üslü sayılar

advertisement
3
BÖLÜM
ÜSLÜ SAYILAR
ÜSLÜ SAYILAR
TEST
1
1) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu üslü biçimde yazınız.
a) 6x6x6x6
b) 13x13x13
c) 9x9x9x9x9x9x9
3
3. BÖLÜM
2) Aşağıdaki şekilde 3 tane küp olması için kaç tane daha küpe ihtiyaç
vardır?
3) Aşağıda üslü biçimde verilen sayıların değerlerini hesaplayınız.
2
7
a) 2
4
b) 11
4
4
4
4) 3 , 2 , 4 , 10 , 5
4 7
3
5
2
5) 5 , 5 , 5 , 5 , 5
c) 7
4
4
ile
4
3
d) 20
2
3
e) 10
f) 4
4
sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
6) 8 x 8 x 8 x 8 x 8 = 8
7) 3
3
işleminde š yerine hangi sayı yazılmalıdır?
sayılarını karşılaştırınız.
8) 256 , 64 , 16 , ? Şeklinde devam eden sayı dizisine göre ? işaretli yere
hangi sayı gelmelidir?
3
4
2
3
9) 4 , 2 , 8 , 5
sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
2
4
10) 2 ´ 4 = 16
işleminde yerine hangi sayı yazılmalıdır?
29
TEST
2
ÜSLÜ SAYILAR
1) Aşağıdaki sayıları üslü biçimde yazınız.(üs “1” olmayacak şekilde)
a) 8
b) 9
c) 27
d) 49
e) 125
f) 169
2) Aşağıdaki boş kutulara, uygun sayıları yazınız.
3. BÖLÜM
A) 81 = 9 = 3
b) 64= 8 = 4 =
6
3) Aşağıdaki şemadan yararlanarak 196 sayısını üslü biçimde yazınız.
196
4) Aşağıdaki sayıları üslü biçimde yazınız. (Üs “1” olmayacak şekilde)
a) 48
b) 88
c) 200
d) 900
5) Aşağıdaki şekli oluşturan küplerin sayısını üslü biçimde ifade ediniz.
6) Aşağıda üslü biçimde verilmiş sayıları bulunuz.
3
2
a) 2 ´ 3 ´ 5
30
2
2
2
b) 3 ´ 5 ´ 7
4
2
c) 3 ´ 7
3
2
d) 2 ´ 3 ´ 11
ÜSLÜ SAYILAR
TEST
2
5
7) 10 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır?
2
7
8) 5 X 10 işleminin sonucu kaç basamaklıdır?
2
2

10) 4 < 64
işleminin sonucunu bulunuz.
olması için  yerine gelebilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
31
3. BÖLÜM
2
9) (5 x 2 ): 10
ÜSLÜ SAYILAR
BÖLÜM TESTİ
1) Aşağıdaki çarpımları üslü biçimde yazınız.
c) 8x8x8x8x8
b) 3x3x3
a) 2x2x2x2x2
3
3. BÖLÜM
2) Yandaki şekilde aynı boyutta 2 tane küp olması
için kaç küpe daha ihtiyaç vardır?
3) Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
8
3
a) 2
b) 6
6
1
0
d) 148
c) 10
e) 600
781
f) 1
4) 144 , 100 , 64 , 36 , ? şeklinde devam eden diziye göre ? işaretli yere
hangi sayı gelmelidir?
5) Aşağıdaki eşitliklerin doğru olması için, Ÿ yerine uygun sayıları yazınız.
ð
ð
ð
2
ð
ð
b) 16 = 16 = ð = 2
a) 9 = 9 = 3
c) 1 = 2 = 3
ð
1
= ð
6) Aşağıdaki eşitliklerin doğru olması için Œ yerine uygun sayılar yazınız.
ð
3
a) 72 = 2 x3
ð
c) 225 = 3 x 5
ð
2
ð
2
b) 144 = 2 x 3
ð
ð
d) 792 = 2 x 3 x 11
ð
7) 4 < 3 < 36 olması için yerine hangi doğal sayılar yazılabilir?
4
8) Š x10
işlemi 7 basamaklı bir sayı olması için Š yerine yazılabilecek
en büyük doğal sayıyı bulunuz.
32
BÖLÜM TESTİ
ÜSLÜ SAYILAR
9) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.
4
2
3
a) 2 x 3
1
2
4
2
3
b) 3 x 5 x 7
0
2
2
c) 2 x 3 x 5
2
2
2
d) 2 x 3 x 7
eşitsizliğine uyan en küçük “n” doğal sayısı kaçtır?
Š
3
11) 5 x 10 x 20 = 10
eşitliğinde š yerine hangi sayı yazılmalıdır?
6
12) 2
3
ve
4
1
2
0
3. BÖLÜM
10) n › 2 + 2 + 2 - 2
sayılarını karşılaştırınız.
