IME-DC FIDELITY Kan şekeri ölçüm stripleri kullanma kılavuzu | PDF

advertisement
Kullanıcı için bilgiler
FIDELITY test stripleri, kılcal kandaki glikoz oranının nicel tespiti
amaçlıdır. Değerlendirme sadece FIDELITY kan şeker ölçüm cihazı ile
yapılır (in-vitro kullanım, kişisel kullanım için).
Yöntem prensibi
Test stripleri analizi, kullanılan biyosensör teknolojisi ile ß-D-glikozu
için spesifik nitelik taşıyan GDH-FAD (glikoz-dehidrojenazflavinadenindinükleotid) enzim sistemini baz almaktadır. Kan
numunesi, kılcal güçler sayesinde test alanına çekilmektedir. “AirChannel-Sip-In-Technology” teknolojisi ise bu işlemi ayrıca teşvik
etmektedir. Glikozun GDH-FAD enzim sistemiyle yarattığı kimyasal
reaksiyon ölçülebilir bir elektron akımına yol açmaktadır. Bu akım ise
FIDELITY kan şekeri ölçüm cihazı yardımıyla ölçülmektedir. Akımın
kuvveti, ölçüm sonucu olarak ekran üzerinde gösterilen kan glikoz
yoğunluğu ile ilişkilidir.
Uyarı
Diyabet hastalığının kontrolü için kan şekeri değerlerinin tespiti
önemli bir işlemdir FIDELITY test stripleri kan şekerinizi en uygun
seviyede ayarlamak için size yardımcı olurlar. Ancak kan şekeri
ölçümüyle başlamadan önce komple ölçüm sistemini tanımanızda
fayda var (bakınız FIDELITY ölçüm cihazına ait kullanma kılavuzu).
Gerekli kan miktarı:
0,9 μl
Ölçüm aralığı:
10 - 600 mg/dl veya 0,6 - 33,3 mmol/l
Depolama sıcaklığı:
4 °C - 32 °C
Ölçüm sıcaklığı:
10 °C - 40 °C
Hematokrit değeri:
% 20 - % 70
Kod çubuğu çıkarıldıktan sonra sistem kontrolü yapılır ve ekranda
gözüken OK ile sistem kontrolünün sorunsuz tamamlandığı onaylanır
(bakınız Resim 3). Daha sonra kan şekeri ölçüm cihazı otomatik olarak
kapanacaktır.
Resim 1
Resim 2
Nem oranı:
< % 85
Kapalı vaziyette bakınız test stribi kutusu
Açılmış vaziyette 180 gün *
Numune tipi:
Taze kılcal kan, venöz kan, arter kanı,
neonatal kan **
* Kutuyu açtığınız tarihi lütfen strip kutusu üzerine not alınız.
** neonatal kanda bilirubin < 20 mg/dl
Uyarı
Olası etkileşimler ve sınırlamalar
GDH-FAD enzimi sayesinde bilinen ve alışılmış ilaçlardan doğan kan
şekeri ölçüm değerleri üzerindeki etkilerin çoğu engellenir. Bu konuda
IME-DC internet sitesi Downloads (indirmeler) bölümünde daha fazla
bilgi bulabilirsiniz. İlaçlarınız konusunda sorularınız olduğunda lütfen
doktorunuza başvurunuz.
FIDELITY test stripleri klinik ve kişisel kullanım için uygundur.
Test stribine ait reaktifler
• % 35,6 w/w GDH-FAD
• % 41,0 w/w potasyum ferrisiyanür
• % 23,4 w/w reaksiyona girmeyen bileşenler
Kod Çubuğu
Her FIDELITY strip kutusunda bir kod çubuğu
bulunur. FIDELITY kan şekeri ölçüm cihazını
kodlamak için bu çubuğu kullanacaksınız.
Resim 6
Resim 7
Uyarı
Sonuç size şüpheli gözüküyorsa lütfen ölçümü tekrar ediniz.
Resim 3
Kodlama işlemi sadece cihaz kapalıyken mümkündür.
