Sayın Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve

advertisement
Sayın Hocalarım,
Değerli Meslektaşlarım,
Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği 15. Uluslararası Toplantısı 28-30 Nisan 2016
tarihleri arasında Kapadokya Perissia Otel’de düzenlenecektir. Toplantının bilimsel
programında Akdeniz Ülkeleri’nin yanında Avrupa ülkeleri ve Amerika, Japonya gibi okyanus
ötesi ülkelerdeki Otoloji ve Odyoloji alanına önemli katkılar sağlayan merkezlerden davet
edilen bilim insanları konferans, panel, yuvarlak masa oturumları ile kongrede zengin bir
tartışma ortamı oluşturacaklardır. Ayrıca sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği uygulamalı
kurslar da yer alacaktır.
15. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği Toplantısı’na başvuran bildiriler
Bilimsel Kurul tarafından değerlendirildikten sonra sözlü veya poster olarak sunuma kabul
edilecek ve özet metin olarak yayımlanacaktır. Ayrıca Otoloji ve Nörotoloji ile ilgili videoların
yer alacağı video oturumunun ilgi çekici olacağını düşünmekteyiz.
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hazırlanan ve Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe giren
Akademik Teşvik ve Akademik Yükseltme Yönetmeliklerine göre, hekimlerin sadece
“Uluslararası Kongreler”de yapılan sunumlarının puanlanması kararı alınmıştır. Bu nedenle,
ülkemizde gerçekleştirilecek olan Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği 15.
Uluslararası Toplantısı’nın özellikle genç meslektaşlarımızın çalışmalarını sözlü veya poster
bildiri şeklinde sunmak ya da cerrahi uygulamaları ile ilgili videolarını paylaşmak için bir fırsat
olacağını düşünmekteyiz.
Kongremizin bildiri kabulü için son tarih 31 Ocak 2016 Pazar gününe kadar uzatılmıştır. Bu
tarihten sonra elektronik bildiri gönderim sistemimiz bildiri alımına kapatılacak ve bilimsel
kurul tarafından değerlendirmelere başlanacaktır. Bildiri gönderim sistemine
http://www.msoa2016.org/abstracts.html web adresinde bulunan linki tıklayarak
ulaşabilirsiniz.
Tüm meslektaşlarımız ile 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde Kapadokya ‘da gerçekleşecek olan
15. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği Toplantısında birlikte olmak
dileğiyle,
Saygılarımızla,
Düzenleme Komitesi Adına
Prof. Dr. S. Armağan İncesulu
Kongre Başkanı
Download