Termodinamik ve Akışkanlar (APM201)
Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati Saati
Saati
Termodinamik APM201 Güz
ve Akışkanlar
3
2
0
Ön Koşul Ders(ler)i Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Deney, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma
Dersin
Koordinatörü
4
6
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Erk İNGER
Dersin Asistanı
• Araş. Gör. M. Tuğrul AKPOLAT
Dersin Amacı
Öğrencilere aerodinamik ve turbo makineler
derslerine hazırlık olması amacıyla akışkanlar
mekaniği ve termodinamiğin temellerinin verilmesi.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Termodinamik; Sıcaklık: termometreler ve sıcaklık
skalalerı: Celsius, Fahrenheit ve Kelvin; Isının
tanımı. Isı sığası, özgül ısı; Hacimsel genişleme;
Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası; Gazlar:
İdeal gaz kannları; Sabit hacim ve sabit basınçta
özgül ısılar, gazın genişlemesiyle yapılan iş;
İzotermal, adyabatik genişleme ve sıkıştırma,
motor çevrimler, sabit hacim ve sabit basınç, Otto,
Diesel ve Brayton çevrimleri.
• Piston Prop motorlar (Otto Çevrimi), Diesel
Çevrimi
• Turbojet motorlar (Brayton Çevrimi)
• Akışkanlar üzerinde sıkıştırılabilirliğin etkisi;
Statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli
Teoremi, venturi (Roket itkisi).
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Özgül ağırlık ve yoğunluk,
viskozite, akışkan direnci
2
Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi;
Statik, dinamik ve toplam basınç:
Bernoulli Teoremi, venturi.
Ön Hazırlık
3
Sıcaklık: termometreler ve
sıcaklık skalaları: Celsius,
Fahrenheit, Kelvin ve Rankine
4
Isının tanımı. Isı sığası, özgül ısı
5
Isı transferi: taşınım, yayınım ve
iletim
6
Hacimsel genişleme,
termodinamiğin birinci ve ikinci
yasası
7
Gazlar: ideal gaz yasaları; sabit
hacim ve sabit basınçta özgül ısı,
gazın genişlemesiyle yapılan iş
8
İzotermal, adyabatik genişleme
ve sıkıştırma, motor çevrimeri,
sabit hacim ve sabit basınç
9
Isıl enerji, yanma ısısı.
10
Otto çevrimi
11
Diesel çevrimi
12
Brayton çevrimi
13
Roket itkisi
14
Ramjet, Örnek problemler
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Cengel, Y. A., Turner, R., Cimbala, J., Fundamentals of
Thermal-Fluid Sciences 4th Edition, McGraw-Hill, 2011.
Diğer
Kaynaklar:
1. Gordon John Van Wylen,ThermodynamicsWiley, 1959,
Michigan University
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
10
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
20
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
5
80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik ve fiziğin temel konularını anlayabilme ve
uygulayabilmek.
2 Temel elektrik ve elektronik devre kavramlarını teorik
ve pratik olarak bilme ve uygulayabilmek.
3 Bilgisayar yapısını, veri yollarını ve hava aracının
analog ve sayısal cihazlarını ayrıntılı bir şekilde bilmek.
4 Hava aracı malzeme ve donanımlarını tanıyabilme ve
bu bilgileri bakım-onarımda kullanabilmek.
5 Tüm aviyonik cihazların montajını yapabilmek,
arızalarını giderebilmek, sökümü ve değişimini
yapabilmek ve de testlerinini yapabilmek.
6 Hava aracı elektrik ve elektronik sistemleri ve
bileşenlerinin bakım, onarım ve yenileme standartlarını
bilme ve bunları uygulayabilmek.
7 Aviyonik bakım uygulamaları için gerekli olan teknik,
beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
8 Çok disiplinli takımlarda çalışabilmek; bireysel çalışma
becerisine sahip olmak.
9 Hem İngilizce hem Türkçe sözlü ve yazılı olarak etkin
bir şekilde iletişim kurabilmek.
10 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramak ve buna
adapte olmak; bilgiye ulaşmak için gerekli araçları
kullanabilme, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip
edebilmek.
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
3
48
Laboratuar
14
2
28
14
3
42
1
5
5
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
10
20
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Toplam İş Yükü
163
Download

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları