2016/9507 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında

advertisement
YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2016/9507
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
N. CANİKLİ
M. ŞİMŞEK
N. KURTULMUŞ
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
V. KAYNAK
B. BOZDAĞ
F. B. SAYAN KAYA
Ö. ÇELİK
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
F. ÖZLÜ
M. MÜEZZİNOĞLU
M. ÖZHASEKİ
M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
B. ALBAYRAK
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
S. SOYLU
L. ELVAN
N. AVCI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
İ. YILMAZ
F. IŞIK
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
R. AKDAĞ
A. ARSLAN
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Yönetmelik Adı – 25
Yönetmelik Adı – 26
Yönetmelik Adı – 27
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ
HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin, 01 sıra
numaralı “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet kolunun “65” kurum kodundaki
“Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin, 10 sıra numaralı “Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” koluna aşağıdaki satır eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile
Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/9/2001
24516
Yönetmelik Adı – 28
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards