Dikkat Eksikli*i ve Kayg* Bozukluklar*

advertisement
Kaygı Bozuklukları ve Fobiler
Psikolog ARMAĞAN PINAR ADANAR
(Klinik psikolog/ Aile terapisti)
Psikolog Nuran İpek ÇELİKER
(stajyer psikolog)
www.terapistimizmir.com
İletişim no: 0232 465 13 85
Adres: 1431 sok no.1 d:2 Kahramanlar / İzmir
BU GÜNKÜ SEMİNERİMİZDE;




Kaygı Nedir? - Kaygı olmalı mıdır?
Kaygı durumunun nedenleri ve belirtileri nelerdir?
Hangi durumları kaygı olarak kabul edebiliriz?
Kaygılı olan çocuğu hangi davranışlarından anlarız? Kime kaygılı çocuk denir?
 Bir uzmandan kaygı bozukluğuyla ilgili ne zaman
yardım istenilmelidir?
Gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız..
 Kaygı her insanın yaşamının bir döneminde yaşayabileceği
yoğun, hoş olmayan nedeni belirsiz bir sıkıntı, gerginlik,
endişe halidir.
 Anksiyete her zaman olumsuz olarak algılanmamalıdır. Çoğu
zaman herhangi bir içsel ya da dışsal tehlike karşısında
uyumsal bir rol üstlenerek yaşam kurtarıcı olabilir.
 Kişiyi ‘’ Fight or Flight! ’’ yani
‘’ savaş ya da kaç ’’
durumuna hazır hale getirir.
KORKU İLE KAYGI AYNI ŞEYLER Mİ?
 Korku; dış dünyadan gelen, nedeni bilinen, kesin ve iç
çatışmadan kaynaklanmayan bir tehdite verilen
yanıttır.
 Kaygı ise; nedeni bilinmeyen, bilinçdışı içsel
faktörlerden özellikle içsel çatışmalardan
kaynaklanan, belirsiz tehdite verilen yanıttır.
 Korku ani gelişir, kaygı daha yavaş ortaya çıkar.
KORKU VE KAYGI
Korku
Kaygı
 Stres/Tehlike/ Tehdit
durumunda yaşanan ruhsal
deneyim
 O anda söz konusu olan
olaya özgündür
 Evrenseldir, her türde,
kültürde görülür
 Yaşam için temel savunma
tepkilerini düzenler
 Savaş/ Kaç tepkisiyle
sonuçlanır
 Olası bir tehdit
beklentisinin bireyde
yarattığı “kontrol
edilemezlik” duygusu
 Gelecek yönelimlidir
 Gerilimin bedensel
belirtilerini taşır
 Belirgin olumsuz
duygulanımla
karakterizedir
Bir çocuk ne zaman kaygılı olarak ele
alınır?
Çocuk ve ergenlerde belirli yaşam dönemlerinde ortaya çıkan ve gelişimsel
olarak uygun olan kaygı ile tedavi edilmesi gereken kaygıyı birbirinden ayırmak
önem taşımaktadır.
 Örnek 1; ayrılık kaygısı erken çocukluk döneminde normal bir durum iken,
sonradan çocuğun akran ve aile ilişkilerini, okul başarısını etkileyen ve aşırı,
süreğen bir ayrılık kaygısı halini alıyorsa bu durumda çocukta ayrılma kaygısı
bozukluğunu ele alma zamanı gelmiş demektir.
 Örnek 2; Tanışmak istediği bir akranıyla karşılaştığında bir ergenin duyduğu
kaygı normaldir; ancak ergen kaygıdan kurtulamayıp sürekli şüphe ve derin
düşünceler içinde kalıyorsa patoloji sınırını aşmış demektir.
KAYGININ NEDENLERİ
Kaygının Belirtileri
Bilişsel Belirtiler
 Gerçeklik duygusunda
değişmeler
 Dikkat Dağınıklığı
 Depersonalizasyon
derealizasyon
 Konsantrasyon güçlüğü
 Delirme, ölme korkusu
 Bellek sorunları
Affektif Belirtiler
•
•
•
•
•
Korku
Huzursuzluk
Endişe
Panik
Çaresizlik
Davranışsal Belirtiler
• Donakalma
• Kaçınma davranışı
Kaygı Belirtileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Göğüs ağrısı, göğüste sıkıntı hissi
Titreme
Çarpıntı hissi
Sersemlik hali
Baş dönmesi
Bayılacakmış gibi hissetme
Kaslarda gerginlik hissi
Bulantı ya da karın ağrısı
Nefes darlığı,
Uyuşukluk
karıncalanma hissi
Baş ağrıları
Kolay yorulma
Kaygı Belirtileri
Ruhsal Belirtiler
• Gerginlik hissi,
• Endişe, kaygı hali ve
huzursuzluk
• Panik hissi
• Kendini rüyada gibi hissetme
• Çıldırma, delirme korkusu
• Ölme korkusu
• Kontrolünü kaybetme korkusu
• Uyku bozukluğu,
• Konsantrasyon güçlüğü
Bilişsel Bileşenler
 Tehdit ve tehlikeye odaklanmak
 Tehlikeyi büyüterek başa çıkamayacağını düşünme
 Kendisine aşırı odaklanmak
 Olumsuz mental imajlar geliştirmek
Davranışsal Bileşenler
 Durum ve etkinliklerden
kaçma/kaçınma
 Güvenlik arama, aşırı koruyucu
davranışlar, başkalarına yapışma
 Alkol, madde ya da ilaca yönelme
Kaygı Bozuklukları






Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Özgül Fobi
Sosyal Fobi
Panik Bozukluk
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Posttravmatik Stres Bozukluğu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Kontrol edilemez aşırı endişe
Okul performansı
Yaşıt ilişkileri
Kendilerinin ya da aile bireylerinin sağlığı
Fakir olma
Dünyadaki olaylar
Küçük sorunlar
Yaygın anksiyete bozukluğu olan çocuklar çok çeşitli olay ve aktiviteler hakkında aşırı
endişeli olma eğilimindedirler.
Çoğu günler ve günün büyük bir bölümünde (en az altı aydır);
Uyku bozukluğu, huzursuzluk, irritabilite, dikkati yoğunlaştırma güçlüğü, yorgunluk, kas
gerginliği gibi belirtilerden en az üçünün eşlik etmesi gerekir.
(panikten farklı)
Ne zaman Yaygın Anksiyete
Bozukluğu var deriz?
 6 ay ya da daha uzun sürüyorsa,
 Yaşandığı günler yaşanmadığı günlerden fazlaysa,
 Günün büyük kısmında egemen olan kaygı ve
huzursuzluk durumu varsa.
 Gelecekteki etkinliklere ilişkin kaygı ,
 Duyusal uyarılara (ses, ışık, vb.) aşırı duyarlılık,
 Belirsizliğe tahammülsüzlük ,
 Tedirginlik-sıkıntı - gerginlik
 İrkilme
ÖZGÜL FOBİ
Özgül fobi belirgin, inatçı, aşırı ve anlamsız günlük yaşantıyı bozan korkulardan oluşur.
Bu korkular nesnenin görülmesi veya hatırlanmasıyla tekrar tekrar ortaya çıkabilir.
Çocuklarda genellikle ağlama, kaçınma, hiddetlenme, donup kalma ya da sarılma
şeklinde görülebilir.
Fobinin varlığının kabul edilebilmesi için en az 6 ay süreklilik göstermiş olması
gerekmektedir.
Yaygın görülen korkular;
 Hayvanlar, böcekler
 Kan ya da enjeksiyon
 Yükseklik
 Su ya da fırtına
 Uçmak/uçak- araba- asansör
 Kapalı yer




Korkulan durumun tehlikesiz olduğu bilinir
Açıklanamaz ve istemli olarak denetlenemez
Uzunca süre kaçınmaya yol açar.
İşlev bozukluğuna yol açar.
SOSYAL FOBİ
Bireyin tanımadığı kişiler ya da başkaları tarafından gözlenmesi gibi biri
ya da daha fazla sosyal durumda devam eden korkulardır.
Sosyal fobili çocuklar aşırı bir şekilde utanç, olumsuz anlaşılma, reddedilme
gibi kaygılara odaklanma eğilimindedirler.
Bu çocuklar korkulan durumla karşılaştıklarında;
artmış kalp atım hızı, terleme, kızarma, sayıklama, mide kasılmaları ve
titreme gibi belirtiler gösterebilirler.
Sosyal Fobi şu durumlarda ortaya çıkabilir;
 Yabancılarla iletişimde bulunma
 Topluluk önünde yeme, içme, yazma
 Topluluk önünde konuşma - Bir performans sergileme
 Konuşmayı başlatma ve sürdürme
PANİK BOZUKLUK





Panik bozukluk çocuk ve ergenlikte yetişkinlerde olduğu gibi;
Yüksek oranda çarpıntı
Titreme/sallanma, bulantı
Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyumları
Karın ağrısı, soğukluk, sıcak basmaları, terleme ve baş dönmesi
 Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
 En az 1 ay devam eden beklenti endişesi
Belirtilerden en az dördünün ya da daha fazlasının birden başladığı,
10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı tekrarlayıcı, beklenmedik
panik ataklar, panik bozukluğun göstergeleridir.
Çocuk ve Ergenlerde Travma sonrası
stres bozukluğu
Çocuk ve ergenlerin bir bölümü kötüye
kullanım, şiddet, doğal ya da insan eliyle
oluşturulan felaketler, trafik kazaları ve diğer
kazalar, şiddetli yanık, kanser gibi tıbbi
travmalar, savaş ve göç gibi sorunlarla
karşılaşmaktadır.
Bu çocukların bazılarında travma sonrası
stres bozukluğu görülmektedir.
1- Travma
2- Tekrarlama belirtileri
3- Kaçınma belirtileri
4- Aşırı uyarılmışlık belirtileri
5- Süre ölçütü
Akut Stres Bozukluğu
 Travmadan sonraki 1 ay içinde
başlama
 2 gün ila 4 hafta devam etme
 En az üç disosiyatif belirtinin eşlik
etmesi (şok, şaşkınlık, amnezi, füg,
depersonalizasyon vb. )
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Yineleyici ve ısrarlı
Obsesyonlar
Zorlayıcı düşünce, impuls ve imajlar
Kompulsiyonlar
Yineleyici törensel davranış veya zihinsel eylemler
 Belirtiler belirgin stres ve bozukluğa yol açar
 Günde 1 saatten fazla zaman alır
OKB Belirtileri
Obsesyonlar
• Kirlenme, mikrop
kapma, hastalanma
korkusu
• Kendine ve
başkalarına zarar
verme korkusu
• Simetri ihtiyacı
• Kurma ve biriktirme
ihtiyacı
• Aşırı ahlaki ve dini
ilgiler
Kompulsiyonlar
•
•
•
•
•
Yıkama, temizleme
Kontrol etme
Doğrulanma ihtiyacı
Tekrarlayıcı davranışlar
Düzeltme veya
düzenleme
Teşekkür Ederiz 
Download