İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ADRESLİ
2013 YILI TÜRK TIP DİZİNİ VERITABANINDA YER ALAN BİLİMSEL YAYINLAR
(28 Ocak 2014 Tarihinde ‘’Cerrahpaşa ‘’adresi ile kısıtlanarak taranmıştır. Mayıs ayında güncellenecektir.)
Sıra Numarası: 1/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Sirotik asit
Kaynak: Bakırköy Tıp Dergisi, 2013,9(1):1-7
Yazar Adı: ÖZDEMİR, Sebati
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 2/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İntrakraniyal kitleyi taklit eden tumefaktif multiplskleroz olgusu
Kaynak: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
2013,38(2):329-332
Yazar Adı: ÜNVER, Olcay ;HASILOĞLU, Zehra Işık ;DURAK, Umut ;UYSAL,
Serap
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 3/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Diz altı baypas yapılan hastalarda ortalama trombosit
hacminin sağkalım üzerindeki etkileri
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2013,21(2):353-357
Yazar Adı: BEŞİRLİ, Kazım;GÖDE, Safa;ARSLAN, Caner;ARAPİ, Berk;TAN,
Berra Zümrüt;VEHİD ERTEM, Hayriye;TÜZÜN, Kamil Hasan
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 4/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: A successful treatment with carotid arterial stenting
for symptomatic severe internal carotid artery stenosis with
ipsilateral persistent primitive hypoglossal artery and aplasia of
the A1 segment of anterior cerebral artery: a case report
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2013,21(2):440-444
Yazar Adı: NUMAN, Furuzan;GÜLŞEN, Fatih;YILMAZ, Oğuz;CANTAŞDEMİR,
Murat;SOLAK, Serdar;SÖNMEZ, Bingür
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 5/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: The impact of social and demographic features on
comprehensive receptive and expressive performance in cochlear implant
patients
Kaynak: Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2013,23(2):90-95
Yazar Adı: POLAT, Beldan;BAŞARAN, Bora;KARA ÇETİN, Halide;ATAŞ,
Ahmet;SÜOĞLU, Yusufhan
1
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 6/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Atopik dermatitli olgularda ve sağlıklı bireylerde
korneanın topografik ve biyomekaniksel özelliklerinin
karşılaştırılması
Kaynak: Türk Oftalmoloji Dergisi, 2013,43(3):140-144
Yazar Adı: YILDIRIM, Yusuf ;KARA, Necip ;YILMAZ, Tolga ;DEMİRCAN, Ali
;ÇANKAYA, İlker ;KUTLUBAY, Zekai ;ENGİN, Burhan ;SERDAROĞLU, Server
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 7/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Glokom tedavisinde irise yönelik lazer uygulamaları
Kaynak: Türk Oftalmoloji Dergisi, 2013,43(3):190-194
Yazar Adı: OZKOK, Ahmet ;TAMÇELİK, Nevbahar ;ÇİCİK, Erdoğan ;UÇAR
ÇÖMLEKOĞLU Didar
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 8/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Türkiye'deki cezaevlerinde akciğer tüberkülozu
insidansı: Olgu bulma ve tarama stratejilerinin önemi
Kaynak: Tüberküloz ve Toraks, 2013,61(1):21-27
Yazar Adı: ÖNGEN, Gül ;BÖREKÇİ, Şermin ;İÇMELİ, Özlem Saniye ;BİRGEN,
Nur ;KARAGÜL, Gülsüm ;AKGÜN, Salih ;KILIÇASLAN, Zeki ;UMUT, Sema
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 9/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Şehir içi araç kullanan şoförlerde obstrüktif uyku
apne sendromu semptomları ve trafik kazası ilişkisi
Kaynak: Tüberküloz ve Toraks, 2013,61(1):33-37
Yazar Adı: AKKOYUNLU, Muhammed Emin;KART, Levent ;ULUDAĞ, Murat
;BAYRAM, Mehmet ;ALİSHA, Gersi ;ÖZÇELİK, Hatice ;KARAKÖSE, Fatmanur
;SEZER, Murat
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 10/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Diagnostic and prognostic value of tumor M2-pyruvate
kinase levels in patients with colorectal cancer
Kaynak: Turkish Journal of Gastroenterology, 2013,24(1):36-42
Yazar Adı: DEMİR, Ahmet Suat ;ERDENEN, Füsun ;MÜDERRİSOĞLU, Cüneyt
;TOROS, Ahmet Burak ;BEKTAŞ, Hasan ;GELİŞGEN, Remise ;TABAK, Ömür
;ALTUNOĞLU, Esma ;UZUN, Hafize ;HUQ ERDEM, Gülben ;ARAL, Hale
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 11/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides
stercoralis: Olgu sunumu
2
Kaynak: Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2013,37(2):143-146
Yazar Adı: YANIK, Keramettin ;KARADAĞ, Adil ;ODABAŞI, Hakan ;ÜNAl,
Nevzat;ALTINTOP, Levent ;HÖKELEK, Murat
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 12/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Correlation among the heart rate variability indices
in healthy children and those with atrial septal defect
Kaynak: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2013,41(3):193-198
Yazar Adı: KOCA, Bülent ;BAKARİ, Süleyman ;ÖZTUNÇ, Funda
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 13/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Understanding the features of posterior auricular
muscle response in a facial nerve disease prototype
Kaynak: Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2013,23(3):173-178
Yazar Adı: GÜNDÜZ, Ayşegül;KIZILTAN, Meral;UYGUNOĞLU, Uğur;DELİL,
Şakir;SOHTAOĞLU, Melis;ERGİN, Hayal;TUTUNCU, Melih
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 14/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: A retrospective case-control study, factors affecting
treatment outcomes for Pulmonary Tuberculosis in İstanbul, Turkey
Kaynak: Balkan Medical Journal, 2013,30(2):204-210
Yazar Adı: BABALIK, Aylin;KILIÇASLAN, Zeki ;KIZILTAŞ, Şule;GENCE,
Serap ;ÖNGEN, Gül
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 15/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Glukozamin sülfatın kırık iyileşmesine etkisi
Kaynak: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 2013,19(1):8-12
Yazar Adı: UĞRAŞ, Akın;GÜZEL, Elif;KORKUSUZ, Petek;KAYA,
İbrahim;DİKİCİ, Fatih;DEMİRBAŞ, Emrah;ÇETİNUS, Ercan
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 16/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Morbid obezite nedeniyle gastrik by-pass cerrahisi
yapılan olguda wernicke ensefalopatisi ve mrg bulguları
Kaynak: Haseki Tıp Bülteni, 2013,51(1):21-23
Yazar Adı: HAŞILOĞKU, Zehra Işık;ÜNAL, Nimet Yelda;DENİZ, Sinan;AŞIK,
Murat;ALBAYRAM, Sait
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 17/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Jinekolojik onkoloji ameliyatlarında magnezyum sülfat
infüzyonunun intraoperatif anestezik gereksinimi ve postoperatif
analjezi üzerine etkisi
3
Kaynak: Göztepe Tıp Dergisi, 2013,28(1):7-13
Yazar Adı: ÜNAY ALAY, Ferah;EROLÇAY, Hülya
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 18/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Pallidal deep brain stimulation in a 5-year-old child
with dystonic storm: Case report
Kaynak: Turkish Neurosurgery, 2013,23(1):125-128
Yazar Adı: AYDIN, Sabri ;ABUZAYED, Bashar ;UYSAL, Serap ;UNVER, Olcay
;UZAN, Mustafa ;MENGI, Murat ;KIZILKILIC, Osman;HANCI, Murat
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 19/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Yaşlı bir hastada kronik hastalıklara eşlik eden
ısosporiyazis: Olgu sunumu
Kaynak: Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2013,37(3):222-224
Yazar Adı: ÜNAL, Nevzat ;GÜNEY, Akif Koray ;BİLGİN, Kemal ;YAVUZ,
Yücel ;HÖKELEK, Murat ;GÜNAYDIN, Murat
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 20/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Oftalmopati Gelişmemiş Tiroid Hastalarında Kan
Hormon seviyeleri ile oküler cevap analizörü ve pascal dinamik kontur
tonometre ölçümlerinin ilişkilerinin incelenmesi
Kaynak: Medical Network Oftalmoloji, 2013,20(2):117-122
Yazar Adı: UTİNE, Canan Aslı;ZİYLAN, Şule;ALTUNSOY, Muhsin;KULAÇOĞLU,
Destan Nil;PAZARLI, Halit;ÇİFTÇİ, Ferda
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 21/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz
mekanizmasına neler oluyor?
Kaynak: Türk Pediatri Arşivi, 2013,48(2):94-101
Yazar Adı: CELKAN, Tülin Tiraje
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 22/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: On dört yaşında akut lenfoblastik lösemili hastada
düzelmeyen taşikardi
Kaynak: Türk Pediatri Arşivi, 2013,48(2):176-178
Yazar Adı: AVAR, Pınar Özge ;ÖZDEMİR, Gül Nihal ;KUTLUBAY, Büşra
;TÜYSÜZ, Gülen ;ÖZCABİ, Bahar ;EVLİYAOĞLU, Olcay ;EROĞLU, Ayşe Güler
;CELKAN, Tülin Tiraje
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 23/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Stapler hemoroidektominin yaşam kalitesine etkisinin
4
sf-36 ölçeği ile değerlendirilmesi
Kaynak: Ulusal Cerrahi Dergisi, 2013,29(2):59-62
Yazar Adı: ERDOĞDU, Ahmet ;SİPAHİOĞLU TURFANER, Nurver ;ERGİNÖZ, Ethem
;APAYDIN, Berat ;SİPAHİOĞLU, Fikret
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 24/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akromegali: Olgu bildirimi
Kaynak: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,
2013,30(1):32-34
Yazar Adı: KÖSE, Taha Emre ;KARABAŞ, Hülya Çakır ;HATİPOĞLU, Esra
;ERDEM, Tamer Lütfi ;ÖZCAN, İlknur
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 25/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Serum paraoxonase levels and pon1(192) polymorphism
in type 2 diabetes mellitus patients
Kaynak: Gazi Medical Journal, 2013,24(3):70-73
Yazar Adı: GÖKÇEN, Sanem ;CENGİZ, Müjgan ;ÖZAYDIN, Ahmet
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 26/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Dasatinib may override F317L BCR-ABL kinase domain
mutation in patients with chronic myeloid leukemia
Kaynak: Turkish Journal of Hematology, 2013,30(2):211-213
Yazar Adı: EŞKAZAN, Ahmet Emre;SOYSAL, Teoman
-------------------------------------------------------------------------------Sıra Numarası: 27/27
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Interstitial pneumonitis in a patient with chronic
myeloid leukemia
Kaynak: Turkish Journal of Hematology, 2013,30(4):435-436
Yazar Adı: EŞKAZAN, Ahmet Emre;SALİHOĞLU, Ayşe ;ERTURAN,
Serdar;SOYSAL, Teoman
5
Download

Sıra Numarası: 1/27 Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı Orijinal