Bahar Dönemi 3. Sınıf Halk Sağlığı Ders Başlıkları: TARİH SAAT

advertisement
Bahar Dönemi 3. Sınıf Halk Sağlığı Ders Başlıkları:
TARİH
SAAT
DERS BAŞLIĞI
23 Mayıs
24 Mayıs
25 Mayıs
26 Mayıs
1
13.30: Halk Sağlığına giriş
1
14.30: Sağlık sistemleri ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu
1
08.30: Sağlığın sosyal belirleyicileri (Kentleşme ile ilgili sorunlar, Yoksulluk
ve işsizlikle ilgili sorunlar, Çevre ve sağlık etkileşmesi, Sağlıkta ayrımcılık ve
eşitsizlik ile ilgili sorunlar)
1
11.30: Sağlığın geliştirilmesi (Egzersiz ve fiziksel aktivite, Sağlıklı beslenme
ve yaşam tarzının değiştirilmesi, Sağlıklı cinsel yaşam, Tütün-alkol ve
madde kullanımı ile ilgili sorunlar, Kronik hastalıkların önlenmesi)
1
13.30: Öncelikli ve riskli/incinebilir gruplara yönelik sağlık hizmetleri
1
14.30: Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri
1
10.30: Küresel sağlık (Küresel ısınma ve iklim değişikliği, Göç ile ilgili
sorunlar, Seyahat sağlığı)
1
1
11.30: Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve ekonomisi 1
13.30: Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve ekonomisi 2
1
8.30: Toplumun sağlık sorunlarını ve sağlık hizmet gereksinimini belirleme
1
1
13.30: Toplumda bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bağışıklama 1
14.30: Toplumda bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve bağışıklama 2
1
10.30: Hayatın farklı evrelerinde sağlıklılık (Anne ve çocuk sağlığı, Yaşlı
sağlığı)
1
1
11.30: Epidemiyoloji 1
13.30: Epidemiyoloji 2
6 Haziran
1
1
10.30: Yayın analizi 1
11.30: Yayın analizi 2
7 Haziran
1
1
8.30: Sağlık göstergeleri 1
9.30: Sağlık göstergeleri 2
1
10.30: Toplu yaşam alanlarında sağlık hizmetleri
1
13.30: Toplumsal cinsiyet ve sağlık, üreme sağlığı ve hakları
1
14.30: Ağız-diş sağlığı
27 Mayıs
8 Haziran
22
Download