Uyarı
Test striplerinin maksimum kullanım süresi (180 gün) aşıldığında
FIDELITY kan şekeri ölçüm cihazı ilgili simgelerle sizi uyarır (Resim 4). Bu
durumda daha önce açılmamış olan bir FIDELITY strip kutusundan
alacağınız stripleri kullanınız.
Ölçüm Sonuçları Üzerindeki Olası Etkenler
• Ölçümler aynı kan damlası ile yapılmamıştır.
• Ölçülecek kan aşırı basınç uygulanarak parmaktan alınmıştır ve doku
sıvısı içermektedir.
• Kan şekeri test striplerinin son kullanma tarihi aşılmıştır.
• Kan şekeri test stripleri yanlış sıcaklıklarda saklanmıştır (4 °C - 32 °C).
• Cihazda kayıtlı olan kod ile striplerin kodu aynı değildir.
• Ölçümler arasında geçen zaman fazla uzun idi (kan şekeri değerleri
yarım saat içerisinde önemli ölçüde değişebilir).
• Kan şekeri ölçümleri kalibrasyonu hem tam kan hem de plazma olan
cihazlarla yapılmıştır (yaklaşık % 15 daha yüksek değerler).
• Öncesinde yapılan dezenfeksiyon işleminde dezenfeksiyon maddesi
tamamen buharlaşmamıştır.
• Yüksek hematokrit değerleri (> % 70) düşük ölçüm sonuçlarına yol
açabilir.
• Düşük hematokrit değerleri (< % 20) yüksek ölçüm sonuçlarına yol
açabilir.
• Uzun süre susuz kalmanız ölçüm değerlerinin yanlış çıkmasına yol
açabilir.
• Ağır hastalarda kan şekeri ölçüm cihazı ile ölçüm yapılmamalıdır.
Standart fark
(s)
Değişim kat sayısı
VK, % cinsinden
53 mg/dl (2,9 mmol/l)
2,2 mg/dl (0,12 mmol/l)
% 4,1
117 mg/dl (6,5 mmol/l)
4,8 mg/dl (0,27 mmol/l)
% 3,9
214 mg/dl (11,9 mmol/l)
6,8 mg/dl (0,38 mmol/l)
% 3,1
303 mg/dl (16,8 mmol/l)
9,2 mg/dl (0,51 mmol/l)
% 3,1
405 mg/dl (22,5 mmol/l)
9,2 mg/dl (0,51 mmol/l)
% 2,3
Sistem hassasiyeti / hassasiyet sonuçları DIN EN ISO 15197 sayılı norm
ile belirlenen kabul edilebilir alanlar dâhilindedirler.
LOT numarası
In-vitro kullanım için
(Vücut dışı kullanım için)
Kullanma talimatını
dikkate alınız
Son kullanma tarihi
Bu ürün IVD gereksinimlerini 98/79/EG yönetmeliği uyarınca yerine
getirmektedir
Resim 4
Resim 5
Uyarı
Bir strip kutusunu açtıktan sonra kodlama işlemini sadece bir kere yapınız.
Kod çubuğunu her kullandığınızda 180 günlük kullanım süresi yeniden
başlatılır.
Kan Şekeri Ölçümü
1. Ölçümden önce ellerinizi ılık su ile yıkayınız.
Daha sonra ellerinizi iyice kurulayınız.
2. Test stribini cihazın strip yuvalarından birine yerleştiriniz.
3. Cihaz otomatik olarak açılacak ve size kod numarasını gösterecektir.
Ölçümden önce bu numarayı strip kutusu üzerinde yazan kod
numarası ile karşılaştırınız. Eğer iki numara aynı değilse önce cihazı
kodlamanız gerekir.
Uyarı
Ekranda kontrol solüsyonu şişesi gözüküyorsa mod ayarını B‘ye
getirmeniz gerekir.
