STM Sunum *ablonu

advertisement
RAYLI SİSTEMLER VE HAVA ARAÇLARI
EMNİYET SERTİFİKASYONU BENZERLİKLERİ
MART 2011
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
www.stm.com.tr
İÇERİK
Şirket genel yapısı
İş sahaları ve sektörler
Uçuşa Elverişlilik / Emniyet Sertifikasyonu Hizmetleri
STM Sertifikasyon Kabiliyetleri
Sertifikasyon Destek Hizmetleri Kapsamı
Emniyet ve Sertifikasyon Eğitim Hizmetleri
Çalışma Gruplarına Katılım
Hava Araçları ve Raylı Sistemler Emniyet Sertifikasyonu Benzerlikleri
Emniyet ve Sertifikasyon
Emniyet Programı
Yaklaşım Benzerlikleri
Sorumluluk ve Düzenlemelerle İlgili Benzerlikler
Rollerdeki Benzerlikler
Süreç Benzerlikleri
Emniyet Standardlarındaki Benzerlikler
Disiplinlerdeki Benzerlikler
Sonuç
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Şirket Genel Yapısı
•1991 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesi
kararı geregi kurulmuştur
•320 personel, %90 Lisans / Yüksek Lisans
•Türkiye’de danışmanlık alanındaki en büyük
firma
•% 65 - Kamu kurum ve kuruluşları
•Murat Bayar, Savunma Sanayi Müsteşarı
(SSM) – Yönetim Kurulu Başkanı
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Sektörler ve İş Sahaları
STM
SAVUNMA
DENİZCİLİK
KAMU
Danışmanlık
Danışmanlık
Sistem Mühendisliği
Sistem Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Tedarik
Tedarik
Kalite
Lojistik
Proje Yönetimi
Tasarım, Entegrasyon, Test,
Destek Hizmetler
Kalite
Modernizasyon
Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
Kalite
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
Danışmanlık
Tedarik
Lojistik
www.stm.com.tr
Uçuşa Elverişlilik / Emniyet Sertifikasyonu
Hizmetleri
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
STM Sertifikasyon Kabiliyetleri
OTORİTELER
STM
Profesyonel Hizmet Sağlayıcısı
YÜKLENİCİLER
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
Hizmet Sunulan Teknik Disiplinler:















Yapısal
Aviyonik
Electrik
Hidromekanik
İnsan Faktörleri
Yazılım
Emniyet
Uçuş
Performans
Sertifikasyon Süreçleri
Tasarım ve Üretim
Organizasyonu Onayları
Çevresel Kontrol Sistemleri
Güç ve Yakıt Sistemleri
Sürekli Uçuşa Elverişlilik
Kabin Emniyeti
www.stm.com.tr
Sertifikasyon Destek Hizmetleri Kapsamı


Emniyet Sertifikasyonu ve Emniyet
Yönetim Sistemi
Stratejik Ortaklık
Hava Aracı
Mevcut Kabiliyet
Otorite
Yüklenici
Diğer Emniyet Kritik
Sistemler
Otorite
Yüklenici












Alt Yüklenici Denetimleri
-

-

Otorite Denetimleri Öncesi
Uyum Değerlendirme
-

-

Danışmanlık– Emniyet
Sertifikasyonu
Danışmanlık – Tasarım ve
Üretim Organizasyonu
Kalifikasyonu
Danışmanlık - Emniyet
Yönetim Sistemleri
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
DİSİPLİN
KAPSAM
SÜREÇ
Gereksinim belirleme, planlama, uyum gösterimi ve uyum
kabulü metodolojileri
ORGANİZASYON Tasarım ve Üretim organizasyonu kalite yönetim
ONAYLARI sistemlerinin değerlendirmesi
İzleme sistemleri gereksinmelerine uyumun kabulü
ELEKTRONİK Kontrol sistemleri gereksinmelerine uyumun kabulü
Uyarı sistemleri gereksinmelerine uyumun kabulü
Sistemi besleyecek güç üretim ve güç dağıtım sistemleri
ELEKTRİK gereksinmelerine uyumun kabulü
EMI/EMC
Güvenilirlik hedeflerine uyumun kabulü
Emniyet gereksinmelerine uyumun kabulü
EMNİYET
Ekipman vasıflandırma
Emniyet analizi metodolojileri
UÇUŞ / PERFORMANS Aerodinamik etkiler
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
DİSİPLİN
KAPSAM
YAZILIM Emniyet kritik yazılımların kabulü
İNSAN FAKTÖRLERİ
İş yükü analizi değerlendirmesi
İnsan kaynaklı hataların tanımlanması ve değerlendirilmesi
ÇEVRESEL SİSTEMLER
Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistem gereksinmelerine
uyumun kabulü
HİDRO MEKANİK Hidromekanik sistem gereksinmelerine uyumun kabulü
YAPISAL Yapısal gereksinmelerine uyumun kabulü
KABİN EMNİYETİ Kabin emniyeti gereksinmelerine uyumun kabulü
GÜÇ GRUBU VE YAKIT
Güç grubu entegrasyonu kapsamında uyum kabulü
SİSTEMİ
SÜREKLİ UÇUŞA
Bakım el kitaplarının hazırlaması için metodoloji
ELVERİŞLİLİK
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Eğitim Hizmetleri
Örnek Eğitimler
Eğitim
Süre (gün)
Tarih
Kapsam
Sistem Emniyet Eğitimi
5
Şubat 2011
Emniyet
10
Ocak 2011
Sertifikasyon Süreçleri
Organizasyon Onayları
Sürekli Uçuşa Elverişlilik /Emniyet /
Yapısal / Aviyonik / Elektrik /
Hidromekanik / Uçuş – Performans
/ Güç ve Yakıt / Yazılım /
Sistem Emniyet Eğitimi
5
Aralık 2010
Emniyet
Üretim Organizasyon
Onayı
2
Aralık 2009
Organizasyon Onay
Yazılım
3
Temmuz
2009
Yazılım
Tasarım / Üretim
Organizasyon Onayı
1
Ekim 2008
Organizasyon Onay
Uyum Doğrulama
Mühendisleri için CS-25
Eğitimi
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Çalışma Gruplarına Katılım
Society of Automotive Engineers
UAS Airworthiness Certification Standard
NIAG Working Groups
Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi Çalışma Grubu
Radio Technical Commission for
Aeronautics
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
RAYLI SİSTEMLER VE HAVA ARAÇLARI
EMNİYET SERTİFİKASYONU ARASINDAKİ
BENZERLİKLER
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Emniyet ve Sertifikasyon
Emniyet ; kişilere ve çevreye gelebilecek zararlara ait
risklerin, risk yönetim süreci uygulanarak indirgenmesi
ve kabul edilebilir bir seviyede tutulması durumudur
Sertifikasyon; kişi, organizasyon, ürün, parça ya da
cihazların düzenlemelere uygunluğunun tanınması /
belgelendirilmesi durumudur
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Emniyet Programı
Emniyet Programı
Teknik Emniyet Faaliyetleri
►Tasarım
►Üretim
►Bakım
►Teçhizat Destek
Operasyonel Emniyet Faaliyetleri
►Operasyon
►Tesis
►Eğitim
►……..
Emniyet Tetkikleri
►Emniyet İzleme
►Kaza / Olay İnceleme
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Yaklaşım Benzerlikleri
Ortak Sistem Emniyet Yaklaşımı
MIL-STD-882
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
ULUSLARASI
ORGANİZASYONLAR
ULUSLARASI
DÜZENLEMELER
DEVLET
KANUNLAR, İKİLİ
ANLAŞMALAR
OTORİTE
ULUSAL
DÜZENLEMELER
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
DÜZENLEMELER
SORUMLULUKLAR
Sorumluluk ve Düzenlemelerle İlgili Benzerlikler
www.stm.com.tr
Rollerdeki Benzerlikler
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Süreç Benzerlikleri
EMNİYET SERTİFİKASYON SÜRECİ
Sistem
Sertifika
Uyum Kabulü
Uyum Gösterimi
Uyum Programı
Organizasyon
Onayı
Emniyet
Gereksinimleri
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Emniyet Standardlarındaki Benzerlikler
Demiryolları
Standartları
Kapsam
Directive 2001/16/EC &
Directive 96/48/EC
Temel Unsurlar
Havacılık Standartları
EC 216/2008
Elektromanyetik Uyumluluk
MIL-STD-461;
MIL-STD-464
CS-FAR
EN 50125: 1999
Ekipmalar İçin Çevresel Faktörler
RTCA-DO-160;
MIL-STD-810;
CS-FAR
EN 50126: 1999
Güvenilirlik, Erşilebilirlik, dayanıklılık and Emniyet
Kavramlarının (RAMS) Tayini ve Uygulaması
SAE-ARP-4754
SAE-ARP-4761
CS-FAR
EN 50128: 2001
Haberleşme,Sinyalizasyon ve Sistemlerin İşletilmesi Raylı
Sistemlerin Kontrolü ve Güvenliği İçin Yazılımlar
RTCA-DO-178B;
MIL-STD-498;
CS-FAR
EN 50129: 2003
Haberleşme,Sinyalizasyon ve Sistemlerin İşletilmesi
Sinyalizasyon İçin Güvenlik Odaklı Elektronik Sistemler
CS-FAR
Demiryolu taşıtları ve Tren Tespit istemleri arasındaki
Uyumluluk
CS-FAR
EN 50121: 2000
EN 50238: 2003
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Sonuç
Ortak Emniyet Sertifikasyon Yaklaşımı
Emniyet Sertifikasyonunda benzer teknik gereksinimler,
sorumluluk ve düzenleme, rol ve standardlar
Hava Aracı Sistemleri Konusundaki Uzmanlığın
Demiryolu Sistemlerinde Kullanılabilirliği
Kabiliyet geliştirme için yatırım maliyetlerinin düşürülmesi
Daha geniş bir bakış açısı getirilmesi ve olası eksiklerin
belirlenmesine katkı sağlanması
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ,
BİLKENT CYBERPARK, E BLOK 5.CADDE NO: 6/A
06800, ANKARA, TURKIYE
TEL : 0 312 266 35 50 FAKS : 0 312 266 35 51
www.stm.com.tr
© STM 2010
All Rights Reserved
Bu doküman ve içerdiği tüm bilgiler STM AŞ’nin fikri mülkiyetidir. Bu dokümanın dağıtımı veya sunumu ile bu haklar
ortadan kalkmış olmaz. STM AŞ’nin yazılı izni olmadan bu dokümanın ve içerdiği bilgilerin üçüncü kişilere aktarımı,
çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Bu doküman ve içeriği hazırlanma amacının dışında kullanılamaz.
This document and all information contained herein is the sole property of STM AŞ. No intellectual property rights
are granted by the delivery of this document or disclosure of its content. This document shall not be reproduced or
disclosed to a third party without the express written consent of STM AŞ. This document and its content shall not
be used for any other purpose other than for which it is supplied.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
www.stm.com.tr
Download