13) 9 + 9 + 9 =?
14) a = 5 ve b = 1
2
için
2
3
a +b
ifadesinin sonucunu bulunuz.
3
15) m‹ 3 + 6 eşitsizliğinde m nin alabileceği en büyük doğal sayı kaçtır?
33
BÖLÜM TESTİ
ÜSLÜ SAYILAR
3
3. BÖLÜM
16) Yandaki şekli oluşturan küplerle, her biri 2
küpten oluşan, kaç tane küp şekli elde
edilebilir?
2
2
2
17) ( 3 + 6 ) : 3 = ?
ð
3
18) 4 < 5
sıralamasının doğru olabilmesi için ð yerine hangi doğal
sayılar yazılabilir?
2
3
2
100
19) ( 4 - 2 ) x ( 10 : 1
ð
20) 80000000 = 8 x 10
34
)
işleminin sonucunu bulunuz.
eşitliğinde ð
yerine hangi sayı yazılmalıdır?
TARAMA TESTİ - 2
1) Aşağıdaki çarpımların sonucunu üslü biçimde yazınız.
a) 10x10x10x10
b) 17x17x17x17x17x17x17
2
0
c) 7 = 0
3
3) a) 3 = 9
b) 2 = 6
25
2
d) 1 = 1
3. BÖLÜM
3
2) Yandaki şekilde aynı boyutta 3 tane küp olması için,
kaç tane daha küpe ihtiyaç vardır?
3
2
e) ( 3 + 2 ) x 10 = 1700
Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır?
4) Bir darts oyununda,kırmızı, yeşil ve mavi oklar
kullanılacaktır. Hedef tahtasına isabet etmeme
durumunu da düşünecek olursak, bu oklar
hedef tahtasına atıldığı zaman,
tahta üzerinde kaç değişik şekilde
Bulunabilirler?
(Okların tahta üzerindeki duruşlarının önemi yoktur)
4
3
5) 2 < 5 < 8 eşitsizliğinin sağlanması için
sayıları bulunuz.
6) 176 = 2 X 11
yerine yazılabilecek doğal
boş karelere uygun sayıları yazınız.
7) “Beşin karesi ile üçün küpünün çarpımı” kaça eşittir?
8)
3 2 0
5 +5 - 5 =?
35
TARAMA TESTİ - 2
3
2
3
75
2
9) 3 + [ 4 + ( 5 - 1 ) : 2 ] = ?
2
3
10) 2 X 3 + 5 = 224 eşitliğinin doğru olabilmesi için uygun yerlere parantez
kullanınız.
3. BÖLÜM
11) Aşağıdaki boş kutulara, uygun sayılar yazınız.
1000 = 1000 = 10 = 2 ´ 5
12) Ali’ye ailesi 250 parçalık yap-boz alıyor. Ali, küp şeklinde olanlarını
renklerine göre ayırıyor. Daha sonra ayırdıklarını saydığı zaman 30
tanesinin yeşil , 27 tanesinin kırmızı, 64 tanesinin mavi ve 81 tanesinin
sarı renkte olduğunu görüyor. Ali, aynı renkli küplerin tamamını
kullanarak oluşturabileceği en büyük küp ne renktir?
13) { 0 , 2 , 4 , 5 , 9 } kümesindeki elemanları birer kez kullanarak
yazılabilecek üç basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayı
arasındaki fark kaçtır?
14) Aşağıdaki şekillerin her biri ile ilgili birer soru yazınız.
A
100
A
B
A
B
B
40
20
10
30
20
30
15) A={ 7 ile 70 arasındaki 2’nin kuvvetleri} ve
B={10 ile 300 arasındaki 4’ün kuvvetleri} şeklinde verilsin. A Ç B
kümesinin kaç tane alt kümesi vardır?
3 2 1
16) 5 : 5 x 5 = 5 eşitliğinde boş kutu içerisine hangi sayı yazılmalıdır?
36
TARAMA TESTİ - 2
17)
I. ŞEKİL
II. ŞEKİL
9
36
4
16
4
25
?
16
3. BÖLÜM
Yukarıda I. şekil belli bir kurala göre yazılmıştır. Bu kurala göre II. şekilde
? işaretli yere hangi sayı gelmelidir?
18) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarına göre kaç tanesinde yanlışlık
yapılmıştır?
a)
4
2
2 : 2 =1
2
0
2
b) 6 : 6 = 6
3
3
C) 48 : 3 - 2 = 2
3
2
5
0
d) 10 ´ 10 : 10 = 7
19) 64 tane alt kümesi olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır?
0
20) Çözümlenmiş biçimi (2 x 104 ) + (3 x 102 ) + (6 x101 ) + (7 x 10 ) olan
sayıyı yazınız.
37
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards