Slayt 1 - Nedir.Org

advertisement
ANNE SÜTÜ İLE
BESLENMEK NİÇİN
ÖNEMLİDİR?
AMAÇLAR
• Anne sütü ile beslenmenin yararlarını,
yapay beslenmenin zararlarını anlatmak
• Anne sütü ile yapay sütler arasındaki
temel farklılıkları tanımlamak
• Süt çocuğu beslenmesinde kullanılan
terimleri tanımlamak
• Günümüzde önerilen süt çocuğu besleme
yöntemlerini tanımlamak
ANNE SÜTÜ İLE BESLENMENİN
YARARLARI
• Tam olarak bebeğin gereksinimi olan
besinleri içerir.
• Kolaylıkla sindirilir.
• Bebeği hastalıklara karşı korur.
• Diğer beslenme biçimlerine göre daha
ucuzdur.
ANNE SÜTÜ İLE BESLENMENİN
YARARLARI
• Anne-bebek arasında sevgi dolu bir ilişki
oluşturur.
• Bebeğin gelişimine yardımcı olur.
• Yeni bir gebeliğin gelişimini engeller.
• Annenin sağlığını korur.
ANNE SÜTÜNÜN DİĞER SÜTLERDEN FARKLARI
ANNE SÜTÜ
Yağ
İNEK SÜTÜ
Yağ
KEÇİ SÜTÜ
Yağ
Protein
Protein
Protein
Laktoz
Laktoz
Laktoz
ANNE SÜTÜ VE YAPAY SÜTLER
ARASINDAKİ FARKLAR
-Protein: kazein,
whey proteinleri (anti-infektif
entolerans,
allerjik reaksiyon
proteinler),
-Esansiyel yağ asitleri: lipaz,
sindirim kolaylığı
ANNE SÜTÜ VE YAPAY SÜTLER
ARASINDAKİ FARKLAR
-Vitaminler: B,A ve C vitaminleri
-Demir emilimi: insan sütünde %50
-Anti-infektif faktörler: antikorlar,
sekretuar Ig A
DEĞİŞİK SÜTLER İÇİNDEKİ PROTEİN
NİTELİKLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
İNSAN
ANTİ
EFEKTAN
PROTEİNLER
İNEK SÜTÜ
WHEY
PROTEİNLER
% 80
KAZEİN
% 35
KAZEİN
HAZMI KOLAY
KESİLMİŞ
SÜTÜN
KATI
KISIMLARI
HAZMI GÜÇ
DEĞİŞİK SÜTLERDEKİ YAĞ FARKLILIKLARI
Lipaz
Gereken
yağ asidi
İNSAN SÜTÜ
İNEK SÜTÜ
DEĞİŞİK SÜTLERDEKİ VİTAMİN FARKLARI
İNEK SÜTÜ
İNSAN SÜTÜ
B VİT
C VİT
A VİT
SÜTTE DEMİR
İNSAN SÜTÜ
50-70µG/100ml
İNEK SÜTÜ
50-70µG/100ml
50
%
Emilen
10
ANNE SÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
Anne sütünün bileşeni özeldir
Bebeğin tüm gereksinimlerini sağlar
Kolostrum antikor içeriği ile koruyucudur
Emzirme hem anne hem de bebek için
psikolojik-fizyolojik yararlar sağlar
(bağlanma, hızlı gelişme)
• İshal ve solunum yolu enf. gibi önemli ve
bebek için öldürücü olabilen bir çok
hastalıktan korur
ANNE SÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ
İLK SÜT
(COLOSTRUM)
ÖN SÜT
SON SÜT
Yağ
Yağ
Yağ
Protein
Protein
Protein
Laktoz
Laktoz
Laktoz
OLGUNLAŞMIŞ SÜT
KOLOSTRUM
ÖZELLİK
ÖNEM
Antikordan zengin
Enfeksiyondan ve allerjiden korur.
Akyuvardan zengin
Enfeksiyondan korur.
Barsakları temizleyici
Mekonyumu temizler, sarılığın
önlenmesine yardım eder
Büyüme faktörleri
Barsağın olgunlaşmasına yardım
eder, allerji ve intoleransı önler.
