Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İbadet Esasları Örnek

advertisement
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam İbadet Esasları
Örnek Vize Soruları
1. bir kimsenin borçlu veya suçlu olduğuna dair delil bulunmadıkça borçsuz ve suçsuz kabul edilmesi esastır. buna göre, alacaklı
olduğunu iddia eden kimse bunu isbat edemediği takdirde davalının borçlu olmadığına; yine, suç işlediği iddia edilen kişinin bu
fiili isbat edilmedikçe aynı prensibe göre suçlu olmadığına hükmedilir.
paragraftaki hukukî durumu ortaya koyan islâm hukuk prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
a) sedd-i zerîa
b) berâet-i zimme
c) şeru’ men kablenâ
d) ibahâ-i asliyye
2. aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biridir?
a. ağız dolusu kusmak
b. namaz dışında kahkaha ile gülmek
c. hastalığa bağlı olmadan ağlamak
d. ayakta uyuklamak
3. aşağıdaki ıstılah ve mana eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) tesmî’: semiallahu limen hamden
b) tahmîd: rabbenâ leke’l-hamd
c) teavvüz: euzu billahi mine’şşeytâni’r-racîm
d) sübha: sübhane rabbiye’l-azim
4. aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv secdesi gerekmez?
a) fatihadan önce sehven bir süre okuması
b) ka’e-i ula’nın terk edilmesi
c) 1. ve 2. rekatta zamm-ı surenin terk edilmesi
d) rüku tesbihatının terk edilmesi
5. aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
a) namazda konuşmak
b) namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
c) kıblede göğüs değiştirmek
d) tebessümle gülümsemek
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards