Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması BÜLTEN

advertisement
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması
BÜLTEN - Nisan 2017
Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması 2017 yurt dışı çalışmalarına hız verdi
28-30 Eylül 2017 tarihinde yapılacak Uluslararası Eczacılık Ürünleri 2017 organizasyonuna iştirak etmek isteyen katılımcılardan her gün yüzlerce mail alıyoruz. Etkinlik için seçtiğimiz Orta Doğu, Afrika, Türki Cumhuriyetleri bölgelerinin yanı sıra Rusya ve Balkanlardan oluşan 45 farklı ülkeden minimum 200 potansiyel ve nitelikli alım
heyetini oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz, önceden belirlediğimiz ürün gümrük istatistik kodlarından yola çıkarak ülkeler bazında sektörel veri tabanları oluşturuyoruz. Ülkelerin ithalat hacimleri ve bu ülkelerdeki potansiyel alıcıların hangi ürün grupları ile ilgilendikleri, firmaların ana faaliyet alanları ve son 3 yıl boyunca ithalat sürekliliği tercihlerimizi belirliyor.
Organizasyonun yurt dışı katılımcılarına duyurulması ve tanıtımı www.pharmaceuticalmeet.com web sayfamız 4 farklı
dilde ( İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça ) hazırlanarak yayınlanmaya başlandı.
Google, Yandex gibi önemli arama motorlarında görünürlüğümüzün artırılması ve Sosyal Medya reklamları, SEO
ve SEM çalışmaları için Türkiye’nin önde gelen Google Partneri ile iş ortaklığı yapılarak, Organizasyonumuzun
tüm Dünyaya tanıtımı çalışmalarına başladık.
Organizasyonumuzu destekleyen kurumlar arasında İEİS ve SURDER’i de
görmekten mutluluk duyuyoruz!
Nisan ayı içerisinde İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS ) üyelerine Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması 2017 organizasyonunun duyurusunu yaptı. Ayrıca sendikanın resmi internet sayfasının etkinlikler bölümünde organizasyonumuz yerini aldı. ( http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/events )
Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER)’de organizasyonumuzu destekleyen kurumlar içerisinde yerini alarak, geçtiğimiz günlerde üyelerine duyurusunu yaptı. (www.surder.org.tr )
www.uluslararasieub.com
[email protected]
1
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması
BÜLTEN - Nisan 2017
Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması 2017 Ana Sponsoru
Abdi İbrahim İlaç San. Tic. A.Ş.
Türk ilaç sanayinin gelişmesinde ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesinde önemli rol oynayan Abdi
İbrahim İlaçları, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve Türk İlaç sanayini dünyaya tanıtacak olan etkinliğimize
Ana sponsor olarak bir kez daha sektörün öncülüğü niteliğini ortaya koymuştur.
İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Nisan 2017 Çalışma Raporu;
Nisan ayı içerisinde Uluslarası Eczacılık Buluşması 2017 organizasyonu için yapılan çalışmalarda daha önce belirlenen bölgelerden Türki Cumhuriyetlerinden Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan
için datalar oluşturuldu, ülkelerin ithalat hacmi belirlenen gümrük istatistik kodlarına göre ülkelerdeki ithalatçı verileri oluşturuldu. Türk İlaç Sanayi ve sağlık ürünleri üreticilerinin ihracatını arttırmak amacıyla yapılan bu organizasyonda ithalat yapan firmaların niteliği ve son üç yıl ithalat yapmış olmalarına özen gösterildi.
Belirlenen hedef ülkelerdeki belirlenen kategorilerdeki ürün alımı yapan firmaların sayısal istatistikleri oluşturuldu ve rapor edildi.
PAL ( Potansiyel Alıcı Listesi ) oluşturulurken Ticari İstihbarat verilerinin yanı sıra farklı ülkelerde bulunan Ticari Ataşelerimizin yardımları da alındı. Belirtilmiş olan ürün GTIP kodları kullanılarak belirli ülkelerden bilgiler
talep edildi.
Genel Mailing Çalışması – Tüm Ülkeler
Ortalama 13.000 Mail / Ay
Telefonla İletişim – Arama
1.200 Arama / Ay
Ülke Bazlı Çalışma – 5 Ülke
3.800 Mail / Ay
Ulaşılan Firma sayısı
148 Firma / 5 Ülke
Katılım Oranı
%13,5
Çalışma istatistikleri;
Mayıs – Haziran 2017 ülke çalışma takvimi.!
Kenya, Somali, Sırbstan, Bosna Hersek, Malezya, Kosova, Letonya, Makedonya, Moldova, Bayren, Kuveyt ülkelerinin çalışma planı yapılmıştır. Bu ülkelerden ortalama 70 nitelikli katılımcı firma temsilcisi oluşturacağı Alım Heyeti tahmin edilmektedir.
www.uluslararasieub.com
[email protected]
2
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması
BÜLTEN - Nisan 2017
Sekötrel Haberler;
Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri
3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi gerçekleşti (İVEK)
İlaç, Eczacılık, Sağlık, Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) tarafından, 26-29
Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul’da 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi düzenlendi. Kongrenin açılışı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın
katılımıyla gerçekleştirildi. ‘2023 İlaç ve Sağlık Hedeflerinde Neredeyiz, Ne
Yapmalıyız?’ başlıklı oturumda İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut konuşma yaptı.
Ayrıca kongrenin diğer günleri gerçekleştirilen ‘İlaç Sanayi Oturumu’nda Genel Sekreter Turgut Tokgöz, ‘İlaç ve Sağlıkta Geri Ödeme Sistemleri’, ‘OTC’
ve ‘İlaçta Patent ve Veri Koruma’ oturumlarında İEİS temsilcileri birer sunum
gerçekleştirdi.
Kongre ile eşzamanlı olarak düzenlenen İVEK Bio Toplantısı çerçevesinde Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu tarafından ‘İlaçta Biyoteknolojide Mevcut Durum ve Gelecek Vizyonu’ başlıklı bir oturum düzenlendi. Başkanlığını İEİS Yönetim Kurulu Üyesi ve Platform Başkanı Murat Barlas tarafından yapılan oturumda İEİS’in sunumunun ardından Platform üyeleri yatırımlarıyla ilgili bilgilendirme yaptılar.
Yerelleşme 2.2 milyar TL’lik ilacın ithalatına son verecek
Türkiye’de üretilebilecekken ithal edilen ilaçların yerlileştirilmesi için başlayan projede ilk faz tamamlandı. İlk iki fazda 2.2 milyar TL’lik ilacın yerelleşmesi beklendiğini söyleyen İEİS Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, “İlaçta ticaret
açığımız hızla kapanacak” dedi.
İlaçta yerlileşme projesinde ilk faz tamamlandı. Pek çok ilaç
Türkiye’de üretim için yatırımlarını tüm hız sürdürüyor. Projenin ilk iki fazının tamamlanması ile 2.2 milyar TL’lik, yani
yaklaşık 600 milyon dolarlık ithal ilacın yerli üretime kayması bekleniyor.
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, “İlaçta yerelleşme projesinin fikir babası biziz” diyerek sistemin başarı ile ilerlediğini anlattı. Projeye göre ilk fazda Türkiye’de de üretilebileceği halde
ithal edilen 120 ilaç belirlendi. Bu ilaçlar eğer 2018 Şubat sonuna kadar Türkiye’de üretilmeye başlanmazsa, geri
ödeme sisteminden çıkarılacak. Bu, bu ilaçların ‘geri ödeme sistemi ile dönen’ pazardan dışlanacağı anlamına geliyor. Yani Türkiye pazarında kalmak isteyen ilaçların, yerli üretime geçmesi neredeyse zorunlu oldu. İlk fazda açıklanan ilaçların önemli bölümü yerli üretime geçti ve ithalatta kayda değer bir azalma yaşandı. Şimdi projede ikinci ve üçüncü fazların uygulanma süreci başlamış durumda. Dördüncü faz ise Türkiye’de hiç üretilmeyen ilaçların
nasıl Türkiye’de üretilmeye başlayabileceği...
