Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :5.0
Adı :
DANIŞTAY
Yılı : 2016
Ay : 8
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
93.875.064,17
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
04
Geçici Personel
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
04
Geçici Personel
630
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
630
630
03
04
Görev Giderleri
29.330,30
03
05
Hizmet Alımları
7.167.712,66
630
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
60.436,06
Cari Transferler
418.009,97
630
630
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
406.361,81
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
630
630
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
630
630
12
01
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
630
14
630
14
630
630
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
05
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
12
72.093.479,21
71.389.538,29
703.940,92
8.878.552,93
8.761.675,78
116.877,15
9.989.369,84
2.085.497,49
347.178,16
47.920,54
251.294,63
259,88
11.388,28
1.646.501,51
1.639.246,70
7.254,81
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
684.794,99
01
Kırtasiye Malzemeleri
354.199,26
14
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
3.228,32
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
6.198,10
630
630
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
17.074,60
14
05
Temizleme Ekipmanları
87.412,71
630
630
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
14
07
Yiyecek
630
630
14
10
Zirai Maddeler
29.404,89
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
39.461,34
630
630
14
13
Yedek Parçalar
29.850,44
14
14
Nakil Vasıtaları Lastikleri
24.780,00
630
630
14
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
76.402,38
630
30
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
158.211,45
630
30
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
158.211,45
630
99
06
7.802,03
383,50
8.597,42
Diğer Giderler
23/09/2016 09:27
6.144,27
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :5.0
Adı :
DANIŞTAY
Yılı : 2016
Ay : 8
Ekonomik
Kodlar
630
99
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
6.144,27
GİDERLER TOPLAMI :
23/09/2016 09:27
93.875.064,17
Sayfa 2 / 2
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards