BU Dİ N DEĞ İ LDİ R!

advertisement
BU DİN DEĞİLDİR!
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 23 Mart 2013 Sohbeti,
As'bahna wa As'baha Al Mulk Lillah wa nah'nu 'abidan Lillah ve ümmet Habibullah (sav). Allah'a
şükürler olsun. Yeni bir güne çıktık. Medet ya Rical'Allah, medet ya Sultanul Evliya. Bizim gümanımız
oraya kadar, ondan ileri Şahı Merdan sultandır. Bir debke vursa yeryüzünü alt üst eder. Şahı Merdan
Habibur Rahman Subhan Allah, As'bahna wa As'baha Al Mulk Lillah.
Sabahladık ve bütün dünya ile beraber sabahladık. Ve nasıl sabahladık 'abidan Lillah. Rabbimiz celle ve
ala'nın kulları olaraktan sabahladık. Kabul buyursun Cenabı Mevla bizim kulluğumuzu. Esselamu aleykum
Ey yârân Şahı Merdan. Onun sevgisini taşıyanlar. Er meydanının arslanı olan Şahı Merdan'ın sevgisini
taşıyanlar, sevelim. Onun adına hürmet edelim. O kalktığı vakıtında Bismillahirrahmanirrahim derdi.
Demeyen yalancıdır.
Şahı Merdan'ın yolundayım diyen kalksın, Bismillahirrahmanirrahim desin. Ey Şahı Merdan "bizi kendi
askerinden yaz" desin. Yevmun cedid, rızkun cediddir. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim Saifun Maslul
çekilmiş kılınçtır. Besmele-i Şerife Bismillah wa Billah wa Bi 'Azamat Allah wa Bi Qudrat-Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimizdeki ağırlık gitsin ey Rabbımız. Bu edeben söylüyorum. Rabbimize
hitab etmeye bizim haddimiz değil.
Biz ancak Şahı Merdan'a selam verip, onun meclisinin şeref elbisesini giymek isteriz. Şahı Merdan'a kim
saygı gösterdi ve onun ben askeriyim dediyse, dünyada da emnu eman var, ahirette de emnu eman var.
Dünyada da şeref var, ahirette de şeref var. De: Ey Şahı Merdan Zid'hu Ya Rabbi Izzan wa Sharafan wa
Ridwanan wa Sultanan. Maşa'Allah, Şahı Merdan.
Ey yârân. Ey onun ahbapları, size selam olsun. Şahı Merdan'dan size selam olsun. Selamı başımızın
gözümüzün üstüne. İman ederiz ki Şahı Merdan dünyada bizi kayırır Yevmul mahşerde de bizim için
şefaat eder, huzuru Resul'de Maşa'Allah. Günümüz hayır olsun oğlum. Allah'a şükür. Sağ selamet
kalktık. Ümidimiz odur ki, hiçbir namaz vakti, yatıp kalmayalım.
Ezan-ı Muhammedi okunduğu vakıtında bize yeni bir hayat libası giydirilir. Kalktığı vakıtında ona bir,
hayat libası yeni, isterlerse ölüyü diriltirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çağrıldığı vakıtta, ona icabet
eden ilk Şahı Merdan'dır. Ki onun yaranı, onun ahbaplarıdır. Allahu Ekber Allahu Ekber. Ne güzel hitap,
ne güzel başlangıçtır. Allahu Ekber Allahu Ekber Yatma. Ne yatarsın ey gafil. Allahu Zül Celal'in İsmi Celali
söyleniyor. Yatma. Yatma.
www.saltanat.org
Page 1
Rabbin Zül Celal'in sevgilileri ayaktadır. Sende ayağa kalk, onlarla beraber olasın. Allahu Zül Celal'in
sevgisini giydirdiği Habibi Kibriya Efendimizdir (sav). Kainatın Efendisidir (sav). Kalk hemen ki, efendilik
libası giydirsin sana. Dur yatma, niye yatarsın. Ey talibi cinan. Dur yatma, çağırıyor, 5 vakıt. Biz çan
çalmayız. Çanı hayvanların boynuna takarlarda dolaşır onlar. Çan, hiçbir dinin şiarı değildir.
