ta-compact-dp - IMI Hydronic Engineering

advertisement
TA-COMPACT-DP
Kombine Δp kontrol cihazı,
balanslama ve kontrol vanaları
Küçük basınçtan bağımsız devreler
için
IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP
TA-COMPACT-DP
TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki zon kontrolü için ideal çözümdür.
Maks. debiyi ayarlamayı sağlar ve kontrol vanalarının aşırı diferansiyel
basınca maruz kalmalarını engeller. TA-COMPACT-DP 5 fonksiyonu bir
araya getirir.
Ana özellikler
>> 5’i 1 arada – maliyetleri düşürür
5 fonksiyonlu 1 vana monte etmek ilk
yatırım maliyetlerini ve montaj zamanını
düşürür.
>> Enerji ve para tasarrufu sağlar
Balanslanmış ve basınçtan bağımsız
devreler sistemi aşırı debilere karşı
korur ve yüksek enerji tasarrufu sağlar.
>> Zon kontrolü
Zaman kontrollü devreler 20%’ye
kadar enerji tasarrufu sağlar.
>> Ses koruması
Diferansiyel basınç kontrolü kontrol
vanalarını yüksek diferansiyel basınçtan
korur.
Teknik özellikler
Uygulamalar:
Isıtma ve soğutma sistemleri.
Fonksiyon:
Ön ayar (azami debi)
Fark basınç kontrolü
Kontrol
Ölçüm (ΔH, T, q)
Kapatma (sistem bakımı sırasında – Bkz.
Sızıntı oranı)
Boyutlar:
DN 15-25
Basınç sınıfı:
PN 16
Fark basınç (ΔH):
Azami fark basınç (ΔHmax):
400 kPa = 4 bar
Asgari fark basınç (ΔHmin):
DN 15: 18 kPa = 0,18 bar
DN 20: 21 kPa = 0,21 bar
DN 25: 25 kPa = 0,25 bar
(Çoğu ayar için geçerli. Diğer ayarlar daha
düşük ΔH gerektirir. “Boyutlandırma”
altındaki grafiği ya da HySelect yazılımını
kontrol ediniz.)
ΔHmax = Belirtilen perfomansı
karşılayabilmesi için, devre üzerindeki izin
verilen maksimum basınç düşümü.
ΔHmin = Uygun far basınç kontrolü için
devre üzerindeki minimum gerekli basınç
düşümü.
2
Ayar aralığı:
Önerilen ayar aralığı. Daha detaylı bilgi için
“Vana seçimi” bölümüne bakınız.
DN 15: ΔpL 10 kPa, 60-300 l/h
DN 20: ΔpL 10 kPa, 160-840 l/h
DN 25: ΔpL 10 kPa, 280-1500 l/h
Sıcaklık:
Azami çalışma sıcaklığı: 120°C
Asgari çalışma sıcaklığı: -20°C
Akışkan:
Su veya nötr akışkanlar, su-glikol
karışımları.
Strok:
4 mm
Sızıntı oranı:
Sızıntı debisi ≤ doğru debi yönünde maks.
önerilen debi’nin (ayar 10) 0,01%’i.
(Sınıf IV EN 60534-4 normuna göre).
Karakteristik:
Lineer, On/Off için en uygun
Malzemeler:
Vana gövdesi : AMETAL®
Vana çekirdeği: AMETAL®
Vana tıpası: Paslanmaz çelik
Mil: Paslanmaz çelik
Mil sızdırmazlığı: EPDM O-ring
Δp çekirdeği: AMETAL®, PPS
(polyphenylsulphide)
Membran: EPDM en HNBR
Yaylar: Paslanmaz çelik
O-ringler: EPDM
AMETAL®, IMI Hydronic Engineering’ın
çinkosuzlaşmaya karşı dirençli alaşımıdır.
Markalama:
TA, IMI, PN 16, DN ve akış yön oku.
Gri volan: TA-COMPACT-DP ve DN.
Bağlantılar:
ISO 228’ye uygun dış dişli.
Aktüatör bağlantı:
M30x1,5
Aktüatörler:
Ayrıca verilen EMO T kataloğuna bakınız.
Ölçüm doğruluğu
Farklı ayarlardaki azami debi sapması
[±%]
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*)
*) Ayarı
Düzeltme faktörleri
Debi hesaplamaları su için geçerlidir (+20°C). Su ile aynı
viskoziteye sahip veya çok yakın olan akışkanlar için (≤20 cSt =
3°E=100S.U.), sadece spesifik yoğunluğun kompanse edilmesi
yeterlidir. Bununla birlikte, düşük sıcaklıklarda viskozite yükselir
ve vanalarda laminar akış meydana gelebilir. Bu, küçük vanaların,
düşük ayarların ve düşük diferansiyel basınçların olduğu
durumlarda yükselen bir debi sapmasına neden olur. Bu sapma
için düzeltme, HySelect seçim programı ile veya direkt olarak TASCOPE ölçüm cihazı ile yapılabilir.
Gürültü
Tesisatta gürültü oluşumunu önlemek için vana doğru olarak
monte edilip sudaki hava atılmalıdır.
Aktüatörler
EMO T Aktüatör
Detay bilgi için EMO T aktüatör kataloğuna bakınız.
TA-COMPACT-DP, EMO T aktüatör ile birlikte geliştirilmiştir. Diğer
marka aktüatörler için gerekli bilgiler:
Çalışma aralığı: X (kapalı – tam açık) = 11,6 - 15,8
Kapatma kuvveti: Min. 125 N (max. 500 N)
Ø22
10
X
Vana ve aktüator kombinasyonu için maksimum tavsiye
edilen basınç düşümü (ΔpV)
Vana ve aktüator kombinasyonun kapanması ve belirtilen
performansı yerine getirmesi icin maksimum tavsiye edilen
basınç düşümü (ΔpVclose).
DN
EMO T * [kPa]
15
20
25
400
*) Kapatma kuvveti 125 N.
M30x1,5
IMI Hydronic Engineering, kullandığı markalardan başka marka
aktüatör kullanımı durumunda kontrol fonksiyonu için sorumluluk
kabul etmez.
ΔpVclose = Vananın açık pozisyondan kapatabileceği maksimum
basınç düşümü.
ΔpVmax = Belirtilen perfomansı karşılayabilmesi için, vananın
üzerindeki izin verilen maksimum basınç düşümü.
3
IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP
Vana seçimi
ΔpL = Devrenin diferansiyel basıncı.
ΔH = Mevcut diferansiyel basınç.
ΔHmin = Uygun far basınç kontrolü için devre üzerindeki minimum
gerekli basınç düşümü.
∆pV
∆pL
∆H
ΔH = ΔpV + ΔpL + ΔpVSTS
∆pVSTS
Diyagramlar
Renkli eğriler (1-10) TA-COMPACT-DP’nin farklı ayarlardaki (1-10) debinin fonksiyonu olarak nominal ∆pL değerlerini gösterir. Siyah
eğri debinin fonksiyonu olarak ∆Hmin ‘i gösterir. Yeşil alan tavsiye edilen boyutlandırma alanıdır.
DN 15
∆pL (∆Hmin)
[kPa]
25
20
∆H min (+ STS)
∆Hmin (STS)
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
q [l/h]
4
DN 20
∆pL (∆Hmin)
[kPa]
30
∆H min (+ STS)
25
D
20
∆Hmin (STS)
B
15
10
C
5
B
A
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
q [l/h]
Örnek – DN 20
Tasarım debisi 400 l/h ve ∆pL 10 kPa.
A. İstenen debiden siyah eğriye kadar düz dikey bir çizgi çekiniz.
B. Bu çizgi önerilen ∆pL ayar aralığını gösteren yeşil alan ile kesişir, bu örnekte 5 – 17 kPa.
C. Seçilen ∆pL için yatay bir çizgi çiziniz, bu çizgi dikey çizgi A’nın ayar noktası ile kesişecektir. Eğer ayar noktası iki ayar eğrisi
arasında ise ayarı öngörünüz, bu örnekte 3,6.
D. Dikey çizgi A’nın ∆Hmin eğrisi ile birleştiği noktadan yatay bir çizgi çiziniz ve ∆Hmin değerini okuyunuz. Bu örnekte 21 kPa (STS’nin
∆pV değeri dahil, kesikli çizgili eğri STS’nin ∆pV değeri hariç).
