ad soyad - files.eba.gov.tr

advertisement
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YEŞİL DEVLET HATUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
12 SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
AD SOYAD:
NO:
SINIF:12/
1
2
3
4
5
SORU1:
6
7
8
9
10
Soru4:Aşağıda verilen kelimelerin tanımlarını
karşısına yazınız.
Periton,
Kloak,
Yukarıda geviş getiren bir memelinin, midesinin bölümleri
görülmektedir.
A)geviş getirme nedir? Tanımlayınız
Gastrovasküler,
Kimus,
B)midenin bölümlerini yazınız.
1:
2:
3:
4:
Koledok
Soru2:Aşagıda verilen cümlelerin anlamlarını doğru ya da
Soru5:Safra sıvısının görevlerini yazınız.
yanlış olduğunu cümlenin başına yazınız.
A)…………… Hidranın dokunaçlarında (tentakül) bulunan yakıcı
hücreler (knidosit), avın felç olmasını sağlar.
B)…………….Pepsinojen, mide hücrelerinden kana verilir.
C)……………. Otçulların ince bağırsağı kısa etçillerin uzundur.
D)……………..Hücre içi sindirim hücre dışına göre daha
avntajlıdır.
E)………………Makro moleküllü yapıların hücre zarından
geçebilecek seviyeye indirgenmesine sindirim denir.
F)………………Süngerler ve sölenterlerde tek bir açıklık vardır.
G)……………,,,Bir çekirgenin üç ana bölüme ayrılan birkaç
sindirim bölmesi bulunur: yemek borusu ve kursak içeren ön
bağırsak; orta bağırsak ve son bağırsak. Besin, kursakta
nemlendirilip depolanır; ancak, sindirimin çoğu orta bağırsakta
olur. Orta bağırsaktan çıkan uzantılar halindeki gastrik
çekumlar, besinlerin emiliminde görev yaparlar.
H)……………. -At ,eşek ,katır ve tavşan gibi otçulların mideleri
tek bölmelidir
I)…………….. Bir dişin görünen kısmına boyun, diş etiyle
çevrelenmiş kısmına, taç çene kemiği içine yerleşmiş kısmına
ise kök adı verilir.
İ)…………….. Yemek borusunda mekanik ve kim yasal sindirim
olmaz.
Soru3:
Tükrük bezleri nerede bulunur.?

Tükrük sıvısının içinde neler bulunur?




Soru6:İnce bağırsağın hormonları yazınız. Bu hormonların
görevlerini ve etkilediği organları yazınız.
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YEŞİL DEVLET HATUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
12 SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
Soru10:

Yağların sindirimini formüle ederek yazınız, nerde
sindirildiğini belirtiniz
Soru7: Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Enzimleri
Hormonları
Pankreasın

Soru8: 
Sindirim sonucu KHlar…………………………….. ,
Proteinle…………………………….., yağlar
……………………….. ve ……………………………………..
kadar parçalanır.

Ağızda hem………………………………….. hem de
……………………………….. sindirim olur.

Midenin yemek borusuna bağlandığı
kısmına…………………. 12 parmak bağırsağı
kısmına………………………………....denir.

Saprofit mantarlarda …………………………….. sindirim,
amip de……………………….. sindirim görülür.

Yemek borusunda besinler …………………hareket ile
mideye iletilir.
Soru9:Sabah içilen bir bardak sütün monomerlerine ayrılıp ince
bağırsak vilüslerinde emilene kadar geçen olayları formüle
ederek gösteriniz.
Yağların emildikten sonra vücutta izlediği yolu
yazınız?
Download