File

advertisement
KESİR NE DEMEK
???
• Kesir: Bir bütünün eş parçalarını gösteren,
a/b şeklinde yazılabilen ifadelere kesir denir.
Kesirleri gösterirken ortaya kesir çizgisi çizilir,
çizginin üstünde pay, altında payda olur. Payda
bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını, pay ise
bu parçalardan kaçının alındığını veya
tarandığını gösterir.
NOT
• NOT: Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bir
bütünü sıfır parçaya ayıramayacağımız için
paydada sıfır bulunamaz.
KESİR ÇEŞİTLERİ
• 1.Basit kesir
• 2.Bileşik kesir
• 3. Tam sayılı kesir
Basit kesir
• Payı paydasından küçüktür.
3\5
5\8
1\6
Bileşik kesir
Payı paydasından büyüktür.
Payı ve paydası eşittir.
8\4
2\2
6\4
Tam sayılı kesir
• Bir tam sayı ve bir basit kesir ile ifade edilen
kesirlere tam sayılı kesir denir.
Teşekkürler.
Download