Görünüş Araya Girdiğinde: Sağlık Çalışanlarının Eğitilmesi Yoluyla

advertisement
Bülten #1
Görünüş Araya Girdiğinde:
Sağlık Çalışanlarının Eğitilmesi Yoluyla Hasta Sonuçlarının İyileştirilmesi
Hakkında
Şekil bozukluğuna sahip olmanın ya da gerçekçi olmayan ve dar görüşlü (gençliğe odaklı) güzellik ideallerine uyma
zorunluluğu yüzünden algılanan sosyal baskının bir sonucu olarak ortaya çıkan beden algısı hoşnutsuzluğu, Avrupa
nüfusunda artan oranlarda ve bireyin kendisinde beden ve ruh sağlığını ayırım yapmadan etkilemektedir. Şekil
bozukluğu olan kişiler aynı zamanda kişisel isteklerini, eğitim ve iş imkanlarını olumsuz yönde etkileyen sosyal
ayrımcılık yaşamaktadırlar. Tıbbi imkanların ilerlemesiyle, doğuştan ya da sonradan kazanılmış şekil bozukluğu olan
bireylerin artan sağkalım oranları ile estetik müdahalelere ve psikolojik desteğe olan talep artmıştır. Sağlık ve sosyal
hizmet alanlarında çalışan profesyoneller, hastaların karmaşık ve kendine has psikososyal zorluklarını tanımlama ve
belirleme ile ilgili zorluklarla artan oranlarda karşılaşmaktadırlar. Bu profesyoneller belirtilen sorunlara ulaşabilecek en
iyi konumlara yerleşmiş olmakla beraber sıklıkla yardım için gerekli uzmanlığa sahip değildirler. Bu nedenle hastaların
uzman yardımına erişimi yetersizdir.
Eylemler
Bu iki yıllık projenin ilk basamağında, katılımcılar sağlık çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tanımlamaya yönelik
İtalya, Litvanya, İsveç, Türkiye ve İngiltere’de 700’den fazla kişiye anket uyguladılar. Sonuçlar ulusal raporlara dahil
edildi ve güncel olarak tek bir özet raporda birleştirildiler. Raporlara ücretsiz olarak websitesinden ulaşılabilir:
www.whenlooks.eu.
Şu anda bu proje, sürekli mesleki gelişim aktiviteleri çerçevesinde sağlık alanındaki öğrenciler ve nitelikli çalışanlar
için üniversite kurslarının bir parçası olacak 6 modüllük bir eğitim programı geliştirmektedir. Program ilk basamakta
tanımlanmış olan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için araçları, yöntemleri ve materyalleri ulaşılabilir ve başvurulabilir
bir biçimde biraraya getirecektir. Modüller katılımcıların eylül 2015 Floransa, İtalya’da gerçekleşecek olan
3.toplantılarında sunulacaktır.
Projeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.
www.whenlooks.eu
Bu proje Avrupa Birliği Komisyonunda desteklenen bir fonla finanse edilmiştir.
Bu iletişim kaynağı sadece yazarların bakış açısını yansıtır ve AB komisyonu içerdiği bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz .
Referans numarası: 2014-1-UK01-KA203-001631
Download