Hassasiyet
Hassasiyeti belirlemek için 160 kılcal / venöz tam kan ile FIDELITY kan
şekeri ölçüm cihazı kullanılarak YSI 2300 STAT PLUS referans sistemi
arasında karşılaştırma ölçümleri yapılmıştır. Aşağıdaki tablolarda
kıyaslama amaçlı ölçüm sonuçlarını görebilirsiniz:
Tek
kullanımlık
Sıcaklık alanı
Kuru muhafaza ediniz
Güneş ışınlarından
koruyunuz
Ambalaj boyutu: 1 x 50 Adet PZN: 1199096
Tablo 1: FIDELITY sistem hassasiyeti; < 75 mg/dl ( 4.2 mmol/l)
glikoz konsantrasyonunda
± 0.28 mmol/l dahilinde ± 0.56 mmol/l dahilinde
(± 5 mg/dl)
(± 10 mg/dl dahilinde)
YSI/
FIDELITY
kıyas
17/25
(% 68)
± 0.83 mmol/l dahilinde
(± 15 mg/dl dahilinde)
24/25
(% 96)
25/25
(% 100)
Tablo 2: FIDELITY sistem hassasiyeti; >= 75 mg/dl ( 4.2 mmol/l)
glikoz konsantrasyonunda
YSI/
FIDELITY
kıyas
4. Cihaz kan vermenizi isteyecektir.
5. Lanset kalemini kullanarak bir damla kan çıkartınız.
6. Şimdi ise FIDELITY test stribinin reaksiyon bölgesini kan damlasına
dokundurunuz (bakınız Resim 6 ve Resim 7).
7. Kan, kendiliğinden emilecektir. Sinyal sesi yeterli miktarda kanın
verildiğini onaylar (bakınız Resim 10).
8. Ölçüm sonucu, yedi saniye sonra size tarih, saat ve ölçüm birimi ile
birlikte gösterilecek ve otomatik olarak hafızaya kaydedilecektir.
Üretici
Dikkat!
Prospektüsü okuyunuz.
Exp.
IME-DC
Son kullanma tarihi:
Glikoz konsantrasyonu
ortalama değeri
± 5 % dahilinde
± 10 % dahilinde
± 15 % dahilinde
± 20 % dahilinde
127/135
(% 94)
134/135
(% 99)
135/135
(% 100)
135/135
(% 100)
Int. Medical Equipment Diabetes Care
IME-DC GmbH
Fuhrmannstraße 11
95030 Hof
Almanya
Tel:
+49 9281 | 85 01 6-0
Fax: +49 9281 | 85 01 6-100
E-Mail: [email protected]
Web: www.imedc.de
İthalatçı Firma /
İthal İzni Sahibi:
İME DC Sağlık Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
İSTOÇ 16. Ada No: 91/2
Mahmutbey / Bağcılar
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0212 659 24 25
Faks: 0212 659 26 56
www.imedc.com.tr
[email protected]
PV 02 022 tr 02 01 / Güncelleme: 2015-08
FIDELITY Kan Şekeri Test Stripleri
Lütfen bu prospektüsü dikkatlice okuyunuz ve belirtilen
talimatları dikkate alınız.
Sorularınız olması halinde IME-DC müşteri hizmetlerine:
Almanya +49 9281 | 85 01 6-0, Türkiye 0(212) 659 24 25
Hassasiyet (Tekrar edilebilirilik)
Ölçümlerin tekrar edilebilirliği, 5 adet venöz tam kan numunesi ve53
ve 405 mg/dl arası glikoz konsantrasyonları ile kontrol
edilmiştir. FIDELITY kan şekeri ölçüm cihazı ve FIDELITY kan şekeri
test stripleri ile 40 adet tekrar ölçüm yapılmıştır. Elde edilen değerler
şöyledir:
Cihazın Kodlanması
Kan şekeri ölçümünden önce cihazda kayıtlı olan kod ile kullandığınız test
striplerinin kodunun aynı olup olmadığını kontrol edin (bakınız Resim 1).
Eğer test striplerinin kodu değişmişse kod çubuğunu strip yuvalarından
birine yerleştiriniz. Kodlama otomatik olarak gerçekleşir. Yeni kod numarası ekranda gösterilir ve otomatik olarak kaydedilir (bakınız Resim 2).
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards