (VLN)
Faz Akımı (I)
Aktif Güç (P)
Cosj
Reaktif Güç (Q)
Görünür Güç (S)
RG-T serisi
3.,5.,...,19. Gerilim
Harmonikleri ayrı ayrı
3.,5.,...,19. Gerilim
Harmonikleri ayrı ayrı
Toplam Gerilim
Harmonikleri (THD V %)
Toplam Akım
Harmonikleri (THD I %)
RG-B / RG-BS serisi
Toplam Aktif Güç (å P)
Aktif Enerji - Import (kWh)
Aktif Enerji - Export (kWh)
Toplam Görünür Güç (å S)
Toplam Reaktif Güç (å Q)
Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh C) İndüktif Reaktif Enerji (kVArh L)
RG3-C / RG3-CS serisi
Transformatör
400V
Reaktif Güç
Kontrol Rölesi
Çevredeki diğer fabrikalar
(Gerilim Harmonikleri - THDV)
Harmonik Filtreler
UPS, doğrultucu,
Kapasitif Yükler
motor sürücüleri (Elektronik Balastlı
vb benzeri
Armatür, vb)
harmonik yükler
(Akım Harmonikleri - THDI)
Şönt Reaktör
Endüktif
Yükler
Kondansatörler
37
Basım Tarihi: 02.2012
Kompanzasyon
3-Faz Akımları (I)
eaktif Güç Kontrol Röleleri
R
RG / RG3 Serisi
İnternet/
İntranet/VPN
GSM Şebekesi
RS-485
RS-485
EMG-12
...
GEM-10
...
...
Ethernet
RG-8BS
RG3-15CLS
RG-12BS
RG3-12CS
RG3-15CLS
TEKNİK ÖZELLİKLER
RG-T
RG-B
RG-BS
RG3-C/CL
RG3-CS/CLS
Kompanzasyon
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
144x144mmPR16; 96x96mmPR19 sadece RG-8B/BS
IP40 ön panel, IP 54 opsiyonel
0,9kg/ PR16 kolide 4 adet ; 0,6kg/PR19 kolide 12 adet sadece RG-8B/BS
Kırmızı LED;Yükseklik 14mm(144x144mm)/Yükseklik 10mm(96x96mm)
ÖLÇMELER / İŞLEVLER
Gerilim, Akım, Cosj
Güç ve Enerji
Harmonikler
Doğruluklar
Aşırı Gerilim Ayarı
Akım
Trafolu Ölçme Aralığı
Burden (Giriş Yükü)
Cosj Ayarı
VLN, A, Cosj (detaylı bilgi ölçülen parametreler tablosunda)
RG-T, RG-B yalnız güç ölçer, RG3-C, RG3-CS ve RG-BS güç+enerji ölçer (detaylı bilgi ölçülen parametreler tablosunda)
RG-B , RG-BS,RG3-C ,RG-CS serilerinde (detaylı bilgi ölçülen parametreler tablosunda)
%1±1dijit(V,I,cos );%2±1dijit(W,VAr,VA,HARMONİKLER)
240-275VAC
0-500VAC
0-300VAC
50mA-5,5A
50mA-10kA Trafo Oranı:1-2000
50mA-10kA
Trafo Değeri: 5...10000/5A
<2VA Akım, < 3VA Gerilim
0,8<cosj <1 indüktif
0,8<cosj <1 indüktif/kapasitif
C/k Ayarı
Kademe Gecikme Zamanı
Deşarj Zamanı
Harmonikler
Programlanabilir THD-V Alarmı
Ayarlanabilir Deşarj Süresi
Ayarlanabilir Aşırı Gerilim Alarmı
Otomatik Kademe Hesaplama
Enerji Ölçme
Ayarlanabilir Enerji Oran Alarmı
Her Faz Ayrı Ayrı Kompanzasyon
Her Faz Parametre Ayrı Gösterme
Şifre Koruma Özelliği
RS-485 Haberleşme
Aşırı Gerilim Harmonik
Alarm Çıkışı
0,02-1,00
2-1800sn.alma ve bırakma ayrı ayrı
1-1800sn.alma ve bırakma ayrı ayrı
2-1800sn.
1-1800sn.
Akım ve Gerilim için 19.Harmonik'e kadar tek harmonikler
BESLEME
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
Güç Tüketimi
230 V AC ± %10
50/60 Hz
<10 VA maks.
GİRİŞ/ÇIKIŞ/AYARLAR
Kademe Sayısı
Kontak Çıkış
6,8,12
3A,750VA cosj =1
6,8,12
12,15
5A,1250VA cosj =1
ÇALIŞMA ORTAMI
- 5 / +550C
Çalışma Sıcaklığı
Ortam Nemi
%85
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Tipleri
Panoya önden /SOKETLİ vidalı klemens
Tek faz, nötr, 1 akım trafosu
3 faz, nötr, 3 akım trafosu 4 telli
38
Basım Tarihi: 02.2012
eaktif Güç Kontrol Röleleri
R
RG / RG3 Serisi
Bağlantı Şeması
RG-T (Faz - Nötr)
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
C6
6A
8
9 10 11 12 13 14
Alarm
Rölesi
C1
C12
C7
6A
C1
7
C6
6A
15
RG-T (96x96) (Faz - Nötr)
N
N
L3
L3
L2
L2
L1
K
L
k
l
L1
2A
5 6
Alarm Rölesi
1 2 3
11 12
4
K
L
k
l
4
5
2A
6
1 2
3
RG-T (Faz - Faz)
16 17 18 19 20 21
7
22 23 24 25 26 27 28
C6
C7
6A
8
9 10 11 12 13 14
Alarm
Rölesi
C1
C12
6A
C1
RG-T (96x96) (Faz - Faz)
6A
15
N
L3
N
L2
L1
L3
K
L
k
l
L2
L1
5 6
2A
K
L
k
l
Alarm Rölesi
1 2 3
4
Kompanzasyon
3A
2A
11 12
4
3A
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
39
Basım Tarihi: 02.2012
5
6
1 2
3
C6
eaktif Güç Kontrol Röleleri
R
RG / RG3 Serisi
Boyutlar
Bağlantı Şeması
79.3
70
RG3-15CLS
C1
C2
C3
C4
C5
22 23 24 25 26 27 28
C6
C7
C8
C9
C10 C11
29 30 31 32
C12
TR
A
B
GND
90
16 17 18 19 20 21
96
15
RS485
*
*
*
96
*
6A
TİP PR 19
R1
R2 R3
L
l1
1
L1
L
k2
l2
K
L
k3
l3
2A
2
L2
3
L3
4
N
2A
k2
2A
k1
l1
l 2 k3
5
6 7 8 9 10
99
K
k1
K
18
143
N
L3
L2
L1
l3
11 12
13 14
121
34.5
Kompanzasyon
138.4
143
67
TİP PR 16
RG8-BS (96x96)
RG3-12CS
*
6A
15
16 17 18 19 20 21
C1
C7
29 30 31 32
C12
TR
Jeneratör
Girişi
19 20
*
*
N
L3
K
L
L2
K
k3
L
l3
k2
l2
1
2
3
Akım
Ölçme
Girişi
4
5
L1
K
L
k1
l1
2A
2A
J Type
Fe/Cu-Ni
Gerilim
Ölçme
Girişi
2A
6
1A
Alarm Rölesi
L1
N
k1
l1
K
L
* Kondansatörleri korumak için bağlanan 3'lü sigortaların akım değeri
kondansatörlerin nominal akım değerine göre seçilmelidir.
38
**
**(RG-8BS'te)
Harici
Besleme
Fan Relay
*
**
110-250 V AC
GND B A TR
GND
6A
*
Fan
Alarm
Rölesi Rölesi
7 8 9 10
B
*(RG3-12CS'te)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RS-485**
A
RS485*
C8
37
C1
22 23 24 25 26 27 28
C6
1
L1
2
L2
3
L3
4
N
** Opsiyonel
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
40
Basım Tarihi: 02.2012
k1
l1
k2
l2 k3
l3
5
6 7 8 9 10
Jeneratör
Girişi
110~250 V AC
11 12
13 14
TEMP.
*
33 34 35 36
N
L3
L2
L1
lçak Gerilim Güç Kondansatörleri
ENT.C Serisi Kondansatörler
R
Temel Özellikler
Ağır şartlar altında sorunsuz çalışma
Aşırı basınç devre ayırıcı sistem ile emniyetli çalışma
Kendini iyileştirme özelliği
Sağlam gövde, küçük boyutlar
110.000 saat işletme ömrü (C100 serisinde 130.000 saat)
Genel
Alçak gerilim güç kondanstörleri, endüktif reaktif yükleri
kompanze eden devre elemanlarıdır. Otomatik kompanzasyon
sistemlerinde yük değişimlerine paralel olarak gün içinde
bazen yüzlerce kez devreye girip çıkması ise kondansatörlerin
kalite ve dayanıklılığını ön plana çıkarır. Kompanzasyon
kondansatörleri devreye girme-çıkma anında nominal değerlerin
üstünde akıma maruz kalabilirler. ENTES ENT.C serisi güç
kondansatörleri kompanzasyon esnasında, ömürlerini
kısaltacak ağır şartlara ve olumsuz koşullara karşı dayanıklı
olarak tasarlanmıştır. Bu dayanıklılık, yüksek mühendislik ve
uzun süreli test çalışmalarının neticesidir.
ENT.C serisi kondansatörler iyileştirilmiş sağlam gövde,
küçük boyutlarda tasarım, mükemmel termal iletim, kolay
paralel bağlantı ve aşırı basınç devre ayırıcı sistemi sayesinde,
yeni tasarlanacak veya yenilenecek kompanzasyon
sistemleri için ideal çözümdür.
Kompanzasyon sisteminin, zamana ve şartlara dayanıklılığını
belirleyen en önemli elemanlarından biri kondansatörlerdir.
Zamanla kapasite değerlerini yitiren kondansatörler, eksik veya
hatalı kompanzasyonu beraberinde getirir. Yapılan testlerde,
ENT.C.100 serisi kondansatörler 130.000 saatlik ömürleriyle,
zamana ve şartlara olan üstün dayanıklılığını kanıtlamıştır.
ENTES ENT.C serisi kondansatörlerde güvenlik adına en
son teknoloji kullanılmıştır. Aşırı basınç devre ayırıcı sistem
sayesinde, kondansatör ömrü bittiğinde ya da elektrikseltermal aşırı zorlamalarda kondansatölerin patlaması önlenir.
Kompanzasyon kondansatörlerinin devreye girmesi sırasında
bozucu etkiler ortaya çıkar. Bu etkiler kalkış anında çekilen
yüksek transient akımdan kaynaklanır. Devreye alınan
kondansatörün kalkış akımı hem kendinin, hem devredeki diğer
kondansatörlerin ömrünü ciddi bir şekilde azaltır. Bu
olumsuzlukları gidermenin en uygun yolu ise kondansatörleri,
kompanzasyon kontaktörleri ile beraber kullanmaktır.
ENT.C serisi kondansatörler, kendi kendini iyileştirebilme
özelliğine sahip metalize polipropilen film kondansatörleridir.
41
Basım Tarihi: 02.2012
Kompanzasyon
A
lçak Gerilim Güç Kondansatörleri
A
CF / CM Serisi (Tek Fazlı)
CF
Model
60.000 saat
Beklenen İstatiksel Ömür
Çalışma Frekansı
110.000 saat
50/60Hz
50/60Hz
Kapasite Toleransı
-%5+%10
-%5+%10
Dielektrik Kayıplar
£ 0,3 W/kVAr
£ 0,2 W/kVAr
Çalışma Yüksekliği
£ 2000 m
£ 2000 m
Test Voltajı (Terminal-Terminal) 2,15 x Un, AC 2 sn.
Test Voltajı (Terminal-Gövde)
2,15 x Un, AC 2 sn.
3 kV, AC 10 sn.
3 kV, AC 10 sn.
-25+55°C
-25+55°C
1,1xUn
1,1xUn
İzin Verilen En Fazla Akım
2 x In
4 x In
Maksimum Kalkış Akımı
100 In
200 In
Koruma Sınıfı
IP00
IP00
-
-
IEC 60831-1/2
IEC 60831-1/2
Çalışma Sıcaklığı
İzin Verilen En Fazla Gerilim
Deşarj Dirençleri
Standart
CF Serisi
CM
Kompanzasyon
CF Serisi
Ürün Kodu
ENT.CF-230-1,67
ENT.CF-400-1,67
ENT.CF-400-2,50
ENT.CF-400-4,17
ENT.CF-415-1,67
ENT.CF-415-2,50
ENT.CF-415-4,17
ENT.CF-450-1,67
ENT.CF-450-2,50
ENT.CF-450-4,17
ENT.CF-500-1,67
ENT.CF-500-2,50
ENT.CF-500-4,17
ENT.CF-550-1,67
ENT.CF-550-2,50
ENT.CF-550-4,17
In
Gerilim Güç
(V) (400V kVAr) (A)
C
(m F)
DxH Kolideki Kutu
(mm.)
Adet Boyutları
7,2
4,2
6,3
10,4
4,0
6,0
10,0
3,7
5,6
9,3
3,3
5
8,3
3
4,5
7,6
100
33,2
50
83
30,9
46,2
77,1
26,3
39,3
65,6
21,3
31,8
53,1
17,6
26,3
43,9
60x137
50x122
55x132
60x137
50x122
55x132
60x137
50x132
55x132
60x137
50x132
55x132
60x137
50x132
55x132
60x137
In
Gerilim Güç
(V) (400V kVAr) (A)
C
(m F)
(mm.)
165,8
154,0
131,0
96,2
65x165
65x165
65x165
65x165
230
400
400
400
415
415
415
450
450
450
500
500
500
550
550
550
1,67
1,67
2,50
4,17
1,67
2,50
4,17
1,67
2,50
4,17
1,67
2,50
4,17
1,67
2,50
4,17
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Vidalar ve
Sapmalar
Vidalama
Torku
M 12
11 Nm
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
CM Serisi
CM Serisi
Ürün Kodu
ENT.CM-400-8,33
ENT.CM-415-8,33
ENT.CM-450-8,33
ENT.CM-525-8,33
400
415
450
525
8,33
8,33
8,33
8,33
20,8
20,1
18,5
15,9
DxH Kolideki Kutu
Adet Boyutları
18
18
18
18
Vidalar ve
Sapmalar
Vidalama
Torku
M5
3 Nm
M 12
11 Nm
CF serisi için standart koli boyutları A= 195x390x255 mm
B= 195x390x200 mm
CM serisi için standart koli boyutları 195x390x255 mm
Koli ağırlığı: 9kg.
Aşırı basınç koruma cihazının verimli olarak çalışabilmesi için elemanın üzerinde en az 30 mm boşluk bırakmak ve bağlantı için esnek uçlar kullanmak
gerekmektedir.
42
Basım Tarihi: 02.2012
lçak Gerilim Güç Kondansatörleri
C10 / CXD Serisi (Üç Fazlı)
Model
C10
CXD
Beklenen İstatiksel Ömür
110.000
110.000
Çalışma Frekansı
50/60Hz
50/60Hz
CXD Serisi
Ürün Kodu
Kapasite Toleransı
-%5+%10
-%5+%10
Dielektrik Kayıplar
£ 0,3 W/kVAr
£ 0,2 W/kVAr
Çalışma Yüksekliği
£ 2000 m
Test Voltajı (Terminal-Terminal)
£ 2000 m
2,15 x Un, AC 2 sn.
2,15 x Un, AC 2 sn.
3 kV, AC 10 sn.
3 kV, AC 10 sn.
-25+55°C
-25+55°C
İzin Verilen En Fazla Gerilim
1,1xUn
1,1xUn
İzin Verilen En Fazla Akım
2 x In
4 x In
Maksimum Kalkış Akımı
100 In
200 In
Test Voltajı (Terminal-Gövde)
Çalışma Sıcaklığı
IP30
Koruma Sınıfı
Deşarj Dirençleri
IP20
Dahili, 3 dk. sonra 75V
Harici, 60 sn. sonra 50V
IEC 60831-1/2
IEC 60831-1/2
Standart
C10 Serisi
Ürün Kodu
Gerilim Güç In C
(V) (400V kVAr) (A) (m F)
ENT.C10-400-1
ENT.C10-400-1,5
ENT.C10-400-2,5
ENT.C10-450-1
ENT.C10-450-1,5
ENT.C10-450-2,5
400
400
400
450
450
450
1
1,5
2,5
1
1,5
2,5
1,4
2,2
3,6
1,3
1,9
3,2
3x6,6
3x9,9
3x16,6
3x5,2
3x7,9
3x13,1
DxH Kolideki
Adet
(mm.)
