Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu

advertisement
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
DERS KURULU -II
24 EKİM - 9 ARALIK 2016
(7 HAFTA)
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
TIBBİ FARMAKOLOJİ
22
-
22
TIBBİ PATOLOJİ
15
4
19
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
17
2
19
İÇ HASTALIKLARI
16
-
16
KARDİYOLOJİ
16
-
16
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HAST.
15
-
15
GÖĞÜS HASTALIKLARI
12
-
12
KULAK BURUN BOĞAZ
5
-
5
NÜKLEER TIP
4
-
4
GÖĞÜS CERRAHİSİ
4
-
4
RADYOLOJİ
3
-
3
ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON
4
-
4
TIBBİ BİYOKİMYA
2
-
2
RADYASYON ONKOLOJİSİ
2
-
2
TEMEL TIBBİ BECERİLER
-
16
16
ENTEGRE OTURUM TARTIŞMALARI
-
4
4
137
26
163
TOPLAM
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
: Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ERDOĞAN
DÖNEM III KOORDİNATÖR YRD.
: Yrd.Doç.Dr.Nadire ESER
DERS KURUL BAŞKANI
:Prof. Dr. Yusuf ERGÜN
DERS KURULU ÜYELERİ
ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM ÜYESİ
Anestezi ve Reanimasyon
Prof. Dr. Hafize ÖKSÜZ
Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Fatma İNANÇ TOLUN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr. Şeref OLGAR
Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Doç. Dr. Can ACIPAYAM
İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ozan BALAKAN
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖCAL
Tıbbi Farmakoloji
Prof. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan KURT
Yrd. Doç. Nadire ESER
Göğüs Hastalıkları
Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARPAĞ
Yrd. Doç.Dr. Fulsen BOZKUŞ
Göğüs Cerrahisi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKUR
Kardiyoloji
Prof. Dr. Gülizar SÖKMEN
Doç. Dr. Abdullah SÖKMEN
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doç. Dr. İsrafil ORHAN
Yrd. Doç. Dr. Selman SARICA
Yrd. Doç. Dr. Nagihan BİLAL
Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Ekrem KİREÇCİ
Tıbbi Patoloji
Prof. Dr. Sevgi BAKARİŞ
Yrd. Doç. Dr. A.Yasir BAHAR
Yrd. Doç. Dr.Sezen KOÇARSLAN
Radyoloji
Prof. Dr. Mürvet YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Betül KIZILDAĞ
Radyasyon Onkolojisi
Doç. Dr. Mustafa İZMİRLİ
Nükleer Tıp
Yrd. Doç. Dr. Ebru SALMANOĞLU
Temel Tıbbi Beceriler
Yrd. Doç. Dr.Ayşegül ERDOĞAN (Koordinasyon)
İngilizce V (Mesleki)
Okutman Semih SARIGÜL
2.DERS KURULU SINAV HAFTASI
5-9 ARALIK 2016
TEORİK SINAV 9 ARALIK 2016
SAAT 10:00
3.SINIF 2.KURUL SINAV SALON BAŞKANLARI
SINAV BAŞKANI: Prof. Dr. Yusuf ERGÜN
1 NOLU SINAV SALONU SALON BAŞKANI:
Yrd. Doç. Dr. Nadire ESER
2 NOLU SINAV SALONU SALON BAŞKANI:
Yrd. Doç. Dr. Selman SARICI
Tıbbi Patoloji Pratik Sınavı 6
ARALIK 2016 SAAT 10:00
Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik Sınavı 6
ARALIK 2016 SAAT 13:00
3. DÖNEM 2. DERS KURULU (7 hafta)/ Akademik Yılın 6. Haftası
1.
Hafta
24.10.2016
Pazartesi
25.10.2016
Salı
26.10.2016
Çarşamba
27.10.2016
Perşembe
28.10.2016
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ateroskleroz, KKH ve
Akut Koroner
Sendromlar
Kalp yetersizliği tanı ve
tedavi prensipleri
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
Ateroskleroz, KKH ve
Akut Koroner
Kalp yetersizliği tanı ve
tedavi prensipleri
Akciğer enfeksiyonları
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Sevgi BAKARİŞ
Tıbbi Patoloji
Akciğer enfeksiyonları Kalp Kapak Hastalıkları
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Sevgi BAKARİŞ
Tıbbi Patoloji
Kalp hastalıklarında
fizik muayene
Gülizar Sökmen
Kardiyoloji
Kalp hastalıkları
Kalp Kapak Hastalıkları
semptom ve bulguları
10:10
11:00
Sendromlar
Abdullah SÖKMEN
Kardiyoloji
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
Miyokarditler,
Sistemik Hipertansiyon
kardiyomiyopatiler ve
kalp tümörleri
EnfektifEndokarditler
Perikard Hastalıkları
Abdullah SÖKMEN
Kardiyoloji
Abdullah SÖKMEN
Kardiyoloji
Gülizar Sökmen
Kardiyoloji
Abdullah
SökmenKardiyoloji
Gülizar
SökmenKardiyoloji
Solunum fizyolojisi
Kalp sesleri
İskemik ve hipertansif
kalp hastalıkları
Solunum yetmezliği
Kalp hastalıklarında
fizik muayene
11:10
12:00
Abdullah SÖKMEN
Kardiyoloji
13:10
14:00
TATİL
Fulsen Bozkuş
Göğüs Hastalıkları
Şeref Olgar
Çocuk Sağ. veHast.
STF
Kalp üfürümleri
14:10
15:00
15:10
16:00
Gülizar Sökmen
Kardiyoloji
Sezen Koçarslan
Tıbbi Patoloji
Valvüler kalp ve
myokardial hastalıklar
Fulsen Bozkuş
Göğüs Hastalıkları
Solunum yetmezliği
TATİL
Fulsen Bozkuş
Göğüs Hastalıkları
Şeref Olgar
Çocuk Sağ. veHast.
Hemodinamik
bozukluklar,
tromboembolizm ve
şok
A. Yasir Bahar
Tıbbi Patoloji
Siyanoz
Şeref Olgar
Çocuk Sağ. veHast.
Kan ve lenf damarları
patolojisi
16:10
17:00
Sezen Koçarslan
Tıbbi Patoloji
Perikardial ve
neoplastik kalp
hastalıkları
Sezen Koçarslan
Tıbbi Patoloji
Antihipertansif ilaçlar-I
Fulsen Bozkuş
Göğüs Hastalıkları
KOAH
TATİL
Hüseyin Arpağ
Göğüs Hastalıkları
KOAH
TATİL
SEÇMELİ DERS
A. Yasir Bahar
Tıbbi Patoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Hüseyin Arpağ
Göğüs Hastalıkları
3. DÖNEM 2. DERS KURULU (7 hafta)/ Akademik Yılın 7. Haftası
2.
Hafta
31.10.2016
Pazartesi
01.11.2016
Salı
02.11.2016
Çarşamba
03.11.2016
Perşembe
04.11.2016
Cuma
SYE etkeni viruslar
ve influenza
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
EKG ye giriş
Burun ve paranazal sinüs
hastalıkları
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
KBB’de muayene
yöntemleri
İsrafil Orhan
Kulak Burun Boğaz
Kalp Ritm Bozuklukları
10:10
Kardiyopulmonerresüsitasyon
temel yaşam desteği
Serbest Çalışma
11:00
Selman Sarıca
Kulak Burun Boğaz
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
Kulak Hastalıkları
Senkop, Ani kardiyak
Ölüm ve kardiyolenik
11:10
12:00
şok
Selman Sarıca
Kulak Burun Boğaz
13:10
14:00
SYE etkeni viruslar
ve influenza
Hafize ÖKSÜZ
Anestezioloji
Kardiyopulmonerresüsitasyon
temel yaşam desteği
Serbest Çalışma
Kalp hastalıklarında Periferikvazodilatatörler
hemodinamik
değişiklikler
Nadire Eser
Şeref Olgar
Tıbbi Farmakoloji
Toraks Travmaları
(HemotoraksPnömotoraks)
Mahmut Tokur
Göğüs Cerrahisi
Toraks Travmaları
(HemotoraksPnömotoraks)
Hafize ÖKSÜZ
Anestezioloji
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mahmut Tokur
Göğüs Cerrahisi
Mikobakteriler
Mesleki İngilizce
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Semih Sarıgül
Temel Tıbbi
Beceriler
Çocuk Sağ. veHast.
Yabancı Diller
Perikarditler,
miyokarditler
Antiaritmik ilaçlar
Şeref OLĞAR
Çocuk Sağ. veHast.
Nadire Eser
Tıbbi Farmakoloji
Mikobakteriler
Mesleki İngilizce
Temel Tıbbi
Beceriler
14:10
15:00
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Semih Sarıgül
Yabancı Diller
Elektrokardiografi
Temel Tıbbi
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Beceriler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELİ DERS
Temel Tıbbi
Beceriler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Şeref OLĞAR
Çocuk Sağ. VeHast.
16:10
17:00
Serbest Çalışma
3. DÖNEM 2. DERS KURULU(7 hafta)/ / Akademik Yılın 8. Haftası
3.
Hafta
07.11.2016
Pazartesi
08.11.2016
Salı
09.11.2016
Çarşamba
10.11.2016
Perşembe
11.11.2016
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kanamalı hastaya
yaklaşım
Sempatomimetik ilaçlar
Hemolitik anemiler
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Can Acıpayam
Çocuk Sağ. veHast
10:10
11:00
Hematolojiye giriş ve
anemi sınıflandırılması
Parasempatomimetik Hemoglobinopatiler ve
ilaçlar
Talasemisendromları
Can Acıpayam
Çocuk Sağ. Ve Hast.
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Trombosit hastalıkları
Parasempatolitik
ilaçlar
Can Acıpayam
Can Acıpayam
Çocuk Sağ. Ve Hast. Çocuk Sağ. Ve Hast.
Nadire Eser
Tıbbi Farmakoloji
Hemoglobinopatiler ve
Talasemisendromları
Kanın periferik
yaymayla
değerlendirilmesi
Sempatolitik ilaçlar
Can Acıpayam
Can Acıpayam
11:10
12:00
Can Acıpayam
Çocuk Sağ. Ve Hast.
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Kalp yetmezliği ilaçları
Astım
Temel Tıbbi
Beceriler
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Çocuk Sağ. Ve Hast. Çocuk Sağ. Ve Hast.
Nadire Eser
Tıbbi Farmakoloji
Hüseyin Arpağ
Göğüs Hastalıkları
Otonom sinir sistemine
Astım
giriş
Temel Tıbbi
Beceriler
Nadire Eser
Tıbbi Farmakoloji
Hüseyin Arpağ
Göğüs Hastalıkları
Ağız, farenks ve larenks
hastalıkları
Trakeit, Bronşit,
Bronşiolit,
Nagihan Bilal
Kulak Burun Boğaz
Fulsen Bozkuş
Göğüs Hastalıkları
Nadire Eser
Tıbbi Farmakoloji
Hematopoetik sistem
patolojisi
Mesleki İngilizce
A. Yasir Bahar
Tıbbi Patoloji
Semih Sarıgül
Yabancı Diller
Hematopoetik sistem
patolojisi
Mesleki İngilizce
A. Yasir Bahar
Tıbbi Patoloji
Semih Sarıgül
Yabancı Diller
Temel Tıbbi
Beceriler
Beyaz kan hücreleri,
Beta-adrenerjik
lenfoid sistem ve timus
reseptörblokerleri
hastalıkları
A. Yasir Bahar
Tıbbi Patoloji
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
İletişim bozuklukları
16:10
17:00
SEÇMELİ DERS
Nagihan Bilal
Kulak Burun Boğaz
Temel Tıbbi
Beceriler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
3. DÖNEM 2. DERS KURULU(7 hafta)/ / Akademik Yılın 9. Haftası
4.
Hafta
14.11.2016
Pazartesi
15.11.2016
Salı
16.11.2016
Çarşamba
Kanser doku
biyokimyası
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Solunum muayenesi
17.11.2016
Perşembe
Temel Onkolojiye Giriş
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Fatma İnanç Tolun
Ozan Balakan
Tıbbi Biyokimya
İç Hastalıkları
Kanser doku
biyokimyası
Akciğer hastalıkları
patolojisi
Temel Onkolojiye Giriş
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Fatma İnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Sevgi BAKARİŞ
Tıbbi Patoloji
Solunum muayenesi
Akciğerin cerrahi
enfeksiyöz hastalıkları
Plazma hacmini
genişleten
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Mahmut TOKUR
Göğüs Cerrahisi
soluüsyonlar, kan ve
plazma ürünleri
A. Hakan KURT
Tıbbi Farmakoloji
Solunum muayenesi
Akciğerin cerrahi
enfeksiyöz hastalıkları
10:10
11:00
Anti-anemik ilaçlar
11:10
12:00
Hasan Kahraman
Mahmut TOKUR
A. Hakan KURT
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Cerrahisi
Tıbbi Farmakoloji
Peptid yapılı otakoidler Antihipertansif ilaçlarve nitrik oksit
II
13:10
14:00
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Adenoviruslar, Pox
grubu viruslar
Antianginal ilaçlar
Temel Tıbbi
Beceriler
Herpes grubu viruslar Tıbbi Patoloji Pratik
Sevgi BAKARİŞ
Ekrem KİREÇCİ
A.Yasir Bahar
Sezen Koçarslan
Tıbbi Mikrobiyoloji
Herpes grubu viruslar Tıbbi Patoloji Pratik
Ekrem KİREÇCİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Konjenital kalp
hastalıkları
Normal kalp ve kalp
yetmezlikleri
Sevgi BAKARİŞ
A. Yasir Bahar
Sezen Koçarslan
Mesleki İngilizce
Semih Sarıgül
Yabancı Diller
Mesleki İngilizce
Beceriler
Ekrem KİREÇCİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Adenoviruslar, Pox
grubu viruslar
Hemostatik ilaçlar ve
replasman için
kullanılan kan ürünleri
Ekrem KİREÇCİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Sezen Koçarslan
Tıbbi Patoloji
Temel Tıbbi
Beceriler
Serbest Çalışma
SEÇMELİ DERS
Semih Sarıgül
Yabancı Diller
İntertisyel akciğer
Antitrombotik ilaçlar-I
hastalıkları, Akciğer ve
plevra tümörleri
Sevgi BAKARİŞ
Tıbbi Patoloji
A. Hakan KURT
Tıbbi Farmakoloji
16:10
17:00
Ozan Balakan
İç Hastalıkları
Sezen Koçarslan
Tıbbi Patoloji
Temel Tıbbi
14:10
15:00
15:10
16:00
18.11.2016
Cuma
Yusuf ERGÜN
Tıbbi Farmakoloji
Temel Tıbbi
Beceriler
İntertisyel akciğer
Antitrombotik ilaçlar-II
hastalıkları, Akciğer ve
plevra tümörleri
Yusuf ERGÜN
Tıbbi Farmakoloji
Sevgi BAKARİŞ
Tıbbi Patoloji
3. DÖNEM 2. DERS KURULU (7 hafta)/ Akademik Yılın 10. Haftası
5.
Hafta
21.11.2016
Pazartesi
22.11.2016
Salı
23.11.2016
Çarşamba
24.11.2016 Perşembe
25.11.2016
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
HIV
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Picornaviruslar
HIV
Dolaşım Sistemi Radyolojisi
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Murat ARAL
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Arboviruslar
Bilirubin metabolizması
Mürvet Yüksel
Radyoloji
Onkojenik virüsler
Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik
Mikobakterilerin incelenmesi
DIC, HÜS ve TTP
Murat ARAL
Ekrem KİREÇCİ
10:10
11:00
Ekrem KİREÇCİ
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Sadık YURTTUTAN
Çocuk Sağ. veHast.
Murat Aral
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Arboviruslar
Yenidoğanın acilleri
Toxoplazma
Fatih Öçal
İç Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik
Mikobakterilerin incelenmesi
DIC, HÜS ve TTP
Murat ARAL
Ekrem KİREÇCİ
11:10
12:00
Ekrem KİREÇCİ
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Sadık YURTTUTAN
Çocuk Sağ. veHast.
Klinik Onkolojiye
Giriş
Onkolojik Aciller
Murat Aral
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Ozan Balakan
Ozan Balakan
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Klinik Onkolojiye
Giriş
Onkolojik Aciller
Anemili hastaya yaklaşım
Mesleki İngilizce
Fatih Öçal
İç Hastalıkları
Semih Sarıgül
Yabancı Diller
Anemili hastaya yaklaşım
Mesleki İngilizce
Temel Tıbbi
Beceriler
14:10
15:00
Ozan Balakan
İç Hastalıkları
Fatih Öçal
İç Hastalıkları
Temel Tıbbi
Beceriler
13:10
14:00
Fatih Öçal
İç Hastalıkları
Ozan Balakan
İç Hastalıkları
Paraneoplastiksendromlar
15:10
16:00
Serbest Çalışma
İdiopatiktrombositopenikpurpura
Temel Tıbbi
Beceriler
Serbest Çalışma
Semih Sarıgül
Yabancı Diller
Ozan Balakan
İç Hastalıkları
Fatih Öçal
İç Hastalıkları
Serbest Çalışma
Antitüssif ilaçlar
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELİ DERS
Temel Tıbbi
Beceriler
Yusuf ERGÜN
Tıbbi Farmakoloji
Serbest Çalışma
3. DÖNEM 2. DERS KURULU (7 hafta)/ Akademik Yılın 11. Haftası
6. 28.11.2016
Hafta Pazartesi
29.11.2016
Salı
30.11.2016
Çarşamba
Anestezi tanımı ve tarihçesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Hafize ÖKSÜZ
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mustafa İzmirli
Rad. Onkolojisi
Anestezi tanımı ve tarihçesi
Baş-Boyun
Kanserlerinde
Radyoterapi
Hafize ÖKSÜZ
Anestezioloji
Nükleer Hematoloji-Onkoloji
02.12.2016
Cuma
Akciğer Kanserlerinde
Radyoterapi
Anestezioloji
Serbest Çalışma
Solunum Sistemi
Radyolojisi
01.12.2016
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mustafa İzmirli
Rad. Onkolojisi
Kan parazitleri
Tıbbi Patoloji
Pratik
Ebru Salmanoğlu
Ekrem KİREÇCİ
Betül KIZILDAĞ
Radyoloji
Nükleer Tıp
Tıbbi Mikrobiyoloji
A. Yasir Bahar
Sezen Koçarslan
Solunum Sistemi
Radyolojisi
Solunum Sistemi
Sintigrafileri
Kan parazitleri
Tıbbi Patoloji
Pratik
Betül KIZILDAĞ
Radyoloji
Ebru Salmanoğlu
Nükleer Tıp
11:10
12:00
Nükleer Tıp'a Giriş
13:10
14:00
Ebru Salmanoğlu
14:10
15:00
Ebru Salmanoğlu
Nükleer Tıp
Serbest Çalışma
Hiperkoagülabilite durumları Lösemiler (AML, ALL,
KML, KLL, Saçlı hücreli
lösemi)
Fatih Öçal
ENTEGRE OTURUM
İç Hastalıkları
Fatih Öçal
TARTIŞMALARI
Nükleer Tıp
Nükleer Kardiyoloji
Ekrem KİREÇCİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Lenfomalar(Hodgkinlenfoma,
NonHodgkinlenfoma
Fatih Öçal
İç Hastalıkları
Sevgi BAKARİŞ
Sevgi BAKARİŞ
A. Yasir Bahar
Sezen Koçarslan
Mesleki İngilizce
Semih Sarıgül
İç Hastalıkları
Yabancı Diller
Plazma Hücre
Diskrazileri
Mesleki İngilizce
ENTEGRE OTURUM
TARTIŞMALARI
Fatih Öçal
İç Hastalıkları
Semih Sarıgül
Yabancı Diller
Bronkodilatör ilaçlar-I Histamin ve antihistaminikler
15:10
16:00
Yusuf ERGÜN
Tıbbi Farmakoloji
16:10
17:00
A. Hakan KURT
Tıbbi Farmakoloji
Bronkodilatör ilaçlarII
SEÇMELİ DERS
Yusuf ERGÜN
Tıbbi Farmakoloji
ENTEGRE OTURUM
TARTIŞMALARI
ENTEGRE OTURUM
TARTIŞMALARI
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
3. DÖNEM 2. DERS KURULU (7 hafta)/ Akademik Yılın 12. Haftası
7.
Hafta
05.12.2016
Pazartesi
06.12.2016
Salı
07.12.2016
Çarşamba
08.12.2016
Perşembe
09.12.2016
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00 Tıbbi Patoloji Pratik Tıbbi Patoloji Pratik
Telafi
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
11:10
12:00 Tıbbi Patoloji Pratik Tıbbi Patoloji Pratik
Telafi
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00 Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Telafi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00 Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Telafi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
II. Ders Kurulu 302: Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
PUAN
TIBBİ FARMAKOLOJİ
15
15
--
1-15
TIBBİ PATOLOJİ
15
11
4
16-26
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
14
12
2
27-38
İÇ HASTALIKLARI
11
11
-
39-49
KARDİYOLOJİ
10
10
-
50-59
10
10
-
60-69
GÖĞÜS HASTALIKLARI
9
9
-
70-78
KULAK BURUN BOĞAZ
3
3
-
79-81
NÜKLEER TIP
3
3
-
82-84
GÖĞÜS CERRAHİSİ
3
3
-
85-87
RADYOLOJİ
2
2
-
88-89
3
3
-
90-92
1
1
-
93
1
1
-
94
100
94
6
94
ÇOCUK SAĞLIĞI ve
HAST.
ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON
TIBBİ BİYOKİMYA
RADYASYON
ONKOLOJİSİ
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 41 saat
Tıbbi Patoloji Pratik: 1 laboratuvar saati
Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik: 0 laboratuvar saati
Download