A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

advertisement
Öğrencinin Adı:
Soyadı
:
Numarası
:
6.Sınıf
1.Ünite : Vücudumuzdaki Sistemler
Kısa Bir Hatırlatma…
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Kanın pıhtılaşmasını kandaki hangi yapı sağlar?
A) Akyuvarlar
B) Alyuvarlar
C) Kan pulcukları
D) Koful
2. Dolaşım sistemimizle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Küçük dolaşımının görevi kirli kanın temizlenmesini sağlamaktır.
B) İnsan kalbi iki kısımdan oluşur.
C) Büyük dolaşımın görevi hücrelere besin ve oksijen taşımaktır.
D) Kan damarları atar damar, toplardamar ve kılcal damarlar olmak
üzere üçe ayrılır.
3. Büyük dolaşımın başladığı ve bittiği yerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Sağ karıncıkta başlar, sol kulakçıkta biter.
B) Sol kulakçıkta başlar, sol karıncıkta biter.
C) Sol karıncıkta başlar, sağ kulakçıkta biter.
D) Sağ karıncıkta başlar, sağ kulakçıkta biter.
1
4. Kandaki akyuvarların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücrelere oksijen taşır
B) Vücuda giren mikropları yok eder.
C) Kanın pıhtılaşmasını sağlar
D) Hücrelerde oluşan artık maddeleri taşır.
5. Küçük kan dolaşımında, kanın dolaştığı kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
1. Kalbin sağ karıncığı
2. Akciğerler
3. Akciğer atar damarı
4. Kalbin sol kulakçığı
5. Akciğer toplardamarı
A) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
B) 4 – 2 – 1 – 3 – 5
C) 5 – 4 – 3 – 2 - 1
D) 1 – 3 – 4 – 5 – 2
6. Kan grupları arsındaki kan alış verişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) B grubu, AB grubundan kan alabilir.
B) AB grubu, O grubuna kan verebilir.
C) A grubu B grubundan kan alabilir.
D) O grubu, O grubuna kan verebilir.
I - Akciğer atardamarı
II - Akciğer toplardamarı
III - Aort atardamarı
IV - Ana toplardamar
7. Yukarıdaki damarlardan hangilerinde oksijence zengin kan bulunur?
A) II - III
B) I - III
C) III - IV
D) I – IV
2
8. Kalp ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dört odacıktan oluşmuştur.
B) Yapısında hareketli kapakcıklar bulunur.
C) Solda kirli kan, sağda ise temiz kan bulunur.
D) Kanı vücuda pompalamak ile görevlidir.
B. Aşağıdaki kutucuklardaki kelimeleri boşluklara uygun olarak doldurunuz.
Kemikler,
Kırmızı kemik
kaslar,eklemler iliği
Oynar, yarı
eklem
oynar,oynamaz
Kasılır,
gevşer
mineral
Uzun, kısa,
yassı
kıkırdak
Kemik zarı
Sert(sıkı)
1. Destek ve hareket sistemi, ………………, ……………… ve ……………….den oluşur.
2. Kemikler şekillerine göre ………………, …………………ve ………………..olmak üzere 3’e
ayrılır.
3. Eklemler hareket özelliğine göre ………….., ……………ve ………………...eklem olmak
üzere 3’e ayrılır.
4. ………………. kemiklerin onarılmasını ve enine büyümesini sağlar.
5. ……………….. kemiklerin uç kısımlarında bulunur ve harekete yardımcı olur, kemiklerin
aşınmasını önler.
6. ………………... süngerimsi kemik dokunun gözeneklerinde bulunur ve kan hücresi üretir.
7. En az iki kemiği birbirine bağlayan bağlantı noktalarına ………………… denir.
8. Embriyonun iskeleti kıkırdak yapıdadır. Daha sonra …………………….. depolayarak
sertleşir ve kemikleşir.
9. Bütün kemiklerin en dış kısmı ………………….. dokusu ile kaplıdır. Bu şekilde kemiklerin
daha dayanıklı olması sağlanmıştır.
10. Kolumuzu bükerken kolumuzun ön kısmındaki kaslar …………………. ve boyu kısalır.
Arka kısmındaki kaslar ise ……………….. ve boyu uzar.
C. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına ‘D’ yanlış olanların başına ‘Y’
harfi koyunuz.
1.( ) İskelet; kemikler, eklemler ve kıkırdaktan oluşur.
2.( ) Destek ve hareket sistemi kaslara ve organlara tutunma yüzeyi sağlar.
3
3.( ) Vücudumuzda dolaşan kanın bir kısmı kemik zarında üretilir.
4.( ) Kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller kemiklerde depolanarak kemiklerin
sertleşmesini sağlar.
5.( ) Oynamaz eklemlerde kemiklerin birleştiği yerlerde kıkırdak bulunur.
6.( ) Oynar eklemlerde bulunan eklem sıvısı, kemiğin onarılmasını sağlar.
7.( ) Kolumuzun hareketini sağlayan kaslar birbirine zıt çalışır.
8.( ) Kalp kası, yapısı bakımından çizgili kaslara, çalışması bakımından düz kaslara benzer.
9.( ) Yerden ağır bir yük kaldırırken dizlerimizi bükmeden kaldırmalıyız.
10.( ) D vitamini, güneş ışığı ve mineraller kemik sağlığı için önemlidir.
4
Download