172 - Akademik Bilişim

advertisement
BİLGİSAYAR
LABORATUVARINDA İNCE İSTEMCİ
MİMARİSİ İLE PARALEL KÜME
OLUŞTURULMASI
Sami SÖZÜER-Hakan KUTUCU
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Akademik Bilişim 2007
31 Ocak-2 Şubat 2007 / Dumlupınar Üniversitesi / Kütahya
AMAÇ (1)
•
Atıl durumda olan bilgisayarları PC başına 5-10 YTL
bir maaliyet ile tekrar kullanılmasını sağlamak
•
Merkezi bir yönetim sağlamak
•
Kullanıcı hatası olasılığını ortadan kaldırmak
•
Homojenlik sağlamak
•
İki işletim sistemininde bir PC de kullanılabilmesini
sağlamak
•
Bakım ve güncelleme maaliyetlerini minumuma
indirgemek
AMAÇ (2)
•
Hali hazırda bulunan işlem gücü yüksek makinalardan bir
küme bilgisayar sistemi oluşturulması
•
Paralel algoritmaların bu kümede çalıştırılmasının
sağlanması
•
Merkezi bir yönetim sağlamak
•
Homojenlik sağlamak
•
Bakım ve güncelleme maaliyetlerini minumuma
indirgemek
İNCE İSTEMCİ ile PC FARKLARI
İçerik
100 PC’lik Ag
100 İnce İstemcili Ağ
Bilgisayarlar
100 PC ve 1 Sunucu
(çift işlemcili)
100 Thin Client ve 2 Server
(4’er işlemcili)
CPU sayısı
102 Pentium IV CPU
8 Pentium IV CPU
Bellek Kapasitesi
Her PC için 512 MB
Her Server için 4 GB Ram
Toplam Bellek
51 GB
8 GB
Sabit Disk
PC başına 40GB
Server başına 120 GB Raid5
Toplam Sabit Disk
4 TB
240GB
XP lisans ücreti
(TC için TS client lisansı)
19.250$
2.000$+920$
Upgradeler için ziyaret edilmesi
gereken PC sayısı
100
1
Fiyat
Genellikle $500 üstü
Genellikle $150 altı
Harcadığı
Elektrik Enerjisi
15 Kwh.
10X22X12=2.640Saat
39.600 KW
3 Kwh.
7.920 KW
Toplam Maliyet
69.250$
17.920$
DEZAVANTAJLARI
•Merkezi sunucu neredeyse tüm işlemleri tek başına
gerçekleştirmek zorundadır.
•CPU gücü ve bellek büyüklüğü gibi kaynaklar sunucu
üzerinde yoğunlaşmalıdır.
•Sunucu sistemden koparsa veya ele geçirilirse bütün
kullanıcılar etkilenir.
•Multimedia uygulamaları için sınırlamalar vardır.
TERMİNAL HİZMETLERİ
•Terminal
servisleri
çok
kullanıcılı
bir
network
mimarisinde kullanılan bir Windows 200X Server
bileşenidir.
•Bu mimaride, tüm yazılım uygulamaları, veri işlemleri ve
veri depolama işlemleri merkezi sunucularda gerçekleşir
•İstemciler “Remote Desktop” programı ile sunucuya
bağlanırlar.
•Terminallere sadece çalışan uygulamanın bir sunumu
(GUI) gönderilir.
TERMİNAL HİZMETLERİ
•Terminal başına bant genişliği kullanımı 20kbps’yi
geçmeyecektir.
•Her kulllanıcı terminalden oturum açtığında diğer
oturumlardan bağımsız olarak sadece kendisine ait
oturumu görür.
•Kullanıcı profilleri sucucuda tutulur ve birden fazla
kullanıcının aynı anda kişisel masaüstlerini, ayarlarını ve
programlarını kullanmaları sağlanır.
Linux Terminal Sunucusu
•LTSP terminallerin bir Linux sunucuya bağlanmasını
sağlayan ekli bir paketdir.
•Uygulamalar tipiksel olarak sunucuda çalışır, girdileri
kabul eder ve ekranda gösterilmesi için istemcilere
gönderir.
•LTSP bir paketler kümesi olarak herhangi bir linux
sistemine kurulabilir.
•Terminaller disksiz olarak ağ üzerinden boot ettirilirler.
Linux Terminal Sunucusu
•Boot edilme işlemi ya bir disket ile ya da ethernet kartının
PXE özelliği ile gerçekleşir.
•İstemci(Terminaller) ağda dhcp sunucu arar ve bulduğunda
sunucudan “kernel image” ini tftp ile alır.
•Bu şekilde kernel açılarak makine başlatılır.
•Sunucu taraftaki konfigürasyona göre istemci ya ağda
bulunan windows 200x servera “rdesktop” ile bağlanarak ya
da linux işletim sistemine ulaşarak startx açılır.
Terminallerin Minimal
Donanım Gereksinimleri
•75 Mhz İşlemci,
•24 MB Bellek,
•4 MB Ekran Kartı,
•Disket sürücü ya da ağ üzerinden boot edebilecek bir
ethernet kartı,
•Klavye,
•Fare,
•Monitör,
Terminallerde Kullanılabilecek
Diğer Donanımlar
•CD-Rom,
•USB Aygıtlar,
•Ses Kartı,
•Yazıcı,
•Tarayıcı,
•WebCam,
•Ekran Kartı.... PROBLEM!
•Bir bilgisayarda kullanılmasına ihtiyaç duyulan hemen her
donanım
Windows Server+LTSP+MPI
İnternet
Linux
192.168.0.158
Linux
192.168.0.100
İnternet
Windows
192.168.0.1
Windows
192.168.0.1
10/100Mb
Gigabit
(rdesktop+X)
Gigabit
(MPI için)
Windows Server+LTSP+MPI
•3 ağ kartlı güçlü bir sunucu
•Windows 2003 Server
•Windows Terminal Hizmetleri
•VMware(Ücretsiz)
•Konuk işletim sistemi; Fedora Core 6(Ücretsiz)
•Samba(Ücretsiz)
•LTSP(Ücretsiz)
Terminalin Açılış Görüntüleri
Alt+Ctrl+F1 ve Alt+Ctrl+F2
tuş kombinasyonları ile işletim sistemi değiştirilebilinir.
Yakın Gelecekte İnce İstemciler
•Varolan teknoloji ile mümkün
•Kablosuz Boot edebilme
•Kampüs ortamında
Access Point
Ethernet-Wireless Bridge
Windows 2003+LTSP Server
Gelecekte İnce İstemciler??
•Telekomünikasyon ile İşbirliği çerçevesinde
UMTS/EDGE ağlarına erişim ile boot edebilme.
Baz İstasyonu
Ethernet-GSM Bridge
Windows 2003+LTSP Server
KAYNAKLAR
1.
Linux Terminal Server Project World Wide Web site,
http://ltsp.sourceforge.net/ , James McQuillan
2.
LTSP Project Web Page,
http://mimoza.marmara.edu.tr/~cahit/Arastirma/ltsp/ , Marmara
Üniversitesi, Cahit Cengizhan
3.
Vitel A.Ş. Web Site,
http://www.vitel.com.tr/modules.php?name=Kategoriler&opt=kateg
ori_listele&cat1=3&cat2=29, Veri İletişim ve Telekomünikasyon
Sistemleri A.Ş.
4.
VMware: Virtualization, Virtual Machine & Virtual Server
Consolidation, http://www.vmware.com/, VMware An EMC
Company
Download