2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı Narlısaray Orta Okulu Fen Bilimleri

advertisement
2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı Narlısaray Orta Okulu Fen Bilimleri Dersi
6.Sınıf I. Dönem I. Yazılı Yoklama Soruları
Fen Bilimleri 6
…/11/2015
Adı/Soyadı:
Sınıfı:6/
Numarası:
Notu:
E.Aşağıdaki kavramların başındaki harfleri cümlelerin
A. Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce
önündeki boşluğa uygun olanla eşleştiriniz.(10 puan)
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz. (9 puan)
1. (
) Soluk alma sırasında kaburga (göğüs) kasları kasılır.
2. (
) Bronşçukların uçlarında bulunan yapılara alveol denir.
3. (
Besin ve atık madde depolar.
a
Mitokondri
) Diyafram esnek bir yapıya sahiptir.
Hücrenin enerji santralidir.
b
Kloroplast
4. (
) Eklem sıvısı oynar eklemlerde bulunmaz.
c
5. (
) Hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.
Hücre içi sindirimden sorumludur.
Lizozom
6. (
) Hücre zarı cansızdır.
Protein sentezinde görevlidir.
d
Koful
7. (
) Mide kası düz kasa örnektir.
Besin ve oksijen üretir.
e
8. (
) Kafatasımız oynamaz eklemlerden oluşmuştur,
Ribozom
9.(
) Ses telleri gırtlakta bulunur ve nefes verirken
ses çıkarmamızı sağlar.
F.Aşağıdaki uzun kemik resminde boş bırakılan
kısımların isimlerini alt tarafa yazınız( 12 puan)
B.Aşağıda
verilen kavramları,cümlelerdeki boşluklara
doğru olarak yerleştiriniz.(5 puan)
●sitoplazma ●akciğer ●hücre zarı ●hücre duvarı
●mikroskop
1. Bitki hücrelerinde bulunan ve bitkinin dayanıklı olmasını sağlayan
yapı ……………………….. dır.
2. Hücredeki yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği bölüme …………………
denir.
3. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları ………………… ile görebiliriz.
4. ………………………….. canlı,esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir.
5. Küçük kan dolaşımı kalp ile …………………….. arasında gerçekleşir.
C.Aşağıda
verilen hücre özellikleri hangi hücreye aitse
altındaki kutuya “+” işareti koyunuz.(10puan)
Özellikler
Bitki Hücresi
Hayvan Hücresi
Hücre Duvarı bulunur
Kloroplast bulunur
Şekli köşelidir.
G.Kas
çeşitlerinin çalışma şekli,vücuttaki yeri ve yapısıyla
ilgili tabloyu “X” işaretini kullanarak doldurunuz.(9 puan)
Şekli yuvarlaktır.
Çizgili kas
Düz kas
Kalp kası
Mide
Kollar
Kalp
Çabuk
Yorulmaz
D.Aşağıdaki bitki hücresinin kısımlarını yazınız (4puan)
Örnekler
Çabuk
yorulur
Özellikler
İstem dışı
Kas çeşitleri
İstemli
Sentriyolleri bulunur
H.Aşağıda şekli verilen vücut kısımlarında bulunan eklem
J.Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.(Her
çeşitlerini yazınız. (3x3=9 Puan)
soru 3 puan ) (3x4=12 puan)
1) I-Organ II-Doku III-Hücre
IV-Sistem
Yukarıda verilen yapıların küçükten büyüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) III- II- I- IV
B) II- III- IV-I
C) I- III-II- IV
D) III- I- II- IV
I-Bacak
……………
II-Omurlar
………………
III-Kafatası
……………………
I.Şekildeki akciğer modelinde oklarla gösterilen kısımların
karşısına solunum sisteminde temsil ettiği organın ismini
yazınız. (10 Puan)
2)
A
B
C
Verilen eşleştirme tablosuna göre aşağıdaki terimlerden hangisi
açıkta kalır?
A) Kemik zarı
B) kıkırdak
C) kemik kanalı
D) Kırmızı kemik iliği
3) Akciğerlerin yapısında bulunan alveollerin görevi
İ.Aşağıdaki tabloda soluk alma ve soluk verme sırasında
gerçekleşen olayları işaretleyiniz. (10 Puan)
Olay
Diyafram kası düzleşir.
Kaburga
kasları
gevşer.
Akciğerlerin
hacmi
artar
Kaburga
kasları
gevşer.
Diyafram
kası
kubbeleşir
Soluk Alma
Soluk Verme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havayı nemlendirmek
B) Gaz alışverişini sağlamak
C) Mikropları tutmak
D) Sesi oluşturmak
4) Nefes aldığımızda havanın vücudumuzda izlediği
yol aşağıdakilerin hangisi gibidir?
A) Burun-gırtlak-yutak-soluk borusu-bronş-bronşçukalveol
B) Burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-bronş-bronşçukalveol
C) Burun-gırtlak-soluk borusu-bronş-bronşçuk-yutakalveol
D) Burun-yutak-bronş-soluk borusu-bronşçuk-alveolgırtlak
SEDEF ÇAĞLAR
Fen Bilimleri Öğretmeni
Download