K*sa Yoldan Çarpma **lemi

advertisement
Kısa Yoldan
Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Kısa Yoldan Çarpma
10 ile kısa yoldan çarpma ;
10 ile çarpmak için doğal sayının sonuna bir sıfır eklenir.
3 x 10 = 30
32 x 10 = 320
432 x 10 = 4320
8 x 10 = 80
65 x 10 = 650
849 x 10 = 8490
100 ile kısa yoldan çarpma ;
100 ile çarpmak için doğal sayının sonuna iki sıfır eklenir.
4 x 100 = 400
44 x 100 = 4400
72 x 100 = 7200
7 x 100 = 700
90 x 100 = 9000
50 x 100 = 5000
Doğal Sayılarla Kısa Yoldan Çarpma
1000 ile kısa yoldan çarpma ;
1000 ile çarpmak için doğal sayının sonuna üç sıfır eklenir.
2 x 1000 = 2 000
40 x 1000 = 40 000
7 x 1000 = 7000
564 x 1000 = 564 000
18 x 1000 = 18 000
709 x 1000 = 709 000
Doğal Sayılarla Kısa Yoldan Çarpma
5 ile kısa yoldan çarpma ;
Çift bir doğal sayıyı 5 ile kısa yoldan çarpmak için sayı önce 2 ile bölünür.
Bölüm 10 ile çarpılır.
16 x 5 = 80
16 : 2 = 8
8 x 10 = 80
sonuç: 80’dir.
24 x 5 = 120
24 : 2 = 12 x 10 = 120
82 x 5 = 410
82 : 2 = 41 x 10 = 410
Doğal Sayılarla Kısa Yoldan Çarpma
25 ile kısa yoldan çarpma ;
4’ün katı olan bir doğal sayıyı 25 ile kısa yoldan çarpmak için sayı önce
4 ile bölünür. Bölüm 100 ile çarpılır.
8 x 25 = 200
8:4=2
2 x 100 = 200
sonuç: 200’dür.
16 x 25 = 400
16 : 4 = 4 x 100 = 400
48 x 25 = 1200
48 : 4 = 12 x 100 = 1200
Doğal Sayılarla Kısa Yoldan Çarpma
Son basamakları sıfır olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpma ;
Önce sıfırdan farklı olan sayılar çarpılır, sonuca sıfır(lar) eklenir.
x
30
6
180
x
90
3
270
700
5
x
3500
Doğal Sayılarla Kısa Yoldan Çarpma
Son basamakları sıfır olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpma ;
Önce sıfırdan farklı olan sayılar çarpılır, sonuca sıfır(lar) eklenir.
x
x
30
6
x
90
3
700
5
x
180
270
3500
345
60
236
300
670
50
20700
x
70800
x
33500
Download