Venöz Hastalıklarda Noninvaziv Tanı Yöntemleri – Mustafa SAÇAR

advertisement
Venöz Hastalıklarda
Noninvaziv Tanı
Yöntemleri
Dr. Mustafa SAÇAR
Venöz Sistem





Anatomik değerlendirme
Fonksiyonel değerlendirme
Pletismografi
Dupleks USG
BT / MR Anjiografi


B-Mod görüntüleme
Doppler USG
Pletismografi

Non invaziv
Hacim değişimi

Farklı yöntemler

– Strain gauge Pletismografi
– Foto Pletismografi
– Air Pletismografi
Pletismografi
Strain gauge pletismografi


Basınçlı manşon
DVT
– Diz üstü: %90 sensitivite
– Diz altı: %66 sensitivite

Sınırlılıkları
– Parsiyel trombüs
– Kollateral venöz yapılar
– Hasta kooperasyonu
Foto pletismografi



Venöz yetmezlik
Kas pompa fonksiyonu
Valvüler yetmezlik
Air pletismografi

Valvüler reflü
Kas pompa fonksiyonu
Outflow obstrüksiyonu

VFI


– CEAP
– Venöz ülser
– Postop sonuçlar
Pletismografi

Sınırlılıkları
– DVT
Baldır venlerinde
 Parsiyel oklüzyon
 Trombusün lokalizasyonu ve uzanımı

Dupleks USG



B-Mod USG
Spektral dopler + Color flow
görüntüleme
Lineer prob (5 MHz)
Dupleks USG

Avantajları
– Maliyet
– Mobil
– Pratik
– Hızlı

Dezavantajları
– Küçük çaplı baldır venleri
– Anatomik zorluklar
– Konjenital bozukluklar
– Hastaya bağlı nedenler
– Operatör bağımlı
 Venöz anatomi, fizyoloji,
patoloji
Dupleks USG

Klinisyen neleri bilmek ister?

İnceleme esnasında
– Derin venöz sistem
– Yüzeyel venöz sistem
– Perforan venler
Dupleks USG
Dupleks USG

DVT
– Kontrast venografi  DUS
– 45° reverse trendelenburg
– kalçada hafif eksternal rotasyon
– Dizde hafif fleksiyon
– CFV  SFJ  TPV
– Vizualizasyon, kompresyon, akım,
augmentasyon
Dupleks USG

DVT
– Akut, kronik
Dupleks USG

Venöz reflü
– Fizyolojik


Hasta pozisyonu
Augmentation
BT Venografi

Avantajları
– Geniş görüntüleme penceresi
– PE için BTA ile kombinasyon
– Yüksek sensitivite (proksimal venler)

Dezavantajları
–
–
–
–
Kontrast madde
Radyasyon
Derin baldır venleri
Maliyet
BT Venografi
3D BT Venografi
MR Venografi
Faz kontrast / Kontrastlı MRV

Avantajları
–
–
–
–

Parsiyel trombüsler
Proksimal venler
Teknisyen bağımsız
Venografi ile uyumu
sonuçlar (%97)
DVT, Sensitivite:
– İliofemoral bölge: %100
– Femoropopliteal bölge:
%97
– Derin baldır venleri: %8392

Dezavantajları
–
–
–
–
Çekim süresi
Hasta kooperasyonu
Distal venöz sistem
MR uyumlu olmayan
protezler
MR Venografi
Teşekkür ederim.
Download