Secure Socket Layer (SSL) Nedir?

advertisement
Secure Socket Layer
(SSL) Nedir?
Hazırlayan:
İsmail KIRBAŞ
055122007 [email protected]
1
Açık metin HTTP trafiği
internet
BB
Mehmet Peksaf
Batmaz
Bank
Internet
Şubesi
Ali Pekfesat
Mehmet Peksaf
Müşteri No :
6980871
Şifre : aliveli4950
internet
Müşteri No :
6980871
Şifre : aliveli4950
Müşteri No :
6980871
Şifre :
aliveli4950
Ali Pekfesat
Batmaz
Bank
Internet
Şubesi
2
Verinin güvenliksiz bir ortam olan
internette bir yerden bir yere taşınması
sorununa bir çözüm olması için SSL
ortaya atılmıştır.
SSL, güvenli olmayan bir ortamda verinin
göndericiden alıcıya güvenli bir şekilde
iletimini sağlamak amacı ile hem herkese
açık bir anahtar şifrelemesini hem de özel
anahtar şifrelemesini aynı anda
kullanabilen bir yapıda tasarlanmıştır.
3
• SSL’i ilk ortaya atan Netscape firmasıdır.
Daha sonra IETF tarafından bir güvenlik
standardı olarak kabul edilmiş ve
Netscape’ten devralınmıştır.
• Veriyi sunan Web Server, Sertifika otoritesi
tarafından imzalanmış özel ve herkese
açık bir anahtara sahiptir.
• Bu anahtar değerleri verinin alıcı
tarafından sunucudan güvenli bir şekilde
alınmasını sağlar.
4
SSL’in Kullanım Amacı
1. Sunucu ile istemci arasında bir bağ
oluşturmak,
2. Şifreleme ve sıkıştırma kurallarını
belirlemek,
3. Tarafları asıllamak,
4. Oturum için gerekli anahtarları
oluşturmaktır.
5
SSL teknolojisi, veri iletimi esnasında Hashing
metodunu kullanır.
Hashing metodolojisi ile sunucu, veriden tek bir
hash değeri yollar.
İstemci bu veri paketini aldığında, aynı hash
fonksiyonunu kullanarak, gelen bu paketten bir
hash değeri üretir.
İstemci ile sunucu, aralarında bağlantı sağlarken,
aynı hash fonksiyonunu kullanmak için
anlaşırlar. İstemcinin üretmiş olduğu bu hash
değeri, sunucunun yolladığı hash değeri ile aynı
olmak zorundadır. Eğer aynı değilse veri
değişmiştir.
6
SSL, web sunucusunda tanımlanmış olan
digital imzaları kullanır.
Böylece web sunucusunun yayınlamış
olduğu dijital imza sayesinde, browserdan
web sunucusuna erişen istemci, gerçekten
alışverişte bulunacağı firma ile bir
bağlantının kurulduğundan emin olur.
7
Sertfikanın Edinilmesi
Sertifika otoritesi, bahsi geçen sertifikayı
sunucu firmaya verirken, öncesinde bir
kimlik denetiminde bulunur.
Güvenilir bir firma olduğuna kanaat
getirdiğinde, sunucu firmaya sertifika verir.
Sertifika Otoritesinin vermiş olduğu bu
sertifika, sunucu firmanın güvenilir ve
onaylanmış bir firma olduğunu belgeler.
Sertifika otoriteleri, Verisign gibi firmalardır.
8
Sertfikanın Onaylanması
• Sunucuya İstemciden bir SSL isteği geldiğinde,
İstemcinin web browserı, sunucu ile irtibata geçer.
Ve sunucu, İstemciye Sertifika Otoritesi tarafından
kendisine verilmiş olan sertifikayı yollar.
• Sonuçta, sertifika, bir dijital imzadan ibarettir.
• İstemci, sunucunun yollamış olduğu bu sertifikayı
aldığında, bu sertifikadan sunucunun firma kimlik
bilgilerini ve herkese açık anahtar bilgisini
okuyabilir.
• İstemci, sertifika otoritesinin herkese açık anahtarı
ile sayısal imzayı çözer ve otoritenin ürettiği hash
değerini bulur.
9
• Daha sonra sertifika içinden kendisi de bir
hash değeri üretir. Bu iki hash değerinin
aynı olması gerekmektedir.
• Eğer aynı ise, web sunucusu, Sertifika
Otoritesi tarafından onaylanmıştır ve
İstemcinin gerçekten iletişime geçmek
istediği bir firma demektir.
10
• Böylelikle sunucu ve İstemci arasında bir
SSL “güvenli” bağlantı kurulumu
gerçeklenmiş olur ve bu bağlantı
esnasında giden gelen paketler şifrelendiği
için üçüncü kişiler, sunucu ile İstemci
arasında gidip gelen veri paketlerini
okuyamaz.
• Eğer üçüncü şahıslar, veri okumaya
başlayabilirse, bundan anında hem
sunucunun hem de İstemcinin haberi olur
ve bağlantı hemen kesilir.
11
• SSL ile, hem sunucu İstemciye kendini
tanıtır hem de İstemci sunucuya kendini
tanıtır. Böylelikle iki taraflı bir güven ilişkisi
kurulmuştur.
• İstemci ile sunucu arasında iki taraflı bir el
sıkışması yapılır. (HandShake).
• Bu el sıkışma anlaşması, İstemci
sunucuya ilk ulaştığı anda yapılır.
12
El Sıkışma Aşamaları
1. İstemci, sunucuya ilk ulaştığında el sıkışma
başlar ve her iki taraf, güvenlik amacı ile
kullanılacak olan şifreleme fonksiyonu üzerinde
anlaşır.
2. İstemci, sunucunun kimliğini denetler.
3. İstemci, sunucudan almış olduğu dijital
imzadan bir anahtar oluşturur ve bunu
sunucuya yollar.
4. Sunucu bu anahtarı alıp, kontrol eder.
5. Eğer istenirse, sunucu da tarayıcıdan bir kimlik
denetimi isteyebilir.
13
• El sıkışma başladığında, İstemci
sunucudan kimlik bilgilerini ister. Bunun
üzerine sunucu, İstemciye sertifikasını
yollar.
• İstemci aldığı bu bilgiler eşliğinde simetrik
bir anahtar oluşturur. Daha sonra
sunucunun herkese açık anahtarı ile, bu
bulduğu anahtarı şifreler. Ve bu değeri
sunucuya yollar.
• Kendi özel anahtarını kullanarak, sunucu,
İstemcinin yolladığı bu şifrelenmiş anahtarı
çözer.
14
SSL’de Kullanılan Şifreleme Sistemleri
a. Hash Tekniği ile Şifreleme: Veri trafiği
esnasında, verinin değişmediğini ve
bütünlüğünün korunduğunu anlamak için
kullanılır.
b. Anahtar Değişim Tekniği ile Şifreleme:
İstemci ve sunucunun, el sıkışma sonrasında ,
veriyi şifrelemek amacı ile kullandıkları simetrik
anahtarı birbirine nasıl ulaştıracağını belirlemek
için kullanılır.
c. Simetrik Veri Şifreleme: Veri şifrelenmesinde
kullanılacak olan RC2 gibi bir veri şifreleme
tekniğidir.
15
• İstemci ve sunucunun Web
üzerinden oturum açıp veri
alışverişinde bulunma işlemleri,
OSI modelinin Uygulama
katmanında, şifreleme işlemleri de
Sunuş katmanında yapılır.
İstemci
Sunucu
Uygulama
Uygulama
SSL Tokalaşma
SSL Tokalaşma
SSL
SSL Kayıt
SSL Kayıt
TCP / IP
TCP / IP
16
1
İstemci, sunucuya bağlandığında aralarında bir
el sıkışma protokolü kurumu başlatılır. Bu
bağlamda, İstemci ve sunucu hangi şifreleme
tekniğini kullanacakları konusunda anlaşırlar.
İstemci
Öncelikle Web sunucu, bir
Sertifika Otoritesinin
kendisine tahsis etmiş
olduğu sertifikayı yüklemiş
olması gerekmektedir.
Böylelikle, Sertifika
Otoritesi, sunucuyu
onayladığını, istemcilere
garanti etmiş olur.
Sunucu
17
2
Sunucu, istemciye, kendisine Sertifika Otoritesi
tarafından verilmiş olan sertifikayı yollar.
İstemci, sunucunun kendine yollamış olduğu sertifikayı
kullanarak sunucunun kimlik denetimini yapar.
İstemci
Sunucu
18
3
İstemci, bu kimlik denetiminden sonra, eğer geçerli bir
sertifika aldı ise; bu sertifika bilgisinden, simetrik
şifreleme anahtarını yaratır ve bunu sunucuya yollar. Bu
şifreleme anahtarı, sunucu ve İstemci arasındaki verinin
şifrelenmesi için kullanılacaktır.
İstemci
Sunucu
19
4
Sunucu, İstemciye veri yollarken, bu şifre anahtarı ile
veriyi şifreler, veri için bir hash değeri üretir. Şifrelenmiş
veri ve hash değeri istemciye yollanır.
İstemci
Sunucu
20
5
İstemci veriyi alır, bir hash değeri üretir. Veriyi ve hash
değerini simetrik anahtar ile şifreler, sunucuya yollar.
Sunucu aldığı bu şifrelenmiş veriyi ve hash değerini
çözer. Veri için yeni bir hash değeri üretir. İki hash
değerini karşılaştırır. Aynı ise, iletişime devam edilir.
İstemci
Sunucu
Bu adımlar, İstemci ve sunucu arasındaki veri trafiği boyunca devam eder.
21
SSL Sertifika Örneği
Bir SSL Sertifikasının görünümü:
Bir Netscape istemcisi ile, güvenli bölgenin detayları alınıyor.
LKD SSL sunucusunun sertifikası....
This Certificate belongs to:
www.linux.org.tr
[email protected]
Bilgi Guvenligi Grubu
Linux Kullanicilari Dernegi
Ankara, TR, TR
This Certificate was issued by:
LKD Root Certificate Authority
[email protected]
Bilgi Guvenligi Grubu
Linux Kullanicilari Dernegi (LKD)
Ankara, TR
Serial Number: 01
This Certificate is valid from Tue Sep 12, 2000 to Wed Sep 12, 2001
Certificate Fingerprint:
BF:F1:06:75:DE:56:F4:77:82:C1:FD:34:A5:40:2B:62
SSL teknolojisi, 40 bit, 56 bit ve 128 bit veriyi destekler.
Ama daha güvenli olması için tercih edilen 128 bitlik veri
alışverişidir.
22
Avantajları:
• Ucuz ve kurulumu kolaydır.
• Mevcut donanım yapısıyla entegre çalışabilir.
• Anahtar büyüklüğü arttırılarak güvenlik seviyesi
arttırılabilir.
• Küresel anlamda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dezavantajları:
• Yerini kendisinden daha güvenli bir sistem olan IPSec
sistemine bırakmaktadır.
• Trafik çözümlemesine ya da sel (flooding) saldırılarına
karşı savunması yoktur.
• SSL ve TLS’nin uygulama iletişim kurallarının yapılarını
değiştirmediğini ve bu sebeple ancak geçici bir çözüm
olarak ele alınması gerektiğini savunanlar da vardır.
23
Download