Beyin kökü ve görevleri

advertisement
SİNİR SİSTEMİ MERKEZLER
• Omurilik ve görevleri
• Refleks ve refleks arkı
• Beyin Kökü
• Limbik Sistem
• Hipotalamus
• Otonom sinir sistemi
Omurilik ve servikal sinirler
7 servikal
12 torasik
5 lumbar
5 sakral
4 kuyruksokumu
Omuriliğin enine kesiti
Omuriliği sinir yolları
Omuriliğin enine kesiti
Medulla spinalis ve görevleri
1. Refleks merkezi olarak çalışır
2. Alt ve üst merkezleri birbirine bağlar
Refleks
Reseptörlerin uyarılması ile effektör organlarda yaratılan
istek dışı aktivitedir
Refleks
Reseptörlerin uyarılması ile effektör organlarda yaratılan
istek dışı aktivitedir
Refleks arkının bileşenleri
Refleks işinin yapılabilmesi için en az 1
RESEPTÖR, 1 AFFERENT NÖRON, 1
MERKEZ, 1 EFFERENT NÖRON ve 1
EFFEKTÖR ORGAN olmalıdır. Bu
fonksiyonel yapıya REFLEKS ARKI adı
verilir
Reflekslerin sınıflandırılması
Monosinaptik ve polisinaptik refleksler
Patella refleksi
Fleksör ve çapraz ekstensör refleksi
Beyin bölgeleri
Beyin bölgeleri
Beyin bölgeleri
MYELENCEPHALON
Medulla oblangata
Retiküler formasyon
METENCEPHALON
Pons
cerebellum
MESENCEPHALON
(ortabeyin)
Cerebral agueduct
Corpora quadrigemia
Cerebral peduncles
Red nucleus
Substansia nigra
DIENCEPHALON
(arabeyin)
Thalamus
Hipotalamus-hipofiz
epithalamus
Beyin kökü ve görevleri
1. Sinir sisteminin vegetatif (bitkisel - yaşamsal) fonksiyonlarını yürütür
2. Kranial reflekslerin merkezidir. Kranial sinirler burada bulunur
SOLUNUM (solunum
merkezleri)
SİNDİRİM (çiğneme,
yutma,tükürme,
kusma)
DOLAŞIM (vasomotor
ve kalp merkezleri)
SEKRESYON
(boşaltım ve
atılma)
ÜREME (ereksiyon ve
ejakülasyon)
ABSORBSİYON
(sindirim sistemi)
Beyin kökü ve görevleri
Kranial reflekslerin merkezidir. Kranial sinirler burada bulunur
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
nervus olfactorius
nervus opticus
nervus oculomotoris
nervus trochlearis
nervus abducens
nervus trigeminus
nervus facialis
nervus acusticus
nervus glossopharyngeus
nervus vagus
nervus accesorius
nervus hypoglossus
Retiküler formasyon ve görevleri
1. Farkına varılmayan
koordineli hareketlerin
yapılması
2. Sinir sistemi ve vücudun
uyanık tutulması
3. Vücut motor
fonksiyonların
modifikasyonu
İki bölümü bulunmaktadır:
1. İnhibe edici bölüm
2. Aktive edici bölüm
Retiküler formasyon ve görevleri
İki kısımdan oluşmuştur:
Pons içinde yer alan retiküler
çekirdekler uyarıcı impulslar
çıkardıkları için bunların
bulunduğu bölgeye “uyarıcı
alan” denir. Çoğu kez bu
alandaki nöronların
oluşturduğu sisteme
Retiküler Aktive Edici Sistem
(RAS) adı verilir.
Medulla içinde yer alanlar ise
inhibe edici impulslar
çıkartırlar ve bunların
bulunduğu bölgeye de
“inhibe edici alan” denir.
Download