Tokgöz’ün verdiği bilgilere göre Türkiye’nin ilaçta bitmiş ürün ithalatı yaklaşık 3.5 milyar dolar. Sektörün ihracatı ise 900 milyon dolar seviyesinde ve Türkiye ihracatından çok daha hızlı artıyor. İlaç endüstrisinin kilo başı
ihracat değeri yaklaşık 29 dolar. Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat değerinin yaklaşık 1.5 dolar olduğu göz önüne alındığında, sektörün katma değerinin ne kadar yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Tokgöz, “İhracatımız”
artarken ithalatımız da azalıyor. Ticaret açığımız sürekli kapanıyor. Hala 1.5 milyar dolarlık bir ithalat, Türkiye’de
üretilir hale gelebilir. İkinci ve üçüncü fazla bu açık daha da kapanacak” dedi. İthalattaki düşüşün bu yıl sonundan
itibaren rakamlara yansıması, projede 3’üncü fazın tamamlanması sonunda 1 milyar dolarlık ithalatın yerli üretime
dönüşmesi hedefl eniyor.
(Dünya Gazetesi - 19.04.2017)
www.uluslararasieub.com
[email protected]
3
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması
BÜLTEN - Nisan 2017
Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri
Biyoteknolojide kurbağa sıçraması zamanı...
İlaçlarda yerelleşme, hem sektörde yüzde 50’lerde olan kapasitenin yüzde 80’lere doğru ilerlemesini hem de yeni
yatırımların yönünü Türkiye’ye çevirmesini sağlamış. Tokgöz, “Yerelleşme, istihdamı da artırıyor. Yeni yatırımların
önemli bölümü biyoteknoloji alanında” dedi. Türkiye ilaç sanayii biyoteknoloiji üretiminde global bir güç olma hedefinde. Dünya pazarı da hızla konvansiyonel ürünlerden biyoteknolojiye kayıyor. Biyoteknolojik İlaç Platformu da
bu amaçla kurulmuş. Bu alana yatırım yapan 18 üretici ilaç firması “bu treni kaçırmamak” için bir araya gelmiş.
Türkiye’de biyoteknolojik ilaçlar 2016’da 3.4 milyar TL ile reçeteli ilaç pazarında yaklaşık yüzde 16.5’lik paya
sahip. Tokgöz gelişmeleri anlattı: “Bu alana yeni girdik, kurbağa sıçramaları yapmamız gerekiyor. Firmalarımız,
bu alana uzun vadeli bakış açısıyla, yüksek maliyetli yatırımlar yapıyor. Platform üyelerinin bu alanda bitmiş ve
devam eden fiziki yatırımları 600 milyon dolar, planlanmış Ar-Ge çalışmalarına ilişkin harcamaları da 200 milyon
dolar tutarında. Ülkemizi biyoteknoloji gibi stratejik bir alanda güçlendirmek için var gücüyle çaba gösteriyorlar.
Gelecek 5 yılda bu alanda önemli çıktılar bekliyoruz.”
Dış Ticaret İstatistikleri, ( TÜİK. Mart 2017)
İhracat %13,6, ithalat %6,9 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı %10,3 azaldı
Mart ayında dış ticaret açığı %10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında %71,8 iken, 2017 Mart ayında %76,3'e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %3,7 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %3,7, ithalat %2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre
ihracat %13,5, ithalat %7,1 arttı.
www.uluslararasieub.com
[email protected]
4
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması
BÜLTEN - Nisan 2017
Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri
Avrupa Birliği’ne ihracat %8,1 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Mart ayında %49,1 iken, 2017 Mart ayında %46,7 oldu. AB’ye
yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mart ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar
28 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolar ile Irak ve 874 milyon dolar ile İngiltere takip etti.
İthalatta ilk sırayı Almanya aldı
Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Mart ayında 1 milyar 783 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 770 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 599 milyon dolar ile Rusya ve 952 milyon dolar ile ABD izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,1 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı
ise %33,9’dur.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,9 oldu
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,2’dir.
www.uluslararasieub.com
[email protected]
5
Uluslararası Eczacılık Ürünleri Buluşması
BÜLTEN - Nisan 2017
Evrensel Pazarın Yenilikçi Yüzleri
www.uluslararasieub.com
[email protected]
6
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards