adıyaman üniversitesi

advertisement
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BAHAR YARIYILI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERSİ FİNAL SINAV SORULARIDIR.
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı
:
Numarası
:
Bölümü :
SORULAR
x2
1)
e
y.z
ifadesi programlama dillerinde nasıl yazılır?
a) exp((x,2))/(y.z)
b) e(pow(x,2))/(z*y)
c) ex((x,2))/(y*z)
d) exp(pow(x,2))/(y*z) e) exp(pow(x*2))/(y*z)
2) C dilinde #include ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Programın ana fonksiyonunu tanımlar.
b) Başlayan programı bitirir.
c) Ekrana yazdırır.
d) Bilgi girişi/çıkışı sağlayacak hazır programların kullanılmasını sağlar.
e) Programın döngüsünün devamlılığını sağlayarak programı test eder.
3) Aşağıdakilerden hangisi bir değişken ismi olamaz?
a) Ceket
b) Sınıf
c) Okul
d) Kitap
4) Aşağıdakilerden hangisi bir veri tipi değildir?
a) char
b) int
c) print
d) short
5) Aşağıdaki programda hangi satır ya da satırlarda hata yapılmıştır?
1) #include <stdio.h>
2) #include <math.h>
3) int main [ ]
4) {
5) int x;y;
6) printf ("Sayi:");
7) scanf ("%d",&x);
8) y=abs(x);
9) printf("Sonuc:%d\n",y);
10) return 0;
11) }
a) 3-5
b) 2-9
c) 8-10
d) 5-9
e) Ev
e) float
e) 9-10
6) Ekrana bilgi ya da hatırlatma yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) printf
b) print
c) writen
d)input
e) read
7) Aşağıdaki programda hangi satır ya da satırlarda hata yapılmıştır?
1) #include<stdio.h>
2) main();
3) {
4) int x;
5) float y;
6) x==9.1;
7) y==3.5;
8) printf("%d\n",x);
9) printf("%f\n",y);
10) }
a) 2-4
b) 2-5
c) 3-6
d) 1-4
e) 2-6
8) “Bir karşılaştırma sonucu doğruysa bazı işlemler yapılacak, yanlışsa herhangi bir işlem
yapılmayacak.” Bu işlemi (en kısa kodla) gerçekleştiren deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a) if … then
b) if ….then….else
c) if ….. else
d) while ….. do e) if ….. for …..
9) N[10]={8, 3, 9, 5, 1, 2, 4, 10}; şeklinde tanımlanan bir dizinin dördüncü elemanı ile altıncı dizi
elemanının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10
10) Aşağıdaki döngü yapılarından hangisi C programlama dilinde kullanılmaz?
a) switch-case
b) for
c) if-else
d) do-while e) repeat-until
11) Standart kütüphane öncü dosyalarından hangisi sistemin integral limitlerini tutar?
a) limits.h
b) stdio.h
c) time.h
d) conio.h
e) stdarg.h
12) Aşağıda verilen program çalıştırılıp sayi1 değeri 2 sayi2 değeri 6 olarak girilirse Sonuc kaç
olur?
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main ()
{
int x,y,a;
printf ("sayi1:");
scanf ("%d",&x);
printf ("sayi2:");
scanf ("%d",&y);
a=sqrt(pow(x,y));
printf("Sonuc:%d\n",a);
return 0;
}
a) 9
b) 81
c) 8
d) 64
e) 2 5
13) Aşağıdaki program parçasının ekran çıktısı hangisidir?
#include<stdio.h>
int main ()
{
int i=0;
for(i=30; i>25;i--) {
printf("%d",i);
}
return 0;
}
a) 3029282726
b) 2627282930
d) 29 28 27 26 25
e) 30 29 28 27 26
c) 2526272829
14) y=a*x*x+b*x+c; ve a=2, b=3, c=7, x=5 ise y değeri kaçtır?
a) 57
b) 65
c) 10
d) 50
e) 72
15) Bir problemin çözümünde tanımlanan bir bilgi alanı, farklı adımlarda farklı değerler
almaktadır. Bu bilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) sabit
b) değişken
c)matris
d) algoritma
e) dizi
16) Aşağıdakilerden hangisi C’de klavyeden girilen değeri okuyarak adresler?
a) scan
b) write
c) scanf
d) record
e) stdio.h
17) A(I,J) (I=2, J=2) matrisinin elemanları; A(1,1)=1, A(2,1)=3, A(1,2)=-5, A(2,2)=7 şeklindedir.
Buna göre Tr(A) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2
b) 6
c) 4
d) -4
e) 8
AÇIKLAMA: 18-20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
NxN’lik bir A matrisinin simetrik olup olmadığını araştıran algoritma aşağıdaki gibidir.
A1. Başla
A4. ……………
A7. ……………
A10……………
A13. Dur.
A2. I=1 al,
A5. Eğer F<>0 ise A12’ye git.
A8. Eğer I=N ise A10’a git,
A11. A13’e git,
A3. J=1 al,
A6. Eğer J=N ise A8’e git,
A9. I=I+1 al ve A3’e dön,
A12. A simetrik değildir yaz,
Not: Bütün I ve J’ler için A(I,J)=A(J,I) simetrik olma koşuludur.
18) A4 aşağıdakilerden hangisidir?
a) F=A(I,J)+A(J,I) al, b) F=A(I,J)-A(J,I) al,
c) F=A(J,J)-A(I,J) al,
d) A2’e git,
19) A7 aşağıdakilerden hangisidir?
a) J=I+1 al ve A4’e dön, b) F=A(I,J)+A(J,I) al, c) J=J+1 al ve A4’e dön, d) A8’e git,
20) A10 aşağıdakilerden hangisidir?
a) A1’e dön.
b) A simetriktir yaz,
c) J=I+1 al ve A4’e dön, d) A10’a git,
Süre: 30 dakika
e) Hiçbiri
e) Hiçbiri
e) Hiçbiri
BAŞARILAR
Mehmet YÜKSEL
Download