55x165
55x165
55x165
55x165
55x165
55x165
21
21
21
21
21
21
In
C
(400V
kVAr)
(A)
(m F)
(mm.)
7,2
10,8
14,4
18,0
21,7
28,9
36,1
43,3
6,4
9,6
12,8
16,0
19,2
25,7
32,1
38,5
5,8
8,7
11,5
14,4
17,3
23,1
28,9
34,6
3x33
3x49
3x66
3x83
3x100
3x133
3x166
3x199
3x26
3x39
3x52
3x66
3x79
3x104
3x131
3x157
3x21
3x32
3x43
3x53
3x64
3x85
3x106
3x127
75x165
75x255
75x255
85x255
90x255
100x255
116x255
116x290
75x165
75x255
75x255
85x255
90x255
100x255
116x255
116x290
75x165
75x255
75x255
85x255
90x255
100x255
116x255
116x290
ENT.CXD-400-5
ENT.CXD-400-7,5
ENT.CXD-400-10
ENT.CXD-400-12,5
ENT.CXD-400-15
ENT.CXD-400-20
ENT.CXD-400-25
ENT.CXD-400-30
ENT.CXD-450-5
ENT.CXD-450-7,5
ENT.CXD-450-10
ENT.CXD-450-12,5
ENT.CXD-450-15
ENT.CXD-450-20
ENT.CXD-450-25
ENT.CXD-450-30
ENT.CXD-500-5
ENT.CXD-500-7,5
ENT.CXD-500-10
ENT.CXD-500-12,5
ENT.CXD-500-15
ENT.CXD-500-20
ENT.CXD-500-25
ENT.CXD-500-30
(V)
400
400
400
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
500
500
500
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30
12
6
6
6
6
6
4
4
12
6
6
6
6
6
4
4
12
6
6
6
6
6
4
4
CXD serisi için standart koli boyutları
E= 195x390x255 mm
G= 225x340x270 mm
F= 185x290x270 mm
H= 330x340x225 mm
Koli ağırlığı: 10-12 kg.
C10 serisi için standart koli boyutları 195x390x255 mm
Koli ağırlığı: 9kg.
C.10 Serisi
CXD Serisi
Aşırı basınç koruma cihazı
etkinleştirilmiş haldeyken boyut
Aşırı basınç koruma cihazı
etkinleştirilmiş haldeyken boyut
Vidalar ve
Sapmalar
DxH Kolideki Kutu
Adet Boyutları
Gerilim Güç
Vidalama
Torku
Vidalar ve
Sapmalar
Vidalama
Torku
M5
3 Nm
Vidalar
1,5 Nm
M 12
11 Nm
M 12
11 Nm
Aşırı basınç koruma cihazının verimli olarak çalışabilmesi için elemanın üzerinde en az 30 mm boşluk bırakmak ve bağlantı için esnek
uçlar kullanmak gerekmektedir.
43
Basım Tarihi: 02.2012
E
F
F
F
F
G
H
H
E
F
F
F
F
G
H
H
E
F
F
F
F
G
H
H
Kompanzasyon
A
lçak Gerilim Güç Kondansatörleri
A
C100 Serisi (Üç Fazlı)
Şekil 1
Model
Beklenen İstatiksel Ömür
Çalışma Frekansı
C100
C100
(silindirik kesit)
(üçgen kesit 50kVAr)
>150.000 yağlı
>130.000 kuru
50/60Hz
130.000
50/60Hz
Kapasite Toleransı
±%5
±%5
Dielektrik Kayıplar
£ 0,4 W/kVAr
£ 0,4 W/kVAr
Çalışma Yüksekliği
Test Voltajı (Terminal-Terminal)
Test Voltajı (Terminal-Gövde)
£ 2000 m
£ 2000 m
2,15 x Un, AC 2 sn.
2,15 x Un, AC 2 sn.
4,6 kV, AC 2 sn.
6 kV, AC 2 sn.
-25+55°C
-25+55°C
Çalışma Sıcaklığı
İzin Verilen En Fazla Gerilim
1,1xUn
1,1xUn
İzin Verilen En Fazla Akım
1,5 x In
1,5 x In
300 In
300 In
Şekil 1-2: IP00
Şekil 3-4: IP20
IP00
Harici
Harici, 60sn. sonra 50V
Maksimum Kalkış Akımı
Koruma Sınıfı
Deşarj Dirençleri
Standart
IEC 60831-1/2
IEC 60831-1/2
Şekil 2
Şekil 3
Kompanzasyon
Şekil 4
C100 Serisi
Ürün Kodu
Güç
In
(400V kVAr) (A)
C
(m F)
(mm.)
DxH Kolideki Koli Şekil
Adet Ağırlığı No
Silindirik Kesit
ENT.C100-400-5
ENT.C100-400-10
ENT.C100-400-12,5
ENT.C100-400-20
ENT.C100-400-25
ENT.C100-400-30
ENT.C100-440-2,5
ENT.C100-440-4
ENT.C100-440-5
ENT.C100-440-7,5
ENT.C100-440-10
ENT.C100-440-12,5
ENT.C100-440-20
ENT.C100-440-25
ENT.C100-440-30
5
10
12,5
20
25
30
2,5
4
5
7,5
10
12,5
20
25
30
7,2
14,4
18,0
28,8
36,1
43,3
3,3
5,2
6,6
9,8
13,1
16,4
26,2
32,8
39,4
3x33,2
3x66,3
3x82,9
3x132,6
3x165,8
3x198,9
3x13,7
3x21,9
3x27,4
3x41,1
3x54,8
3x68,5
3x109,6
3x137
3x164,4
64x190
64x265
64x265
84,4x265
84,4x265
116x190
64x190
64x190
64x190
64x190
64x265
64x265
84,4x265
84,4x265
84,4x340
9
9
9
4
4
4
9
9
9
9
9
9
4
4
4
7,1
9,4
9,4
7,6
7
9
7,1
7,1
7,1
7,1
9,4
9,4
7,6
7
9
1
1
1
2
2
4
3
1
1
1
1
1
2
2
2
50
50
50
72,2
69,9
65,6
3 x331,6
3x308
3x274
172x210
172x210
172x210
1
1
1
4
4
4
5
5
5
Üçgen Kesit
ENT.C100-400-50
ENT.C100-415-50
ENT.C100-440-50
44
Basım Tarihi: 02.2012
Şekil 5
Ş
önt Reaktörleri (Endüktif Yük Reaktörü)
ENT.ERS Serisi
Genel
ENTES şönt reaktörleri, Avrupa standartlarında kaliteleriyle uzun ömürlü ve
zorlu çalışma şartlarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır. İndüktif yük ihtiyacını
karşılamak üzere tasarlanan reaktörlerin hepsi CE ile işaretlidir. Radyo, GSM
ve TV gibi telekomünikasyon istasyonlarında, UPS ve elektronik balastların
yoğun kullanıldığı yerlerde, indüktif yük test sistemlerinde ve daha birçok
alanda çözüm olarak kullanılır.
Teknik Özellikler
Tek veya üç faz, yüksek geçirgenlikli, hava boşluklu tasarım.
Sargılarda 1550C dayanımlı F izolasyon sınıfı yalıtım malzemesi
Yüksek kalite bakır veya alüminyum sargı (alüminyum sarımda bakır
kaplama terminal).
Müşteri şartnamesine göre tasarım.
Aşırı yükten korumak için termik koruma.
Sessiz ve nemsiz çalışmayı sağlamak üzere vakum altında emprenye edilmiş.
CE işaretli ve EN 61558 2-20 ile uyumlu.
Bağlantı Şemaları
Üç Fazlı Şönt Reaktör
Özel Sipariş Şönt Reaktörler İçin
Belirtilmesi Gereken Özellikler
Tek Fazlı Şönt Reaktör
R
S
S
T
T
F1
Şebeke gerilimi.
Faz sayısı.
Nominal Güç.(kVAr)
Kompanzasyon
R
K1
A1
( Kontaktör reaktör
akımına göre seçilir)
A2
U
K1
A2
1
3
5
2
4
6
U
V W
( Kontaktör reaktör
akımına göre seçilir)
L
Termik
N
Endüktif Yük
L
Termik
A1
Reaktörü
Transformatör
400V
N
N
Endüktif Yük
ENT: AG
Akım Trafosu
Reaktörü (3 Faz)
N
Reaktif Güç
Kontrol Rölesi
Çevredeki diğer fabrikalar
(Gerilim Harmonikleri - THDV)
ENT.KT
Kontaktör
Harmonik Filtreler
UPS, doğrultucu,
Kapasitif Yükler
motor sürücüleri (Elektronik Balastlı
vb benzeri
Armatür, vb)
harmonik yükler
(Akım Harmonikleri - THDI)
Şönt Reaktör
Endüktif
Yükler
Kondansatörler
45
Basım Tarihi: 02.2012
Ş
önt Reaktörleri (Endüktif Yük Reaktörü)
ENT.ERS Serisi
Tek Fazlı Şönt Reaktörler
Tip
L
(mH)
kVAr
Irms
(A)
İşletme
Gerilimi
ENT.ERS1 230/0,25
0,25
672
1,1
230V 50Hz
1
2
ENT.ERS1 230/0,5
0,5
338
2,17
230V 50Hz
2
3,5
1
168
4,35
230V 50Hz
3
8
1,5
103
6,82
230V 50Hz
4
10
2,5
0,5
67
380
10,9
2,17
230V 50Hz
230V 50Hz
6
1
20
4,25
ENT.ERS1 230/1
ENT.ERS1 230/1,5
ENT.ERS1 230/2,5
ENT.ERS1 230/0,3-0,4-0,5
1 2
F
Boyut
A
B
C
D
E
F
1
84
76
91
64
64
65
2
96
102
99
84
87
89
3
150
113
141
122
89
90
4
150
129
141
122
104
105
5
150
153
141
122
128
130
6
192
166
299
130
148
150
C
Kompanzasyon
Ağırlık
(kg)
Boyut
D
A
E
B
Üç Fazlı Şönt Reaktörler
Tip
ENT.ERS3 400/0,5
ENT.ERS3 400/1
ENT.ERS3 400/1,5
ENT.ERS3 400/2
ENT.ERS3 400/2,5
ENT.ERS3 400/3
kVAr
L
(mH)
Irms
(A)
İşletme
Gerilimi
Ağırlık
(kg)
0,5
1000
0,73
400V 50Hz
1
3,7
1
505
1,45
400V 50Hz
1
5
1,5
336
2,2
400V 50Hz
2
9,5
2
252
2,9
400V 50Hz
3
9,5
2,5
203
3,6
400V 50Hz
3
10
3
168
4,35
400V 50Hz
4
15
Boyut
ENT.ERS3 400/5
ENT.ERS3 400/7,5
5
100
7,2
400V 50Hz
4
20
7,5
68
10,9
400V 50Hz
5
26
ENT.ERS3 400/10
10
51
14,5
400V 50Hz
6
33,5
ENT.ERS3 400/20
20
26
29
400V 50Hz
7
110
ENT.ERS3 400/25
25
20
36,3
400V 50Hz
7
115
ENT.ERS3 400/40
40
13
58
400V 50Hz
8
140
ENT.ERS3 400/50
50
10
72,5
400V 50Hz
8
160
NU VW1 2
Boyut
A
B
C
D
E
G
H
1
180
102
150
132
82
220
202
2
180
120
150
132
100
220
220
3
240
102
200
175
76
270
202
4
240
126
200
175
100
270
226
5
300
140
250
225
104
320
240
6
360
163
300
265
118
370
263
7
420
247
350
315
187
420
347
8
480
250
400
360
190
470
350
C G
F1
D
A
F2
E
B
H
46
Basım Tarihi: 02.2012
armonik Filtre Reaktörleri
H
ENT.ERH Serisi
Genel
Teknik Özellikler:
Tek veya üç fazlı, yüksek geçirgenlikli demir çekirdek,
hava boşluklu tasarım
Yüksek kalite bakır veya alüminyum sargı,
EN 61000-2-2'ye göre harmonik yüklenmeye karşı tasarım
Aşırı yük ve ısınmaya karşı orta bobinde termik
koruma anahtarı
Akım değerine bağlı olarak klemens, pabuç veya
bara bağlantısı
Sessiz ve nemsiz çalışmayı sağlamak üzere vakum
altında vernikle emprenye edilmiş
CE işaretli ve EN 61558 2-20 ile uyumlu
Harmonik Filtre Reaktörleri, kompanzasyon sistemlerinde
kondansatör gruplarına seri olarak kullanılır. Harmonik filtre
reaktörlerini kullanarak, sistem üzerinde oluşan olumsuz etkileri
önlemek mümkündür.
Harmonik Filtre kullanımı ile harmonik frekanslarında (5. harmonik
250 Hz ve 7. harmonik 350 Hz gibi) kondansatör empedansına
ek empedans yaratarak söz konusu frekanslarda kondansatörden
geçen akımlar düşürülür.
Böylece:
Kondansatör devredeyken, harmonik frekanslarında kondansatör
üzerinden akacak akımlar azalacağından, kondansatörün ısınması
azalır.
Kondansatör grupları devreye alınırken yüksek akımlar önlenir.
Rezonansa girme nedeni ile olası aşırı yüklenme riskini ortadan
kaldırır.
Sonuçta ısınma ve izolasyon delinme ihtimalleri düşürüldüğünden
kondansatör ömrü uzar. Diğer taraftan, işletme genelinde
harmonikler kısmen azalacağından bilgisayar, medikal
enstrümanlar, PLC gibi hassas cihazların harmoniklerin yarattığı
bozucu etkilerden korunması için yardımcı olunur.
Transformatör
400V
ENT: AG
Akım Trafosu
Reaktif Güç
Kontrol Rölesi
Çevredeki diğer fabrikalar
(Gerilim Harmonikleri - THDV)
ENT.KT
Kontaktör
Harmonik Filtreler
UPS, doğrultucu,
Kapasitif Yükler
motor sürücüleri (Elektronik Balastlı
vb benzeri
Armatür, vb)
harmonik yükler
(Akım Harmonikleri - THDI)
Şönt Reaktör
Endüktif
Yükler
Kondansatörler
47
Basım Tarihi: 02.2012
Kompanzasyon
ENTES harmonik filtre reaktörleri, reaktif güç kontrol sistemlerinde
harmonikleri bastırarak kompanzasyon kondansatörlerini korumak
ve ek olarak işletme genelinde harmonikleri düşürmede kullanılmak
üzere tasarlanmış yüksek kaliteli reaktörlerdir.
armonik Filtre Reaktörleri
H
ENT.ERH Serisi
Harmonik Filtre Reaktör Seçimi
Boyut
Harmonik Filtre reaktörleri seçimi için öncelikle kompanzasyon
sistemi kapalıyken değişik zaman ve değişik yük koşullarında
harmonik (THDV ve THDI) ölçümü yapılmalıdır.
Boyut (mm)
A
B
C
G
H
0
120
45
100
120
-
1
150
67
125
195
-
82
125
195
-
2
150
Filtreli kompanzasyon yapılan sistemde kondansatör üzerindeki
gerilim 1/(1-P) faktörü oranında artar.
3
180
92
150
220
-
4
180
102
150
220
-
THDV ve THDI değerlerine göre P faktörü aşağıdaki tabloda
gösterildiği şekilde seçilir.
5
225
100
190
-
200
6
225
124
190
-
224
7
240
130
200
-
230
8
265
126
220
-
226
fr=P
faktörü
THDV
%5,67
THDI
>%25
< %2
Diğer bütün durumlar
<%15
>%4
%7
%14
P faktörüne göre kondansatörlerin minimum gerilimleri
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
9
265
140
220
-
240
10
265
152
220
-
252
11
300
132
250
-
232
12
300
140
250
-
240
13
360
163
300
-
263
14
420
168
350
-
288
Not: Tasarıma bağlı olarak boyut değişebilir.
Kompanzasyon
Reaktörlerin Seri Rezonans Frekansı Tablosu:
fr=P
faktörü
50Hz için
rezonans
frekansı
%5,67
210Hz
%7
189Hz
134Hz
%14
C Min.
Gerilim
Değeri
424V
430V
465V
Buna göre %5,67 ve %7 P faktörü için minimum 440V kondansatör;
P faktörü %14 için tercihen 500 Volt kondansatör kullanılmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için 49. sayfadaki Harmonik Filtre Reaktörü seçim
tablosuna bakınız.
Harmonik Filtre Reaktör Boyutları
U X V YWZ 1 2
C G
F1
D
A
F2
E
B
H
Filtreleme faktörü %5,67, %7, %14 dışında olan reaktörler,
60 Hz reaktörler veya farklıkondansatörler için reaktörler özel sipariş
üzerine üretilmektedir.
48
Basım Tarihi: 02.2012
armonik Filtre Reaktörleri
H
ENT.ERH Serisi
Harmonik Filtre Reaktörü Seçim Tablosu
400V 50Hz Şebeke Gerilimi, 210Hz Rezonans Frekansı (p=5,67%)
Tip
ENT.ERH-5,67-400-4
ENT.ERH-5,67-400-5
ENT.ERH-5,67-400-6,25
ENT.ERH-5,67-400-7,5
ENT.ERH-5,67-400-10
ENT.ERH-5,67-400-12,5
ENT.ERH-5,67-400-15
ENT.ERH-5,67-400-20
ENT.ERH-5,67-400-22,4
ENT.ERH-5,67-400-25
ENT.ERH-5,67-400-30
ENT.ERH-5,67-400-40
ENT.ERH-5,67-400-44,4
ENT.ERH-5,67-400-50
ENT.ERH-5,67-400-60
ENT.ERH-5,67-400-80
ENT.ERH-5,67-400-100
L
kVAr (mH)
4
5
6,25
7,5
10
12,5
15
20
22,4
25
30
40
44,4
50
60
80
100
7,65
6,12
4,90
4,08
3,06
2,45
2,04
1,53
1,37
1,22
1,02
0,77
0,69
0,61
0,51
0,38
0,31
Irms
(A)
Ith
(A)
Ilin
(A)
C*
(uF)
Boyut
Ağırlık
(kg)
7,02
8,77
10,97
13,16
17,55
21,93
26,32
35,09
39,31
43,87
52,64
70,19
77,91
87,74
105,28
140,38
175,47
7,72
9,65
12,06
14,48
19,30
24,13
28,95
38,60
43,24
48,26
57,91
77,21
85,70
96,51
115,81
154,42
193,02
15,92
19,90
24,87
29,85
39,79
49,74
59,69
79,59
89,14
99,49
119,38
159,18
176,69
198,97
238,77
318,36
397,95
25,02
31,28
39,1
46,92
62,55
78,19
93,83
125,11
140,12
156,39
187,66
250,22
277,74
312,77
375,33
500,44
625,55
0
0
0
1
1
2
2
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
4
4,5
5
7
8
10
11
12
15,5
16
20
23
28
30
30
34
36
Uygun Kondansatör
ENT.CXD-450-5
ENT.CXD-450-5+ENT.CXD-450-1,5
ENT.CXD-450-7,5
ENT.CXD-450-7,5+ENT.C10-450-1,5
ENT.CXD-450-12.5
ENT.CXD-450-15
ENT.CXD-450-10+ENT.CXD-450-7,5
ENT.CXD-450-25
ENT.C100-440-25
ENT.CXD-450-30
ENT.CXD-450-15+ENT.CXD-450-20
2xENT.CXD-450-25
ENT.C100-440-50
2xENT.CXD-450-30
3xENT.CXD-450-25
4xENT.CXD-450-25
4xENT.CXD-450-30
400V 50Hz Şebeke Gerilimi, 189Hz Rezonans Frekansı (p=7%)
ENT.ERH-7-400-2,5
ENT.ERH-7-400-4
ENT.ERH-7-400-5
ENT.ERH-7-400-6,25
ENT.ERH-7-400-7,5
ENT.ERH-7-400-10
ENT.ERH-7-400-12,5
ENT.ERH-7-400-15
ENT.ERH-7-400-20
ENT.ERH-7-400-22,2
ENT.ERH-7-400-25
ENT.ERH-7-400-30
ENT.ERH-7-400-40
ENT.ERH-7-400-44,4
ENT.ERH-7-400-50
ENT.ERH-7-400-60
ENT.ERH-7-400-80
ENT.ERH-7-400-100
L
kVAr (mH)
2,5
4
7,6
6,25
7,5
10
12,5
15
20
22,2
25
30
40
44,4
50
60
80
100
15,3
9,58
7,67
6,13
5,11
3,83
3,07
2,56
1,92
1,72
1,53
1,28
0,96
0,86
0,77
0,64
0,48
0,38
Irms
(A)
Ith
(A)
Ilin
(A)
C*
(uF)
Boyut
Ağırlık
(kg)
4
6,4
8
10,04
12,05
16,07
20,08
24,10
32,13
35,7
40,17
48,20
64,27
71,4
80,33
96,40
128,53
160,67
4,4
7
8,85
11,05
13,26
17,67
22,09
26,51
35,35
39,3
44,18
53,02
70,69
78,6
88,37
106,04
141,39
176,73
8,4
13,4
17
20,97
25,16
33,55
41,94
50,33
67,11
75
83,88
100,66
134,21
141
167,76
201,32
268,42
335,53
15
24,7
30,8
39,30
47,16
65,50
78,60
91,69
130,99
137
157,19
183,39
261,98
274
314,38
392,98
523,97
628,76
0
0
0
3
1
2
2
2
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
2,5
3
5
6
7
8
9
10
13
15
17,5
19
21
23
25
30
43
45
Uygun Kondansatör
2xENT.CXD-450-1,5
ENT.CXD-450-5
ENT.CXD-450-5+ENT.CXD-450-7,5
ENT.CXD-450-7,5
ENT.CXD-450-7,5+ENT.C10-450-1,5
ENT.CXD-450-12.5
ENT.CXD-450-15
ENT.CXD-450-10+ENT.CXD-450-7,5
ENT.CXD-450-25
ENT.C100-440-25
ENT.CXD-450-30
ENT.CXD-450-15+ENT.CXD-450-20
2xENT.CXD-450-25
ENT.C100-440-50
2xENT.CXD-450-30
3xENT.CXD-450-25
4xENT.CXD-450-25
4xENT.CXD-450-30
400V 50Hz Şebeke Gerilimi, 134Hz Rezonans Frekansı (p=14%)
Tip
ENT.ERH-14-400-4
ENT.ERH-14-400-5
ENT.ERH-14-400-6,25
ENT.ERH-14-400-7,5
ENT.ERH-14-400-10
ENT.ERH-14-400-12,5
ENT.ERH-14-400-15
ENT.ERH-14-400-20
ENT.ERH-14-400-22,2
ENT.ERH-14-400-25
ENT.ERH-14-400-30
ENT.ERH-14-400-40
ENT.ERH-14-400-44,4
ENT.ERH-14-400-50
ENT.ERH-14-400-60
ENT.ERH-14-400-80
ENT.ERH-14-400-100
L
kVAr (mH)
4
5
6,25
7,5
10
12,5
15
20
22,2
25
30
40
44,4
50
60
80
100
20,73
16,58
13,27
11,05
8,29
6,63
5,53
4,15
3,70
3,32
2,76
2,07
1,87
1,66
1,38
1,04
0,83
Irms
(A)
Ith
(A)
Ilin
(A)
C*
(uF)
Boyut
Ağırlık
(kg)
6,15
7,69
9,62
11,54
15,38
19,23
23,08
30,77
34,46
38,46
46,15
61,54
68,31
76,92
92,31
123,08
153,85
6,77
8,46
10,58
12,69
16,92
21,15
25,38
33,85
37,91
42,31
50,77
67,69
75,14
84,62
101,54
135,38
169,23
11,23
14,03
17,54
21,05
28,07
35,08
42,10
56,13
62,87
70,17
84,20
112,27
124,62
140,33
168,40
224,54
280,67
22,81
28,52
35,64
42,77
57,03
71,29
85,55
114,06
127,75
142,58
171,09
228,12
253,22
285,15
342,18
456,24
570,31
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
5
6,5
7,5
9
10
12
13
21
22
25
27
32
32
40
48
55
62
49
Basım Tarihi: 02.2012
Uygun Kondansatör
ENT.CXD-500-5
ENT.CXD-500-10
ENT.C50-525-15
ENT.CXD-500-10
ENT.C50-525-15
ENT.C25-525-20
ENT.C50-525-10+ENT.C50-525-12,5
ENT.C25-525-30
ENT.C25-525-30
ENT.C25-525-25+ENT.C50-525-12,5
ENT.C25-525-30+ENT.C50-525-15
2xENT.C25-525-30
2xENT.C25-525-30
2xENT.C25-525-25
3xENT.C25-525-30
4xENT.C25-525-30
5xENT.C25-525-30
Kompanzasyon
Tip
ompanzasyon Kontaktörleri
K
ENT-KT Serisi
Genel
Yardımcı kontak bloğu,
Üç fazlı bağlantı,
60 kVAr'a kadar olan kondansatörleri
bağlayabilme olanağı,
Bobin akımı: 220-230V AC 50/60 Hz,
IEC-497'ye uyumlu,
Uzun elektriksel ömür.
UL sertifikalı (12,16,20 ve 25kVAr’lık modeller)
Kompanzasyon
Bağlantı Şeması
Kondansatörler ilk devreye alındığında kısa bir süre
için nominal akımlarının 30-180 katı akım çekerler.
ENT-KT Kompanzasyon Kontaktörleri yüksek kalkış
akımlarını engellemek için özel olarak tasarlanmış çift
aşamalı kontaktörlerdir. Önce ENT-KT üzerinde
bulunan yardımcı kontak bloğu devreye girer ve kalkış
akımlarını seri bağlı sönümleme dirençleri üzerinden
ileterek, bu aşırı akımların kabul edilebilir sınırlar
içerisinde kalmasını sağlar. Bu aşama 2-10 ms sürer,
ardından ana kontaklar kapanarak kondansatörü
devreye tam olarak bağlar ve yardımcı kontaklar
fonksiyonsuz kalır. (2,5 ve 5kVAr'lık modellerde aşırı
akımlara dayanım güçlendirilmiş özel kontak alaşımı ile
sağlanmaktadır.)
L1
L2
L3
N
2A 2A 2A 6A 6A
Reaktif Güç
Kontrol Rölesi
RG3-12
Z kVAr
Kompanzasyon
Kontaktörü
Y kVAr
Kompanzasyon Kontaktörü
K1
K12
N
N
DU3
Deşarj Ünitesi
Kondansatör
Akımı
l
DU3
Deşarj Ünitesi
Maksimum Kondansatör
Şarj Akımı
KONDANSATÖRLER
C1 Y kVAr
ENT-KT Kompanzasyon Kontaktörlerinin bu özellikleri
sayesinde :
Kontaktörlerin kontak ömürleri uzar.
Kontaktör arızaları kaynaklı (kompanzasyon hatası)
reaktif ceza riski azalır.
Kondansatör arızaları azalır.
Gerilim dalgalanmaları önlenerek enerji kalitesinde
iyileşme olur.
Kompanzasyon sisteminin bakım süresi uzayacağı
ve beklenmedik arıza durumları azalacağı için
işletmelerin üretim kayıpları düşer.
Kondansatör
Nominal Akımı ln
ln
Maksimum Akım : >180 ln
Frekans : 3 to 15 kHz
Cn Z kVAr
Süre (t)
Grafik 1: Kondansatör kalkış akımı
50
Basım Tarihi: 02.2012
ompanzasyon Kontaktörleri
ENT-KT Serisi
Çalışma Gücü (kVAr)
o
0 < 55 C 50/60Hz
200V
400V
240V
440V
Ürün Kodu
ENT-KT-2,5-C10
ENT-KT-5-C10
Ani
Yardımcı
Kontaklar
NC
NO
Saatlik
Anahtarlama
maks
Ömrü
operasyon
Uygulama Sayısı
sayısı
1
0
240
150 000
5
1
0
240
150 000
1
2
240
200 000
1,4
2,5
2,8
ENT-KT-7,5-C11
4,0
7,5
1
0
ENT-KT-12-C11
6,7
12,5
1
0
1
2
240
200 000
ENT-KT-16-C11
8,5
16,7
1
0
1
2
240
200 000
ENT-KT-20-C11
10,0
20,0
1
0
1
2
240
100 000
ENT-KT-25-C11
15,0
25,0
1
0
1
2
240
100 000
ENT-KT-33-C12
20,0
33,3
1
2
240
100 000
ENT-KT-40-C12
25,0
40,0
1
2
100
100 000
ENT-KT-60-C12
40,0
60,0
1
2
100
100 000
Kompanzasyon
K
2x 4,5
ENT-KT-2,5-C10, ENT-KT-5-C10
C
ENT-KT-7,5 c=117
ENT-KT-12 c=117
ENT-KT-16 c=122
ENT-KT-20 c=130
ENT-KT-25 c=135
45
56
=
ENT-KT-7,5, KT-12, KT-16
ENT-KT-20, KT-25
=
G
=
74
ENT-KT-7,5, KT-12, KT-16
ENT-KT-20, KT-25
50
74
84
130
2x 4,8
ENT-KT-7,5
ENT-KT-12
ENT-KT-16
ENT-KT-20, KT-25
140
ENT-KT-7,5-C11, ENT-KT-12-C11, ENT-KT-16-C11, ENT-KT-20-C11, ENT-KT-25-C11
ENT KT-7,5 KT-12 KT-16 KT-20 KT-25
35
35
35
40
40
G
45
C=80
ENT-KT-2,5, KT-5
ENT-KT-2,5, KT-5
Not: Kontaktör Tipi ENT-KT-2,5-C10 – ENT-KT-25-C11 : 35 mm DIN raya montaj
2x 4,5
2x 4,8
50
ENT-KT-33-C12, ENT-KT-40-C12, ENT-KT-60-C12
=
100/110
127
180
200
=
3x 6,5
35
=
ENT-KT-2,5, KT-5
kontaklar:
özel alaşım
ENT-KT-60
ENT-KT-33
ENT-KT-40
Not: Kontaktör Tipi ENT-KT-2,5-C10 –
ENT-KT-25-C11 : 35 mm DIN raya montaj
150
157
ENT-KT-33
ENT-KT-40
ENT-KT-60
=
40
=
75
85
Not: Kontaktör Tipi ENT-KT-33-C12 – ENT-KT-60-C12 : 75 mm DIN raya montaj
51
Basım Tarihi: 02.2012
.G. Akım Trafoları
A
Primer
Akım (A)
5-10-15
Nominal
Güç (VA)
Sınıf
Boyut
20-25-30-40
50-60-75-80
100-125-150
5-10-15
0,5
1
30-40-50-60-75-80-100-125-150
200
5
5-10
5-10-15
1
0,5
0,5
2
2
2
Tip
ENT.B
ENT.30
ENT Serisi
250-300
ENT.40
400-500-600
5-10-15
0,5
3
ENT.60
750-800-1000-1250
5-10-15
0,5
4
ENT.80
1500-1600
15-30
0,5
5
0,5
0,5
6
6
ENT.B
Kompanzasyon
15-30
30
2000-2500-3000-3200
4000-5000
ENT.100
ENT.30
76,50
61,5
61,5
56,6
51,50
ENT.40
61,5
51,50
16
16
35
35
91
11
72
13
72
21
26
32
41
5,5
31
ENT.80
71,5
21
5
18,5
17
17
5,5
5,5
18,5
16,5
52
35
35
53
53
35,50
37,5
37,5
25
ENT.60
ENT.80
ENT.100
127
61,5
61,5
61,5
56,6
56,6
56,6
35
35
35
32
110
62
51,5
28.5
127
156
93,5
75
51
81
61
110
101
61
82
17
156
5,5
17
17
5,5
5,5
18,5
16,5
16,5
35
53
37,5
35 53
80
87
52
Basım Tarihi: 02.2012
116
57
.G. Akım Trafoları
ENS Serisi
Açılabilir Nüveli Akım Trafoları
Primer
Akım (A)
100
300
Nominal
Güç (VA)
Sınıf
1,25
3,75
1
1
500
5
1
400
500-600-800
1000
1200
1500-1600-2000
1,5
2,5
5
10
0,5
0,5
0,5
0,5
15
5-10-15
0,5
30
0,5
Tip
ENS.AYS 23
ENS.AYS 58
ENS.AYS 812
ENS.AYS 816
2500-3000
4000
D
C
C1
E
B
Tip
ENS.AYS 23
ENS.AYS 58
A
93
B
106
158
C/C1
34/58
34/58
D
20
50
E
30
80
125
A
126
A
C1
C
34
D
6.50
Tip
71
ENS.AYS 812 ENS.AYS 816
A
155
B
198
243
C/C1
34/58
64/79
195
D
80
80
E
120
160
53
Basım Tarihi: 02.2012
E B
Kompanzasyon
A
A
kım Trafosu
eşarj Ünitesi
D
CT Serisi
Tip
A.G. Akım Trafosu
CT-25
(ENTES
Dijital Ölçüm Cihazları için)
İ ÜR
YEN
CT-80D
(sadece ES-80L için
uygundur)
DU-3
Kullanıldığı
ENTES Ürünleri
120 A
210 A
Özellikler
MPR-53
MPR-53S
EPR-04
EPR-04S
EPM-04
EPM-04C
EPM-04CS
EPM-06
EPM-06C
EPM-06CS
Oran : 1/2500, Class:1
İç Çap : 17.8 mm
Dış Çap : 47 mm
Oran : 1/2500, Class:1
İç Çap : 19 mm
Dış Çap : 47.5 mm
ÜN
EPM-4A
EPM-4C
EPM-4D
EPM-4P
Boyutlar
2x0,35mm2
44.5mm
500mm
43mm
Kompanzasyon
15.5mm
16mm
RMS-CT-25
(CT-25 için ray montaj seti)
43mm
Deşarj Ünitesi
Teknik Özellikler
DU-3
Elektriksel Özellikler
Bobin Direnci
Çalışma Periyodu
Genel
Nominal Gerilim
Nominal Frekans
Faz Sayısı
Deşarj Edilecek A.G. Kondansatör Gücü
Kayıplar
DU-3, Deşarj üniteleri kondansatör
grupları için kullanılır ve kısa süreler de
hızlı deşarj sağlar.
İçlerindeki deşarj bobini ile kısa
deşarj sürelerine dayanırlar.
3000 W
Sürekli
230 ..... 460 V
50 Hz.
3
5....50 kVAr
<1W
Mekanik Özellikler
Maksimum 40°C
Ortam Sıcaklığı
Koruma Sınıfı
Boyutlar
Ağırlık
1 Kolideki Ürün Miktarı
DU-3, aynı zamanda kondansatörlerin iç
ısı kayıplarını ve deşarj dirençlerinin
ürettiği uç ısısını önlerler.
IP20
PK21
0.4 kg
20 adet
Sürekli Akım (mA)
Bağlantı Şeması
Boyutlar
230V
400V
U
1
4
8
V
2
6
12
W
1
4
8
Reaktif Güç
200 ..... 480V
44
CL1
CL2
CL3
TİP PK21
35
80
54
Basım Tarihi: 02.2012
500V
Deşarj Süresi (sn)
Q (kVAr)
230
400
450
10
4
2
2
20
8
3.5
3
25
10
4
4
30
12
5.5
5
50
20
8
6
Uzaktan İzleme Donanım ve Yazılımları
Uzaktan İzleme Yazılımları
R
Entbus Pro
R
Entbus Plus
MPR-SW2
Ethernet & USB Çeviriciler
EMG serisi
RS-USB2
RPT-1
Çevirici - Modemler
GEM-10
GEM-20
Veri Toplayıcı
EPC-12
Besleme Ünitesi
PS-242
U
İÜ
Y EN
zaktan İzleme Yazılımı
R
Entbus Serisi
RÜN
Genel
R
Yeni nesil Entbus Pro V3.0 web-tabanlı enerji izleme yazılımı
enerji yönetiminizde sizin en önemli çözüm ortağınız olabilir.
Entbus yazılımı, web tabanlı yapısı ile size enerji tüketiminizi
azaltmak, işletme masraflarını düşürmek ve istediğinizi tüketim
hedefine ulaşmak gibi avantajlar sağlar.
R
Entbus Pro V3.0 enerji izlemeyazılımı tesisinizin enerji
tüketimini dünyanın her yerinden izleme ve kontrol imkanı verir.
Entbus web-tabanlı enerji izleme yazılımı ile, başta elektrik
şebekesi olmak üzere gaz, su vb. dağıtım sistemlerinin,
endüstriyel tesislerin ve binaların haberleşmeli ölçü cihazları ve
bağlantı noktaları vasıtasıyla, Ethernet/GPRS üzerinden
izlenmesini, uzun süreli kaydedilmesini ve arşivlenmesini sağlar.
Entbus'ın web tabanlı yapısı sayesinde geniş alanlara yayılmış
tesisinizin enerji yönetimini ister evden, isterseniz küçük bir
ofisten veya dünyanın herhangi bir yerinden yapabilirsiniz.
Enerji tüketiminizi optimize etmek için tesisinizde hiyerarşik
enerji bilgileri ile küçük bir bölgenin enerji yönetimi hakkında
kararlar verebilirsiniz.
R
Entbus Pro V3.0 Temel Özellikleri
Çoklu dil özelliği
Modbus uyumlu farklı marka ve model cihaz ekleme
Sanal cihaz ve sanal parametre tanımlama
Raporlar için ayrıntılı filtreleme özellikleri
Alarmların e-mail ve SMS ile gönderimi
Çevrimiçi izleme
Gerçek zamanlı veri toplama
Alarm yönetimi
Ölçüm cihazlarını uzaktan yapılandırma
Toplanan verinin raporlanması, grafik gösterimi ve ihracı
İnternet / Intranet üzerinden erişim
entbus
Uzaktan İzleme
web-tabanlı enerji izleme
Sistem Yapısı
Sistemin Çalışması
Haberleşmeli ölçü cihazlarının, verileri ethernet konvertör ya da
GPRS modem aracılığı ile sunucuya iletilir. İnternete bağlı olan
kullanıcı ise istediği noktadan sunucuya bağlanarak verileri alır.
İzleme Ekranı
Cihazların elektriksel parametrelerinin anlık izlenmesini sağlar
ve cihaz ağacında cihazların hiyerarşik yapısını gösterir.
Seçenekler Ekranı
Kullanıcı bilgileri yer alır ve tanımlı alarmlara abone olmayı
sağlar.
Raporlar Ekranı
Cihazlardan okunan anlık verilerden hesaplanan kayıtlardan
oluşturulmaktadır. 27 farklı rapor türü vardır. Raporlar grafik
ve/veya tablo olarak görüntülenebilir. Grafikler PNG ve BMP,
tablolar XLS, CSV ve XHL formatında export edilebiliyor.
Cihaz Komutları
Cihazların setup parametrelerinin uzaktan yapılandırılmasını
sağlar. Ayrıca log kaydetme fonksiyonu olan cihazların log
kayıtlarını görüntüleyebilme işlemini de gerçekleştirebilir.
Yapılandırma
Genel olarak entbus temel yapılandırma ekranlarıdır. Bölge,
bağlantı noktası, cihaz, kullanıcı, alarm gibi tanımlamaların
yapıldığı ekranlardır.
Alarm
Cihazların herhangi bir parametresi ya da kompanzasyon oranları
belirlenen oranları geçtiğinde sistem ilgili kişilere e-posta
ve/veya SMS uyarıları gönderir.
Sanal Cihaz
Ölçüm yapılamayan noktalar için sanal cihaz ve sanal parametre
ile istenen değerlerin ölçülmesini sağlar. Matematiksel olarak
yapılabilen bütün temel işlemler, sanki bir cihaz ölçüm yapıyormuş
gibi anında izleme ekranında görüntülenir. Bu sayede kayıplar
veya kayıt dışı kullanımlar kolaylıkla tespit edilir.
56
Basım Tarihi: 02.2012
U
zaktan İzleme Yazılımı
Entbus R Serisi
Sistem Mimarisi
SERVER
ENTBUS
R
entbus
Pro V3.0 yazılımı iki şekilde kullanılabilir.
Web Tabanlı
Enerji İzleme
Uygulama Modeli 1: Yazılımı kendi
server'ınıza kurabilirsiniz.
Bu uygulamada kullanıcı yazılım
lisansını satın alır, kendi sunucusuna
yükleyip bunu kendi intranetinde veya
webde işleterek verilerini toplar, kendi
cihazlarının ayarlarını değiştirir, verileri
analiz eder ve raporlamalarını yapar.
Böylece geniş alanlara yayılmış enerji
ölçü aletlerinin kontrolü daha kolay hale
gelir. Bu programa web üzerinden
erişim imkanı olması ile kullanıcılar
istedikleri zaman ve istedikleri yerden
sistem kontrolü yapabilirler.
İnternet
İntranet
VPN
EMG 02 / EMG 12
Ethernet
Modbus
Gateway
GSM Şebekesi
RS 485 / Modbus
GEM 10 / GEM 20
GPRS
Ethernet
Modbus
Gateway
12
...
CT-80D
32A 80A Veri Toplayıcı
Watt-Saat Metre
MPR-63
Enerji Analizörü
entbus
web-tabanlı enerji izleme
EPR-04S-DIN
Güç ve Enerji Ölçer
RG3-15CLS
Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Aylık toplam aktif güç
Beş aylık toplam aktif güç
57
Basım Tarihi: 02.2012
Uzaktan İzleme
Kullanıcıya Özgü Sistem Mimarisi
U
zaktan İzleme Yazılımı
R
Entbus Serisi
Uygulama Modeli 2: Yazılımı www.enerjiizle.com
üzerinden kullanabilirsiniz.
Daha basit olan web tabanlı
uygulamada ise program Entes
sunucusunda yüklüdür, kullanıcılar
herhangi bir program yükleme,
sunucu satın alma, işletme gereği
olmaksızın, kendi cihazlarını
Entes sunucusuna tanıtır,
verilerini Entes sunucusunda
depolatır, kendi cihazlarının ayarlarını
değiştirir, ayrıca işletilmesini sağlar.
Böylece web üzerinden
(www.enerjiizle.com) Entes sunucusuna
istediği zaman bağlanarak kendi şifresi
ile kendi verilerine ulaşıp bu verileri
analiz edip raporlarını alabilirler.
www.enerjiizle.com
İnternet
EMG 02 / EMG 12
Ethernet
Modbus
Gateway
GEM 10
GPRS
Ethernet
Modbus
Gateway
RS 485 / Modbus
12
...
CT-80D
32A 80A Veri Toplayıcı
Watt-Saat Metre
MPR-63
Enerji Analizörü
entbus
EPR-04S-DIN
Güç ve Enerji Ölçer
ENTES Server Sistem Mimarisi
web-tabanlı enerji izleme
Uzaktan İzleme
GSM Şebekesi
Bir kompanzasyon panosunun 10 günlük aktif ve reaktif enerji tüketimi
Bir kompanzasyon panosunun aylık endüktif oran ve kapasitif oran grafiği
58
Basım Tarihi: 02.2012
RG3-15CLS
Reaktif Güç Kontrol Rölesi
zaktan İzleme Yazılımı
Entbus R Serisi
İÜ
YEN
RÜN
Genel
R
Plus V3.0 Programı temel olarak kullanıcının belirlediği
aralıklarla sahadaki Modbus haberleşmeli ENTES marka
cihazlardan verileri okur ve kaydeder. Uygulamanın içerdiği
hazır raporlar bu verileri kullanır.
Entbus
Yapısal Özellikler
Client Server : Program iki modülden oluşur. Server
modülü sahadaki cihazlardan verileri toplar, veritabanına
istenen zaman aralığında kaydeder. Server aynı
zamanda anlık bilgileri istenen raporları ve cihaz
parametrelerini kendisine bağlı client programlara
gönderir.Client tarafından yapılan isteklere cevap verir.
Veritabanı olarak MS SQL kullanmaktadır.
Fonksiyonel Özellikler
Program sadece Entes marka cihazları tanımaktadır.
İki seviye kullanıcı tanımlanabilir. Yönetici seviyesindeki
kullanıcı programın her adımına erişebildiği gibi operator
yetkisindeki kullanıcı uzaktan cihaz ayarlama, şema
tasarımı, program ayar adımlarına erişemez.
Kullanıcı isteğine bağlı olarak sahadaki cihazların verileri
şema üzerinden yada tüm parametrelerin görüntülendiği
tablodan izlenebilir.
Kullanıcı yetkisine bağlı olarak sahadaki cihazların
ayarlanabilir parametreleri değiştirilebilir.
Mimic diagram tasarlanabilir.
Saatlik, günlük ve aylık enerji raporu alınabilir.
Saatlik, günlük ve aylık max değerler raporu alınabilir.
Kaydetme sıklığı aralığında periyodik değerler raporu
alınabilir. Kaydetme aralığı minimum 1 dakikadır.
Toplam Enerji raporu, Kompanzasyon ve Bölgesel
Enerji raporları alınabilir.
İzleme Ekranı
Minimum Sistem Gereksinimleri
32 bit işlemci
1GB Bellek (1 Analizörün verilerinin 15 dakikalık aralıklarla
1 yıl süresince HDD üzerinde kaplayacağı alan 35MB'tır.)
Windows XP, Windows 7(32bit) işletim sistemlerinde
çalışmaktadır
Uygulama Client-Server yapısındadır. Aynı anda
32 client aynı Sunucuya bağlanıp işlem yapabilir.
Rapor Ekranları
Grafik Tasarım Ekranı
EntbusTM Express Sistem Mimarisi
59
Basım Tarihi: 02.2012
Uzaktan İzleme
U
zaktan İzleme Yazılımı
U
MPR-SW2 Serisi
Genel
MPR-SW istemci sunucu yazılımı, bilgisayarda
Internet/Intranet (Modbus RTU, Modbus TCP) aracılığı ile
elektriksel şebeke parametrelerinin izlenmesi ve kaydedilmesi
için tasarlanmıştır.
Özellikler
MPR-63, MPR60S, MPR-53S, RG-CS, EPR-04S, EPM-0x
serisi ölçü aletleri ile iletişim.
Cihazların bilgisayarda ön panel simülasyonları. (Şekil 1)
Bilgisayarda gerçek zamanlı veri görüntüleme ve analizi.(Şekil 2)
Yazılım vasıtası ile uzaktan programlama, cihaz ayarı.
Belirlenen tarihler arasındaki enerji tüketimi.
Raporlama
Kompanzasyon raporu.
Periyodik değerler raporu.
Tarifeli enerji tüketim raporu. (Şekil 3)
Belirli tarihler arası grafik raporu. (Şekil 4)
Bütün ölçülen değerlerin Ms Excel'e aktarımı.
Minimum Sistem Gereksinimleri
Windows 98/2000/XP/ Windows 7
128 MB RAM (256 MB önerilir)
60 MB HDD (200 MB önerilir)
CD-ROM drive
USB arabirimi veya Ethernet Bağlantı noktası
Ürün Kodu
MPR-SW Log 10
Metin raporu için (MPR-60S ve MPR-63 için ÜCRETSİZ)
MPR-SW2.0-01
Tek Cihaz için
MPR-SW2.0-05
5 Cihaz için
MPR-SW2.0-10
10 Cihaz için
MPR-SW2.0-15
15 Cihaz için
MPR-SW2.0-20
20 Cihaz için
MPR-SW2.0-20+
20'den fazla cihaz için
Uzaktan İzleme
MPR-SW2 yazılımı şu donanımları destekler; MPR-6x, MPR-5x, EPM, EPR, EMG, RS-USB2 Serisi ile RG-8BS, RG3-12CS ürünleri
Şekil 2: Gerçek zaman veri görüntüleme
Şekil 1: Ön panel simulasyonu
TOTAL ACTIVE POWER GRAPHICS
1075,0
875,0
200,0
306,25
40,00
Şekil 3: (4 Tarifeli) Enerji raporu
25.000
15.000
03:00
5.000
TIME
Şekil 4: Aktif güç grafiği ( kWh )
60
Basım Tarihi: 02.2012
02:15
07.03.2006
35.000
01:30
30,00
00:45
245,00
00:00
150,0
23:15
06.03.2006
700,0
20:15
6,00
850,0
22:30
10,00
05.03.2006
31,50
19:30
20,00
70,00
30,0
21:45
40,00
323,75
50,0
90,0
21:05
40,00
306,25
100,0
200,0
120,0
18:45
315,00
200,0
925,0
250,0
16:31
200,0
875,0
1025,0
04.03.2006
Puant Tariff
18:00
900,0
1075,0
03.03.2006
on-peak current
17:15
1100,0
02.03.2006
TOTAL ACTIVE POWER (S Watt)
01.03.2006
T3
T2
T1
45.000
14:15
36,00
15:45
30,00
227,50
13:30
6,00
245,00
180,0
15:00
31,50
150,0
650,0
10:30
30,0
700,0
830,0
12:45
90,0
850,0
28.02.2006
09:45
120,0
27.02.2006
T3
12:00
26.02.2006
55.000
0,00
09:00
10,00
11:16
50,00
70,00
280,00
08:15
280,00
50,0
07:30
250,0
200,0
800,0
07:00
800,0
250,0
06:21
1050,0
25.02.2006
05:30
800,0
24.02.2006
04:45
23.02.2006
eviriciler
Ç
EMG / RS-USB Serisi
Kategori
EMG-12
Haberleşme Protokolleri
TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, Modbus TCP
Seri Portları
RS485 -USB
Çalışma Modları
ModbusTCP/RTU ve Tunnelling
Network Arayüzü
10/100 Mbps auto-negotiation
Transfer Hızı
1200-115200 bps
Besleme
9-24V AC - 9-30V DC (adaptör ile)
veya (~100 mA) USB Portundan
EMG-02
İzolasyon ve Koruma
EMG-02 / EMG-10 / EMG-12
Genel
Kutu Tipi
MPR / EPR ve EPM serisi ile Internet (WAN) ve Intranet (LAN)
vasıtasıyla bilgisayar iletişimi için Ethernet / RS-485 Modbus Ağ Geçidi.
Açıklama
RS485 portu: 500V
Ethernet portu: 1500V
USB portunda 15KV ESD koruması
RS485 portunda 10/1000 us (600W)
transient pulse koruması
DIN 4 (ray montaj)
EMG-10 sadece (1) çevrimiçi bağlantıyı Internet / Intranet aracılığı ile
etkinleştirir. Ancak EMG-02 / EMG-12, Internet / Intranet aracılığı ile
maks. 4 noktadan izleme yapılmasını sağlar.
RS-485 USB Çevirici
MPR / EPR ve EPM-0x serisi cihazların RS-485 / USB Çevirici
ile Bilgisayar haberleşmesi için.
Teknik Özellikler
Uzaktan İzleme
USB 1.1 ve USB 2.0'yi destekler
300 - 115.200 bps transfer hızı
RS-485 için otomatik akış kontrolü
Minimum 3000 V DC izolasyon koruması
Aktivasyon LED'i
USB portundan çalıştırılabilir ve
harici beslemeye gereksinim duymaz.
Otomatik "transfer hızı" tanımlama
ESD (Electro-static discharge) koruması
RS-USB2
RPT-1
RS-485 den RS-485 Sinyal Kuvvetlendirici
Değişken transfer hızı
300,...9600,...115k
Değişken Veri Formatı
Adaptör
Adet / Koli
Ürün Kodu
4 çevrimiçi bağlantı
Bağlanabilen
max. cihaz sayısı
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
1 çevrimiçi bağlantı
RPT-1
RS-USB2
RS-485/USB Çevirici
32
1
EMG-02
Ethernet-Modbus Gateway
2
1
*
EMG-10
EMG-12
Ethernet-Modbus Gateway
32
1
*
Ethernet-Modbus Gateway
32
1
*
RPT-1
RS-485 den RS-485 Sinyal Kuvvetlendirici
32
1
*
* Ürün ambalajı içinde 230V adaptör cihaz ile beraber verilmektedir.
61
Basım Tarihi: 02.2012
Ç
İ ÜR
YEN
evirici - Modemler
GEM-10
ÜN
Kategori
Açıklama
Network Protokolleri
TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, Modbus TCP
Seri Portlar
Haberleşme için RS485 -USB
Yapılandırma için USB portu
Çalışma Modları
ModbusTCP/RTU ve Modbus Tunnel
Network Arayüzü
10/100 Mbps auto-negotiation
Seri Arayüz
1200-115200 bps
Besleme
12-20V DC
İzolasyon ve Koruma
RS485 portu: 500V
Ethernet portu: 1500V
USB portunda 15KV ESD koruması
RS485 portunda 10/1000 us (600W)
transient pulse koruması
Genel
GEM-10 GPRS/Modbus Gateway Modbus protokolü ile haberleşen cihazlarınıza GPRS veya ethernet ağı üzerinden erişim imkanı
sunar. GEM-10 ile GPRS ya da Ethernet üzerinden Modbus TCP haberleşmesi yapılabildiği gibi bu iki bağlantı seçeneğini birbirinini
yedeği olarak kullanabilir.
Boyutlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
61,6
GEM-10
44,9
KUTU
26,5
31,5
48
58
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
0,4kg/adet;koli miktarı:12 adet
HABERLEŞME
38,9
Haberleşme Protokolleri
90
MODBUS TCP/RTU over TCP
IEEE 802-3, 802-2
Ethernet
İsolasyon Trafosu
71,2
90
Uzaktan İzleme
90x71x80 mm
IP40 Ön Panel,IP54 Opsiyonel
1,5kV
GPRS
Quadband
Dowlink Hızı
Uplink Hızı
Çevrimiçi Bağlantı
Bağlanabilen maks. cihaz sayısı
Portlar
Konfigürasyon Arayüzü
850/900/1800/1900 MHz
Maks. 85.6 kbps
Maks. 21.4 kbps
1
32
Modbus (RS-485), USB (minitype), Ethernet (RJ45)
Mini USB port, Ethernet (web arayüzlü konfigürasyon)
BESLEME
ANT-01
GPRS Anten
4 Band, mıknatıslı
190-260V AC
İşletme Gerilimi
Giriş Gerilimi
Güç Tüketimi
İşletme Frekansı
12-20V DC
<5 W
50/60Hz
ÇALIŞMA ORTAMI
Ortam Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Nem
İzolasyon ve Koruma
-20 / +600C
0
-30 / +70 C
%10-85
USB port 15kV ESD
Ethernet 1500V
Modbus/RS485 500V isolasyon ve kısa devre
GPRS mobile station class B
Transient Pulse 10/1000ms (600W)
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
62
Basım Tarihi: 02.2012
DIN Ray Montaj
Vidalı
Ç
evirici - Modemler
GEM-20
YE N
İ ÜRÜ
N
Genel
GEM-20 GPRS/Modbus Gateway, endüstriyel uygulamalarda
Modbus protokolü ile haberleşen cihazlarınıza GPRS veya
ethernet ağı üzerinden erişim imkanı sunar.
GEM-20 seri portlarda 460800 bps'ye kadar hızları destekler,
emniyetli haberleşme için Firewall ve SSH özelliklerini içerir,
EMS50 Gateway Server ile birlikte kullanıldığında GSM
operatöründen bağımsız olarak statik IP özelliği sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
GEM-20
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
175x108x45 mm
IP40 Ön Panel,IP54 Opsiyonel
1,1 kg/adet
HABERLEŞME
Haberleşme Protokolleri
Modbus Network
Modbus TCP, Modbus RTU over TCP/UDP, Modbus ASCII over TCP/UDP
Ethernet IEEE 802-3, 802-2
GPRS, EDGE
Number of slaves: unlimited
Number of routes: 32 maks
Number of masters: 20 maks
Quadband
Dowlink Hızı
Uplink Hızı
Portlar
Konfigürasyon Arayüzü
850/900/1800/1900 MHz
Maks. 85.6 kbps
Maks. 21.4 kbps
Serial 1(console), Serial 2 (Modbus, RS232, RS422, RS485, seçilebilir),
Ethernet (RJ45), GPRS
Serial 1 portundan konsol arayüzü
Web browser ile Ethernet ve GPRS bağlantı üzerinden
BESLEME
100-240V AC
İşletme Gerilimi
Giriş Gerilimi
Güç Tüketimi
İşletme Frekansı
6-26V DC
<5 W
50/60Hz
ÇALIŞMA ORTAMI
Ortam Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Nem
İzolasyon ve Koruma
0
0
-20 / +55 C (ısıtıcısız), -40 / +55 C (ısıtıcılı, opsiyonel)
0
-30 / +85 C
%5-85
Seri portlar 15kV ESD ve kısa devre koruması
Ethernet 1500V izolasyon trafosu
GPRS mobile station class B
GPRS class 12
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
DIN Ray Montaj (opsiyonel)
Vidalı
63
Basım Tarihi: 02.2012
Uzaktan İzleme
Modbus Serial
Modbus RTU, Modbus ASCII
Number of slaves: unlimited
RS-422, RS-485
V
İÜ
Y EN
eri Toplayıcılar
EPC-12
RÜN
Genel
Elektrik, su, gaz sayaçlarından veri toplama özelliği
12 farklı sayaç girişi
Her sayaca 8 farklı tarife tanımlama
Yaz-kış saati uygulaması
RS-485 haberleşmeli
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bağlantı Şeması
EPC-12
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
EPC-12
DIN 4 (PK27)
IP40
456,4 gr.
Aydınlatmalı 2x12 LCD
PALS
Minimum Pals Süresi
Palslar Arası Minimum Süre
Minimum pals periyodu
Maksimum pals frekansı
Maksimum kontak direnci
Pals gerilimi
Tetiklenme kenarı
Iam sayaç kapasitesi
10ms
30ms
60ms
16Hz
800 ohm
10 V
Rising ve Pals genişliği kontrolü
34359738368
İşletme Gerilimi
Güç Tüketimi
İşletme Frekansı
190-260V AC
< 5 VA
45-65 Hz
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
Terminal Koruma Sınıfı
Boyutlar
EN 61010-1
IP 00
61,6
44,9
ÇALIŞMA ORTAMI
-25 / +550C
0
26,5
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Şekli
Voltaj bağlantısı için kablo kalınlığı
Pulse bağlantısı için kablo kalınlığı
RS-485 bağlantısı için kablo kalınlığı
Ray montaj
31,5
-25 / +70 C
%95
48
Ortam Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Nem
58
Uzaktan İzleme
BESLEME
38,9
Klemens rayına
2,5mm2
1,5mm2
Kategori 5 kablo
90
71,2
HABERLEŞME
MODBUS RTU (RS-485)
Yok, tek, çift
1-247
2400-38400 bps
1200m
64
Basım Tarihi: 02.2012
90
Haberleşme Arayüzü / Protokol
Parity
Adres
Transfer Hızı
Maks. haberleşme mesafesi
B
esleme Ünitesi
PS-242
İÜ
YE N
RÜN
Genel
Geniş giriş gerilimi aralığı 85-264 VAC (50-60 Hz) / 110-350 VDC
24 VDC 1 ADC 24 W çıkış
Durum gösterge ledi (yeşil)
Yüksek verimli cihaz
Kısa devre, aşırı yük koruması
Termal koruma
Sınıf 2 cihaz, toprak bağlantısı gerektirmez
DIN3 kutu
TEKNİK ÖZELLİKLER
PS-242
KUTU
ÇALIŞMA ORTAMI
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
-20 / +550C
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
Kirlilik Derecesi
Ortam Nemi
PK20, DIN3
IP20
110gr
Yeşil LED
GİRİŞ
III
II
%95
STANDARTLAR
Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Akım Tüketimi
Ani Kalkış Akımı
Dahili Sigorta
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
100-240 VAC
85-265 VAC / 110-350 VDC
50-60 Hz
0,25 - 0,6 AAC
<15 A
2,5 A
Mekanik Dayanım
Montaj
Bağlantı Terminalleri
Ray montaj (PK 20)
Düz tornavida sıkmalı sabit vidalı klemens
24 VDC
1A
2A
>%[email protected] VAC
>%[email protected] VAC
2A
Uzaktan İzleme
Aşırı Yük Koruma
EN 60529
BAĞLANTILAR
ÇIKIŞ
Anma Çıkış Gerilimi
Anma Çıkış Akımı
Maksimum Çıkış Akımı
Verim
EN 60950
EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2,
EN 61000-4-11, EN 55022, EN 55011
Bağlantı Şeması
Boyutlar
2
N( -)
3
35
L(+)
45
62
1
90
58
+
DC
-
4
32
48
KONTROL
53
TİP PK 20
65
Basım Tarihi: 02.2012
S
İnternet/
İntranet/VPN
istem Şeması
GSM Şebekesi
RS-485
EMG-12
RS-485
GEM-10
...
...
Ethernet
MPR-63
MPR-63
MPR-60S
...
Uzaktan İzleme
...
MPR-53S-DIN
MPR-53CS
EPM-04CS
MPR-53S-DIN
MPR-53CS
...
...
EPM-07S-DIN
EPM-04CS
...
RG3-15CLS
MPR-63-42
EPM-07S-DIN
...
RG-8BS
RG3-15CLS
66
Basım Tarihi: 02.2012
RG-8BS
Koruma ve Kontrol
Motor (Faz) Koruma Röleleri
Zaman Röleleri
MKS serisi
ERTC serisi
MKC serisi
MCB serisi
Termistör Rölesi
PT-01
Faz Sırası Koruma Rölesi
FR-02
Akım Koruma Röleleri
AKC serisi
Gerilim Koruma Röleleri
DGRC-01
EF serisi
DG serisi
SSR-2X
SER-YU
Astronomik Zaman Röleleri
DTR serisi
Zaman Saati
MCB-50/50t
GKRC serisi
Aşırı Akım Sekonder
MCC serisi
Koruma Röleleri
Sıvı Seviye Kontrol Rölesi
SSRC-04
CKR serisi
Güç Kaynakları
PS-362
R
MP
C
Motor Koruma
Rölesi
Koruma & Kontrol
M
3~
Akım Koruma
Rölesi
C
D
Şebeke
Gerilim Koruma
Rölesi
Y
Basım Tarihi: 02.2012
68
P
Pompa
Zaman Rölesi
M
3~
Mp
Sıvı Seviye
Kontrol Rölesi
Şebeke
Astronomik
Zaman Rölesi
F
onksiyon Tabloları
MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERİ
Faz Yok + Asimetri
Faz Yok + Asimetri + Faz Sırası
Faz Yok + Asimetri + Faz Sırası + Ayarlanabilir Açma Gecikmesi
Faz Yok + Asimetri + Faz Sırası + Ayarlanabilir Açma Gecikmesi + PTC
Faz Sırası
PTC
MK-01
MKC-03
MKC-05
MKC-05P
FR-02
PT-01
MKC-01
MKS-03
MKC-06
MKC-06P
MKS-01
MKC-04
MKC-20
GKRC-02
GKRC-03
GKRC-M2
GKRC-02F
GKRC-02FA
GKRC-03F
GKRC-20F
MCB-30
MCB-60
GERİLİM KORUMA RÖLELERİ
Düşük Gerilim + Ayarlanabilir Açma Gecikmesi
Aşırı Gerilim + Ayarlanabilir Açma Gecikmesi
Faz Yok + Düşük Gerilim + Aşırı Gerilim + Ayar. Açma Gecikmesi
Faz Yok + Düşük Gerilim + Aşırı Gerilim + Ayar. Açma Gecikmesi + Faz Sırası
Düşük Frekans + Aşırı Frekans
DGRC-01
GKRC-01
FQ-01
AKIM KORUMA RÖLELERİ
Düşük Akım
Aşırı Akım
AKC-01D
AKC-03D
AKC-01A
AKC-03A
ZAMAN RÖLELERİ
MCB-7
MCB-8
EF-10
EF-10T
MCB-9
ERT-01
ERTC-01
MCB-15
MCB-20
DG-10
DG-60
SER-YU
SSR-2X
ERB-50
ASTRONOMİK ZAMAN RÖLELERİ
Astronomik + 15 program
Astronomik + 32 program
Zaman Saati + 18 program
69
Basım Tarihi: 02.2012
DTR-10
DTR-10t
DTR-14
DTR-20
DTR-20t
DTR-20H
MCB-50
MCB-50t
DTR-25
Koruma & Kontrol
Çekme
Çekme + Bırakma
Açık Flaşör
Çekme + Bırakma + Açık Flaşör + Kapalı Flaşör
Çekme + Bırakma + Açık Flaşör + Kapalı Flaşör + Aşağı Sayıcı
Çekme + Bırakma + Kont. Gir. Bırakmada ve Çekmede Gec. + Tetiklemeli
Çekme + Bırakma + Kont. Gir. Bırakmada ve Çekmede Gec. + Tetiklemeli + Simetrik Flaşör
Düşmede Gecikmeli
Yıldız Üçgen
Sağ Sol
Bulaşık Makinesi Rölesi
otor (Faz) Koruma Röleleri
M
MKS - MKC Serisi
Genel
Sanayi tesislerinde sık rastlanan hatalardan biri, faz arızası
nedeni ile 3-fazlı motorların aşırı ısınması ve hasar görmesidir.
Motor korumasında sıkça kullanılan "Termikmanyetik röle"
elektromanyetik yapısı ve akım ayarının yüksek olması nedeni
ile koruma işleminde yetersiz kalmaktadır. MKS-MKC serisi
röleler olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
0
Adet / Koli
DIN2 Raylı montaj
DIN1 Raylı montaj
1 N/O Kontak
Nötrsüz
Ayarlanabilir
Asimetri
Sabit Asimetri
PTC Koruması
Ürün Kodu
Faz Sırası Hatası
Faz Yokluğu
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
1 C/O Kontak
MKS-03
Açma Gecikmesi
MKC-06
Çekme Gecikmesi
MKC-01
Çalışma Ortamı Sıcaklığı : -5 / +50 C
Yanıcı olmayan kutu
Raya veya yüzeye montaj
Koruma Sınıfı: IP20
EC 60255-3, EC 60255-6, EC 60870-5, EC 60529
MKC-01
Motor (Faz) Koruma Rölesi
10
MKS-01
Motor (Faz) Koruma Rölesi
24
MKC-03
MKS-03
Motor (Faz) Koruma Rölesi
10
Motor (Faz) Koruma Rölesi
24
MKC-04
Motor (Faz) Koruma Rölesi
10
MKC-05
Motor (Faz) Koruma Rölesi
10
MKC-05P
Motor (Faz) Koruma Rölesi (PTC3 ile)
10
MKC-06
Motor (Faz) Koruma Rölesi
10
MKC-06P
Motor (Faz) Koruma Rölesi (PTC3 ile)
10
PTC-3
Üçlü Termistör Grubu
50
MKC-20
Motor (Faz) Koruma Rölesi
10
Kapatılabilir
Koruma Özellikleri
Koruma & Kontrol
1. Faz Yokluğu
İzlenen 3 faz gerilimleri geçerli ise, çıkış rölesi ON (yani açık,
etkin) konumundadır ve eğer 3 fazdan herhangi birisi arıza
yaparsa, çıkış cihaz devreleri derhal OFF (kapalı) konumuna
geçer.
5. Ayarlanabilir Asimetri (Gerilim Dengesizliği)
Eğer Faz-Faz (MKC-06/06P) veya Faz-Nötr (MKC-05/05P) gerilim
dengesizliği, kullanıcının ayarladığı değerden daha düşükse,
çıkış rölesi aktif hale getirilir (ON) (açık).
Eğer dengesizlik değeri, kullanıcının koyduğu limit değerini aşarsa,
(%5 - %15), çıkış Rölesi, kullanıcının tanımladığı gecikme süresi
(0, 1 ... 10s) sonunda OFF (kapalı) konumuna getirilir.
Eğer arıza gecikme süresi içerisinde ortadan kalkarsa, çıkış rölesi
OFF konumuna geçmez ve motor normal şekilde çalışır.
Bu özelliklere ilaveten, eğer L3 fazı cihazın işletme geriliminin
%60-65'inin altına düşerse (MKC-05/05P) röle gecikmesiz kapalı
konuma geçer. Bu durumda faz sıralaması ile asimetri LED'leri
sırası ile yanıp sönmeye başlar.
2. Faz Sırası Hatası
Faz sırası doğru iken (saat yönünde L1, L2, L3) çıkış rölesi ON
(yani açık, etkin) olur; ancak herhangi bir sebepten ötürü
sıralama değişirse, çıkış röle devresi derhal OFF (kapalı)
konumuna geçer.
3. PTC Koruması
Eğer motorlardaki sargı sıcaklıkları, PTC limit sıcaklığı (lütfen
yan sayfadaki PTC sıcaklık değişimi grafiğine bakınız) Tc değerini
aşarsa, çıkış rölesi otomatik olarak kapalı konumuna geçer.
4. Sabit Asimetri (Gerilim Dengesizliği)
Faz-Nötr voltajı belirli bir sabit değerin üzerinde gerilim
dengesizliği gösteriyorsa (%20 veya %40'ın üzerinde), çıkış
rölesi 0,2 saniyede OFF (Kapalı) konumuna gelir.
70
Basım Tarihi: 02.2012
otor (Faz) Koruma Röleleri
M
MKS - MKC Serisi
MKC-20
MKC-06P
MKC-06
MKC-05P
MKC-05
MKC-04
MKC-03
MKC-01
MKS-03
MKS-01
TEKNİK ÖZELLİKLER
KUTU
Boyutlar
Ağırlık
ÖLÇMELER
Gerilim Dengesizliği
BESLEME
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
İşletme Aralığı
ÇIKIŞ
Kontak Çıkışı
Gecikme Zamanı
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı ; Nemi
Aşırı Gerilim Kategorisi
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Tipleri
PK25 - PK28
0,3kg/10 adet/koli
PK22
0,1kg/24 adet/koli
%20 sabit %40 sabit %20 sabit
%5-%15ayarlanabilir
%40 sabit
230VAC
230VAC
220VAC
50/60 Hz
%±10Un %±30Un %±10Un
400VAC
%±20Un
PK22
0,1kg/10 adet/koli
1NO,8A,2000VA
0,2 sn. sabit
%5-%25 ayarlanabilir
400VAC
380VAC
230VAC
%±30Un
%±10Un
%±30Un
1CO,8A,2000VA
0,1-10 sn. ayarlanabilir
1CO 5A,1250VA
0,1-20 sn. ayarlanabilir
0
-5 / +55 C ; %90
III
3 faz+Nötr
Ray Montaj
3 faz+Nötr
3 faz
Fonksiyon Diyagramı
PTC Sıcaklık
Direnç Değişim Grafiği
3 faz
3 faz+Nötr
Boyutlar
Ayarlanan Asimetri
Histerezis
100k
58
R(W )10k
L3
45
62
35
L2
90
L1
1k
100
Yanlış Faz Sırası
10
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
32
48
Çıkış Rölesi
Sıcaklık (°C)
TD
TD
T D = Zaman Gecikmesi
35
TİP PK25
Bağlantı Şeması
MKC-20
L3
L2
1 2 3
15
R
MKS-01 / MKS-03
28
16 18
L3
2
1
58
TİP PK 22
48
34
N
L1
L1
L2
M
L3
3~
1
2
T1
C1
90
N
MKC-01/04/05P/06/06P için kullanma talimatına bakınız
L3
M
L2
L1
N
59.7
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
71
Basım Tarihi: 02.2012
TİP PK 28
36
Koruma & Kontrol
T1
C1
N
35.3
N L1 L2 L3
L2
18
45.4
16
61.8
15
Stop
Start
19
48
T1
C1
90
N
L1
45
3N~
MKC-03/05
61
L1
L2
L3
N
F
az Sırası Rölesi
T
FR-02
ermistör Rölesi
PT-01
FR-02 Genel
FR-02 Faz sıralama rölesi, motorları besleyen 3 fazın sırasını kontrol
etmek üzere geliştirilmiştir. Eğer R, S ve T fazları doğru sırada ise, ön
panel üzerindeki ışık yanar (ON). Faz sıralaması yanlış ise ışık söner
(OFF) ve çıkış rölesi bırakır (OFF). FR-02 faz sırası rölesi, hava
kompresörlerinin, asansörlerin vb. sistemlerdeki 3 fazlı motorların
korunması için kullanılır.
FR-02'nin, motorların ters dönmesinin insanlara veya sistemlere hasar
verebileceği yerlerde kullanılması önerilmektedir.
PT-01 Genel
PT-01 Termistör Rölesi, PTC'li motorların korunması için geliştirilmiştir.
Motorun bobin ısı derecesi Tc'yi aştığı zaman, ki bu PTC'nin sınır ısı
derecesidir, çıkış rölesi derhal kapanır (OFF).
0
0
0
Normal olarak 3 farklı kapatma ısı derecesinde (110 C, 120 C,130 C)
PTC'nin ısı karakteristiklerini görmek için lütfen aşağıdaki grafiğe
0
bakınız. Şekilden de görüleceği üzere T>Tc-5 C olduğunda, PTC
direnci 100W 'dan daha azdır. T>Tc+50C olduğunda, PTC direnci
10KW 'dan daha büyüktür.
FR-02
PT-01
Bağlantı Şeması
Genel Özellikler
PT-01
*
T1 T2
1
2
3
PTC
T1
PT-01
Dur
N
L
C1
Başla
T1
C1
N
İşletme Gerilimi
Çalışma Aralığı
Bağlantı
Kontak Çıkışı
Koruma Sınıfı
230 V AC; 50/60 Hz
(0,9-1,1) x Un
3-faz / nötr (FR-02) / 1-faz / nötr (PT-01)
1 CO kontağı, 8 A, 2000 VA
IP 20
Ortam Sıcaklık Aralığı
Boyut
Montaj
Kutu Ağırlığı
1 Kolideki Ürün Miktarı
-5 / +50 0C
PK28 (FR-02, PT-01)
Yüzeye veya raya takılır
0,3 kg
10 adet
PTC
L1
L2
M
L3
3~
Boyutlar
N
48
34
45.4
1 2 3
T1
FR-02
61.8
90
35.3
FR-02
59.7
36
Dur
Başla
C1
N L1 L2 L3
T1
C1
TİP PK 28
N
Koruma & Kontrol
L1
L2
M
L3
3~
100k
10k
N
1k
100
10
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Sıcaklık °C
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
72
Basım Tarihi: 02.2012
kım Koruma Röleleri
A
AKC Serisi
Genel
AKC Serisi “Akım Koruma Röleleri” motorun veya korunan
sistemlerin akımını ölçer ve ölçülen akım değerleri,
ayarlanan seviyenin altında veya üstünde olduğu takdirde
motoru ve korunan sistemleri kapatır (OFF).
Yanıcı olmayan kutu
Raya veya yüzeye montaj
Koruma sınıfı : IP20
Çalışma Sıcaklığı :-5 / +550C
EC 61010-1, IEC61000-6-2
Çalışma Prensipleri
CT-25
AKC-01D
Akım değeri önceden belirlenen değerler arasında ise,
çıkış rölesi çeker. Akımın bu limitler dışında olması
halinde, ayarlanabilir bir açma zamanı gecikmesinden
sonra çıkış rölesi bırakır (OFF).
(Lütfen takip eden şekillere bakınız).
AKC-03D
Adet / Koli
CT-25 dahil
Ürün Kodu
.../5A
Düşük Akım
Koruması
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Aşırı Akım
Koruması
AKC-01A , AKC-01D, AKC-03A, AKC-03D 2 koruma fonksiyonu temin eder:
1.Aşırı Akım: Motorun ve korunan sistemlerin akımını ölçer. Bu akım ayarlanan seviyenin üstünde ise, ayarlanabilir gecikme zamanı
(0.5-2.5 sn) sonunda, motoru veya korunan sistemleri kapamak için çıkış rölesi bırakır.
2.Düşük Akım: Eğer akım ayarlanan değerin altına düşerse, ayarlanabilir gecikme zamanı (0.5-2.5sn) sonunda, motoru veya
korunan sistemleri kapamak için çıkış rölesi bırakır. AKC serisinde başlama gecikmesi 1-6sn. dir.
AKC-01D
Düşük Akım Koruması (0,5-5A)
10
AKC-01A
Aşırı Akım Koruması (0,5-5A)
10
AKC-03D
Düşük Akım Koruması (CT-25 ile 1,5 ve 60A arasında)
10
AKC-03A
Aşırı Akım Koruması (CT-25 ile 1,5 ve 60A arasında)
10
TEKNİK ÖZELLİKLER
AKC-1A
AKC-1D
AKC-3A
AKC-3D
KUTU
Akım Trafosu Oranı
BESLEME
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
ÇIKIŞ
Başlama Gecikmesi
Gecikme Zamanı
Kontak Çıkışı
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Tipleri
DIN II TİP PK25 ve PK28
0,25kg / koli = 10 adet
0,5-5A(AC)
1 sarım ile 6-60A / 2 sarım ile 3-30A
3 sarım ile 2-20A / 4 sarım ile 1,5-15A
../5A
Yukarıdaki aralıklar CT-25 ile tanımlanmıştır
230VAC±%10
50/60 Hz
1-6 sn.
0,5-2,5 sn.
1C/O 8A 2000VA
-5 / +550C ; %90
III
Ray Montaj
Tek faz 2 telli (gerilim) ; …./5A akım trafosu veya CT 25 ile (akım)
73
Basım Tarihi: 02.2012
Koruma & Kontrol
Boyutlar
Ağırlık
ÖLÇMELER
Akım Ayar Aralığı
kım Koruma Röleleri
A
AKC Serisi
Boyutlar
Bağlantı Şemaları
AKC-01A/AKC-01D
3
2
T1
1
l
k
2
AKC-01A/D
5
2
t(s)
start
1
1
3
ON
OUT
4
5
3
6
4
2
t(s)
start
3
1
3
1
2
T1
1
45
62
3
6
90
5
4
35
l
k
2
AKC-01A/D
58
I>Iset
Dur
2
2.5
1
0.5
3
t(s)
1.5
Başla
N
C1
2
I>Iset
Dur
Iset
2
2.5
1
0.5
N
C1
k
I
K
1 0.5
N
32
48
C1
Un
L1
L2
Iset
2
L1
T1
C1
Un
5
3
Başla
T1
4
t(s)
1.5
1 0.5
L1
OUT
ON
k
I
N
35
L1
L
M
K
L2
3~
L3
L
N
TİP PK25
M
3~
L3
N
PK25
48
34
PK28
l
l
k
2
AKC-03A/D
5
3
5
2
3
2
2
1
1
ON
12x
2.5
k
3
l
t(s)
1.5
9x
K
1
C1
N
0.5
2.5
0.5
12x
k
I
CT-25
N
L1
K
C1
N
1.5x
L1
T1
M
3~
L3
Un
16mm
C1
k
I
2x0,35mm2
500mm
N
L1
L2
L
61.8
Iset
3x
T1
C1
45.4
15x
6x
Başla
1.5x
36
TİP PK 28
OUT
ON
9x
t(s)
Iset
3x
59.7
3
L1
Un
L2
2
1
1.5
L
1
1
I>Iset
Dur
OUT
15x
6x
Başla
2
1
2
t(s)
start
T1
I>Iset
Dur
3
6
4
t(s)
start
T1
l
k
2
AKC-03A/D
1
3
6
4
k
90
AKC-03A/AKC-03D
35.3
AKC-3A / AKC-3D serisi, akımın 5A'yı geçmesi halinde kullanılmalıdır.
K
L
M
3~
L3
43mm
N
15.5mm
N
PK25
PK28
CT-25
Motor
Akýmý
Aþýrý Akým Koruma Rölesi
Baþlama Akýmý
Akýma Duyarlý
Aþýrý Akým Durumu
Normal (Normal Akýmdan Fazla)
Röle Gecikmeden
Çalýþma
Sonra Motoru Durdurur.
Akýmý
(Röle: OFF)
Yüksek Akým Ayarý
(Iset)
Baþlangýç
Gecikmesi
Motor Çalýþmasý
Baþlangýç
Gecikmesi
Baþlangýcý
Koruma & Kontrol
CT-25
Motor
Akýmý
Bekleme
Gecikmesi
Baþlangýç
Gecikmesi
Sonu
Gecikme
Baþlangýcý
Zaman
Düþük Akým Koruma Rölesi
Baþlama Akýmý
6 - 60 A 1 sarım ile
3 - 30 A 2 sarım ile
2 - 20 A 3 sarım ile
1,5 - 15 A 4 sarım ile
Normal
Çalýþma
Akýmý
Düþük Akým Durumu
(Normal Akýmdan Düþük)
Düþük Akým Ayarý
(Iset)
Baþlangýç
Gecikmesi
CT-25 ile ilgili daha fazla bilgi almak
için lütfen sayfa 54'e bakınız.
Gecikme
Sonu
Motor Çalýþmasý
Baþlangýç
Gecikmesi
Baþlangýcý
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
74
Basım Tarihi: 02.2012
Akýma Duyarlý
Röle Gecikmeden
Sonra Motoru Durdurur.
(Röle: OFF)
Bekleme
Gecikmesi
Baþlangýç
Gecikmesi
Sonu
Gecikme
Baþlangýcý
Gecikme
Sonu
Zaman
G
erilim Koruma Röleleri
GKRC - DGRC - MCC Serisi
Genel
GKRC tipi aşırı ve düşük gerilim koruma röleleri tek veya üç fazlı
sistemleri gerilim değişikliklerinden ve faz sırası bozukluklarından
korumak üzere tasarlanmıştır.
Not: Bu röleler herhangi bir fazın nominal gerilimi %50 aştığı
veya %50 altında kaldığı hallerde gecikmesiz kapanma
özelliğini de içermektedir (OFF) .
DGRC tipi düşük gerilim koruma rölesi, kalıcı düşük voltaj
değişikliklerinde tek veya üç fazlı sistemleri korumak üzere
tasarlanmıştır.
Adet / Koli
DIN2 Raylı
montaj
DIN1 Raylı
montaj
Yardımcı
Besleme
Nötrsüz
Açma
Gecikmesi
Çekme
Gecikmesi
Faz Yokluğu
Düşük
Gerilim
Ürün Kodu
Aşırı Gerilim
GKRC-01
Tek Faz
GKRC-20F
3-Faz
GKRC-02FA
Faz Sırası
Koruması
Yanıcı olmayan kutu
Raya veya yüzeye montaj
Koruma Sınıfı : IP20
Çalışma Ortamı Sıcaklığı : -50C, +500C
EC 60255-3, EC 60255-6, EC 60870-5, EC 60529
DGRC-01
10
GKRC-01
10
GKRC-02
GKRC-02F
10
GKRC-02FA
10
GKRC-03
10
GKRC-03F
10
10
GKRC-M2
10
MCC-1D
5-15 dk. Çekme Gec.
10
MCC-3D
5-15 dk. Çekme Gec.
10
GKRC-20F
10
Kapatılabilir
Çalışma Prensibi
Röle doğrudan şebekeye bağlıdır ve gereken aşırı/düşük voltaj limiti ayarlanabilir.
İzlenen voltajları önceden belirlenen limitler dahilinde ise çıkış rölesi çeker. Hatalı
açma operasyonları anlık gerilim dalgalanmalarından etkilenir. Bu etkilenme,
ayarlanabilir açma gecikmesi ile engellenebilir (0,1 ve 10 saniye arasında). Eğer
izlenmekte olan fazlardan herhangi birisinin voltajı belirlenmiş değeri aşarsa,
gecikme zamanı sayımı başlar. Eğer herhangi bir faz gerilimi 1,5xUn değerini aşarsa
veya 0,5xUn değerinin altına düşerse, röle gecikmesiz bırakır (OFF) (500 msn'den
daha kısa süre içinde). Eğer voltaj değeri sayım süresinin bitiminden önce, önceden
belirlenen limitlerin içine dönerse gecikme süresi sona erer ve röle normal
operasyonuna devam eder.
MCC-3D
MCC-1D
DGRC-01
GKRC-01
GKRC-M2
GKRC-03F
GKRC-03
GKRC-02FA
GKRC-20F
GKRC-02F
GKRC-02
TEKNİK ÖZELLİKLER
KUTU
Histerezis
BESLEME
İşletme gerilimi
PK28
0,25kg/10 adet/koli
PK22 Dın 1
0,1kg/10 adet/koli
150-210V
240-300V
0,5xUn 1,5xUn
(0,70-1,2)xUn
(0,8-1,30)xUn
230VAC±%10
230VAC,
400VAC±%30
-
150-210V
240-300V
0,5xUn
270-370V AC
410-510V AC
0,5xUn 1,5xUn
100msn.
3%
Yardımcı Besleme
190-260V AC
PK22 Dın 1
0,1kg/10 adet/koli
400VAC
±%10
168VAC
230VAC±%10
50/60 Hz
İşletme frekansı
ÇIKIŞ / AYARLAR
Kontak Çıkışı
Gecikme Zamanı
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı ; nemi
Aşırı Gerilim Kategorisi
1NO 8A 2000VA cosj =1
1CO 8A 2000VA cosj =1
0.1 -20 sn
0
-5 / +55 C ; %90
III
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı tipleri
PK28
0,25kg/10 adet/koli
Ray Montaj;vidalı klemens
3 faz, nötr
3 faz, nötr
3 faz, nötrsüz
75
Basım Tarihi: 02.2012
1 faz, nötr
3 faz, nötr
1 faz, nötr
3 faz, nötr
Koruma & Kontrol
Boyutlar
Ağırlık
ÖLÇMELER
Gerilim
Düşük
gerilim ayar aralığı
BESLEME
Aşırı gerilim ayar aralığı
Ani açma değeri
Ani açma zamanı
G
erilim Koruma Röleleri
GKRC - DGRC - MCC Serisi
Bağlantı Şeması
GKRC-01 / DGRC-01 / GKRC-02 / GKRC-02F
GKR-03 / GKRC-03F
1 2 3
1 2 3
N L1 L2 L3
L1 L2 L3
N
N
L1
L1
L2
L2
L3
L3
Sistem
N
Sistem
GKRC-02FA
GKRC-M2
MCC-1D
MCC-3D
L1 2 1
2 1
A1 1 2 3
1 2 3
MCC-1D
MCC-3D
On
On
Out
Out
7
5
9
t (m.)
13
2
N
N
L1
L2
N
L3
N
Sistem
GKRC-20F
Boyutlar
L
48
34
N
N L3
L1 L2
N L3
L1 L2
A1
A1
A2 16 18
15
16 18
15
16 18
45.4
A2 16 18
90
15
R
35.3
15
R
Bağlantı Şeması (Sadece GKRC-02FA için)
A1 A2
Sistem
Sistem
GKRC-20F
L1
L2
L3
N
N
L
L3
1
N
L2
Sistem
9
L2 N L3
L
N
L1
L
N
13
2
1
A2 L1 L2 L3
A1
Un
A2
L
15
61.8
N
7
11
11
15
5
t (m.)
59.7
36
TİP PK28
L1 L2 L3
A1
A2
L1
L2
L3
N
N
L1 L2 L3
İki Faz Bağlantı Şeması
L1 L2 L3
L1
N
Tek Faz Bağlantı Şeması
28
19
48
58
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
76
Basım Tarihi: 02.2012
TİP PK 22
90
Her iki durum içinde takip eden bağlantı şemalarına bakınız:
L1
L2
N
61
45
Koruma & Kontrol
Tek ve iki fazlı sistemler ile kullanmak için
(Sadece GKR-01/02, GKRC-01/02, DGR-01, DGRC-01 için)
ıvı Seviye Kontrol Rölesi
S
SSRC-04
LLS-02
24 mm
LLS-01
80 mm
130 mm
Genel
SSRC-04 sanayi tesisleri ve yerel uygulamalarda
mevcut tankların içindeki iletken sıvıların seviye
kontrolünde kullanılır.
17 mm
15 mm
Adet / Koli
Büyük Elektrot
5-50 kW
Ürün Kodu
Ayarlanabilir
Tek Tank
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Küçük Elektrot
NOT: Sıvı seviyesi elektrotları yanıcı, aşındırıcı
sıvılar ve gıda maddeleri ile kullanılamaz.
SSRC-04
Sıvı Seviye Kontrol Rölesi
10
LLS-01
Sıvı Seviye Elektrodu
100
LLS-02
Sıvı Seviye Elektrodu
100
Çalışma Prensibi
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıvı üst seviye elektrodu U'ya eriştiğinde çıkış rölesi açılır (ON)
(terminal 5). Alt seviye elektrodu (L) artık sıvı ile temasta değilse çıkış
rölesi bırakır (OFF) (sistemin su olmadan çalışmasını engellemek için).
B elektrodu (Klemens 8) dip seviyenin belirlenebilmesi için konteynıra
bağlanmalıdır. Eğer konteynır iletken olmayan malzemeden yapıldı ise,
terminal 8'e bağlı ilave bir elektrodun kullanılması gerekir. Hassasiyet
(yani elektrotlar arasındaki özdirenç/empedans) ön panelde mevcut bir
düğme ile farklı sıvılar için 5-50 kW arasında ayarlanabilir. Röle çekili
iken ön paneldeki OUT LED'i yanar.
SSRC-04
KUTU
Boyutlar
PK25 - PK28
IP20
0,25kg ; 10 adet / koli
Koruma Sınıfı
Ağırlık
BESLEME
İşletme gerilimi
İşletme frekansı
İşletme aralığı
Hassasiyet
Uyarı ışığı
ÇIKIŞ
Kontak Çıkışı
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı ; Nemi
230VAC±%10, 400VAC±%10
50/60 Hz
(0,9-1,1)xUn
5-50kohm ayarlanabilir
Ön panel LED
Boyutlar
58
1CO 8A 2000VA
45
62
35
Ray Montaj; vidalı klemens
Tek Faz 2 Telli
90
-5 / +500C ; %85
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Tipleri
SSRC-04
32
48
U
U L B 2 1 4
5 6 8
M
3~
P
SSRC-04
U
L
B NC
5
6
8
T
M
3~
T
Un
C1
45.4
A1 A2 C NO
L1
L2
L3
N
61.8
4
90
1
L1
L2
L3
N
PK 28
PK25
59.7
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
77
Basım Tarihi: 02.2012
TİP PK 28
36
Koruma & Kontrol
Un
2
35.3
B
TİP PK25
B
48
34
C1
A
P
L
35
240 VAC / DC
24
Adet / Koli
240 VAC / DC
12
230 VAC
Düşmede Gecikme
Sağ - Sol
Yıldız - Üçgen
Aşağı Sayacı
Kapalı Flaşör
ERTC-01
Açık Flaşör
Tetikleme Girişi
Simetrik Flaşör (Ef)
Bırakırken Tetiklemeli (Ta)
Bırakmada Gecikmeli
Zaman
Basarken Tetiklemeli
Bırakmda Gecikmeli (Ts)
Ürün Kodu
Kontrol Girişli
Bırakmada Gecikmeli (R)
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
MCB-9
Kontrol Girişli
Çekmede Gecikmeli (Es)
MCB-20
Bırakma Gecikmeli (Em)
DG-60
Çekme Gecikmeli (Er)
SER-Y/U
MCB - SER - ERT - SSR - DG Serileri
24 VAC / DC
Z
aman Röleleri
ERTC-01
Çok Fonks. Z. Rölesi
1sn - 100 Saat
16
SM-9
Zaman Rölesi
0,1sn - 30 Saat
29
MCB-7
Zaman Rölesi
0,1sn - 30 Saat
10
MCB-8
Zaman Rölesi
0,1sn - 999 Dakika
10
MCB-9
Zaman Rölesi
0,5sn - 30 Saat
10
MCB-15
Çok Fonks. Z. Rölesi
0,05sn - 100 Saat
10
MCB-20
Çok Fonks. Z. Rölesi
0,05sn - 100 Saat
10
MCB-30
Zaman Rölesi
2-30sn
10
MCB-60
Zaman Rölesi
SER-YU
4-60sn
( /U) 20-500msn.
( ) 1-60sn.
10
Yıldız - Üçgen Röle
Y
Y
10
SSR-2X
Sağ - Sol Rölesi
1sn - 60 saat
24
DG-10
Zaman Rölesi
0,6 sn - 10dk
10
DG-60
Zaman Rölesi
1 sn - 60dk
10
PK25
DG-60
SER-Y/U
PK20
DG-10
ERTC-01
SSR-2X
MCB-60
MCB-30
MCB-20
MCB-15
MCB-9
MCB-8
MCB-7
TEKNİK ÖZELLİKLER
KUTU
Boyutlar
PK22
PK27
Koruma Sınıfı
Ağırlık
IP20
IP40
BESLEME
İşletme Gerilimi
Koruma & Kontrol
İşletme Aralığı
Güç Tüketimi
ÇIKIŞ
Tekrarlama Hatası
Reset Zamanı
Kontak Çıkışı
PK22
PK15
IP20
0,1kg; 0,25kg;
24ad. 16ad.
0,1kg;10 adet /koli
230V AC& 24V AC/DC
< 8 VA
0,1kg;
24ad.
24-240 12-240
230VAC&
230 VAC 230VAC 230VAC&
VAC/DC VAC/DC
24VAC/DC
110VAC 24VAC/DC
Un±%20(AC) için; Un±%10(DC) için
< 3 VA
< 8 VA
< 4 VA
±5msn.
±%0.1
< 150 msn.
=100 msn.
1 CO; 8 A, 2000 VA, cosj =1
< 150 msn.
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı ; Nemi
0
Ray Montaj,vidalı terminal
Tek faz 2 telli
78
Basım Tarihi: 02.2012
< 8 VA
±%0.1
100 msn. 80 msn. 120 msn.
1 CO;
2 CO;
2 NO;
8A, 5A,1250VA
8A,
2000VA, 2000VA,
cosj =1 cosj =1
-5 / +50 C ; %85
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Tipleri
PK25
IP20
IP40-IP20
0,3kg;
10ad.
230 V AC
< 3 VA
1 CO;
16A,4000VA
Z
aman Röleleri
MCB - SER - ERT - SSR - DG Serileri
MCB-20 ve MCB-15 Fonksiyonları (12
240V AC/DC)
Çekmede gecikmeli (Er) [MCB-15 & MCB-20] :
Besleme girişine 'U' gerilimi uygulandığında, 't' set süresi başlatılır (Yeşil LED U/t yanıp söner).
't' set süresinin bitmesinin ardından (Yeşil LED U/t sürekli yanar) R röle çıkışı ON konumuna
geçer (Sarı LED yanar). Cihazın besleme gerilimi kesilene kadar röle çekili konumda kalır.
't' set süresi bitmeden önce besleme gerilimi kesilirse sayılmış zaman aralığı silinir ve besleme
gerilimi tekrar uygulandığında 't' set süresi saymaya başlar.
U
Er
LED U/t
R t
<t
Kontrol girişli bırakmada gecikmeli (R) [MCB-15 & MCB-20] :
Cihaza 'U' besleme gerilimi sürekli olarak uygulanmalıdır (Yeşil LED U/t yanar). S kumanda
kontağı kapandığında, R çıkış rölesi ON konumuna geçer (Sarı LED yanar). Eğer kumanda
kontağı açılırsa, 't' set süresi başlatılır (Yeşil LED U/t yanıp sönecektir). 't' süresinin bitiminin
ardından Yeşil LED U/t sürekli yanar) röle çıkışı OFF konumuna geçecektir (Sarı LED söner).
Eğer kumanda kontağı 't' süresi bitmeden önce tekrar kapanırsa, sayılan zaman aralığı
silinecek ve kumanda kontağı açıldığında 't' set süresi başlayacaktır.
R
U
LED U/t
S
R
t
<t
t
<t
Basarken tetiklemeli bırakmada gecikmeli (Ts) [MCB-20] :
Cihaza 'U' besleme gerilimi sürekli olarak uygulanmalıdır (Yeşil LED U/t yanar). S kumanda
kontağı kapandığında, R çıkış rölesi ON konumuna geçer (Sarı LED yanar) ve 't' set süresi
başlar (Yeşil LED U/t yanıp söner). 't' set süresi bittiğinde (Yeşil LED U/t sürekli yanar) röle
çıkışı OFF konumuna geçer (Sarı LED söner). 't' set süresince, kumanda kontağı kullanımı
döngüyü etkilemez, 't' set süresi bittikten sonra kumanda kontağı bir sonraki döngüyü başlatır.
Ts
U
LED U/t
S
R
t
t
U
LED U/t
S
R
t
t
U
LED U/t
S
R
t
Bırakırken tetiklemeli bırakmada gecikmeli (Ta) [MCB-20] :
Cihaza 'U' besleme gerilimi sürekli olarak uygulanmalıdır (Yeşil LED U/t yanar). S kumanda
kontağının kapanması cihazın konumunu etilemez. Kumanda kontağının açılmasıyla R çıkış
rölesi ON konumuna geçer (Sarı LED yanar) ve 't' set süresi başlar (Yeşil LED U/t yanıp
söner). 't' süresi bittiğinde (Yeşil LED U/t sürekli yanar) röle çıkışı OFF konumuna geçer
(Sarı LED söner). Sayma süresince, kumanda kontağı birkaç defa kullanılabilir. 't' set
süresince, kumanda kontağı kullanımı döngüyü etkilemez, 't' set süresi bittikten sonra
kumanda kontağı bir sonraki döngüyü başlatır.
Ta
Kontrol girişli çekmede gecikmeli (Es) [MCB-20] :
Cihaza 'U' besleme gerilimi sürekli olarak uygulanmalıdır (Yeşil LED U/t yanar). S kumanda
kontağı kapandığında, 't' set süresi başlar (Yeşil LED U/t yanıp söner). 't' süresinin bittiğinde
(Yeşil LED U/t sürekli yanar) R röle çıkışı ON konumuna geçer (Sarı LED yanar). Cihazın
besleme gerilimi kesilene kadar veya 'S' kontağı açılana kadar röle konumunu korur. Eğer
kumanda kontağı 't' set süresinden önce açılırsa sayılan zaman aralığı silinir ve 'S' kumanda
kontağı tekrar kapandığında süre tekrar başlar.
Es
<t
Bırakmada gecikmeli (Em) [MCB-15 & MCB-20] :
Flaşör (Ef) [MCB-15 & MCB-20] :
Besleme girişine 'U' gerilimi uygulandığında, 't' set süresi başlar (Yeşil LED U/t yanıp söner).
't' set süresi bittiğinde R röle çıkışı ON konumuna geçer (Sarı LED yanar) 't' set süresi tekrar
başlayacaktır. 't' set süresi bittiğinde (Yeşil LED U/t yanıp söner) R röle çıkışı OFF konumuna
geçer (Sarı LED söner). Besleme gerilimi kesilene kadar röle çıkışı 1:1 oranında tetiklenecektir.
79
Basım Tarihi: 02.2012
U
Em-2
Ef
LED U/t
R
<t
t
U
LED U/t
R
t
t
U : İşeltme Gerilimi
t
t
: Röle Gerilimi
Koruma & Kontrol
Besleme girişine 'U' gerilimi uygulandığında, R çıkış rölesi ON konumuna geçer (Sarı LED
yanar) ve 't' set süresi başlar (Yeşil LED U/t yanıp söner). 't' süresi bittiğinde (Yeşil LED U/t
sürekli yanar) R Röle çıkışı OFF konumuna geçer (Sarı LED söner). Cihazın besleme
gerilimi kesilene kadar röle konumunu korur. 't' set süresi bitmeden önce besleme gerilimi
kesilirse sayılmış zaman aralığı silinir ve besleme gerilimi tekrar uygulandığında 't' set süresi
saymaya başlar.
Z
aman Röleleri
MCB - SER - ERT - SSR - DG Serileri
Genel Fonksiyonlar; SM-9; MCB-7/8/9; ERTC-01
Çekmede Gecikme (Er)
Cihaza gerilim uygulandığında zaman sayımı başlar, ayarlanan
"toff" süresi sonunda kontak çeker .
U
t
Çekmede Gecikme
toff
t
Bırakmada Gecikme (Em)
A
Cihaza gerilim uygulandığında kontak hemen çeker, "ton" süresi
sonunda bırakır.
U
Bırakmada Gecikme
t
Aşağı Sayacı
(1) 16
(3) 18
(2) 15
a2
a1
t
ton
Cihaza gerilim uygulandığında röle bekler. Tetikleme sinyali gelince
kontağını çeker ve aşağı doğru saymaya başlar. Ayarlanan "ton"
süresi sonunda bırakır.
Flaşör
Flaşör çalışma; gerilim uygulandığında cihazın kontağını "ton" ve
"toff" süresi kadar çekip bırakmasıdır.
Flaşör çalışmanın başlangıcı açık(ON) veya kapalı(OFF) olarak
iki şekilde seçilebilir.
Açık flaşörde röle kontağını hemen çeker, "ton" süresi kadar çekili kalır.
Daha sonra "toff" süresi kadar bırakır.
Kapalı flaşörde röle kontağını "toff" süresi kadar bırakır. Daha sonra
"ton" süresi kadar çeker.
Bu işlem cihaz enerjisi kesilene kadar arka arkaya devam eder.
U
t
toff
FLAŞÖR
t
ton
C
Sağ-Sol Çalışma (SSR-2x)
Cihazda 2 röle vardır. Gerilim uygulandığında 1. röle "ton" süresi
kadar çeker. Bu süre sonunda 1. röle kontağı bırakarak "toff"
süresi kadar bekler. Daha sonra 2. röle "ton" süresi kadar çeker.
Bu süre sonunda 2. röle kontağını bırakır ve "toff" süresi kadar
bekler. Bu işlem enerji kesilinceye kadar devam eder.
U
t off
U : Çalışma Gerilimi
t off
2-3 : Right
5-6 : Left
t
t off
t
Sağ
t on
: Röle Gerilimi
Sol
2(5)
3(6)
t on
t
a2
a1
1
3
Düşmede Gecikme (DG-10 / DG-60)
Cihazın besleme gerilimi olduğu sürece kontağı çekilidir.
Enerji kesilince cihaz kontağı ayarlanan "toff" süresi kadar
daha çekili kalır. Bu süre sonunda kontağını bırakır.
U
t Off =t1xt2
2
R
A1
t Off
A2
(Gerilim yok, Gecikmeli tetikleyici)
E
Yıldız-Üçgen Rölesi (SER-Y/U)
18
Çalışma gerilimi uygulandığında, Yıldız kontakları [(1/16, 2/15),
PK21/PK15, PK25] kapatılır ve ts (1-60sn.) sonra serbest bırakılır.
Üçgen kontakları [(2/15, 3/18) PK21/PK15] geçiş süresinden
sonra kapatılır. Geçiş süresi (tms= 20-500 msn.) ayarlanabilir .
GÜÇ ŞEMASI
U
t
YILDIZ
t
ts
t ms
ÜÇGEN
t
KUMANDA ŞEMASI
L1
L1
L2
L3
T1
Koruma & Kontrol
2/15
SER-
O
1/16
C1
C3
C2
C1
1
T1
C1
N
W
V
U
M
3~
Y
X
Z
a1
a2
C2
Not: SER - Y/U için 24 VAC/DC girişi A2-A3 arasına uygulanır.
80
Basım Tarihi: 02.2012
C2
a1
C3
a2
a1 (a3 )
a2
C3
2/15
1/16
3/18
3/18
a1
a2
/
15
16
Z
aman Röleleri
MCB - SER - ERT - SSR - DG Serileri
Bağlantı Şeması
Boyutlar
50
74
ERTC-01
1
2
3
4
5
6
7
8
110
Un
Harici
Besleme
9
C
NO
NC
Reset
Stop
Start
Ø4.0
Un
35
60
TİP PK 10
58
SER Y/U
A3 A1
1
A2
35
45
62
Başla
Dur
C
NO
NC
Reset
90
2
3
32
48
53
TİP PK 20
MCB-20
MCB-15
(+)
(+)
U
U
(-)
15
A1 B1
A1 B1
A1
A1
15
R
15
R
A2 16 18
A2 16 18
A2
16 18
A2
16 18
28
48
58
48
34
2
3
TİP PK 28
DIN tipleri için
panoya montaj
elemanı
N L
Un : 220 - 230 V AC
: 1 C/O, 4000 VA / 16A
f : 50/60 Hz
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
81
Basım Tarihi: 02.2012
5
44
60
87
12
36
17,5
TİP PK 27
Koruma & Kontrol
A1-A2 : 230 VAC
A3-A2 : 24 VAC/DC
59.7
45
A3
23
35
A1
45.4
DG Serisi
19
A2
61.8
MCB-20 tetikleme girişi kullanılmadan
MCB 7-8-9
1
19
TİP PK 22
90
MCB-20 tetikleme girişi kullanılarak
61
45
S
35.3
15
90
(-)
stronomik Zaman Röleleri / Zaman Saati
A
Y
RÜ
EN İ Ü
DTR Serisi / MCB-50/50t
Genel
N
DTR-14 : Astronomik Zaman Rölesi (fotosel girişli) 7/24
....
+
....
+
1-3 lux
Astronomik
7/24
DTR-20 / DTR-10 / DTR-10t : Astronomik Zaman Röleleri, 7/24
....
Fotosel
+
....
Astronomik
7/24
DTR-20H : Astronomik Zaman Rölesi, 7/24, Harici Hafıza
MCB-50/50t : Zaman Saati 7 gün / 24saat
....
....
7/24
Adet / Koli
Ek Rezerv
(süper kapasite ile)
5 Yıl Pil Ömrü
2 Röle Çıkışı (16A)
2 Röle Çıkışı (8A)
1 Röle Çıkışı (16A)
1 Röle Çıkışı (8A)
32 Program
15 Program
18 Program
Fotosel Girişi
Ürün Kodu
Coğrafik Koordinat
Programlama
(Astronomik)
DTR-20H
24 saat Zaman Ayarı
Namaz Vakitlerine göre
Program Yapabilme
Fotosel sensörü fotosel özelliği kullanmak istendiğinde bağlanmalıdır.
DTR-10
Astronomik Zaman Rölesi
5
DTR-10t
Astronomik Zaman Rölesi
5
DTR-14
Astronomik Zaman Rölesi
5
DTR-20
Astronomik Zaman Rölesi
5
DTR-20t
Astronomik Zaman Rölesi
5
DTR-20H
Astronomik Zaman Rölesi, Harici Hafıza
5
DTR-25
Astronomik Zaman Rölesi
5
MCB-50
Zaman Saati, 18 Program
5
MCB-50t
Zaman Saati, 18 Program
5
FG-GOZ
Fotosel Sensor (1-3 lux) DTR-14 için
TEKNİK ÖZELLİKLER
DTR-14
DTR-10
DTR-20/25
MCB-50
KUTU
Boyutlar
PK25(DIN II)
IP20
0,2 kg 5 adet/koli
1,3 inch LCD
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
BESLEME
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
İşletme Aralığı
Güç Tüketimi
GİRİŞ / ÇIKIŞ / AYARLAR
Kontak Çıkışı
230VAC
50/60 Hz
190-260VAC
<3VA
2CO 8A 250VAC 2000VA
1C/0 16A 250VAC 4000VA (MCB-50t,DTR-10t)
60 saniye
<1sn./gün
-
2CO
8A 250VAC 2000VA
Yenileme Süresi
Zaman Doğruluğu
Sensör
Işık Gücü
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı ; Nemi
<5VA
CdS(Işığa duyarlı fotodirenç)
1-3 lux
-5 / +500C ; % 85
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Tipleri
Raya montaj ; Vidalı terminal
Tek faz 2 telli
Bağlantı Şeması
Boyut
C2
2
3
2
3
3
Un
L1
L2
L3
N
45
62
2 1 A1
90
3
58
1
1
35
Koruma & Kontrol
2CO
16A 250VAC 4000VA
1 saniye
C1
2 1 A2
C1
C2
32
48
35
TİP PK25
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
82
Basım Tarihi: 02.2012
şırı Akım Sekonder Koruma Röleleri
A
CKR Serisi
Genel
Mikro denetleyici tabanlı CKR serisi aşırı akım röleleri, ters zaman ve bağımsız
zaman rölelerini tek cihazda bir araya getirmektedir. Söz konusu bu röleler
transformatörleri, motorları, jeneratörleri ve enerji dağıtım sistemindeki enerji
nakil hatlarını kısa devrelere ve topraklama hatalarına karşı korumak için
kullanılmaktadır. En üst seviyede koruma için elde edilmesi gereken nokta
“selektif koruma” uygulanmasıdır. selektif korumanın ana amacı arızayı
minimumda sınırlamak ve bağlantıyı en kısa sürede kesmektir.
CKR-93T (144x144mm)
Adet / Koli
ÜRÜN SEÇİM TABLOSU
Ürün Kodu
CKR-93T
3 Faz + 1 Toprak (Ayarlanabilir ters ve sabit zamanlı, faz ve toprak için) 85-265 VAC / DC
4
CKR-92T
2 Faz + 1 Toprak (Ayarlanabilir ters ve sabit zamanlı, faz ve toprak için) 85-265 VAC / DC
4
I1 = (t) I2 = (t)
R1
R2
~
Güç
Kaynağı
Akım - Zaman Grafiği
t (sn.)
I3 = (t)
R3
I4 (t) < I3 (t) < I2 (t) < I1 (t)
I4 = (t)
R4
I1 (t)-R1
I2 (t)-R2
I3 (t)-R3
I4 (t)-R4
Enerji
Akış Yönü
1
10
20
IA / I
A. CKR serisi aşağıda belirtilen l/t karakteristiklere
sahiptir EC-255, BS-142'ye göre bunlar şöyledir:
a - Normal Inverse
b - Very Inverse
c - Extremely Inverse
d - Long Time Inverse (CKR-93T)
e - Bağımsız Zaman 1 (2.5 sn.)
f - Bağımsız Zaman 2 ( 5 sn.)
g - Bağımsız Zaman 3 (10 sn.)
h - Bağımsız Zaman 4 (15 sn.)
Anlık açma akımı, zaman çarpanı ve akım zaman
karakteristiği ayarları hem fazlar ve hem de nötr için
ayrı ayrı seçilebilir.
Yanmaz Kutu
Çift İzolasyon ( )
Ölçme Katagorisi III
Klemens Bağlantı
Panoya Önden Montaj
TEKNİK ÖZELLİKLER
CKR-92T
KUTU
Boyutlar
Ağırlık
CKR-93T
144x144mm PR17
1,3kg/4 adet/koli
Üç Faz Koruma
Toprak Koruma
ÖLÇMELER
Akım
Akım Girişleri
Doğruluk
Burden(Giriş Yükü)
Aşırı Akım Pick-up
Ani Aşırı Akım
Sabit Zaman
Ters Zaman
Eğriler ve Zaman Çarpımı
BESLEME
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
Güç Tüketimi
GİRİŞ / ÇIKIŞ
Kontak Çıkışı
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Tipleri
1A toprak, 5A faz
Akım girişi ya da Iset %5; zaman 7,5% ya da ±40msn.
<3VA
0.2 - 3.35 x In 0.25
2-17xI,adım 1
2.5,5,15 saniye 0.1-1 adım 0.1
IEC 255'e göre normal,çok,en çok,uzun zamanlı,
moderate CKR-9XT serisinde
moderate ters zaman yoktur.
0.1-1,adım 0.1
24VDC,
85-265VAC/DC±%10
50/60 Hz
<2VA
1NO faz için;
1NO nötr için;
10A/1400VA
-5 / +550C
Panoya Önden ;Soketli vidalı klemens
2 faz + toprak ;
3faz + toprak (akım girişleri için)
Koruma & Kontrol
Ters zamanlı aşırı akım röleleri için doğru
koruma aşağıda belirtilen koşullarda
gerçekleştirilebilir:
1) Aynı işlem karakteristiğine sahip olan röleler
birbirlerine seri bağlanmalıdır.
2) Sistemde kullanılan rölelerin açma gecikmesi
“Akım/zaman basamakları” şeklinde ayarlanmalıdır.
Rölelerin akıma bağlı açma gecikme zamanı kaynaktan
uzaklaştıkça “akım/zaman basamaklarının” azalacağı
şekilde yapılmalıdır. Bu şekilde, hattın sonundaki röle
(takip eden şekilde R4) en kısa açma zamanına sahip
olmalıdır. Bu durum şemalardan ve aşağıda verilen akım
-zaman karakteristiklerinden görülebilir:
CKR SERİSİ
IP40 (ön panel)
IEC 60255-3
IEC 60255-6
IEC 529
83
Basım Tarihi: 02.2012
şırı Akım Sekonder Koruma Röleleri
A
CKR Serisi
Bağlantı Şeması
A- Üç Faz ve Toprak Hatası Aşırı Akım Koruma Rölesi
L2
K
k
L
L1
k K
K
l
7
8
9
10
L
k
L
l
l
1
IE
L3
L2
2
IL
3
4
11
12
13
L1
14
15
E
+ 5
ECU
L3
+
6
Ko
Yardımcı Röle
ER-3Y
Ao
Boyutlar
122
140
140
103
140
105
TİP PR 17
B- İki Faz ve Toprak Hatası Aşırı Akım Koruma Rölesi
L2
L1
7
8
9
10
K
L
k
l
K
L
k K
l
L
k
l
IE
1
2
L2
IL
3
4
11
12
13
L1
14
15
E
+ 5
ECU
L3
+
6
Ko
Yardımcı Röle
ER-3Y
Koruma & Kontrol
Ao
Bağlantı şemaları referans olarak verilmiştir. Bağlantı şemalarının son hali için lütfen kullanma kılavuzuna veya www.entes.com.tr'ye bakınız.
84
Basım Tarihi: 02.2012
üç Kaynağı
G
PS-362
İÜ
Y EN
RÜN
Genel
Geniş giriş gerilimi aralığı 85-264V AC (50-60 Hz) / 110-350V DC
Ayarlanabilir çıkış gerilimi 21.6-27.6 V DC
Çıkış kontağı, çıkış gerilimi normal seviyelerdeyken kontak kapalıdır
Durum gösterge ledleri
Yüksek verimli cihaz
Kısa devre, aşırı yük, yüksek giriş ve çıkış gerilimi koruması
Termal koruma
Sınıf 2 cihaz, toprak bağlantısı gerektirmez
DIN4 kutu
TEKNİK ÖZELLİKLER
PS-362
KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
ÇALIŞMA ORTAMI
GİRİŞ
Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Akım Tüketimi
Ani Kalkış Akımı
Dahili Sigorta
III
II
%95
STANDARTLAR
Güvenlik Standartları
EMC Standartları
100-240 VAC
85-264 VAC / 110-350 VDC
45-65 Hz
0,4 - 0,9 AAC
<15 A
1,6 A
EN 60950
EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2,
EN 61000-4-11, EN 55022, EN 55011
Mekanik Dayanım
EN 60529
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
ÇIKIŞ
Anma Çıkış Gerilimi
Çıkış Gerilim Aralığı
Anma Çıkış Akımı
Maksimum Çıkış Akımı
Verim
-20 / +550C
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
Kirlilik Derecesi
Ortam Nemi
DIN4
IP20
240gr
Sarı, Kırmızı LED
Ray montaj
Düz tornavida sıkmalı sabit vidalı klemens
24 VDC
21.6 V...27.6V DC
1,5 A DC
3A
>%[email protected] VAC
>%[email protected] VAC
Aşırı Yük Koruma
3.2 A
Bağlantı Şeması
Boyutlar
NC KONTAK
L(+)
Koruma & Kontrol
+
DC
-
N( -)
KONTROL
85
Basım Tarihi: 02.2012
86
Basım Tarihi: 02.2012
87
Basım Tarihi: 02.2012
88
Basım Tarihi: 02.2012
Download