Upanişadlar_docx

advertisement
ETKİNLİK 10: UPANİŞADLAR
MÖ yaklaşık 800–500 yılları arasında yazıya geçirilen Upanişad metinleri, Hindu kutsal kitabı Vedalar’ın
son bölümü olan ve Tanrı bilgisini oluşturan Sama Veda olarak bilinir. Upanişadlar, Vedalar’ın son kısmı
olduklarından dolayı Vedanta adını alır. Yorumlama işlevi gören ve kutsal sayılan bu metinler
Badarayana ile Shankara tarafından sistematize edilmiştir (Çağdaş, Kemal, Hint Eski Çağ Kültür Tarihine
Giriş, AÜDTCF Yayınları, Ankara, 1974, s. 43).
Etkinlik 9’daki Kaynak 1’de verilen Hinduizmle ilgili bilgileri de kullanarak, aşağıdaki Upanişad
diyalogunun vermeye çalıştığı mesajı yanındaki boş metin kutusunda yorumlayınız.
Kaynak
Bir Upanişad Diyalogu
- Bana banyan ağacından bir meyva getir!
- Burada sahip.
- İçini aç!
- Açtım sahip.
- Ne gördün?
- Küçük küçük tohumlar.
- Onun da içini aç!
- Açtım Sahip.
- Ne gördün?
- Hiçbir şey.
- Evlat, o göremediğin cevherdir, cevherin içinde muazzam
bir banyan ağacı vardır. Bana inan evladım cevherin
içinde her şeyin özü vardır. Bu hakikattir, bu özdür.
(Stearns, Peter N., World History in Brief: Major Patterns of
Change and Continuity, to 1450, C.1, Penguin Academic Edition,
2012, s. 84; çeviri Işık Kandolu)
Download