5
IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP
DN 25
∆pL (∆Hmin)
[kPa]
∆H min (+ STS)
30
25
∆Hmin (STS)
20
15
10
5
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
q [l/h]
6
Uygulama
Uygulama örneği
TA-COMPACT-DP
Kapiler borunun aktüatör EMT ile montajı
Aktüatörün yaklaşık 15 mm üzerine kadar boş hacim
bırakılmalıdır.
Kapiler boruda kesintiyi engellemek için membran çemberinin
üzerinde min. 20 mm. alan bırakınız.
> 20 mm
DN 15-20: 107 mm
DN 25:
113 mm
STS
~15 mm
Not: Kapiler boru, sistem bakımı yapılırken izolasyonu
sağlayabilmek için mutlaka kapatma vanasından (STS) önce
bağlanmalı, bakınız “Fonksiyonlar” altındaki “Kapatma” bölümü.
TA-COMPACT-DP + EMO T
Akış yönü
IP54
IP54
IP54
IP54
Not: Uygun fonksiyon için kapiler boru ve membrane çemberi
havadan ayrıştırılmalıdır, bakınız “Fonksiyonlar” altındaki “Hava
alma” bölümü.
7
IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP
Fonksiyonlar
Ayarlama
Hava alma
1. İstenilen değere kadar ayar skalasını çeviriniz. Örneğin; 5.0.
q ölçümü
1. Aktüatörü çıkartınız.
2. IMI TA balanslama aletini ölçüm noktalarına yerleştiriniz.
3. Vana çapını, tipini ve ayar değerini giriniz. Gerçek debi cihaz
üzerinden okunabilecektir.
1. Kapiler boru ve menbran çemberinin havasını almak için
kapiler boruyu yaklaşık 1 tur gevşetiniz.
ΔH ölçümü
Kapatma
1. Ayar skalasını saat yönünde X’ e kadar çeviriniz.
1. Aktüatörü çıkartınız.
2. Ayar skalasını X konumuna getirerek vanayı kapatınız.
3. 5 mm Allen anahtarı kullanarak saat yönünün tersinde 1 tur
kırmızı ölçüm noktasını çevirerek ∆p kısmını bypass ediniz.
4. IMI TA balanslama aletini ölçüm noktalarına yerleştirin ve
ölçümü gerçekleştirin.
Önemli! Ölçüm bittikten sonra vanayı önceki ayarına geri
getiriniz ve bypass milini kapatınız.
8
Modeller
Dış dişli
ISO 228’e uygun dişli
1 m kılcal boru dahildir.
L
ØB
H1
D
H2
DN
D
L
H1
H2
B
Kg
Model No
15
20
25
G3/4
G1
G1 1/4
74
85
93
55
64
64
55
55
61
54
64
64
0,60
0,75
0,90
52 164-215
52 164-220
52 164-225
*) Aktüatör bağlantı.
→ = Akış yönü
M30x1,5*
Bağlantılar
D
İç dişli
Dişler ISO 228’e göredir. Diş uzunluğu, ISO 7-1’e göredir.
Serbest somun
D1
L
D
D1
L
DN Vana
D
D1
L*
Model No
15
20
25
G3/4
G1
G1 1/4
G1/2
G3/4
G1
21
23
23
52 163-015
52 163-020
52 163-025
Dış dişli
Dişler ISO 7-1’ye göredir.
Serbest somun
DN Vana
D
D1
L*
Model No
15
20
25
G3/4
G1
G1 1/4
R1/2
R3/4
R1
29
32,5
35
0601-02.350
0601-03.350
0601-04.350
DN Vana
D
DN Boru
L*
Model No
15
20
25
G3/4
G1
G1 1/4
15
20
25
36
40
40
52 009-015
52 009-020
52 009-025
DN Vana
D
Ø Boru
L*
Model No
15
15
20
20
25
G3/4
G3/4
G1
G1
G1 1/4
15
16
18
22
28
13
13
15
18
21
52 009-515
52 009-516
52 009-518
52 009-522
52 009-528
Kaynaklı bağlantı
Serbest somun
L
Lehimli bağlantı
Serbest somun
L
*) Montaj boyu (conta yüzeyinden bağlantı parçasının ucuna kadar).
9
IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP
Düz uçlu bağlantı
Sıkıştırmalı kaplin ile bağlantı
Serbest somun
L
DN Vana
D
Ø Boru
L*
Model No
15
20
20
25
G3/4
G1
G1
G1 1/4
15
18
22
28
39
44
48
53
52 009-315
52 009-318
52 009-322
52 009-328
Sıkıştırmalı bağlantı
Destek yatakları kullanılabilir, ayrıntılı bilgi için lütfen FPL kataloğuna bakınız.
PEX borularla kullanılmamalıdır.
Kromajlı
D
L
DN Vana
D
Ø Boru
L**
Model No
15
15
15
G3/4
G3/4
G3/4
15
18
22
27
27
27
53 319-615
53 319-618
53 319-622
*) Montaj boyu (conta yüzeyinden bağlantı parçasının ucuna kadar).
**) Toplam L boyu, monte edilmemiş kaplinin ölçüsüdür.
Aksesuarlar
G1/16
Kapilar boru bağlantı kiti
STAD yada STS ile kullanımı için.
Model No
52 265-216
73
R1/4
G1/16
G1/16
İki yönlü ölçüm uçları
Kılcal boru bağlantısı ve IMI TA balanslama
aletinin aynı anda kullanılabilmesi için.
Model No
52 179-200
Bağlantı nipeli
G1/16 bağlantılı kapiler boru için.
Bağlantı nipeli
STS ya da drenajı olan diğer IMI TA
vanalarına bağlantı için.
Kılcal boru için uzama kiti
6 mm boru için bağlantılar ile birlikte.
Model No
R1/4xG1/16
52 265-306
d
Model No
G1/2
G3/4
52 179-981
52 179-986
Model No
52 265-212
10
G1/16
Kılcal boru
TA-COMPACT-DP içinde 1 adet mevcut.
Koruyucu kapak
TA-COMPACT-P/-DP, TA-Modulator
(DN 15-20), TBV-C/-CM, KTCM 512 için.
H1
H2
Yalıtım
Isıtma/Konfor soğutma.
Malzeme: EPP.
Yangın sınıfı: E (EN 13501-1),
B2 (DIN 4102).
İzolasyon, kapiler boru için manuel olarak
ayarlanmalıdır.
L
Model No
1m
52 265-301
Model No
Kırmızı
52 143-100
DN
Vana
L
H1
H2
D
Model No
15
20
25
100
118
127
61
67
71
71
79
84
84
90
104
52 164-901
52 164-902
52 164-903
ØD
L
Mil uzatması
Vana-aktüatör ara yüzünde yoğuşma
riskini minimize etmek için izolasyon ile
birlikte önerilir.
M30x1,5.
L
Model No
Plastik, siyah
30
2002-30.700
İlave donanımlar
Kapatma ve kapiler boru dönüş hattı bağlantısı için STS + kapilar boru bağlantı kiti 52 265-216’i
kullanınız, bakınız Aksesuarlar. STS ile ilgill daha fazla bilgi için “Uzman Sistem Bileşenleri” altındaki
kataloğa bakınız.
STS
İç dişli
Dişler ISO 228’e göredir. Diş uzunluğu, ISO 7/1’e göredir.
Drenajsız (sonradan işletme sırasında monte edilebilir)
L
D
H
DN
D
L
H
Kvs
Kg
Model No
15*
20*
25
G1/2
G3/4
G1
90
97
110
100
100
105
3,5
6,80
9,80
0,52
0,58
0,78
52 149-015
52 149-020
52 149-025
→ = Akış yönü
Kvs = Vananın tam açık pozisyonunda, 1 bar basınç düşümü durumundaki debi, m3/h.
*) Düz uçlu borulara KOMBI sıkıştırma kaplini ile monte edilebilir.
Sıkıştırmalı bağlantı KOMBI
Maks 100°C
(Bkz. KOMBI.)
Sıkıştırma vidası
erkek diş ölçüleri
Boru çapı
Model No
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G3/4
10
12
14
15
16
15
18
22
53 235-109
53 235-111
53 235-112
53 235-113
53 235-114
53 235-117
53 235-121
53 235-123
11
IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP
Bu dokümandaki ürünler, bilgiler, fotoğraflar, grafikler ve diyagramlar önceden haber verilmeksizin
ve sebep gösterilmeden IMI Hydronic Engineering firması tarafından değiştirilebilir. Ürünlerimizin ve
özelliklerinin en güncel bilgileri için lütfen www.imi-hydronic.com sitesini ziyaret ediniz.
5-5-50 TR TA-COMPACT-DP v.3 01.2017
Download