Çalışma Adı : Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf “Yeryüzünde Yaşam” Adlı

advertisement
Çalışma Adı : Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf “Yeryüzünde Yaşam” Adlı 2.Ünitenin
Değerlendirilmesine İlişkin Çalışma Kağıdı
Çalışma Amacı : Öğrencilerin “Yeryüzünde Yaşam” Ünite Konularını Kavraması
Çalışma Düzeyi : İlköğretim 6. Sınıf
Ön Öğrenmeler : Sosyal Bilgiler Dersi 2. Sınıf “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesindeki Grafik ve
Resimleri İnceleyiniz
“Haritaların Dili”, “Bu Toprağın Medeniyetleri” Konularını Okuyunuz
İşlem Basamakları :
2. Ünite Yeryüzünde Yaşam – Ünitemizi Değerlendirelim
A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanını “D”, yanlış olanını “Y” ile gösteriniz.
( ) 1.Kutup noktalarından eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren ve dünyayı iki eşit parçaya
bölen daireye meridyen denir.
( )2.Türkiye güney yarım kürededir.
( )3.Dünyadaki büyük su kütlelerine okyanus denir.
( )4.Hitit kraliçelerine Tavananna denir.
( )5.Urartular taş işçiliğinde ve taştan kale yapımında ustadırlar.
( )6.Hz. İsa’nın doğduğu güne çağ denir.
( )7.İnsanların Anadolu’da yerleşim yeri kurdukları yerlerden birisi de Konya Çatalhöyük’tür.
( )8.İzmir karasal iklim görülen bir ilimizdir.
( )9.Karasal iklimin karakteristik bitki örtüsü makidir.
( )10.İklim insanların giydikleri kıyafetleri etkiler.
( )11.Sümerlilerin en önemli şehirlerinden birisi Ur’dur.
( )12.Hammurabi bir Sümer kralıdır.
B. Aşağıda boş bırakılan yere verilen kelimelerden uygun olanını yerleştiriniz.
Karadeniz /
Ölçek /
Friglerde /
Kıta /
Lidyalılardır
1.Haritalardaki küçültme oranına ……………….. denir.
2. Kibele ……………….. bereket ve çoğalmayı temsil eden ana tanrıçadır.
3.Ticaret yapmak için “Kral Yolu”nu kuran Anadolu medeniyeti ………………..
4.Kendisine bağlı yakın adalarla birlikte büyük kara parçalarına ………………… denir.
5. .……………… ikliminde her mevsim yağış görülür.
C. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
1.Ekvator’un kuzey ve güneyinde, Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla geçirilen dairelere
ne ad verilir?
A.Paralel
B.Meridyen
C.Kutup
D.Dünya
2.Türkiye’nin matematik konumu aşağıdakilerden hangisidir?
A.26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri
B. 36-42 doğu meridyenleri, 26-45 kuzey paralelleri
C.36-42 batı meridyenleri, 26-45 güney paralelleri
D.26-45 batı meridyenleri, 36-42 güney paralelleri
3.Hititlilerin soylulardan oluşan meclisine ne ad verilir?
A.Anal
B.Tiran
C.Fibula
D.Pankuş
4.Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir Türkiye haritası, kağıt üzerinde daha fazla
yer kaplar?
A.1/10.000
B.1/250.000
C.1/5000.000
D.1/1.000.000
5.Parayı bulan Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A.Frigler
B.Lidyalılar
C.Urartular
D.İyonlar
6.Aşağıdaki grafikte sıcaklık ve yağış değerleri verilen il aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A.Trabzon
B.Konya
C.Kars
D.Adana
D.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.Çöl ortasında aracınız bozulsa ve yardım isteseniz
bulunduğunuz yeri en iyi nasıl tarif edebilirdiniz? Niçin?
2.Kutup bölgelerine yakın bir yerde yaşıyor olsaydınız
hayatınızda neler değişirdi? Niçin?
3.Ülkemizde birbirinden farklı iklim çeşitleri görülmesinin başlıca nedenleri nelerdir?
4.Dünyadaki ormanlar hızla yok olmaktadır. Ormanların hızla yok olması insanların
hayatında neleri değiştirebilir? Niçin?
5.Mezopotamya uygarlıklarından günümüze neler kalmıştır?
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards