Altı Dakika Yürüme Testi - Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal ADHAD

advertisement
Altı Dakika Yürüme Testi
Pınar Çelik
1. Ulusal ADHAD Kongresi
26-29 Mayıs 2016, K.K.T.C
Altı Dakika Yürüme Testi (6DYT)

İlk kez 1960’da Balke, FC değerlendirmek için belli bir zaman süresinde yürünen mesafeyi
geliştirmiş*

Sağlıklı bireylerde 12 dk yürüme performansı değerlendirilmiş, kronik bronşitli hastalarda
uygulanmış**

12 DYT, 6DYT’ne uyarlanmış***

PAH’lı hastaların değerlendirilmesinde kullanılmış, 6DYM birçok çalışmada primer sonlanım
noktası olarak kabul edilmiştir.

Submaksimal, en sık kullanılan egzersiz testi
* Balke B. A simple field test for the assessment of physical fitness: CARI Report 1963; 63: 18
** Cooper KH. A means of assessing maximal oxygen intake: correlation between field and treadmill testing: JAMA 1968; 203: 201-4
*** Butland RJA. Two six- and 12- minute walking tests in respiratory disease. BMJ 1982; 284: 1607-8
6DYT
Avantajları
Dezavantajları
•
Kolay uygulanabilmesi
•
Kısıtlı fizyolojik bilgi
•
İyi tolere edilmesi
•
Yer ve koridor kısıtlılıkları
•
Tekrarlanabilmesi
•
Standardizasyonu düşük
•
Minimum donanım
•
Hastanın eforuna bağlı
•
Düşük maliyet
•
Gaz değişimi ve ventilasyonu ölçümünü
•
Günlük aktivitelerin daha iyi göstergesi
•
KPET’den daha az rahatsızlık hissi
gösterememesi
•
Birçok faktörden etkilenmesi
McLaughlin VV et al. Treatment goals of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2013; 62 (Supp 25): 73-81
6DYT endikasyonları
• Tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırma
AC transplantasyonu, rezeksiyonu, LVRS
Pulmoner rehabilitasyon
KOAH
PHT
Kalp yetersizliği
• Fonksiyonel durum (tek ölçüm)
KOAH
Kistik fibrozis
Kalp yetersizliği
Periferik vasküler hastalıklar
Fibromiyalji
İleri yaş
• Morbidite ve mortalite belirleyicisi
Kalp yetersizliği
KOAH
Primer PHT
ATS Statement: Guidilines for the Six-Minute Walk Test Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111-17.
6DYT kontrendikasyonları
MUTLAK KONTRENDİKASYONLAR
RÖLATİF KONTRENDİKASYONLAR
Son 5 gün içinde geçirilmiş akut MI
Sol koroner arterde veya buna eşdeğer düzeyde
koroner stenoz
Unstabl angina
Orta düzeyde stenotik kapak hastalığı
Hemodinamiyi bozan veya semptomatik kontrolsüz
aritmiler
Şiddetli tedavisiz istirahatte HT (sistolik>200 mmHg,
diastolik >120 mmHg)
Senkop
Taşiaritmi veya bradiaritmi
Akut endokardit
Yüksek derece AV blok
Akut myokardit veya perikardit
Hipertrofik kardiyomyopati
Semptomatik şiddetli aort stenozu
Anlamlı PHT
Kontrolsüz kalp yetersizliği
İlerlemiş veya komplike gebelik
Akut pulmoner emboli veya pulmoner infarkt
Elektrolit bozuklukları
Alt ekstremitede tromboz
Yürümeye engel olacak ortopedik bozukluk
Dissekan anevrizma şüphesi
Kontrolsüz astım
Pulmoner ödem
Oda havasında SaO2<%5
Akut solunum yetersizliği
Egzersiz yapmasını etkileyecek kalp veya akciğer dışı
diğer hastalıklar (Örneğin; infeksiyon, böbrek
yetersizliği, tirotoksikoz)
Kooperasyona engel olan mental durum bozukluğu
Holland AE et al. An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in chronic respiratory diseases. Eur Respir J 2014; 44: 1428-46
6DYT değişkenlik nedenleri
6DYT’nı düşüren faktörler
Kısa boy
İleri yaş
Fazla kilo
Kadın
Kognisyonda bozulma
Daha kısa koridor
AC hastalığı (KOAH, astım, kistik fibroz, interstisyel AC hast.)
KVS hastalık (Angina, MI, inme, GIA)
Kas eklem hastalıkları (artrit vs)
6DYT’ni artıran faktörler
Uzun boy
Erkek
Motivasyon artışı
Hastanın önceden testi uygulaması (öğrenme etkisi)
Test öncesinde hastalığına yönelik medikasyon
Egzersizin indüklediği hipoksemili hastada O2 desteği
ATS Statement: Guidilines for the Six-Minute Walk Test Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111-17
6DYT parkuru özellikleri
• 30 m koridor
• Düz ve sert zemin
•Uygun nem ve sıcaklıkta ortam
• Parkurda engel ve kalabalık olmamalı
• Başlangıç ve bitişi işaretli
ATS Statement: Guidilines for the Six-Minute Walk Test Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111-17
Holland AE et al. An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in chronic respiratory diseases. Eur Respir J 2014; 44: 1428-46
6DYT ekipmanı
• Personel (acil müdahale yapabilecek)
• İki küçük koni
• Kronometre
• Tur sayacı
• Pulse oksimetre
• Sandalye
• Oksijen kaynağı
• Telefon
• TA aleti
• Acil müdahale ekipmanı (defibrilatör, BD, SL nitrogliserin)
• BORG skalası
ATS Statement: Guidilines for the Six-Minute Walk Test Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111-17
Holland AE et al. An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in chronic respiratory diseases. Eur Respir J 2014; 44: 1428-46
6DYT formları
Test öncesi
• Cins, yaş, boy ve kilo
• Nefes darlığı
• Yorgunluk (VAS, BORG)
• Kalp hızı
• SaO2
• Kan Basıncı
• TÖ alınan medikasyon
• Standart metin anlatılmalı
ATS Statement: Guidilines for the Six-Minute Walk Test Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111-17
Holland AE et al. An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in chronic respiratory diseases. Eur Respir J 2014; 44: 1428-46
6DYT formları
ATS. Am J Respir Crit Care Med. 1995; 152: S77-121
Hastanın hazırlanması
• Hasta rahat giysiler ve rahat ayakkabılar giymeli
• Test esnasında hastalar kendilerinin alışageldikleri yürüme aparatlarını kullanmalı (değnek, yürüteç vs.)
• Hastanın kullandığı ilaç rejimi devam ettirilmeli
• Sabah erken veya öğleden hemen sonraki testlerden önce hafif bir yemek kabul edilebilir.
• Testin başlamasından önceki 2 saat içerisinde hasta ağır egzersiz yapmamış olmalı
ATS Statement: Guidilines for the Six-Minute Walk Test Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111-17
Holland AE et al. An official ERS/ATS technical standard: field walking tests in chronic respiratory diseases. Eur Respir J 2014; 44: 1428-46
BORG dispne ve yorgunluk skalası
6DYT nasıl yapılır?
6DYT acil sonlandırma kriterleri
• Göğüs ağrısı
• Tolere edilemeyen nefes darlığı
• Bacak krampları
• Sendeleme
• Morarma, soluklaşma
• Terleme
ATS Statement: Guidilines for the Six-Minute Walk Test Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111-17.
6DYT sonrası
•
Kalp hızı
•
Kan basıncı
•
SaO2
•
Dispne ve yorgunluk düzeyi (VAS, BORG)
•
Dinlenme süresi ve nedeni
•
Semptomlar
•
6 dk yürüme mesafesi (m)
•
Predicted % hesaplama
•
6 DY işi = 6DYM x Vücut ağırlığı
6DYT % hesaplaması
Enright PL , Sherrill DL. Reference Equations for the Six-Minute Walk in Healthy Adults . AmJ Respir Crit Care Med 1998;158:1384–1387.
6DYT
•
Fonksiyonel egzersiz kapasitesinin ölçümü
•
Tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi
•
Prognozun değerlendirilmesi
Fonksiyonel kapasite, hastalık şiddeti ve 6DYT
Humbert M et al. Pulmonary arterial hypertension in France: results from a national registry. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173:1023-30
FC, hastalık şiddeti ve 6DYT
Sağlam M et al. Functional exercise capacity, physical activity, and respiratory and peripheral muscle strength in pulmonary
hypertension according to disease severity J Phys Ther Sci 2015: 27: 1309–12.
Tedavinin değerlendirilmesinde 6DYT

