altınoran sitesi ısınma hesaplaması

advertisement
ALTINORAN SİTESİ ISINMA HESAPLAMASI
Sayın Site Sakinimiz,
14.04.2008 tarihinde Isı Yönetmeliğiyle ilgili yapılan yeni düzenleme ile 2000 m2’nin üzerinde kullanım alanı olan
sitelerde ısınmanın merkezi ısıtma ile sağlanması gereği, Altınoran sitemizde ısınma ve sıcak su, merkezi ısıtma sistemi
ile sağlanmaktadır. Merkezi sistem ile ilgili doğal gaz tüketimleri doğalgaz sayaçlarımızdan BAŞKENTGAZ tarafından
okunarak faturalandırılmaktadır.
Konutların ısınma ve sıcak su temini sağlayan merkezi ısıtma sistemi kapalı devre olarak çalışmaktadır. Kapalı devre
ısıtma sisteminde, sabit bir sıcaklıkta kazandan çıkan sıcak su tesisatta sürekli sirküle edilerek konut içinde bulunan
subsitation kontrolunde konutlara sıcak su ve ısınma imkanını sağlamaktadır. Şöyle ki kazandan elde edilen sıcak su tüm
konutların kapı önlerine kadar geldiğinden konutta kullanım olmasa da sistemin sabit bir tüketimi mevcuttur.
Merkezi sistemin çalışma prensibine göre; kazan, suyu sirküle eden sirkülasyon pompaları ve sistemde dolaşan sıcak su
vasıtasıyla, konutunuzda kullanacağınız soğuk suyu ısıtan ve ısınmanızı sağlayan substation bulunmaktadır.
Siz sıcak su kullanmak istediğinizde, soğuk su sayacınızdan çıkan su substationa girerek burada kazan dairesinden gelen
kalorifer sıcak suyu sayesinde istenilen sıcaklığa ulaştıktan sonra musluğunuza ulaşmaktadır. Isınma sisteminizde
konutunuzda bulunan substation , kolektör üzerindeki motorlu vanalar ve odalarınızda bulunan oda termostatlarının
kendi içinde kurgulanan otomasyonu sayesinde konutunuzda bulunan mahallerin istediğiniz dereceye ayarlamanızı
sağlayarak konforlu zaman geçirmeniz için tasarlanmıştır.
Isınma ve sıcak su kullanımınızda harcadığınız enerji substation üzerinde bulunan kalorimetre sayesinde hesaplanır.
Kalorimetre üzerinden aylık kullandığınız enerji endeksini kontrol edebilme imkanı sunmaktadır. Kalorimetrelerde
otomasyon sistemi bulunmakta olup aylık okumalar bu sayede dairenize girilmeden otomasyon odasından
okunmaktadır.
Merkezi sistem tesislerde
gerçekleştirilmektedir.
tüketimlerin
paylaşımı
Enerji
verimliliği
kanununa
göre
aşağıdaki
şekilde

Başkentgaz tarafından fatura edilen tutarın % 30 ‘u kayıp bedeli olarak konutların kapalı alan m²'lerine göre
paylaştırılır.

Geri kalan % 70 ‘lik tutar konutlarda bulunan kalorimetre okumalarının toplamına bölünerek birim
Fiyat belirlenir.

Bulunan birim fiyat ile kalorimetrenin ilk okuma ile son okuma (aylık tüketim) farkı ile çarpılarak
Konutunuzun tüketim faturası düzenlenir.

Daire de oturum yoksa veya hiç ısı kullanılmıyorsa yine de kanunen bu paylaşıma katılmak durumundadır.

Enerji verimliliği Kanununa göre ısınma faturaları için hesaplanan daire m2’si Kat Bahçesi, teras ve balkonlar
hariç brüt daire alanıdır.
Örneğin; 100.000 TL olan Doğalgaz faturasının kapalı devre ısıtma sistemi ısı kaybı oranı (%30) 30.000 TL dir. Dairede
kullanılan ısınma ve sıcak su paylaşım bedeli ise (%70) 70.000 TL. olacaktır.
Tüm konutlardan alınan kalorimetre tüketimleri toplamının da 175.485 kw olduğu düşünüldüğünde hesaplama aşağıdaki
şekilde yapılmaktadır.
70.000 TL / 175.485 = 0,3988 TL/KW 1 birim tüketim bedeldi olacaktır.
Konutunuzun aylık tüketiminin de 1.215 Kw olduğu düşünüldüğünde, konuta fatura edilecek tutar;
1.215 Kw X 0,3988 = 484,542 TL olacaktır.
Sistemin daha verimli ve ekonomik çalışması konutlardaki doluluk ile orantılı olduğundan, oturum sayısının artması birim
fiyatın düşmesine neden olacaktır.
Az sayıda ki konut için Merkezi ısıtma sistemi aktif hale getirildiğinde, doğalgaz faturası örnekte belirtildiği gibi
paylaştırılacağından, ısıtma sistemini kullanan konutlar fatura tutarının %70 lik kısmı ödemek durumunda
kalacaklardır.
Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen sakinlerimizin, yönetim ofisine müracaat etmeleri halinde gerekli
açıklamalar yapılabilecektir.
Download