JAVA için Eclipse

advertisement
JAVA için “Eclipse”
Aralık 2007
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
1
Konu Başlıkları
Neden “ECLĐPSE” ile birlikte “JAVA”
Başlangıç Yapalım
Java Scrapbook Kullanımı
JUnit Testing Kavramı
Test-Driven Development (TDD)
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
2
Konu Başlıkları
Kişi ve Kitap Sınıfları Arasındaki Đlişki
ArrayList Kullanımı
Kütüphane Sınıfımızda ArrayList Kullanımı
oduncVer ve iadeEt Metotları
Uygulamamızı Bitirelim
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
3
JAVA için “Eclipse”
Neden “Eclipse” ile birlikte
“JAVA”
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
4
Neden “Eclipse” ile birlikte “JAVA”
Hızlı ve kolay “JAVA” uygulamaları
geliştirmek için
“Debug” ve “Scrapbook” kullanımı
Kontrollü “JAVA” yazılımları
geliştirebilirsiniz
“JAVA” öğrenmeden önce “Eclipse”
öğrenin ☺
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
5
Başlangıç Yapalım
Giriş
Çalışma Alanı Kavramı (Workspace)
Proje Kavramı (Project)
Paket Kavramı (Package)
Kütüphane Uygulaması
Đlk Java Kodumuz
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
6
Başlangıç Yapalım
Eclipse için Tercih Ayarları (Eclipse
Preferences)
Alanlar (Fields)
Ayırtılmış Kelimeler ve Büyük küçük harf
duyarlılığı (Reserved Words and Case
Sensitivity)
Doğru Kod Kontrolü
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
7
Başlangıç Yapalım
Doğru Kod Kontrolü
Kurucu Metot Kavramı (Constructor)
Kod Önericisi (Code Assist)
Eclipse Çalışma Ortamı (Eclipse
Workbench)
Görünümler ve Perspektifler (Views and
Perspectives)
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
8
Başlangıç Yapalım
Görünümler ve Perspektifler (Views and
Perspectives)
Özel Karakterler
get ve set Metotları
Metot oluşturmak için Kod Önericisinin
Kullanımı
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
9
Başlangıç Yapalım
Parametreler ve Alanlar (Parameters and
Fields)
This Kavramı
Sınıf Bileşenleri
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
10
Java için “Eclipse”
Java Scrapbook Kullanımı
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
11
Java Scrapbook Kullanımı
Scrapbook Sayfası Oluşturma
Scrapbook Kullanımı
System.out.println() Metodu
Scrapbook içerisinde Paketlerin Kullanımı
Kisi Nesnesi Oluşturma
Đlk Nesnemiz (k)
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
12
Java Scrapbook Kullanımı
Kişi Nesnemizin Metotları
Metotların Kullanımı
Scrapbook içerisinde Hata Ayıklama
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
13
JAVA için “Eclipse”
JUnit Testing Kavramı
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
14
JUnit Testing Kavramı
“Unit Test” Kavramı
Test Klasörü Kullanımı
Đlk JUnit Test Oluşturma
Build Path Kavramı
Test Edilecek Metotların Seçilmesi
Quick Fix Kullanımı
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
15
JUnit Testing Kavramı
KisiTest Sınıfı Hakkında
Metotları Test Etmek
Kurucu Metot Testi (Constructor Test)
Statik Metot Kavramı (Static Methods)
Đlk Başarılı Testimiz
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
16
JUnit Testing Kavramı
testSetAdi Metodu
testSetMaksimumKitap Metodu
Başarısız Test Đncelemesi
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
17
JAVA için “Eclipse”
Test-Driven Development
(TDD)
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
18
Test-Driven Development (TDD)
Giriş
toString Metodu
Override Metot Kullanımı
testToString metodu
toString Metodunu Yazalım
Test Çalıştırma
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
19
Test-Driven Development (TDD)
KitapTest Sınıfı
Quick Fix Kullanarak Kitap Sınıfı
Oluşturma
Yapılacaklar Kavramı (TODO List)
Get ve Set Metotlarının Oluşturulması
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
20
JAVA için “Eclipse”
Kişi ve Kitap Sınıfları
Arasındaki Đlişki
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
21
Kişi ve Kitap Sınıfları Arasındaki
Đlişki
testGetKisi Metodu
setKisi Metodu
Erişim Seviyeleri
getKisi Metodu
Bire-Bir Đlişki
JUnit Test Suite Kavramı
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
22
JAVA için “Eclipse”
ArrayList Kullanımı
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
23
ArrayList Kullanımı
Giriş
Java Util Paketi
Scrapbook içerisinde ArrayList Oluşturma
Java Generics Kavramı
liste Nesnesini Đnceleyelim (Inspecting)
ArrayList<Kitap> Nesnesi Oluşturma
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
24
ArrayList Kullanımı
Yeni Kişi Eklemek
Diğer ArrayList Metotları
Metot Zincirlemesi (Method Chaining)
ArrayList Metotlarının Devamı
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
25
JAVA için “Eclipse”
Kütüphane Sınıfımızda
ArrayList Kullanımı
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
26
Kütüphane Sınıfımızda ArrayList
Kullanımı
Giriş
KutuphaneTest Sınıfını Yazalım
Kurucu Metot Đçin Test Metodu Yazalım
Kutuphane Sınıfını Yazalım
Kutuphane Sınıfımız için Kurucu Metot
Kurucu Metodu Test Edelim
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
27
Kütüphane Sınıfımızda ArrayList
Kullanımı
Yazılacak Metotların Belirlenmesi
getKitaplar ve getKisiler Metotları
KutuphaneTest sınıfı için setup Metodu
Yazalım
Değişkenleri Alanlara Dönüştürelim
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
28
Kütüphane Sınıfımızda ArrayList
Kullanımı
testAddKitap Metodu
addKitap ve removeKitap metotları
addKisi ve removeKisi Metotları
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
29
JAVA için “Eclipse”
oduncVer ve iadeEt Metotları
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
30
oduncVer ve iadeEt Metotları
oduncVer Metodunu Tasarlayalım
testOduncVer Metodunu Yazalım
oduncVer Metodunu Yazalım
Şartlı Dallanma Kullanımı (IF Statement)
iadeEt Metodunu Yazalım
testGetKitaplarForKisi Metodunu Yazalım
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
31
oduncVer ve iadeEt Metotları
getKitaplarForKisi Metodunu Yazalım
“for each” Döngüsü
String.equals Metodu
Null Değerindeki Nesneyi Test Edelim
Kütüphane Sınıfını AllTests sınıfına
ekleyelim
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
32
oduncVer ve iadeEt Metotları
testGetMusaitKitaplar Metodu
getMusaitKitaplar Metodu
testGetOduncVerilmisKitaplar Metodu
getOduncVerilmisKitaplar Metodu
KutuphaneTest için testToString Metodu
Kutuphane için toString Metodu
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
33
JAVA için “Eclipse”
Uygulamamızı Bitirelim
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
34
Uygulamamızı Bitirelim
main Metodu
main Metodunu Yazalım
durumYaz Metodu
Uygulamayı Çalıştıralım
JAR Oluşturma
JAR Dosyasından Uygulamayı Çalıştırma
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
35
JAVA için “Eclipse”
SORULAR ???
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
36
JAVA için “Eclipse”
TEŞEKKÜRLER
12.12.2007
JAVA uygulamalarında Eclipse
editörünün kullanımı
37
Download