Egzersiz kapasitesindeki düzelme ve diğer klinik parametreler arasındaki ilişki değişken

Metaanaliz: 6DYM değişim ile pulmoner vasküler direnç arasında ters korelasyon (12 çalışma)
Savarese G et al. Do changes of 6-minute walk distance predict clinical events in patients with pulmonary arterial
hypertension. A meta-analysis of 22 randomized trials. J Am Coll Cardiol 2012; 60: 1192-201.
Tedavinin değerlendirilmesinde 6DYT

PAH tedavisi ile 12 hf sonunda 6DYM’de önemli artış saptanmış (10-84 m)

6DYM 450 m ve ustu olan PAH’lılarda fonksiyonel sınıf ve hemodinamik parametrelerde önemli düzelme gözlemişler
(6DYM değişmeksizin), PAH spesifik tedavi cevabında bu parametrelerin daha hassas olduğunu belirtmişler *

Selexipag / plasebo
24.7 m artıs (p>0.05) **

PATENT 1 (riociguat -12 hf)
36 m artış (p<0.05) ***

IMPRES (imatinib eklenen tedavi olarak)
32 m artış (fonksiyonel sınıf, kötüleşmeye kadar geçen zaman ve
mortalitede değişiklik yok) ****

Tedaviden beklenen 6DYM 380-440 m, ancak genç hastalarda problem var.
* Degano B et al. Characterization of pulmonary arterial hypertension patients walking more than 450 m in 6 min at diagnosis. Chest
2010; 137: 1297—303
** Simonneau G et al. Selexipag: an oral, selective prostacyclin receptor agonist for the treatment of pulmonary arterial hypertension.
Eur Respir J 2012; 40: 874-80
*** Ghofrani HA et al. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N Eng J Med 2013; 369: 330-40.
**** Hoeper MM et al. Imatinib mesylate as add-on theraphy for pulmonary arterial hypertension: results of the randomized IMPRES
study. Circulation 2013; 127: 1128-38.
Prognoz ve 6DYT

3 değerlendirme parametresi

Bazal 6DYM

Tedavi sonrası 6DYM

6DYM’deki değişim
Gaine S. The need to move from 6-minute walk distance to outcome trials in pulmonary arterial hypertension. Eur Respir
Rew 2013; 22: 487-94.
Bazal 6DYM ve prognoz
Macchia A et al. A meta-analysis of trials of pulmonary hypertension: a clinical condition looking for drugs and research
methodology: Am Heart J 2007; 153: 1037-47.
Bazal 6DYM ve prognoz
Macchia A et al. A meta-analysis of trials of pulmonary hypertension: a clinical condition looking for drugs and research
methodology: Am Heart J 2007; 153: 1037-47.
Bazal 6DYM ve prognoz
Harrison W et al. Predicting outcomes in pulmonary arterial hypertension based on the 6-minute walk distance J Heart Lung Transplant
2015;34:362–368
Tedavi sonrası 6DYM

Tedavi sonrası 6DYM birçok çalışmada prognostik bir belirteç olarak belirtilmekte

ARIES çalışması

12 hf’lık ambrisentan tedavisi sonrasında 6DYM 323 m’den fazla olanlarda 2 yıllık mortalitenin azaldığı
bulunmuş (p<0.001).

12 aylık tedavi sonrasındaki değerlendirmede bazal 6DYM’den daha iyi belirteç olmadığı saptanmış
Fritz JS et al. Baseline and follow up 6 min walk distance and brain natriuretic peptide predict 2 year mortality in pulmonary
arterial hypertension. Chest 2013; 143: 315-23
Tedavi sonrası-bazal 6DYM değişimi ve prognoz
22 RK çalışma - 3112 hasta metaanaliz (6DYM’deki değişim uzun süreli izlem ile korele değil)
Savarese G et al. Do changes of 6 minute walk distance predict clinical events in patients with pulmonary arterial hypertension. A
meta-analysis of 22 randomized trials. J Am Coll Cardiol 2012; 60: 1192-201
6DYM’de erken düşmenin prognoza etkisi
6DYM değişimi > 35 veya >% 8 pred. (ABD) ( 6 ay) (p<0.0001)
Huang J et al. Early decline in six-minute walk distance from the time of diagnosis predicts clinical worsening in pulmonary
arterial hypertension. Respiration 2015: 89: 365-73
Kısıtlılıklar

Tavan etkisi (ceiling effect)

Uzun mesafe yürüyen ve ılımlı semptomu olanlarda 6DYM duyarlılığı azalmakta

Ceiling effect, bosentan tedavisi alan FC 2 olan bazal 6DYM daha uzun olanlarda tedavi etkisini maskeleyebilir.

Bazal 6DYM 450 m üstünde olan ve şiddetli hemodinamik değişikliklere sahip hastalarda yürüme mesafesindeki
değişiklikleri saptamak güçleşmekte.

Arkaplan tedaviye eklenen tedavinin etkinliği


Tedavi denenmemiş hastalarda tedavi etkisi plaseboya göre çok daha fazladır.
PHIRST eklenen tadalafilin tek başına tadalafil alanlarla kıyaslandığında daha düşük bir artma olduğunu
göstermektedir.

Eklenen tedavi egzersiz kapasitesinde düzelme olmasına rağmen daha ileri kazanımları göstermeyebilir.
Demir R, Küçükoğlu MS. Six-minute walk test in pulmonary arterial hypertension. Anatol J Cardiol 2015; 15: 249-54
Kısıtlılıklar

6DYM’deki istatistiksel önemli farklılığın net olmaması (33, 41, 41.8 m?)

Egzersiz kısıtlanmasına neden olan mekanizmalar hakkında kısıtlı bilgi vermesi

Egzersiz kapasitesinin bir ölçümü olarak 6DYM’nin özgüllüğü, düşük yürüme
mesafelerinde kısıtlayıcıdır (PAH ile ilişkili olmayan nedenler)
Demir R, Küçükoğlu MS. Six-minute walk test in pulmonary arterial hypertension. Anatol J Cardiol 2015; 15: 249-54
Sorular

Egzersiz kapasitesi ve sağ kalp fonksiyonları ile en iyi korele olan 6DYM nedir?

PAH’ta sağkalımdaki düzelmeyi gösteren mesafe nedir?

Prognozu değerlendirmede 6DYT % pred degeri daha iyi gösterge mi?
Sonuç

6DYT ucuz, tekrarlanabilir, kolay uygulanabilir, farklı hasta populasyonlarına
uygulanabilen, iyi tolere edilen bir test

6DYT, PAH’lı hastaların değerlendirimesi ve tedavisinde önemli role sahip (semptom
monitorizasyonu, fonksiyonel sınıfın değerlendirilmesi, hemodinamik parametreler,
biyolojik belirteçler)

Klinik kötüleşme, morbidite ve mortaliteyi göstermede 6DYM’den daha uygun ve anlamlı
bir primer sonlanım noktası
Download