A vitaminden zengin
Enfeksiyonların ağırlaşmasını ve
göz hastalıklarını önler.
İKİNCİ YAŞTA ANNE SÜTÜ
ENERJİ
PROTEİN
A VİT
C VİT
%95
500 ml anne
sütünün karşıladığı
günlük
gereksinimler
%45
%38
(%) 50
%31
YAPAY BESLENMENİN
ZARARLARI
•
•
•
•
•
•
Anne bebek bağlantısını azaltır
Enfeksiyon riskini artırır
İshal kronikleşir
Malnütrisyona neden olabilir
A vit. eksikliği olur
Doğal beslenene göre enfeksiyon ve
malnütrisyona bağlı ölüm olasılığı yükselir
• Egzema astım gibi allerjik sorunlara eğilim
artar
•
•
•
•
•
Hayvan sütüne entelorans gelişir
Kronik hastalık riskini artırır
Obesite gelişebilir
Mental yönden gelişimi olumsuz etkiler
Emzirmeyen annelerin gebe kalma riski
daha fazladır
• Emzirmeyen annede kansızlık, over
ve meme kanser riski artar
SÜT ÇOCUĞU BESLENMESİNDEKİ
TERİMLER
•
•
•
•
•
•
•
Doğal beslenme
Anne sütü ağırlıklı beslenme
Tam emzirme
Biberonla beslenme
Yapay beslenme
Karışık beslenme
Uygun zamanlı tamamlayıcı beslenme
DOĞAL BESLENME
BİBERONLA BESLENME
ANNE SÜTÜ AĞIRLIKLI BESLENME
KARIŞIK BESLENME
UYGUN ZAMANLI
TAMAMLAYICI BESLENME
ÖNERİLER
• Doğumdan sonra ½-1 saatte emzirmeye
başlanmalı
• İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli
• 6 ayın üzerinde tüm bebeklere
tamamlayıcı ek besinler verilmeli
• Anne sütü ile beslenme 2 yaşına kadar
sürdürülmeli
YÖRESEL EMZİRME
DURUMU
AMAÇLAR
-Sık rastlanan süt çocuğu besleme modellerini
ve yaygın olan uygulamaları belirlemek
-Anne sütü ile beslenmeyi özendirmek için
neler yapılması gerektiğini belirlemek
YEREL BİLGİLER
• Annelerin yüzde kaçı doğumdan sonra
emzirmeye başlıyor?
• Bebeklerin yüzde kaçına 6 ay boyunca
doğal beslenme uygulanıyor?
• Bebeklerin yüzde kaçına 1. 2. ve 3. aylarda
başka besin veya içecekler veriliyor?
• Bebeklerin yüzde kaçı 6. 12. ve 24. aylardan
sonra emzirilmeye devam ediliyor?
ÖNERİLER
• Doğumdan sonra ½-1 saatte emzirmeye
başlanmalı
• İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli
• 6 ayın üzerinde tüm bebeklere
tamamlayıcı ek besinler verilmeli
• Anne sütü ile beslenme 2 yaşına kadar
sürdürülmeli
• Bebeklerin yüzde kaçının
emzirilmesine doğumdan sonraki ilk
saatte başlanıyor?
• Bebeklerin yüzde kaçına
emzirilmeye başlamadan önce
başka besin ya da içecekler
veriliyor?
1998 TNSA VERİLERİNE GÖRE
• İlk bir saat, içinde emzirmeye başlama oranı:
1993
1998
%20
%50
• Birinci gün, içinde emzirmeye başlama
oranı:
1993
1998
%76
%85
BİRAZ
Kaç çocuk emzirilmeye başlanılıyor ?
Kaçı doğumdan sonra 1 saat içinde
emziriliyor?
Emzirilmeden önce kaçına besin veya içecek
veriliyor
Kaçı 6 ay boyunca doğal besleniyor?
Kaçı diğer besin ve içecekler alıyor: -1. ayda
-2. ayda
-3. ayda
Kaçı şu süreden daha fazla emziriliyor: -6 ay
-12 ay
-24 ay
YARISI
ÇOĞU
EK BESİNLER VERMENİN
YA DA EMZİRMEYİ ERKEN
KESMENİN NEDENLERİ
Download