Hiçbir Peygamber çan ile insan davet etmemiştir. Çan da uydurma, söyledikleri de uydurma, teslisleri
söyledikleri, istavroz, haç o da uydurma, işe yaramayan kuruntularıdır. Hakikata gel, Hakk'a gel, doğruya
gel. Uydurmaları bırak, ey bütün dünyadaki insanlar, Nevruz yapmışlar. Her türlü deliliği yapmışlar.
Nevruz kimdir? Nevruzun ne kıymeti var? Ne beşareti var? Çıkıp Allahu Ekber dedi mi bir kişi? Demedi.
Bismillahirrahmanirrahim dedi mi, demedi. Allah için bu kılıncı çektim diyen oldu mu? Olmadı.
Şahı Merdan'ın sancağını "Inna Fatahna Laka Fat'han Mubinan" (48:1) diyerek çıkardı mı? Çıkarmadı.
Ne oldu? Hayvan sürüsü yazıldı. Yeşilliği gördüğü vakitte hayvanlar çok ferah eder. Bu Nevruz yapanlar
da bunlar da o yeşilliği görüp de ferah eden dört ayaklı sınıfına girdi. Şahı Merdan yaptı mı bunların
yaptığını? Nerden uydurdunuz be bunu, Nevruz diyor, ateşler yakmak. Dabka, dabka tepmesi. Kadın
erkeğin çılgınlık yapmaları, çoluk çocuk saçma sapan şeylerlen bağırmaları Bu nedir? Bu din midir?
Temiz din, Hz. Resul (sav). Allah'ın Habibi'nin (sav) dinidir ki, o dinin başında Şahı Merdan durur.
Dediniz mi Şahı Merdan'a selam olsun, Habibine salatu selam olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun.
Dediniz mi? Yok. Ateş yakıp da üstünden atladınız. Bre o ateş sizi yakacak. Ey yârân Şahı Merdan. Ey, bu
dünyanın ümmetin Şahı Merdan'ı onu sevenler.
Ey Nevruz günü bir Allahu Ekber dediler mi? Demediler. Bir Mevlid-i Şerif okuyalım dediler mi?
Demediler. Bir sancak çekelim zülfikar ile dediler mi? Demediler. Hepsi yıkılacaktır, hepsi sönecektir.
Zibil olmuşlardır. Söyleyene bakma, söyletene bak. Çek, Bismillahirrahmanirrahim. Ey bugünü ümmetler
için şenlik kılan, yeryüzünü yeniden canlandıran Mevlamızın adına bir Ezan-ı Muhammedi okuyalım.
Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber dediler mi? Demediler.
Hepsi zibil olmuş. Kabirde çekecekleri var. Ateşe çok meraklıdırlar. Kabirlerin içinde bulacakları ateştir.
Atlayın denecek onlara kabrin içinde. Atla bu ateşin üstünde. Atlayamaz ortasına düşer, yanar. Tekrar
çıkarır Melaikeler, tekrar, ateş üzerinden atlardın sen. Çok sevinirdin, atla. İçine düşer, tekrar yanar.
Söyleyen kalmadı, ne için, dinleyen yok ki, dinleyen yok.
Ey Şahı Merdan, ateş üstünden atla. Tövbe Estağfirullah. İşte Şahı Merdan, ateşin üstünden atlar. Ey
Yaran, Ey Şahı Merdan'ın ahbapları. 3, 5, 10 bir meclisiniz olsun. Bu şeytan oyunlarına girmeyin. Dabke
de çekmeyin. Oturunuz. Bir meclisiniz olsun. Orada güzel, Şahı Merdan'ın menakıbinden söyleyiniz.
Onun yolunu tutanların, Evliyaların ,Ezkiyalar'ın menakıblerini söyleyiniz. Peygamberlerin, kıssalarını
söyleyiniz. Şahı Merdan'ın hikayelerini söyleyiniz. Ki size şecaat libası giydirilsin.
www.saltanat.org
Page 2
Habibullahı söyleyiniz (sav), size onun nurundan giydirilsin. Lokman'dan söyleyiniz, Lokman Al Hakim
söyle. Söylemedi kaç vakıttır. Ey mübarek Lokman Hekim. Sende her derde deva vardır. Senin hürmetine,
bizim üstümüzdeki ağırlıklar gitsin. Söyle, bunlarlan dost ol. Bunlarlan ahbap ol. Hayvan bile şafak
attığında çağırması gelir.
İnsan olup da şafak vaktında yatan kimse rezil olur. Hele ateşe atlayanlar boyuna kabirlerin içerisinde
Melaike vuracak ateşin içine yanıp çıkacak tekrar, gene vuracaklar başına tekrar ateşin içine kıyamete
kadar. Bre yalancı iddiacılar. "Biz şuyuz, biz buyuz" diyenler erliğiniz nerdedir? Mertliğiniz nerdedir? Ne
yaptınız siz? Allah için ne yaptınız?
Şeytan için yaptınız ateş yaktınız, üstünden atladınız. O ateş sizi yakacaktır. Bir kere daha yapmam diye
tövbe etmezseniz, kabrinizin içerisinde yığınla ateş bulacaksınız. Ayağınızdan başlar, başınıza kadar
yakar. Başınızdan başlar ayağınıza kadar yakar kıyamete kadar. Oyuncak değildir dinimiz. Bu Şahı
Merdan'ın nasihatıdır. Kendine gel. Kendine gel. Yazıklar olsun size ki bir tekbir almadınız. Yazıklar olsun
size ki bir İslam sancağı "Inna Fatahna Laka Fat'han Mubinan" (48:1) elinizde kaldırmadınız.
Kadınlarınız ki mahremlerinizdir. Yabancı erkekler içerisine saldırdınız. Bu hep şeytan işidir. Çekeceğiniz
var. Ölmeden evvel de çekeceğiniz var. Tövbe etmezseniz, kabirde de çekeceğiniz var. Yüz hoca
üzerinize namaz kılsa size, bir para faydası olmayacak. Hele devlet ricali gelip de, her birisi bir boğa gibi
karınları göbekleri oynasınlar, bağırsınlar. Böyle devlet mi olur? Böyle saltanat mı olur? Hangi sultan
yaptı bu işi? Haşa. Bunlar sultandı. Sultanlıkları gökyüzünde mühürlenmişti.
Bunlar yeryüzünde mühür arar. Biz de oynadık Nevruzda, bizi de kaydedin sizler. E nevruz yapanların
imanı mı kaldı? İslam'ı mı kaldı? Müslümanlığı mı kaldı? Zerdüşt dininin, efendim, onlar ateşe tapan
acemlerin başlarıydı. Zerdüşt ateşe tapardı. O ateş kendilerini yaktı. Sürüp geldiler buralara. Her neye
geldilerse süpürüldüler. Zerdüşt dini ne be? Şeytanın uydurması. Hala onu sülgit edersiniz.
Hiç Peygamber (sav) ahir zaman Peygamberi Şahı Merdan'ın doğduğu ve kılınç çektiği Hayber Kalesi'ni
bir kılınçta yıktığına dair söyler misiniz? Nasıl alevi dersiniz? Yalancılarsınız. Nasıl şia dersiniz? Aslı faslı
yoktur. Ahir zamanda imam gelecektir. İmam, o imam ki bu cahillerin yıktığını, yapacaktır. Bunların
cahilliklerini süpürecek ve Yüce İslam'ın temellerinin üzerine yeniden İslam'ın binasını kuracaktır.
Karşı gelinmez bir kuvvet ve saltanat geliyor. Kelleni sakın. Yoksa kellen gidecek, kabrin içerisinde de
ateş seni bekliyor. Çok ateşe meraklıydınız. Hadi kabrin içerisinde de atlayın durun. Nereye atlayacan?
Şişin üstündeki et gibi, bir tarafından süngü batırılacak, Melaike böyle ateşin üstünde çevirecektir onları.
Kork bre Allah'tan(cc). Şahı Merdan'ın nasihatını dinle. Şahı Merdan ateşin üstüne mi atladı? Nedir bu
rezillik? Dini rezil ettiniz. Başınıza gelecek var. Şimdi, Şahı Merdan şiddetlendi ve hiddetlendi gayet. Bu,
bunların bu nevruz bayram ettiklerine.
www.saltanat.org
Page 3
Bu çılgınlıklarına, seyfini tamam çekse, baş, omuz üstünde baş bırakmazdı. Görünmeyen kılınç, başlarını
vurup düşürecekti. Lakin, emir yok. Bırak kendilerini, diye emir var. Yapacaklarını yapsınlar, sonra
yaptıklarının cezasını bulsunlar. Bırak, akıllı insan kalmadı. Yirmi milyon veya otuz milyon veya kırk
milyon insan nevruz yapıyor. Bayram yapıyor, ateşler yakıyor, bre ateş sizi yakar.
Kendinize geliniz. Gelmezseniz getirecek vardır. Aman Ya Rabbi, tövbe Ya Rabbi, tövbe edelim Allah'a
(cc). Etmezsin, çekersin. Azap, seni bırakmaz. Kabrin içerisinde kebab olursun. Ateşten atladın ha, al
ateşi. Ey Şahı Merdan bize şefaat kıl.
Ey yârân, merhaba. Sabah namazı kılıp da bir dergahta, bir hanegahta, bir tekkede, bir türbede, bir
mescidde, bir camide, bir halka bulup oturup niye dinlemedin, İslam'ın ululuğunu temizliğini, paklığını,
kuvvet ve heybetini ne için dinlemedin? Çıktın sokaklara, ovalara, ateşler yakasın. Karı kızan, orda oyun
oynayasınız. Bu helal mı? Nerdedir hocalarımız? Nerededir alimlerimiz ağızlarını açsın.
Mühürlenecektir ağızları. Müftülerinin de, imamlarının da, alim geçinenlerinde. Bu haramdır
demiyorlar. Nasıl desinler? Hükümet adamları oraya gidip göbek attı. Ateşin üstüne atladı. Kaç kişi de
içine düşmüş, güç ile güç kurtarmışlar. Ateş, şakası yok ateşin. Aman diyerekten, ha, aman Ya Rabbi.
İman nurundan bizi mahrum etme. Habibinin (sav) yolundan bizi uzak etme. Habibinin (sav) sevdiği
amcası oğlu Şahı Merdan'ın ahlakı bizden olsun. Şecaat, mürüvvet, onun şanı. Onun şanı.
İnsanlara hürmet, ümmet-i Muhammediye'ye hizmet, onların şiarı. Yap, yüzün ak olsun. Değilse yüzün
kömür gibi olur. Kömüre de ateş saldırır, onu yakar. Diyelim ey yârân, Bismillahirrahmanirrahim. Bizi
temize çıkarsın. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Alladhi La Yadurru ma' Shay'in Min Al Ardi
wa La Min Sama'i, wa Huwa Al Sami'u Al 'Alim. Besmele-i Şerife'yi çek, üfür üzerine derdin kalmaz,
sıkıntın kalmaz.
De, Şahı Merdan, canımız yoluna feda, bizi senin askerinden eyle. "Kovma bizi" dediler mi? Demediler.
Meydanları doldurdular milyonlarca insan ve Dabke çektiler, Dabakatul Ard. Göbek attılar. Koca devlet
ricali sayılan kimseler, ateşin üstüne düşen de olmuş. Atlayamayan, çünkü her birinin karnı Maşa'Allah
besili öküzünki kadar var. E bu kadar söyleme yahu. Ben söylemiyorum. Şahı Merdan tarif ediyor onları.
Karınlarını besleyecekler, akıllarını hiç düşünmeyecekler. Akıllı işi yapmayacaklar. Hep bütün yaşama
planı diyelim, Yaşayışları, e, biz sosyalız. Sosyal devlet ha. İslam devleti demeye utanıyorsun.
Utanacaksın. Utandıracak Allah(cc) sizi. Hiçbir işiniz yürümeyecektir. Üzerine çizgi çizilmiş, battal birşey
halinde ne anayasanız tutacak, ne babayasanız.
Allah'ı(cc) unuttunuz siz. Besmele çekmediniz yapın hadi görün. Her yaptığınız bina başınıza çökecektir.
Söylüyor. Bu Şahı Merdan'ındır. Benim değildir. Onun haberinden söylüyorum. Çek! Saifun Maslul Şahı
Merdan'ın elinde zülfikar vardı. Gösterdiler mi Şahı Merdan'ın kılıncını? Hiç bir şey göstermediler.
www.saltanat.org
Page 4
O kılınç, çoğunu kesecek. Allah (cc) yolunda yaşa, Allah (cc)yolunda gidersin. Allah (cc) yolunda giden,
kabrini cennet bahçesi görür, gitmeyen cehennem çukuru. Ateşe atlayanlar ateş çukuru bulur. Uyanın
ey millet. Ey yaran Şahı Merdan, size söyleriz bütün alem dinlesin, ister dinlesin ister dinlemesin. Bana
aylık vermiyor, yıllık vermiyor.
Biz Şahı Merdan'ın ahbaplarıyız. Yaranıyız. Bunu isteriz, o, Allah'ın (cc) arslanının, gölgesinde olalım
isteriz. Biz putların gölgesini istemeyiz. Ateşin gevezeliğini de istemeyiz. Biz, Peygamber (sav) sancağının
altında toplanmayı isteriz. Efendimiz (sav) için bu kadar kalabalık yaptı mı bu millet, yapmadı. Yapmadı.
Yapmadı ama başlarına gelecek var. Bu senenin içinde. Allah'a sığındık.
Dön, Şahı Merdan'ın yolunu tut. Dünyada da seni gözetirler, ahirette de seni gözetirler. Bugünkü
sohbetimiz ki bizim yolumuz Şahı Nakşıbendi Hz. buyurdu, 12 bin defa söylemiş. Tariqatuna Al Sohbah
wa Al Khairu fil Jam'iya. Bizim yolumuz sohbettir. Şahı Merdan'ın sohbetinden söylüyoruz. Oturup
gevezelik yapmıyoruz. Hayır da böyle.
Bir sevginin etrafında sevginin etrafında toplanan, sevgiylen gününe başlayan, sevgiylen akşamı bulur.
Sevgiylen akşamlayan, afiyetlen sabahı bulur. Ey insanlar, Şahı Merdan'ı dinleyiniz. Gününüz hayır,
akıbetiniz hayır olsun. Tövbe kapısı açıktır, kapalı değildir. Tövbe ettik. Bilmedik, tövbe ettik Ya Rabbi
dese, Tövbelerini kabul eder, Cenab-ı Allah(cc).
Allah'ı(cc) unutmuşlar. Ateşe taptılar, Allahu Ekber demediler, Rasulü'ne salatu selam getirmediler.
Şahı Merdan'ı anmadılar. Dabke teptiler. Ateşin üstünden atladılar. O ateş onları yer. Sakın, sakın. Ateş
yalnız yalnız ateş senin yaktığın ateş olmaz. Kaç türlü ateş var dünyada, tayyare de ateş olur,vapur ateş
alır, tren ateş alır, kamyon, arabalar ateş alır, orman ateş alır, evler ateş alır, fabrikalar ateş alır, içinde
olanlar yanar gider, ateş çok.
Hu anfusakum. Ey insanlar kendilerinizi sakınınız. Anfusakum min al nar. Nerden geldiği belli olmayan
ateş var. Nerden geldiğini bilmezsin, ansızdan bir ateş gelir. Ateş ile milleti yakanlar var. İnsanları
yakanlar var. Yanacaklardır. Al Jaza'u min gins Al 'Amal. İnsanların cezası, yaptıklarının aynısı, onlara da
ceza gelecek. İnsan öldürdün, öldürüleceksin, yaktın, yakılacaksın, yıktın, yıkılacaksın.
Sakın Allah'tan (cc), emri gökyüzünde olan Allah'tan (cc) sakının. Adam et milleti! Hapiste durdurma!
Koyuver! Hizmet göster, esir etme. Köylüyü bırakmadınız. Köyde çalışan insan yok. Şehirliyi şaşkın
ettiniz. Neye ne yapacaklarını bilmiyorlar. Zaman oldu zamanul fesad. Yani günümüz fesad günüdür.
Fesat zamanında uzlet sizi kurtarır. Uzlet.
Zaman oldu fesad zamanı, kim kurtulur? Evinde saklanan kurtulur. Ortaya çıkan illa cezasını bulur.
Zaman oldu ahir zaman, zuhur eden alamettir. Biz ahir zaman ümmetleriyiz. Onun da ucunda gelmişiz.
Her rezillik her pisliği yapıyor bu insanlar, Allah (cc) bizi onlardan uzak etsin.
www.saltanat.org
Page 5
Onun için Şahı Merdan'ı çağırıyorum. Şahı Merdan'a çağırıyorum ki, elinde zülfikar var. Bunların ne
topundan ne tüfeğinden korkmaz. Bir kere Ya Allah (cc) diye sayha koyuverse bir vurmada kellelerin
hepsi düşer. Tepinir kalırlar oldukları yerde. İslam yücedir. İslam'a karşı durulmaz. Korkumuz da yoktur,
Şahı Merdan'ın biz de sevdiklerinden olalım uğraşıyoruz. Ey mübarek Şahı Merdan. Bizi senin etbaından
yaz. Seni sevenlerden yaz. Dünyada da kurtulalım. Ahirette de kurtulalım.
Ya Rabbi Ya Allah (cc) o Habib hürmeti için Bismillahirrahmanirrahim. Hürmeti için Ya Rabbi. Bizi hıfzı
emanında kıl. Şeytan, ona tabi olanların içinde olmayalım. Kaçınız şeytandan ey insanlar kurtulursunuz.
Lakin siz şeytandan kaçmak değil, şeytanın arkasından koşturuyorsunuz. Bütün dünya, yazıklar olsun.
Papa tayin olmuş. Bir kelime ağzından çıkmadı ey insanlar "İnsanların düşmanı şeytandır, Şeytana
uymayınız" diye bir nasihat işitmedim. Yeni Papa tayin etmiş onlar. İşitiyorum, dinliyorum bakalım ne
var. E diyorlar ki Papa çıktığı vakıtında kambala deriz, çanlar, çalar; "dan dun, dun dan, dan dun, dun
dan." Kilise çanını duymaktan başka Papa'dan birşey duymadım. Ne Papa olmuş o, çan çaldırmak için mi?
Çan çaldıracak hesapsız kimse var. Sen ne iş yapıyorsun, ne nasihat verdin milletine? Kimse birşey
söylemedi. Ey beni dinleyecek, kimseler, Allah'tan (cc) korkun, Allah'ı (cc) sayın. Edeb üzerine olun,
kulluk yapınız, şeytana uymayın dedi mi? Demedi. Elini kaldırdı böyle, elini kaldırdı şöyle. Elinde istavroz
kaldırdı, böyle yaptı, şöyle yaptı. Yahu bu din değil. İnsanı bunlar adam etmez, din Allah'ın (cc) dinidir.
Prensipleri vardır. Yapacağımızı bildiriyor. Yapmayacaklarımızı da bildiriyor. Söyledi mi? Söylemedi.
Bu dünya karmakarış oldu. Dünyaya şeytan, çadırını kurmuş, her yeri fesada vermiştir. İşte, kızılbaşlara
da öfkelendi Şahı Merdan, bir de, bu Hristiyanların başına da öfkelendi. Bir nasihat söylemedi. Yalnız
elini kaldırdı, böyle, böyle yaptı, böyle yaptı. E, bununla insan kurtulmaz. İnsanlığı kurtaracak nasihat
söyle. Ya Rabbi, tövbe Ya Rabbi, tövbe Ya Rabbi.Bizi affeyle Allah'ım.
Kötü nefsimize bizi bırakmasın. Şeytan çok, şeytana uymayalım. Temiz yola gidelim. Ey Rabbımız,
diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimizin ismini analım. Günümüz selamet olsun. İşimiz hayır olsun.
Dünyamızda mağmur, ahiretimiz de cennet olsun. Amin. Wa salamun 'Ala Al Mursalin, Khususan 'Ala
Sayydi Al Mursalin ve Şahı Merdan'a selamlar olsun. Ey yaran, bugünkü bu birkaç sözümüz, ihvan-ı dine
bir hediye olsun. Dinleyenlere aşk olsun, tutanlara maşa'Allah olsun. Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=7094&name=2013-03-23_tr_BuDinDegildir.mp4
www.saltanat.org
Page 6
Download